п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.  

ІНШАКОВ

Артур Євгенович

дошкільної освіти

 01.03.23 

 11.20 

лекція

Платформа  Zoom

СО-22

Вступ до мовознавства з основами риторики та культури мовлення спеціального педагога

Фонетика та графіка сучасної української літературної мови

2.  

МАКАРЕНКО
Ірина Євгенівна

педагогіки

02.03.23

12.50

лекція

Платформа  Zoom

АЗЛ-22, НАФ-22, МІ-22, ФІ-22, І‑22

Загальна педагогіка

Поняття про особистість, її розвиток та формування

3.  

ШРАМКО
Оксана Іллівна

музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

07.03.23

11.20

індивідуальне заняття

Платформа  Zoom

МХК-22

Музичний інструмент (фортепіано)

Підготовка до модульного контролю. Робота над інструктивним матеріалом

4.  

СИДОРЕНКО Тетяна Дмитрівна

музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

09.03.23

14.20

лекція

Платформа  Zoom

МХК-20

Художня культура та методика її викладання

Естрада і телебачекння. Історія та сучасність

5.  

ГРЕЖИНЕЦЬ
Юлія Володимирівна

музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

10.03.23

11.20

лабораторне заняття

Танцзал №2

ХХК-20

Сучасний танець та методика його викладання

Техніка modern-jazz танцю

6.  

ЩЕРБИНА Світлана Миколаївна

педагогіки

17.03.23

11.20

лекція

Платформа  Zoom

БХ-20, БП-20, ХІ-20,
АНФ-20, НАФ-20

Методика виховної роботи

Методика організації морального виховання учнів

7.  

ГРАБОВЕЦЬ
Ірина Володимирівна

соціології та масових комунікацій

22.03.23

09.30

лекція

Платформа  Zoom

ІП-20

Соціально-політичні студії

Вибори і виборчі процеси

21536

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.       

СІДЕНКО
Юлія Олександрівна

дошкільної освіти

 22.02.23 

 11.20 

 лекція 

Платформа  Zoom

 СО-22 

Спеціальна педагогіка з історією

Педагогічні системи освіти дітей з розладами аутистичного спектру, зі складними та множинними порушеннями

21287

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття
1.

ЛОБАНОВА
Алла Степанівна

соціології та масових комунікацій 02.11.22 09.30 лекція Платформа Zoom АНПм-22 Менеджмент у галузі надання мовних послуг Управлінське рішення та механізм його прийняття у галузі мовних послуг
2.

КАЧАЙЛО

Ксенія Анатоліївна
української мови 07.11.22 12.50 лекція Платформа Zoom УФР-22 Основи редакційно-видавничої діяльності Інформаційні та соціальні норми редагування
3. КУЧМА
Олександр Іванович
 загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання 10.11.22   09.30 лекція  Платформа Zoom   ПТ-20  Опір матеріалів Згин 
4. ПИЛЬНІК
Руслан Олексійович
образотворчого мистецтва 11.11.22 11.20 лабораторне заняття Платформа Zoom ОМ-20 Рисунок академічний Рисунок верхніх та нижніх кінцівок людини: від гіпсової моделі до живої постаті
5. АРХИПОВ
Ігор Олександрович
загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання 15.11.22 11.20 лабораторне заняття Платформа Zoom ТОА-20 Практикум у навчальних майстернях Призначення і сфера застосування зварювання. Різновидності зварювання
 6. БІЛОКОНЕНКО
Людмила Анатоліївна
української мови  15.11.22  12.50  лекція  Платформа Zoom  УФР-20  Редагування освітніх видань та лінгвістика тексту Види видавничих норм
7. ЄВТУШЕНКО
Наталя Іванівна
англійської мови з методикою викладання 17.11.22 09.30 лекція Платформа Zoom УАФм-22 ПНАм-22 Порівняльна типологія української і англійської мов Typology of English and Ukrainian verb
8. КУРЄНКОВА
Анна Володимирівна
дошкільної освіти 24.11.22 11.20 лекція Платформа Zoom СОм-22 Методичні засади інноваційної діяльності логопеда в закладах освіти Технології розвитку мовленнєвого самовираження дошкільників з мовленнєвими порушеннями
20644

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.  

МАЛЕНКО
Яна Вячеславівна

ботаніки та екології

 07.10.22 

 09.30 

лекція

 Платформа  Zoom

 ЗБХ-21 

Основи екології

Екологія як наука

2.

КУЧЕР
Світлана Леонідівна

педагогіки

07.10.22

11.20

лекція

Платформа ZOOM

ПНП-22, ПНА-22, ПНІ-22

Загальна педагогіка

Становлення та розвиток наукової педагогіки XVI - середини XIX ст.

3. ПОТАПЕНКО
Олег Борисович
педагогіки 08.10.22 09.30

лекція

Платформа ZOOM

ДВП-22,
СО-22

Загальна педагогіка Становлення та розвиток наукової педагогіки (ХVI – середина XIX ст.)

4.  

КАРПОВА
Вікторія Костянтинівна

образотворчого мистецтва

12.10.22

09.30

лекція

Платформа ZOOM

Д-22

Історія мистецтва та дизайну

Мистецтво Романської доби 11-12 століття

5.  

ФІЛАТОВ
Сергій Валентинович

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

18.10.22

08.00

 лабораторне  заняття

Платформа ZOOM

ПТ-21

Основи діагностики транспортних засобів

Теоретичні основи технічної діагностики автомобіля

6.  

КРАСЮК
Ірина Олександрівна

образотворчого мистецтва

19.10.22

11.20

лекція

Платформа ZOOM

ОМ-20

Методика викладання образотворчого мистецтва

Стан художньої освіти в Україні 19 початок 20 століть

7.

ДРАШКО
Олена Миколаївна

педагогіки та методики технологічної освіти

21.10.22

11.20

лекція Платформа ZOOM  ТНІ-22

Технологія швейного виробництва

Деталі крою виробів. Підготовка тканини до розкрою, розкладка лекал на тканині

8.

ЄЛОВСЬКА
Юлія Володимирівна

англійської мови з методикою викладання

31.10.22

09.30

лекція Платформа ZOOM

ПНА-19, РАФ-19, ІНМ-19

Лексикологія англійської мови

Variants and dialects of English

20177

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

 Дисципліна 

Тема заняття

1. БАРУЛІНА
Юлія Олександрівна

початкової освіти

14.09.22 09.30 лекція Платформа  ZOOM

ПН-22

Математика

Відношення на множині та їх властивості

2.

МІЩАНЧУК
Вікторія Миколаївна

музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

 19.09.22 

 14.20 

 лекція 

 Платформа  ZOOM

 МХК-21 

Історія музики

Європейська опера  ХVIII cт.

3. КАЛАШНІКОВА Людмила Володимирівна соціології та масових комунікацій

21.09.22

09.30 лекція Платформа  ZOOM СР-1, 2, 3 Соціологія реклами та PR Споживацька поведінка як предмет соціологічного аналізу

 

 

19948


п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1. КАЛАШНІКОВА Людмила Володимирівна соціології та масових комунікацій 05.05.22 12.30 лекція Платформа Zoom СМК-20 Методологія соціологічних досліджень Метод експертних оцінок
2. ТИТАРЕНКО Дмитро Миколайович історії  11.05.22 8.00 лекція Платформа Zoom Д-21, ОМ-21 Актуальні проблеми української історії та культури Україна в період перебудови в СРСР (1985-1991 рр.)

3.  

ОВЧАРЕНКО
Наталія Анатоліївна

методики музичного виховання, співу та хорового диригування

 11.05.22  

 15.30 

індивідуальне практичне заняття

Платформа Zoom

Пархоменко Д., МХК-20

Вокальний клас

Естетична зумовленість резонування

4.  

ЯРЕМЕНКО
Наталя Володимирівна

української та зарубіжної літератур

16.05.22

12.30

лекція

Платформа Zoom

УПФ-21, УФР-21, УАФ-21

Історія зарубіжної літератури (Середньовіччя – XVIII ст.)

Література класицизму

5.  

ЧУМАК
 Василь Олександрович

музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

17.05.22

8.00

лабораторне заняття

 Платформа  Zoom

ХХК- 21

Історико-побутовий танець та методика його викладання

Танцювальна культура ХVIII – XIX ст.

6.  

ПОЛЯРЕНКО
Валерія Сергіївна

англійської мови з методикою викладання

18.05.22

11.00

лабораторне заняття

Платформа Zoom

ПНА-19

Практичний курс англійської мови

Jane Austen’s “Pride and Prejudice” as an example of XIX century English society

7.  

ФЕДО
Олена Романівна

музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

18.05.22

15.30

індивідуальне практичне заняття

Платформа Zoom

Удовіченко Д., МХКм-17

Музичний інструмент

Роль виконавського дихання при роботі над фразуванням

8.  

БРИСІН
Олександр Володимирович

музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

20.05.22

8.00

лабораторне заняття

Платформа Zoom

ХХК-18

Теорія і методика викладання народно-сценічного танцю

Здійснення аналізу танцювального репертуару Національного балету Грузії Сухішвілі

9.  

МАЦЕПУРА
Людмила Леонідівна

англійської мови з методикою викладання

23.05.22

11.00

практичне заняття

Платформа Zoom

ПНА-20

Практичний курс англійської мови

Geographicalfeatures. The using of the articles. Quantifiers with countable or uncountable nouns

10. ВАСИЛЮК Тамара Григорівна соціальної педагогіки і соцільної роботи 25.05.22 12.30 лекція Платформа Zoom ЗСПм-17 Соціально-молодіжна робота Молодіжна субкультура. ЇЇ роль у суспільстві
11. ЛИСОКОНЬ
Ілля Олександрович
соціальної педагогіки і соцільної роботи 25.05.22 17.00 практичне заняття Платформа Zoom ЗСПм-17 Корпоративна соціальна відповідальність Формування програми корпоративної соціальної відповідальності
19116


п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.     

САЛАТА
Ірина Анатоліївна

англійської мови та методики викладання

 13.04.22 

 12.30 

практичне заняття

Платформа Zoom

 УАФм‑17 

Основи міжкультурної комунікації

High and Low Context Cultures

2.     

ПАНАСЮК
Юлія Вікторівна

англійської мови та методики викладання

27.04.22

12.30

лекція

Платформа Zoom

РАФм-17,
ІНМм-17

Основи міжкультурної комунікації

Communication Styles

18953

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1

ЧУВАСОВА

Наталія Олександрівна

зоології та методики навчання біології

10.02.22

11.00

лекція

Платформа Zoom

БХ-19, БП-19

Методика навчання біології

Загальні закономірності та принципи навчання біології

2

БІЛИНСЬКИЙ

Ігор Васильович

фізики та методики її навчання

17.02.22

08.00

лекція

Платформа Zoom

ФІ-19, ФМ-19

Електродинаміка

Перші рівняння Максвела-Лоренца

3

ВІЗНИЦЯ

Юрій Васильович

соціології та масових комунікацій

28.02.22

12.30

лекція

Платформа Zoom

СМК-19

ЗМК та медіавиробництво

Трансформація сучасних медіа. Конвергентні медіа

18299

 

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1

КОЛОМІЄЦЬ Наталія Євгеніївна

Української та зарубіжної літератур

13.01.22

14.00

лекція

Платформа Zoom

ЗУМЛ-19

Історія зарубіжної літератури

ІІ половини ХІХ ст.

Своєрідність розвитку французької літератури 50-70 х р.р. ХІХ ст.

18074

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1

ШАРМАНОВА Наталія Миколаївна

Української мови

08.12.21

12.30

лекція

Платформа Zoom

ІV курс, з/в

ЗУМЛ-18

Спецкурс «Українська пареміологія»

Українська пареміологія як наука і навчальна дисципліна. Пареміологічний простір української мови

2

ЧЕРНОУС Людмила Сергіївна

Соціології та масових комунікацій

08.12.21

09.30

лекція

Платформа Zoom

СК-1, СК-2

Соціологія культури

Мода у контексті сучасної культурної голобалізації

3

Гапоненко Лариса Петрівна

англійської мови з методикою викладання

20.12.21

08.00

лабораторне заняття

Платформа Zoom

Мі-21

Іноземна мова

Visiting London

17674
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша