ГРАФІК ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ  У ЖОВТНІ 2018 р.

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

Ч а с

В и д

 Місце 

Група

Т е м а      з а н я т т я

1

ЧЕКАЛОВА

Оксана Едуардівна

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

 02.10.2018   12.10   Лабораторна  робота 209 ДІ-17 Створення ескізу композиції - шрифти різних історичних епох
2

АРМАШ

Тетяна Сергіївна
математики та методики її навчання 04.10.2018 12.10  Лекція 314 І-18 Теорія систем лінійних рівнянь. Критерій сумісності та визначеності
3

ТЕРЕЩЕНКО

Олексій Петрович

фізичної культури та методики її викладання 04.10.2018 13.40 Практичне заняття Стадіон КДПУ АНФ-18 Легка атлетика. Удосконалення техніки виконання низького старту в бігу на 100 метрів

4

ДМИТРЕНКО

Валерій Васильович

образотворчого мистецтва 11.10.2018 09.00 Лабораторна робота 309 ОМ-16-1 Малюнок екорше тулуба (модель Гудона)
5 МАКАРЕНКО Наталія Григорівна фізичної культури та методики її викладання 17.10.2018 12.10 Практичне заняття Стадіон КДПУ ГОЕ-18 Легка атлетика. Удосконалення техніки передачі естафетної палички на етапах бігу 4×60 метрів
 6 ПАЛЬЧИКОВА Олександра Олександрівна англійської філології  18.10.2018 09.00  Лабораторне заняття   407 АНФ‑16‑1 Moods and feelings 
 7

ШРАМКО

Оксана Іллівна

музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки 19.10.2018 13.40 Лекція 1 ЗММ-м‑13 Мистецтво як феномен культури. Сутність та призначення мистецтва
 8

ЛОБАНОВА

Алла Степанівна

соціології та економіки 22.10.2018 09.00 Лекція 321 СМК-18 Соціологія масової комунікації як галузь соціології
9

ТОМІЛІНА 

Анна Олександрівна

англійської філології 23.10.2018 12.10 Лабораторне заняття 407 НАФ-15-1 Moods and Emotions. Physical Sensations
 10 БЕРЕЖНА Маргарита Василівна англійської філології 29.10.2018 12.10 Лабораторна робота 412 АНП-17 Job Market

 

ГРАФІК ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ  У ВЕРЕСНІ  2018 р.

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

Ч а с

В и д

Місце

Т е м а      з а н я т т я

1

КОЛОЇЗ

Жанна Василівна

української мови

10.09

09.00

ЛК

219

Історія редукованих голосних ъ, ь

2

БАЛАБАЙ

Руслана Михайлівна

фізики

та методики її навчання

19.09

12.10

ЛК

22

Прості кристалічні структури

5520

ГРАФІК ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ  У ЧЕРВНІ  2018 р.

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

Ч а с

В и д

Місце

Т е м а      з а н я т т я

1

КОЛОМОЄЦЬ Т.Г.

Дошкільної освіти

04.06.18

09.00

Лб.

17

Пошиття м’якої іграшки

2

КОНОВАЛОВА К.І.

Дошкільної освіти

04.06.18

10.30

Лб.

11

Педагогічна майстерність вихователя закладу дошкільної освіти як вищий рівень його професійної діяльності

3

ЧУЛОШНІКОВА М.О.

Дошкільної освіти

04.06.18

12.10

Пр.

11

Індивідуальні особливості адаптації дітей раннього віку до дошкільного начального закладу

5073

ГРАФІК ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ  У ТРАВНІ  2018 р.

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

Ч а с

В и д

Місце

Т е м а      з а н я т т я

1

ГАМАЛІ О.І.

Російської філології та зарубіжної літератури

03.05.18

13.40

Лк.

105

Концепції літературної мови в ХVІІІ ст.

2

МАРЧЕНКО С.О.

Ботаніки та екології

07.05.18

10.40

Лб.

238

Виявлення нітратів в рослинах

3

ВОЛКОВА Н.В.

Педагогіки та методики технологічної освіти

10.05.18

12.10

Лк.

26

Методика виховної роботи педколективу з використанням національних традицій у сучасній школі

4

ДОРОНІНА Т.О.

педагогіки

14.05.18

12.10

Лк.

426

Інновації в освіті: пріоритетні тенденції сучасного розвитку

5

ПАНАСЮК Ю.В.

Англійської мови з методикою викладання

14.05.18

13.40

Лб.

409

Academic English for Global Audience (On Some Steps to Successful Academic Writing)

6

КРАСЮК І.О.

Образотворчого мистецтва

15.05.18

12.10

Пр.

205

Методика викладання образотворчого мистецтва. Методика викладання образотворчого мистецтва в 21 столітті

7

КРАМАРЕНКО Т.Г.

Математики та методики її навчання

17.05.18

09.00

Лб.

314

Застосування недійної дошки при навчанні математики. Презентація уроків для мультимедійної дошки

8

СЕМЕНОВА О.О.

Англійської мови з методикою викладання

17.05.18

09.00

Лб.

211

Individual Reading

9

САЛАТА І.А.

Англійської мови з методикою викладання

17.08.18

10.40

Лб.

215

Choosing Teaching Career

10

ТАЛАШ І.О.

Соціальної педагогіки і соціальної роботи

25.05.18

12.10

Лк.

312

Діяльність соціального педагога в позашкільних навчальних заходах

11

ДРОГАЙЦЕВ О.І.

Німецької мови і літератури з методикою викладання

23.05.18

10.40

Лб.

408

гум.

Прийменники

12

БАДІЦА М.В.

Дошкільної освіти

31.05.18

10.40

Сем.

11

Творчість як феномен художньо-продуктивної діяльності людини

4865

ГРАФІК ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ  У КВІТНІ  2018 р.

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

Ч а с

В и д

Місце

Т е м а      з а н я т т я

1

ЗЕНЬКОВИЧ Ю.О.

Образотворчого мистецтва

02.04.18

10.50

Пр.

210

Живопис академічний. Натюрморт з блискучим і прозорим предметом на дзеркальній поверхні (денне освітлення)

2

ВАРНАВСЬКА Л.І.

Музичного виховання, співу та хорового диригування

02.04.18

12.10

Інд.

3

Муз.пед.

Динаміка як важливий засіб музичної виразності. Прийоми показу динаміки, зміна амплітуди, схеми, позиції залежно від ньюансировки

3

КОМАРОВА О.В.

Зоології та методики навчання біології

03.04.18

10.40

Лк.

235

Теорія формування розвитку біологічних понять

4

САВЧЕНКО Л.О.

Педагогіки та методики технологічної освіти

03.04.18

12.10

Лк.

29

ДТО

Шкільна справа і освіта доби українського відродження ХVIVІІ ст.

5

БОБИЛЄВ Д.Є.

Математики та методики її навчання

03.04.18

12.10

Лк.

314

Ряд Лорана

6

СЕРЬОГІНА І.Ю.

Педагогіки та методики технологічної освіти

03.04.18

13.50

Лк.

26

ДТО

Культура зовнішнього вигляду. Сучасні технології догляду за тілом

7

ЩЕРБИНА В.Г.

ДПМ та дизайну

04.04.18

12.10

Лб.

308

Виконання ескізу вітражу в інтер’єрі

8

ЛЯЩЕНКО І.С.

Музикознавства, інст. та хор. підготовки

06.04.18

09.00

Лк.

4

Муз.пед.

Підголоскова поліфонія

9

РАКІТЯНСЬКА Л.М.

Музичного виховання, співу та хорового диригування

13.04.18

10.40

Пр.

7

Муз.пед.

Моделювання фрагментів уроків музичного мистецтва в середніх класах

10

БЕРЕЗОВСЬКА-САВЧУК Н.А.

Української мови

17.04.18

10.40

Лк.

215

Характеристика лексики української мови за сферами комунікативного функціонування

11

ПЕРЕВЕРЗЄВА С.В.

Фізичної культури та методики її викладання

17.04.18

09.00

Пр.

Спорт зал

Використання засобів фізичної підготовки у майбутніх викладачів

12

КУЧЕРГАН Є.В.

Фізичної культури та методики її викладання

18.04.18

09.00

Пр.

Спорт зал

Загальнофізична підготовка з елементами гімнастики

13

ВІКТОРОВА М.В.

Музичного виховання, співу та хорового диригування

19.04.18

15.20

Інд.

22

Муз.пед.

Контилентність – основа академічного мистецтва

14

БІЛОНЕНКО Г.О.

Музикознавства, інст. та хор. підготовки

24.04.18

12.10

Пр.

Конц. зал фаультетумистецтв

Оркестровий клас як важливий компонент виховання студента-інструменталіста

15

БРИСІН О.В.

Музикознавства, інст. та хор. підготовки

24.04.18

10.40

Лб.

Танц.зал

Методика виконання рухів біля станка та на середині залу в характері танців Болгарії, Грузії, Іспанії

16

КОВАЛЕНКО О.О.

Німецької мови і літератури з методикою викладання

24.04.18

10.40

Лб.

326

Гум.

Der Arbeitstag

17

ЛЮБАР Р.О.

Музичного виховання, співу та хорового диригування

25.04.18

09.00

Пр.

7

Муз.пед.

Робота над подальшим удосконаленням мануальної техніки

18

ІВАНОВА В.В.

Педагогіки

25.04.18

12.10

Лк.

212

Гум.

Методика організації екологічного виховання учнів

19

БІЛОКОНЕНКО Л.А.

Української мови

26.04.18

09.00

Лк.

215

Риторика як наука та мистецтво

4459

ГРАФІК ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ  У БЕРЕЗНІ 2018 р.

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

Ч а с

В и д

Місце

Т е м а      з а н я т т я

1

ШКОЛЯР А.В.

Декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

02.03.18

10.40

Лб.

306

Виконання елементу оформлення стилів нанесенням декоративного покриття

2

ЗАДОРОЖНА Л.В.

Історії України

02.03.18

10.40

Лк.

306

Профільне навчання історії у школі

3

ДОРОХІНА І.В.

Англійської філології

2.03.18

09.0

Пр.

124

Читання тексту за фахом

4

КАРПЮК В.А.

Німецької мови і літератури з методикою викладання

06.03.18

13.40

Лк.

103

Способи перекладу. Перекладацькі трансформації

5

ПАЛЬЧИКОВА О.О.

Англійської філології

09.03.18

09.00

Лб.

412

You are what you eat

6

МІШЕНІНА Т.М.

Української мови

22.03.18

07.30

Лк.

215

Прикметник як частина мови

7

ВАВРИНЮК Т.І.

Української мови

20.03.18

10.40

Лк.

215

Характеристика лексики української мови за сферами функціонування

8

ПАХОМОВА О.В.

Англійської мови з методикою викладання

21.03.18

10.40

Лб.

312

«Travelling Ukraine: Unusual holiday destination in Ukraine. Project presentations»

9

БАКУМ З.П.

Української мови

26.03.18

09.00

Лк.

215

Типологія уроків української мови

10

ГАРЛИЦЬКА Т.С.

Англійської мови з методикою викладання

28.03.18

10.40

Пр.

215

Future Forms. Revision

11

ПАХОМОВА О.В.

Англійської мови  з методикою викладання

28.03.18

10.40

Лб.

312

«Travelling Ukraine:Unusual holiday destination in Ukraine. Project presentations»

12

БІЛОУС О.С.

Педагогіки

28.03.18

10.40

Лк.

417

Форми організації навчального процесу в школі

4184

ГРАФІК ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ  У ЛЮТОМУ 2018 р.

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

Ч а с

В и д

Місце

Т е м а      з а н я т т я

1

МАЛОІВАН М.В.

Англійської філології

06.02.18

12.10

Лб.

412

Travelling

2

ЩЕРБИНА С.М.

Педагогіки

26.02.18

12.10

Лк.

228

Методика організації морального та громадянського виховання учнів

3890

ГРАФІК ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ  У ГРУДНІ 2017 р.

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

Ч а с

В и д

Місце

Т е м а      з а н я т т я

1

ЧЕБОТАРЕНКО О.В.

Музикознавства, інст. та хор підготовки

04.12.17

11.25

Інд.

25

Робота над виконавською стилістикою в контексті композиторської поетики

2

ГОНЧАР О.М.

Англійської мови з методикою викладання

07.12.17

10.40

Пр.

104

Stories for discussion

3

КОСЯК Л.І.

Музичного виховання, співу та хор.дир.

14. 12.17

13.40

Інд.

22

Аналітично-технологічний етап

4

КОМАРОВА І.О.

Ботаніки та екології

18.12.17

09.00

Лк.

238

Молекулярні основи спадковості. Нуклеїнові кислоти як носій генетичної інформації

5

ВАРДАНЯН М.В.

Початкової освіти

20.12.17

10.40

Лк.

306

гум.

Література для дітей та юнацтва української діаспори

3305

ГРАФІК ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ  У ЛИСТОПАДІ  2017 р.

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

Ч а с

В и д

Місце

Т е м а      з а н я т т я

1

ЕЙВАС Л.Ф.

ДПМ

01.11.17

09.00

Пр.

313

Створення міні гобелену з використанням прийомів різнофактурного ткацтва (аналіз робіт майстрів гобелену

2

КУЧЕР С.Л.

Педагогіки та методики технологічної освіти

02.11.17

13.40

Лк.

31

Дизайн в системі предметної творчості

3

МАНТУЛЕНКО С.В.

Економічної і соціальної географії та методики викладання

02.11.17

09.00

Лк.

312

Населення Латинської Америки

4

ПОНОМАР С.П.

Образотворчого мистецтва

07.11.17

10.40

Пр.

206

Рисунок академічний. Рисунок екорше моделі Гудона

5

КОРОЛЬ А.М.

Педагогіки

07.11.17

10.40

Лк.

214

Загальні методи, засоби і форми процесу виховання

6

ЛОБАНОВА А.С.

Соціології та економіки

08.11.17

10.40

Лк.

323

Чинники залежної поведінки

7

ЧЕРНОУС Л.С.

Соціології та економіки

10.11.17

13.40

Лк.

1

Місто як соціокультурний феномен

8

ГЛАДКА О.В.

Англійської мови з методикою викладання

13.11.17

10.40

Лб.

409

Individual Reading

9

ЧУМАК В.О.

Музикознавства, інструментальної та хор. підготовки

15.11.17

09.00

Лб.

Т.з. №2

Танцювальна культура епохи Середніх віків та епохи Відродження

10

БУРМАН Л.В.

Економічної і соціальної географії та методики викладання

21.11.17

09.00

Лк.

407

Якість життя. Індекс людського розвитку

11

ПОЗДНІЙ Є.В.

Ботаніки та екології

24.11.17

12.00

Лк.

228

Антропогенний вплив на рослин

12

ЄЛОВСЬКА Ю.В.

Англійської мови з методикою викладання

27.11.17

12.10

Пр.

206

Welcome to London

13

ФЕДОРОВА Л.І.

Початкової овіти

27

11

17

306

Графічна підготовка як засіб формування загальнотрудових і конструктивних умінь молодших школярів

14

ЯРОШЕНКО О.М.

Музикознавства, інструментальної та хор. підготовки

28.11.17

12.10

Лб.

5

Мелодичний інтервал як логічно-структурна одиниця музичної мови

2985

ГРАФІК ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ  У ЛИСТОПАДІ  2017 р.

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

Ч а с

В и д

Місце

Т е м а      з а н я т т я

1

ЕЙВАС Л.Ф.

ДПМ

01.11.17

09.00

Пр.

313

Створення міні гобелену з використанням прийомів різнофактурного ткацтва (аналіз робіт майстрів гобелену

2

КУЧЕР С.Л.

Педагогіки та методики технологічної освіти

02.11.17

13.40

Лк.

31

Дизайн в системі предметної творчості

3

МАНТУЛЕНКО С.В.

Економічної і соціальної географії та методики викладання

02.11.17

09.00

Лк.

312

Населення Латинської Америки

4

ПОНОМАР С.П.

Образотворчого мистецтва

07.11.17

10.40

Пр.

206

Рисунок академічний. Рисунок екорше моделі Гудона

5

КОРОЛЬ А.М.

Педагогіки

07.11.17

10.40

Лк.

214

Загальні методи, засоби і форми процесу виховання

6

ЛОБАНОВА А.С.

Соціології та економіки

08.11.17

10.40

Лк.

323

Чинники залежної поведінки

7

ЧЕРНОУС Л.С.

Соціології та економіки

10.11.17

13.40

Лк.

1

Місто як соціокультурний феномен

8

ГЛАДКА О.В.

Англійської мови з методикою викладання

13.11.17

10.40

Лб.

409

Individual Reading

9

ЧУМАК В.О.

Музикознавства, інструментальної та хор. підготовки

15.11.17

09.00

Лб.

Т.з. №2

Танцювальна культура епохи Середніх віків та епохи Відродження

10

БУРМАН Л.В.

Економічної і соціальної географії та методики викладання

21.11.17

09.00

Лк.

407

Якість життя. Індекс людського розвитку

11

ПОЗДНІЙ Є.В.

Ботаніки та екології

24.11.17

12.00

Лк.

228

Антропогенний вплив на рослин

12

ЄЛОВСЬКА Ю.В.

Англійської мови з методикою викладання

27.11.17

12.10

Пр.

206

Welcome to London

13

ЯРОШЕНКО О.М.

Музикознавства, інструментальної та хор. підготовки

28.11.17

12.10

Лб.

5

Мелодичний інтервал як логічно-структурна одиниця музичної мови

2958
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Жовтень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31