Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

Силабус

Англійської філології

Практичний курс граматики англійської мови (рівень В2)

Силабус

Лінгвістичні аспекти перекладу

Силабус

Порівняльна типологія англійської та української мов

Силабус

Кроскультурна взаємодія

Силабус

Інфомедійна грамотність у контексті шкільної освіти

Силабус

Навчання іноземної мови учнів з особливими освітніми потребами

Силабус

Соціолінгвістика

Силабус

Нова лексика англійської мови

Силабус

Практичний курс англійської мови (рівень В2)

Силабус

Комунікативна граматика (рівень С1)

Силабус

Інтерпретація художнього тексту

Силабус

Англійське ділове мовлення

Силабус

Аналітичне читання

Силабус

Лінгвокраїнознавство англомовних країн

Силабус

Англійської мови з методикою викладання

Практикум з історії англійської мови

Силабус

Актуальні питання теорії та практики перекладу

Силабус

Критичне читання автентичних текстів на уроках англійської мови

Силабус

Основи ділової комунікації

Силабус

Академічне письмо (англійська мова)

Силабус

Навчання англійської мови здобувачів освіти з особливими потребами

Силабус

Шляхи саморозвитку комунікативних навичок Силабус

Ботаніки та екології

Екологічна культура

Силабус

Глобалізація та екологічні проблеми

Силабус

Теорія та практика сучасної екології

Силабус

Екологічна біохімія

Силабус

Функціональна біохімія

Силабус

Біоіндикація

Силабус

Географії та методики її навчання

Географія релігій

Силабус

Політична географія

Силабус

Медична географія

Силабус

Геомоніторинг та методика фенологічних спостережень у природі

Силабус

Водні ресурси України

Силабус

Екологічний менеджмент

Силабус

Прикладна фізична географія

Силабус

Ландшафтознавство

Силабус

Антропогенне ландшафтознавство

Силабус

Конструктивна географія

Силабус

Раціональне природокористування

Силабус

Етногеографія

Силабус

Основи географічної статистики

Силабус

Соціально-економічне картографування

Силабус

Методика проведення науково-дослідної роботи в закладах освіти

Силабус

Декоративно-прикладного мистецтва

Теорія композиції

Силабус

Композиція в декоративному мистецтві

Силабус

Основи композиційного аналізу

Силабус

Комп’ютерні технології в образотворчому та декоративному мистецтві

Силабус

Комп’ютерне мистецтво

Силабус

Комп’ютерна ілюстрація

Силабус

Дошкільної освіти

Організація інклюзивного освітнього середовища в сучасному дошкільному закладі

Силабус

Національно-патріотичне виховання в освітньому процесі сучасного ЗДО

Силабус

Організаційно-педагогічні засади опіки над дітьми дошкільного віку

Силабус

Модель підготовки дошкільників до НУШ

Силабус

Інноваційні освітні технології у мовленнєвій та логіко-математичній діяльності дітей дошкільного віку

Силабус

Розвиток сенсорної культури особистості дошкільника

Силабус

Актуальні проблеми формування мовленнєвої компетентності дошкільників

Силабус

Методична робота в ЗДО

Силабус

Організація тьюторської підтримки дітей передшкільного віку в сучасному ЗДО

Силабус

Національно-патріотичне виховання в освітньому процесі сучасного ЗДО

Силабус

Організаційно-педагогічні засади опіки над дітьми дошкільного віку

Силабус

Теорія і методика роботи асистента вихователя у закладах освіти з інклюзивним навчанням

Силабус

Інноваційні технології НУШ

Силабус

Соціалізація особистості дитини дошкільного віку

Силабус

Методичні засади організації STREAM-освіти дошкільників

Силабус

Професійна діяльність асистента вихователя в інклюзивній групі

Силабус

Арт освіта дітей дошкільного віку

Силабус

Технології розвитку комунікативних компетенцій у осіб з порушенням мовлення

Силабус

Проєктивні технології у сфері спеціальної та інклюзивної освіти

Силабус

Психоемоційний розвиток дітей з порушеннями мовлення

Силабус

Організація корекційно-розвивальної діяльності з дітьми з ТПМ

Силабус

Педагогічна комунікація у спеціальній освіті

Силабус

Психотерапевтична робота з дітьми із мовленнєвими порушеннями та їх батьками

Силабус

Технологія запуску мовлення дітей з мовленнєвими порушеннями

Силабус

Логопедична робота з дітьми з порушеннями аналізаторних систем

Силабус

Інноваційні техніки логопедичного масажу

Силабус

Логопедичний супровід дітей з кохлеарним імплантом

Силабус

Стратегії втручання при міофункціональних порушеннях

Силабус

Формування комунікативних вмінь дітей з порушеннями аутистичного спектру

Силабус

Тьюторський супровід дитини та її сім’ї в умовах інклюзивної освіти

Силабус

Технології інклюзивної освіти

Силабус

Індивідуальний підхід до сім’ї дітей з ТПМ при ранньому втручанні

Силабус

Загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

Основи декоративної обробки матеріалів

Силабус

Системи автоматизованого проєктування об’єктів

Силабус

Основи конструкторської графіки

Силабус

Автомобіль

Силабус

Історія техніки та технологій

Силабус

Експлуатація та ремонт автомобіля

Силабус

Методика навчання інженерної графіки у вищій школі

Силабус

Технологія доповненої реальності в навчанні технології

Силабус

Основи слюсарно-ремонтних робіт

Силабус

Зоології та методики навчання біології

Долікарська діагностика та невідкладна допомога у загрозливих для життя станах

Силабус

Вікова фізіологія та гігієна дітей і підлітків

Силабус

Здоров’язбережувальні технології ноосферної освіти

Силабус

Олімпіадні задачі з біології

Силабус

STEM-технології у навчанні біології

Силабус

Проєктна діяльність в навчанні біології

Силабус

Інформатики та прикладної математики

Тестування програмного забезпечення

Силабус (І)

Силабус (ПНІ)

Силабус (МІ, ФІ,ХІ)

Основи квантової інформатики

Силабус (І)

Силабус (МІ, ФІ,ХІ)

3D графіка та моделювання

Силабус (І)

Силабус (ПНІ)

Силабус (МІ, ФІ,ХІ)

Розробка комп’ютерних ігор

Силабус (ПНІ)

Силабус (МІ, ФІ,ХІ)

Синтетична реальність в освіті

Силабус (І)

Силабус (ПНІ)

Силабус (МІ, ФІ,ХІ)

Інформатика у позашкільній освіті

Силабус

Інноваційні технології в STEM-освіті

Силабус

Штучний інтелект в освіті

Силабус

Спортивне програмування

Силабус

Управління проєктами

Силабус

Основи інженерії програмного забезпечення

Силабус

Методика викладання комп’ютерних наук

Силабус

Сучасні тенденції навчання інформатики

Силабус

Людино-машинна взаємодія

Силабус

Інтелектуальний аналіз експериментальних даних

Силабус

Кіберфізичні системи

Силабус

Моделювання реальності

Силабус

UI/UX проєктування

Силабус

Інноваційні цифрові технології в освіті

Силабус

Історії

Методологія історичних досліджень

Силабус

Воєнно-історична антропологія

Силабус

Економічна історія України ХХ ст.

Силабус

Україна в Першій світовій війні: актуальні проблеми дослідження

Силабус

Диктатури й диктатори в історії ХХ століття

Силабус

Перша світова війна в історичній пам’яті та історичній політиці України

Силабус

Правове регулювання трудових відносин педагогічних та науково-педагогічних працівників

Силабус

Освітнє право

Силабус

Навчальні проєкти з Громадянської освіти з використанням ІКТ

Силабус

Український історичний роман

Силабус

Вибрані питання гендерної історії

Силабус

Військова уніформологія

Силабус

Математики та методики її навчання

Основи теорії оптимізації

Силабус (МІ)

Силабус (ФМ)

Функціональний аналіз

Силабус (МІ)

Силабус (ФМ)

Конструктивна геометрія

Силабус (МІ)

Силабус (ФМ)

Теорія ігор

Силабус (МІ)

Силабус (ФМ)

Задачі оптимізації у профільній школі

Силабус (МІ)

Силабус (ФМ)

Системи комп’ютерної математики в задачах оптимізації

Силабус (МІ)

Силабус (ФМ)

Методики музичного виховання, співу та хорового диригування

Виконавський практикум та методика викладання вокального класу

Силабус

Виконавський практикум та методика викладання хорового диригування

Силабус

Хоровий клас

Силабус

Практикум з хорознавства

Силабус

Методика роботи з хоровим колективом

Силабус

Музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

Оркестровий клас

Силабус

Інструментальний ансамбль

Силабус

Практикум роботи з оркестром

Силабус

Виконавський практикум та методика викладання музичного інструменту

Силабус

Основи художньої інтерпретації

Силабус

Історія мистецьких стилів

Силабус

Сучасне мистецтво України

Силабус

Семіотика мистецтва

Силабус

Мистецтво сучасної Дніпропетровщини

Силабус

Основи арт-терапії в освітньо-мистецькому просторі

Силабус

Німецької мови і літератури з методикою викладання

Методика написання наукових робіт

Силабус

Порівняльна типологія німецької та української мов

Силабус

Теоретичні проблеми сучасної германістики

Силабус

Теорія і практика перекладу

Силабус

Соціолінгвістика

Силабус

Німецька мова в мас-медійному просторі

Силабус

Практикум з мовної комунікації

Силабус

Проблеми сучасної німецької неології

Силабус

Медіативні техніки та он-лайн комунікація німецькою мовою

Силабус (НАФ)

Силабус (АФП)

Актуальні питання німецької ономастики

Силабус

Переклад з української мови на другу мову

Силабус

Переклад з першої мови на другу мову

Силабус

Образотворчого мистецтва

Спеціалізація в творчих майстернях

Силабус

Спеціалізація в образотворчому та декоративному мистецтві

Силабус

Сучасні образотворчі техніки

Силабус

Практикум з історії мистецтва та мистецтвознавства України

Силабус

Мистецьке життя Дніпропетровщини ХХ – поч. ХХІ ст.

Силабус

Напрямки і течії в образотворчому мистецтві Новітнього часу

Силабус

Теоретичні основи художньої творчості

Силабус

Психологія художньої творчості

Силабус

Методологія творчого процесу

Силабус

Педагогіки

Сертифікатна програма: Педагогіка вищої школи

Державна освітня політика

Силабус

Гендерна інноватика в освіті

Силабус

Менеджмент в освіті

Силабус

Педагогічний коучинг

Силабус

Сертифікатна програма: Педагогічний менеджмент

Історія освітньо-виховних систем

Силабус

Професійно-педагогічні комунікації

Силабус

Педагогічний маркетинг

Силабус

Самоменеджмент керівника в освіті

Силабус

Педагогіки та методики технологічної освіти

Методика педагогічної взаємодії як засіб розв’язання професійних конфліктів

Силабус

Кейс-технології у навчальному процесі сучасних закладів освіти

Силабус

Теорія і методика позашкільної освіти

Силабус

Дизайн предметного середовища

Силабус

Основи айдетики

Силабус

Основи художнього проєктування на уроках трудового навчання та технологій

Силабус

Перекладу та слов’янської філології

Англійський історичний роман: поетика, типологія, шляхи розвитку

Силабус

Традиційні сюжети і образи у світовій художній літературі

Силабус

Біблійні сюжети у світовій літературі

Силабус

Теорія та практика художнього перекладу

Силабус

Література англомовних країн у перекладах

Силабус

Твори єлизаветинського періоду в українських перекладах

Силабус

Мовні ідеології та переклад

Силабус

Актуальні проблеми лінгвістичної антропології

Силабус

Ключові аспекти соціолінгвістичних досліджень

Силабус

Методика дистанційного навчання

Силабус

Сучасні технології навчання іноземних мов

Силабус

Авторські методики навчання іноземних мов

Силабус

Переклад з першої мови на другу мову (російська)

Силабус

Переклад з української мови на першу мову

Силабус

Переклад з української мови на другу мову (французька)

Силабус

Початкової освіти

Практикум із соціально-емоційного та етичного навчання молодших школярів

Силабус

Порівняльна педагогіка

Силабус

Культура формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи

Силабус

Практикум з розв’язування математичних задач

Силабус

Інтегрований розвиток наскрізних умінь учнів НУШ

Силабус

Науково-навчальне мовлення та педагогічна майстерність

Силабус

Технології дистанційного та змішаного навчання у початковій школі

Силабус

Мистецтво та технології в початковій освіті

Силабус

STEM/STEAM-технології та цифрові інструменти в освітньому процесі початкової школи

Силабус

Освітній простір Нової української школи  Силабус
 Основи християнської етики  Силабус
 Мистецтво декламації творів художньої літератури  Силабус
Початкова освіта: фінський досвід  Силабус
Становлення громадянської компетентності учнів початкової школи  Силабус
Формування емоційної культури учнів початкової школи засобами творів художньої літератури (інтерпретація, театралізація, інсценізація)  Силабус

Практичної психології

Психотехніки особистісного розвитку

Силабус (ПП)

Силабус (ПНП, ДВП)

Інноваційні технології роботи з дітьми з ООП

Силабус (ПП)

Силабус (ПНП, ДВП)

Логопсихологія

Силабус

Психологія педагогічного спілкування

Силабус

Активне соціально-психологічне навчання

Силабус

Психологія особистості

Силабус

Психологічний супровід материнства в умовах війни

Силабус

Психологія маркетингових та політичних технологій

Силабус

Психологія життєвих криз та кризове консультування

Силабус

Психоедукація в освітніх закладах

Силабус

Психологія управління конфліктом

Силабус

Мотиваційний менеджмент

Силабус

Психологія професійної кар’єри

Силабус

Психологічні основи іміджу керівника та організації

Силабус

Технології роботи організаційних психологів

Силабус

Психологія залежної поведінки

Силабус

Психологічна допомога дітям, що зазнали насильства

Силабус

 Кризове телефонне консультування  Силабус
Практикум діалогічного спілкування   Силабус

Соціальної педагогіки і соціальної роботи

Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін у вищій школі

Силабус

Організаційно-адміністративна робота в соціально-педагогічній сфері

Силабус

Соціальне гувернерство та менторська підтримка

Силабус

Соціологія освіти

Силабус

Організація дозвілля дітей

Силабус

Корпоративна культура та іміджелогія в освіті

Силабус

Соціально-молодіжна робота

Силабус

Практикум по роботі зі студентською молоддю

Силабус

Інформаційно-комунікаційні засоби освіти

Силабус

Психологія та етика управління

Силабус

Корпоративна соціальна відповідальність

Силабус

Проєктна та інвестиційна діяльність

Силабус

Дипривації дітей та молоді

Силабус

Арт-практики в СПД

Силабус

Здоров’язберігаючі технології та охорона праці в галузі

Силабус

Соціології та масових комунікацій

Компаративна соціологія

Силабус

Візуальна соціологія

Силабус

Технологія маркетингових досліджень

Силабус

Соціологія тілесності

Силабус

Соціологічні виміри груп інтересів

Силабус

Соціологія нерівності

Силабус

Соціологія територіальних спільнот

Силабус

Соціальна держава і соціальна політика

Силабус

Економічна соціологія

Силабус

Соціологія повсякденності

Силабус

Інвайроментальна соціологія

Силабус

Трансформація соціального простору і міські інтервенції

Силабус

Digital-соціологія

Силабус

Соціологія освіти, науки та інновацій

Силабус

Менеджмент медіа-комунікативної діяльності

Силабус

Публічна соціологія

Силабус

Медіа, війна і технології

Силабус

Соціологія війни

Силабус

Соціальна теорія міжнародних відносин

Силабус

Соціальні конфлікти та медіація

Силабус

Української мови

Комунікативна лінгвістика

Силабус

Основи зіставного мовознавства

Силабус

Історія лінгвофілософських учень

Силабус

Української та зарубіжної літератур

Художня інклюзивна література

Силабус

Література VS медіа: національний наратив

Силабус

Зарубіжна література і культура: інтермедіальне осмислення

Силабус

Мережева література: як цифра стає буквою

Силабус

Інтермедіальні студії: кіноінтерпретація творів літератури

Силабус

Сучасна українська та зарубіжна фантастика: жанрові модифікації

Силабус

Сучасні тенденції розвитку східних літератур

Силабус

Проблемне поле сучасної скандинавської літератури

Силабус

Тьюторський інструментарій на заняттях літературного циклу

Силабус

Специфіка слов’янських літератур

Силабус

Сучасна зарубіжна література для дітей

Силабус

Українська та зарубіжна постмодерні літератури: компаративний аспект Силабус

Фізики та методики її навчання

Інноваційні технології в STEM-освіті

Силабус

Реалізації дослідницьких методів навчання математики в STEM-проєктах

Силабус

Впровадження STEM-підходів на уроках математики

Силабус

Електроніка

Силабус

Фізика конденсованих середовищ

Силабус

Фундаментальні явища в наноструктурах

Силабус

Моделювання складних систем

Силабус

Теорія відносності і електродинаміка

Силабус

Методи дослідження експериментальної фізики

Силабус

Фізика ядра і фізика елементарних частинок

Силабус

Екситонні стани в напівпровідниках та діелектриках

Силабус

Оптика твердого тіла і наноструктур

Силабус

Теорія бозон-ферміонних систем

Силабус

Філософії

Комунікативна філософія

Силабус

Філософія інформаційного суспільства

Силабус

Соціальна антропологія

Силабус

Хімії та методики її навчання

Хімія у сільському господарстві

Силабус (ХІ)

Силабус (Б)

Біологічна активність хімічних речовин

Силабус (ХІ)

Силабус (Б)

Хімія здорового харчування

Силабус (ХІ)

Силабус (Б)

Дослідження і синтез комплексних сполук

Силабус

Основи фармацевтичної хімії

Силабус

Віртуалізація хімічного експерименту

Силабус

Сучасні інструментальні методи хімічного аналізу

Силабус

Методика хіміко-технологічного аналізу у закладах професійної освіти

Силабус

Методологія хімічної науки

Силабус

22636
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30