п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.       

БУЗЬКО Світлана Андріївна

української мови

 15.01.21 

 14.00 

 лекція 

платформа Zoom

 ЗУМЛ-18 

Сучасна українська літературна мова

Односкладне речення

13770

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.  

 ЯКОВЛЄВА 

Вікторія Анатоліївна

кафедра педагогіки та методики  технологічної  освіти

 01.12.2020 

11.00

лекція

https://us04web.zoom.us/j/73386058502?pwd=VmZEZ0p0bWNuMVBvTjIxUkp5aXhFZz09

ТОКМО-17, ТОА-17, ТОАск-18

Теорія та методика  технологічної освіти

Основи організації проектно-технологічної діяльності учнів основної школи на уроках трудового навчання

2.  

КОРОЛЬ Анжеліка Миколаївна

кафедра педагогіки

03.12.2020

11.00

лекція

https://us02web.zoom.us/j/4115793437?pwd=OERIRHVZUkVUTGlzN2ZXUG0qQUZhZz09

УАФ-19, УФР-19, УМЛ-19

Загальна педагогіка

Колектив: його ознаки, структура

3.  

ПІКУЩИЙ

Олексій

Іванович

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

18.12.2020

12.30 

 лабораторне  заняття

Платформа Zoom

Д-19

Комп’ютерні технології в дизайні

Підготовка публікацій до друку

4. ТАРАСОВА Олена Юріївна інформатики та прикладної математики 30.12.2020 12.30 лекція Meet: https://meet.google.com/kai-uwvn-f МІ-19, ФІ-19 Програмування Робота з файлами в С++
13436

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.  

БАЮРА

Вадим Іванович

туризму та економіки

 02.11.2020 

11.00

лекція

https://us04web.zoom.us/j/7247464575?pwd=WjN4QWtjZnVOdVRsaEttclZodW04dz09

 УМЛ-18 

Основи економічної теорії

Ціна та ціноутворення

2.  

ГРЕЖИНЕЦЬ Юлія  Вячеславівна 

кафедра музикознавства,  інструментальної  та хореографічної підготовки

06.11.2020

09.30

практичне заняття

танцзал № 1

ХХК-19

 

Фізичне  виховання за професійним спрямуванням (партерна гімнастика та тренаж)

Розвиток фізичних даних танцівника засобом партерного тренажу

3.  

ПАЦЮК Вікторія Сергіївна

туризму та економіки

10.11.2020

09.30

лекція

https://us04web.zoom.us/j/73027269941?pwd=NjJ4dHROUUlGaWxJWVBGNFB5MUlydz09

Тур-17

Туроперейтинг

Туристичний продукт та особливості його розробки

4. ЄЛОВСЬКА Юлія Володимирівна англійської мови з методикою викладання 13.11.2020  08.00 лекція

https://us04web.zoom.us/j/78989298099?pwd=TFlXdDlrZXJiTVpWVlRwZEpwRmVrZz09

ПНА-17 Лексикологія Peculiarities of English phraseology

5.  

ШКОЛЯР

Андрій

Вікторович

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

17.11.2020

 09.30 

 лабораторне  заняття

405

ДІ-17

 Матеріалознавство 

Види та художня обробка деревини

6.  

БРАТЧЕНКО Людмила Євгенівна

туризму та економіки

20.11.2020

12.30

лекція

218

ЕКО, ХІ, БХ, БП‑18

Економіка

Ринковий попит та його еластичність

13115

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

 Місце 

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.  

ІНШАКОВА

Інна Євгенівна

дошкільної освіти

 06.10.2020 

 09.30 

лекція

 ДВП(Х)-20 

Сучасна українська мова з практикумом

Слово-як лексична одиниця мови

2. 

КУЧМА

Олександр Іванович

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання 06.10.2020 09.30 лекція 8 ТОА-18 Опір матеріалу Деформація згину, розрахунок на згин

3.  

ЩЕРБИНА

Володимир

Григорович

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

06.10.2020

09.30

 лабораторне  заняття

308

ГД-20

Кольорознавство

Вступ. Виконання таблиці ахроматичного ряду

4.  

ВЕЛИКОДНИЙ

Денис Олександрович

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання 09.10.2020 09.30 лекція а/к ТОАм-16 Транспортні системи Сучасний стан сталого розвитку міської транспортної системи

5. 

КАРПЕНКО

Тетяна Анатоліївна

географії та методики її навчання

09.10.2020

09.30

лекція

418

ГОЕ-18

Фізична географія материків і океанів

Кліматичне районування Євразії

6.

ЧУВАСОВА

Наталія

Олександрівна
хімії та методики її навчання 13.10.2020 09.30 лекція 110 БП-19 Біохімія Шляхи обміну білків і нуклеїнових кислот

7. 

КОМАРОВА

Олена Олексіївна

соціології та масових комунікацій

19.10.2020

08.00

лекція

315

АНФ-17, УАФ-17

Бізнез-планування

Маркетингова стратегія розвитку підприємства

8.

ЛУКАШ

Василь Іванович

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання 22.10.2020 11.00 лабораторне заняття навчальна  майстерня  ТОА-18 Практикум у навчальних майстернях Пиляння

9.

ОСТАПЧУК

Олена Євгенівна

практичної психології

27.10.2020

09.30

семінарське заняття

304

ПП-19

Основи наукових досліджень

Організація наукового дослідження з психології

10.    

ЛОБАНОВА

Алла Степанівна

соціології та масових комунікацій

28.10.2020

11.30

лекція

301

СМК-20

Вступ до спеціальності

Категоріально-поняттєвий апарат соціології

11.     

ШАРМАНОВА

Наталя Миколаївна

української мови

28.10.2020

12.30

лекція

217

УФР-17

Комп’ютерні технології в сучасному видавничому процесі

Програмне забезпечення комп’ютерних видавничих систем

12815

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

 Місце 

 Група 

 Дисципліна 

Тема заняття

1.

ОНИЩЕНКО

Ірина Володимирівна

початкової освіти 02.09.2020 11.00 лекція 402 ПНП-18, ПНФ-18, ПНА-18, ПНІ-18 Теорія і методика виховної роботи Сутність процесу виховання
2. 

ЕЙВАС

Лариса

Феліксівна

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

 03.09.2020 

 09.30 

 лекція 

313

Д-17

Основи етнодизайну

Історія розвитку ткацтва та килимарства. Вітчизняні осередки ткацтва. Традиційні прийоми та способи ткання

3. ТОКАРЕВА Наталя Миколаївна загальної та вікової психології 10.09.2020 09.30 лекція 419 ГОЕ-18 Вікова та педагогічна психологія Закономірності психічного розвитку особистості в онтогенезі
4.

СЕМЕНОВА

Ольга

Олександрівна
англійської мови з методикою викладання 16.09.2020 09.30 лекція 315  ПНА-17  Методика навчання англійської мови в початковій школі Короткий огляд методів навчання іноземних мов у початковій школі
5.

ЛОВ’ЯНОВА

Ірина Василівна

математики та методики її навчання 22.09.2020 11.00 лекція 314 МІ-17 Методика навчання математики  Вивчення трикутників у курсі планіметрії 7 класу
6.

АРМАШ

Тетяна Сергіївна

математики та методики її навчання

25.09.2020 14.00 лекція 314 МІ-19 Лінійна алгебра Ранг матриці. Критерій сумісності і визначеності систем лінійних рівнянь
12488

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

 Дата 

Час

Вид

 Місце 

 Група 

 Дисципліна 

Тема заняття

1.

НЕЧИПУРЕНКО

Павло Павлович

хімії та методики її навчання  02.06.2020   13.00   Лекція   Платформа  Zoom ХІ-18 Аналітична хімія Кінетичні та  каталітичні методи аналізу 
12042

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

 Дата 

Час

Вид

 Місце 

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.      

МАЛОІВАН

Марина Вікторівна

англійської філології

 29.04.2020 

 11.00 

 лекція 

платформа Zoom

 АНФ-16 

Теоретична граматика

Introduction to Pragmatics

11418

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

 Дата 

Час

Вид

 Місце 

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.       

ВІЗНИЦЯ 

Юрій Васильович

соціології та економіки

13.03.2020

 09.00 

лекція

321

 ПНП-17,  ПНА-17, ПНІ-17

Соціологія сім’ї  і шлюбу

Історичні зміни сім’ї як соціального інституту

2.       

ПЛЯКО

Дмитро Анатолійович

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

16.03.2020

09.00

 лабораторне  заняття

305

Д-18

Шрифт та основи дизайн-графіки

Використання нестандартних інструментів і технічних засобів у дизайн-графіці

3.       

ЕЙВАС

Лариса

Феліксівна

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

 24.03.2020 

10.40

лекція

313

ОМ-17

 Декоративно-прикладне мистецтво

Основи художнього розпису тканини. Історія розпису.  Матеріалознавство 

10337

п/п

Прізвище, ім'я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

 Місце 

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.     

ТОМІЛІНА

Людмила Іванівна

хімії та методики її навчання

 07.02.2020 

 07.30 

лекція

116

ХІ-19

Неорганічна хімія

Гідроген та його сполуки

2.

ГЛАДКА

Олена Валентинівна
англійської мови з методикою викладання

13.02.2020

13.50 лекція 305 АНФ-16  Лінгвокраїнознавство  Brief History of the English Language
3.  

ГАПОНЕНКО

Лариса Петрівна
англійської мови з методикою викладання

17.02.2020

10.40 лабораторне заняття 323 БХ-19 Іноземна мова Kyiv is the capital of Ukraine

4.   

ПОЗДНІЙ

Євген Валентинович

ботаніки та екології

18.02.2020

07.30

лекція

228

БП-18, БХ-18

Мікробіологія і вірусологія

Морфологія   мікроорганізмів  

5.     КИСІЛЬОВА-БІЛА Валентина Петрівна початкової освіти

18.02.2020

09.00 лекція 402 ПНП-18, ПНФ-18, ПНА-18, ПНІ-18 Математика Нерівності із зміною
6.

МАКАРЕНКО

Ірина Євгенівна

педагогіки

20.02.2020

09.00 лекція 104 АНФ-18 Загальна педагогіка Закономірності, принципи і правила навчання

7.      

ЄВТУШЕНКО

Наталія Іванівна

англійської мови з методикою викладання

25.02.2020

10.40

 лабораторне заняття

203

УАФ-18-1/1

Практичний курс англійської мови

Memory

9962

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

 Місце 

                                                                                     Група 

Дисципліна

Тема заняття

1.

ТОМІЛІНА

Анна Олександрівна

англійської філології 15.01.2020 10.40 лекція 412 ЗАМ-м-15 Порівняльна типологія англійської та української мови Типологія головних та другорядних членів речення

2.       

ОВЧАРЕНКО

Наталія Анатоліївна

методики музичного виховання, співу та хорового диригування

 15.01.2020 

 12.10 

 лекція 

7

ЗММ-м-15

 Методика викладання фахових дисциплін (вокалу)

  Методика розвитку голосу  

9775
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша