п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.       

ЛОБАНОВА Алла Степанівна

соціології та масових комунікацій

05.04.21

09.30

лекція

Платформа Zoom

СМК-19

Методологія соціологічного дослідження

Поняття виміру в соціології. Соціологічні шкалі та індекси

2.       

КАСІЛОВ

Іван Анатолійович

музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

06.04.21

09.30

індивідуальне заняття

Платформа Zoom

МХК-17

Гаврилко М.

Музичний інструмент

Робота над звукоутворенням на інструменті, як запорука якісної інтонаційної виразності у процесі виконання

3.       

МАРЧИК Валентина Іванівна

фізичної культури та методики її викладання

06.04.21

09.30

лекція

Платформа Zoom

ФК-17

Спортивні споруди

Криті спортивні споруди

4.       

СТОЛЯРЕНКО Вікторія Григорівна

хімії та методики її навчання

06.04.21

12.30

лабораторне заняття

107

БХ-20

Неорганічна хімія

Властивості сполук Карбону та Силіцію

5.       

МЕЛЬНИЧУК

Галина Миколаївна

німецької мови і літератури

з методикою викладання

07.04.21

12.30

лекція

Платформа

Zoom

НАФ-18

Лексикологія першої мови

Bedeutungswandel im Deutschen

(Семантична деривація в німецькій мові)

6.       

КОЦЮРУБА Валерій Віталійович

зоології та методики навчання біології

08.04.21

9.30

лекція

Платформа

Zoom

ФК-20

Основи медичних знань та безпека життєдіяльності

Невідкладні стани, що спричинені отруєннями

7.       

ЛЮБАР

Руслана

Олександрівна

методики музичного виховання, співу та хорового диригування

08.04.21

11.00

індивідуальне заняття

Платформа Zoom

МХК-19 Нікітіна О.

Хорове диригування

Синкопи

8.       

БАЛАБАЙ Руслана Михайлівна

фізики та методики її навчання

08.04.21

12.30

лекція

Платформа

Zoom

І-19

Фізика

Основні положення МКТ та їх дослідне обґрунтування. Рівняння стану ідеального газу

9.       

ПЕЧЕНІНА Наталя Анатоліївна

історії

09.04.21

9.30

лекція

Платформа   Zoom

УІФ-20

Історія України

Виникнення та розвиток Давньоруської держави

10.  

СЕЛІВАНОВА Тетяна Валеріївна

хімії та методики її навчання

09.04.21

11.00

лекція

Google Meet

БХ-19,

БХ ск-20

Фізична та колоїдна хімія

Дисперсні системи. Колоїдні розчини. Фізико-хімічні властивості

11.  

СОРОЧАН
Лілія Федорівна

англійської мови з методикою викладання

09.04.21 

15:30

практичнее заняття

Платформа Zoom

АНФ-19-2

Практичний курс англійської мови

Success

12.  

ГАПОНЕНКО Лариса Олександрівна

практичної психології

12.04.21

11.00

Лекція

Платформа Zoom

ПП-17

Методологічні аспекти тренінгової роботи

Структура групи, ролі, лідерство

13.  

КАЗАКОВ Володимир Леонідович

туризму та економіки

12.04.21

11.00

лекція

Платформа Zoom

ГОЕ-17

Екскурсознавство

Інновації в екскурсійній справі

14.  

ВІЗНИЦЯ

Юрій Васильович

соціології та масових комунікацій

13.04.21

09.30

лекція

Платформа Zoom

 

ІП-18, ІГ-18, ІМ-18

Соціально-політичні студії

Держава в політичній системі суспільства

15.  

БОБИЛЄВ

Дмитро Євгенович

математики та методики її навчання

14.04.21

09.30

лекція

Платформа Zoom

МІ-17

Диференціальні рівняння

Рівняння коливання мембрани

16.  

ЛУКАШ

Василь Іванович

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

14.04.21

12.30

лабораторне заняття

навчальна
майстерня

ТОАcк-19

Різання матеріалів, верстати та інструменти

Різьбонарізні інструменти

17.  

ГРАБОВЕЦЬ Ірина Володимирівна

соціології та масових комунікацій

15.04.21

08.00

лекція

Платформа Zoom

 

УАФ-18, УФР-18, УПФ-18

Соціально-політичні студії

Політика і влада, як суспільні явища

18. САВОСЬКО Василь Миколайович ботаніки та екології 15.04.21 11.00 лекція Платформа Zoom БП-19,
БХ-19, ЕКО-19
Ґрунтознавство Ґрунт та біосфера

19.  

КОСЯК

Людмила

Іванівна

методики музичного виховання, співу та хорового диригування

15.04.21

12.30

індивідуальне заняття

Платформа Zoom

МХК-17 Морозова А.

Вокальний клас

Набуття співацько-виконавського досвіду

20.  

ТАРАСОВ Андрій Валерійович

історії

16.04.21

08.00

лекція

Платформа Zoom

ІГм-16, ІПм-16

Цифрова історія

Візуалізація історичних даних

21.  

ЗИЧКОВ Анатолій Костянтинович

соціальної педагогіки і соціальної роботи

17.04.21

10.00

лекція

Платформа Zoom

ПН-18

Семінар до педагогічної практики в дитячих оздоровчих таборах

Логіка розвитку зміни дитячого

оздоровчого табору.

22.  

КАНЕВСЬКА Ольга Борисівна

перекладу та слов’янської філології

20.04.21

09.30

лекція

Платформа Zoom

РАФ-17

Сучасна російська літературна мова

Бессоюзные сложные предложения

23.  

ШРАМКО Ярослав Владиславович

філософії

20.04.21

11.00

лекція

Платформа Zoom

МІм-16

Логіко-гносеологічні проблеми фундаментальних наук

Модальна логіка

24.  

ДРІБАС Світлана Анатоліївна

загальної та вікової психології

20.04.21

12.30

лекція

Платформа Zoom

ФІ-МІ 19

Загальна психологія

«Емоції та почуття»

25.  

ДМИТРЕНКО Вікторія Ігорівна

української та зарубіжної літератур

21.04.21

12.30

лекція

Платформа Zoom

УАФ-18, УПФ-18, УФР-18

Методика навчання української літератури

Вивчення художніх творів у їх родовій специфіці

26.  

КРАВЦОВА Аліна Олександрівна

початкової освіти

26.04.21

09.30

лекція

Платформа Zoom

 

ПНА-20, ПНІ-20, ПНП-20, ПНФ-20

Основи природознавства

Загальна характеристика типу Членистоногі

27.  

ВОЛОЩУК
Ілона Аркадіївна

педагогіки

27.04.21

11.00

лекція

Платформа Zoom

МІ-18,

ФМ-18, І-18, ІНМ‑18

Методика виховної роботи

Методика організації колективних творчих справ

28.  

ТАЛАШ

Інна Олександрівна

соціальної педагогіки і соціальної роботи

28.04.21

08.00

лекція

Платформа Zoom

СП-20

Основи красномовства

Основні риси полемічної майстерності

29. ЗЕНЬКОВИЧ Юлія Сергіївна образотворчого мистецтва 28.04.21 11.00 лекція Google Meet Д-20 Історія мистецтва та дизайну Мистецтво Франції першої половини та середини 19 століття

30.  

ХАЛІК

Олена Олександрівна

загальної та вікової психології

28.04.21

11.00

лекція

Платформа Zoom

ПП 19

Вікова психологія

«Закономірності психічного розвитку в пізній зрілості (геронтогенез)»

31.  

ВІКТОРОВА

Маргарита

Вікторівна

методики музичного виховання, співу та хорового диригування

28.04.21

14.45

 індивідуальне  заняття

Платформа Zoom

МХКм-16 Саймукова А.

Вокальний клас

Цінності вокального виконавства

32.  

ЧУВАСОВА Наталія Олександрівна

зоології та методики навчання біології

29.04.21

09.30

лекція

Платформа Zoom

ХІ-18 

Методика навчання хімії

Фундаменталізація та технологізація навчання хімії

33.  

ФЕДЮШКІНА Катерина Андріївна

соціальної педагогіки і соціальної роботи

29.04.21

12.30

лекція

Платформа Zoom

СП-19

Соціальна геронтологія

Діагностика, консультування та реабілітація людей похилого віку

34.  

МАТІЩУК Олександр Анатолійович

туризму та економіки

30.04.21

9.30

лекція

Платформа Zoom

ФК-19

Спеціалізовані види спортивного туризму

Особливості проходження льодових маршрутів в спортивному туризмі (льодолазанні)

35.  

САПРИКІНА

Лілія

Вікторівна

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

30.04.21

11.00

лабораторне заняття

303

ДО-18

Народні ремесла в декорі костюма

Декорування елементів костюма із застосуванням різновидів вишивки

14974

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.       

БІЛОУС

Олена Сергіївна

педагогіки

 02.03.21 

 08.00 

лекція

 платформа  Zoom

ГОЕ-19

Загальна педагогіка

Форми організації навчального процесу в школі

2.       

КОМАРОВА

Олена Олексіївна

соціології та масових комунікацій

05.03.21

12.30

лекція

платформа Zoom

СМК-18

Теорія та практика реклами

Ефективність рекламного впливу

3.       

ДРАШКО

Олена Миколаївна

педагогіки та методики технологічної освіти

10.03.21

09.30

лекція

30

ТОКМО‑20,

 ТОКМОск-20, ПЛП-19,  ПЛПск-20

Технологія швейного виробництва

Накладні кишені

4.       

КОРОЛЬКОВ

Євген Сергійович

музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

22.03.21

14.00

практичне заняття

30

І–ІV курси

Оркестровий клас

Робота над технічними складнощами програмного репертуару

5.       

БІЛОКОНЕНКО Людмила Анатоліївна

української мови

23.03.21

09.30

лекція

платформа Zoom

ІІІ курс

Сучасна українська літературна мова

Займенник

6.

МАРЧЕНКО

Аліна Анатоліївна

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну 24.03.21 14.00

 лабораторне заняття

платформа Zoom ДО-17 Комп’ютерне проєктування одягу Проєктування дизайну одягу в програмах комп’ютерної графіки
14579

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.       

ВЕЛИКОДНА Мар’яна Сергіївна

 практичної  психології

 03.02.21 

 12.30 

 лекція 

 платформа  Zoom

ПП-18

Сучасні глибинні теорії в психології

Вступ до сучасної глибинної психології

2.       

ЛИСОГОР Людмила Петрівна

початкової освіти

12.02.21

10.30

лекція

платформа Zoom

ПНП-19,  ПНА-19,  ПНІ-19

Методика навчання  природознавства 

Методика навчання природничої освітньої галузі: предмет, завдання, принципи, нормативно-правова база та особливості реалізації в інтегрованому курсі «Я досліджую світ»

14063

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.       

БУЗЬКО Світлана Андріївна

української мови

 15.01.21 

 14.00 

 лекція 

платформа Zoom

 ЗУМЛ-18 

Сучасна українська літературна мова

Односкладне речення

13770

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.  

 ЯКОВЛЄВА 

Вікторія Анатоліївна

кафедра педагогіки та методики  технологічної  освіти

 01.12.2020 

11.00

лекція

https://us04web.zoom.us/j/73386058502?pwd=VmZEZ0p0bWNuMVBvTjIxUkp5aXhFZz09

ТОКМО-17, ТОА-17, ТОАск-18

Теорія та методика  технологічної освіти

Основи організації проектно-технологічної діяльності учнів основної школи на уроках трудового навчання

2.  

КОРОЛЬ Анжеліка Миколаївна

кафедра педагогіки

03.12.2020

11.00

лекція

https://us02web.zoom.us/j/4115793437?pwd=OERIRHVZUkVUTGlzN2ZXUG0qQUZhZz09

УАФ-19, УФР-19, УМЛ-19

Загальна педагогіка

Колектив: його ознаки, структура

3. ТРУФКІН Анатолій Дем’янович образотворчого мистецтва 09.12.2020 11.00 лабораторне заняття 211, 213 Д-19 Живопис академічний Складний наnюрморт з предметів побуту

4.  

ПІКУЩИЙ

Олексій

Іванович

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

18.12.2020

12.30 

 лабораторне  заняття

314

Д-19

Комп’ютерні технології в дизайні

Підготовка публікацій до друку

5. ТАРАСОВА Олена Юріївна інформатики та прикладної математики 30.12.2020 12.30 лекція Meet: https://meet.google.com/kai-uwvn-f МІ-19, ФІ-19 Програмування Робота з файлами в С++
13436

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.  

БАЮРА

Вадим Іванович

туризму та економіки

 02.11.2020 

11.00

лекція

https://us04web.zoom.us/j/7247464575?pwd=WjN4QWtjZnVOdVRsaEttclZodW04dz09

 УМЛ-18 

Основи економічної теорії

Ціна та ціноутворення

2. РУДИЙ Анатолій Андрійович образотворчого мистецтва 04.11.2020 11.00 лабораторне заняття 206 ОМ-19 Живопис академічний Натюрморт проти світла. Контражур

3.  

ГРЕЖИНЕЦЬ Юлія  Вячеславівна 

кафедра музикознавства,  інструментальної  та хореографічної підготовки

06.11.2020

09.30

практичне заняття

танцзал № 1

ХХК-19

 

Фізичне  виховання за професійним спрямуванням (партерна гімнастика та тренаж)

Розвиток фізичних даних танцівника засобом партерного тренажу

4.  

ПАЦЮК Вікторія Сергіївна

туризму та економіки

10.11.2020

09.30

лекція

https://us04web.zoom.us/j/73027269941?pwd=NjJ4dHROUUlGaWxJWVBGNFB5MUlydz09

Тур-17

Туроперейтинг

Туристичний продукт та особливості його розробки

5. ЄЛОВСЬКА Юлія Володимирівна англійської мови з методикою викладання 13.11.2020  08.00 лекція

https://us04web.zoom.us/j/78989298099?pwd=TFlXdDlrZXJiTVpWVlRwZEpwRmVrZz09

ПНА-17 Лексикологія Peculiarities of English phraseology

6.  

ШКОЛЯР

Андрій

Вікторович

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

17.11.2020

 09.30 

 лабораторне  заняття

405

ДІ-17

 Матеріалознавство 

Види та художня обробка деревини

7.  

БРАТЧЕНКО Людмила Євгенівна

туризму та економіки

20.11.2020

12.30

лекція

218

ЕКО, ХІ, БХ, БП‑18

Економіка

Ринковий попит та його еластичність

13115

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

 Місце 

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.  

ІНШАКОВА

Інна Євгенівна

дошкільної освіти

 06.10.2020 

 09.30 

лекція

 ДВП(Х)-20 

Сучасна українська мова з практикумом

Слово-як лексична одиниця мови

2. 

КУЧМА

Олександр Іванович

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання 06.10.2020 09.30 лекція 8 ТОА-18 Опір матеріалу Деформація згину, розрахунок на згин

3.  

ЩЕРБИНА

Володимир

Григорович

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

06.10.2020

09.30

 лабораторне  заняття

308

ГД-20

Кольорознавство

Вступ. Виконання таблиці ахроматичного ряду

4.  

ВЕЛИКОДНИЙ

Денис Олександрович

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання 09.10.2020 09.30 лекція а/к ТОАм-16 Транспортні системи Сучасний стан сталого розвитку міської транспортної системи

5. 

КАРПЕНКО

Тетяна Анатоліївна

географії та методики її навчання

09.10.2020

09.30

лекція

418

ГОЕ-18

Фізична географія материків і океанів

Кліматичне районування Євразії

6.

КРАСЮК

Ірина Олександрівна

образотворчого мистецтва 12.10.2020 12.30 практичне заняття 205 ОМ-17 Методика викладання образотворчого мистецтва Поетапність та пропорційні особливості в малюванні портрету
7.

ЧУВАСОВА

Наталія

Олександрівна
хімії та методики її навчання 13.10.2020 09.30 лекція 110 БП-19 Біохімія Шляхи обміну білків і нуклеїнових кислот

8. 

КОМАРОВА

Олена Олексіївна

соціології та масових комунікацій

19.10.2020

08.00

лекція

315

АНФ-17, УАФ-17

Бізнез-планування

Маркетингова стратегія розвитку підприємства

9.

ЛУКАШ

Василь Іванович

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання 22.10.2020 11.00 лабораторне заняття навчальна  майстерня  ТОА-18 Практикум у навчальних майстернях Пиляння

10.

ОСТАПЧУК

Олена Євгенівна

практичної психології

27.10.2020

09.30

семінарське заняття

304

ПП-19

Основи наукових досліджень

Організація наукового дослідження з психології

11.    

ЛОБАНОВА

Алла Степанівна

соціології та масових комунікацій

28.10.2020

11.30

лекція

301

СМК-20

Вступ до спеціальності

Категоріально-поняттєвий апарат соціології

12.     

ШАРМАНОВА

Наталя Миколаївна

української мови

28.10.2020

12.30

лекція

217

УФР-17

Комп’ютерні технології в сучасному видавничому процесі

Програмне забезпечення комп’ютерних видавничих систем

12815

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

 Місце 

 Група 

 Дисципліна 

Тема заняття

1.

ОНИЩЕНКО

Ірина Володимирівна

початкової освіти 02.09.2020 11.00 лекція 402 ПНП-18, ПНФ-18, ПНА-18, ПНІ-18 Теорія і методика виховної роботи Сутність процесу виховання
2. 

ЕЙВАС

Лариса

Феліксівна

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

 03.09.2020 

 09.30 

 лекція 

313

Д-17

Основи етнодизайну

Історія розвитку ткацтва та килимарства. Вітчизняні осередки ткацтва. Традиційні прийоми та способи ткання

3. ТОКАРЕВА Наталя Миколаївна загальної та вікової психології 10.09.2020 09.30 лекція 419 ГОЕ-18 Вікова та педагогічна психологія Закономірності психічного розвитку особистості в онтогенезі
4.

СЕМЕНОВА

Ольга

Олександрівна
англійської мови з методикою викладання 16.09.2020 09.30 лекція 315  ПНА-17  Методика навчання англійської мови в початковій школі Короткий огляд методів навчання іноземних мов у початковій школі
5.

ЛОВ’ЯНОВА

Ірина Василівна

математики та методики її навчання 22.09.2020 11.00 лекція 314 МІ-17 Методика навчання математики  Вивчення трикутників у курсі планіметрії 7 класу
6.

АРМАШ

Тетяна Сергіївна

математики та методики її навчання

25.09.2020 14.00 лекція 314 МІ-19 Лінійна алгебра Ранг матриці. Критерій сумісності і визначеності систем лінійних рівнянь
12488

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

 Дата 

Час

Вид

 Місце 

 Група 

 Дисципліна 

Тема заняття

1.

НЕЧИПУРЕНКО

Павло Павлович

хімії та методики її навчання  02.06.2020   13.00   Лекція   Платформа  Zoom ХІ-18 Аналітична хімія Кінетичні та  каталітичні методи аналізу 
12042

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

 Дата 

Час

Вид

 Місце 

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.      

МАЛОІВАН

Марина Вікторівна

англійської філології

 29.04.2020 

 11.00 

 лекція 

платформа Zoom

 АНФ-16 

Теоретична граматика

Introduction to Pragmatics

11418
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30