unnamed 2Метою діяльності психологічної служби університету є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти. 

Психологічна служба створена та працює, щоб забезпечувати своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку студентів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших особливостей, сприяти створенню умов для виконання освітніх, соціальних і виховних завдань університету.

 

unnamed 1Основні завдання психологічної служби:

1. Збереження та зміцнення психологічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів вищої освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями.

2. Сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.

3. Створення та вчасне оновлення бази даних здобувачів вищої освіти пільгових катеогрій.

4. Підготовка щомісячно списків здобувачів освіти на призначення соціальної стипендії.

 

Psychological help 1140x535Напрямки нашої діяльності: діагностика (виявлення причин труднощів у навчанні, психологічній адаптації, вивчення та визначення потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні); профілактика (попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі); корекція (усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти); консультування (індивідуальна та групова роботи, що спрямовані на вирішення запитів з якими звертаються учасники освітнього процесу); зв’язки з громадськістю (спрямованість на співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами).

 

10460
Recent
Popular