п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

 Місце 

 Група 

 Дисципліна 

Тема заняття

1.

ОНИЩЕНКО

Ірина Володимирівна

початкової освіти 02.09.2020 11.00 лекція 402 ПНП-18, ПНФ-18, ПНА-18, ПНІ-18 Теорія і методика виховної роботи Сутність процесу виховання
2. 

ЕЙВАС

Лариса

Феліксівна

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

 03.09.2020 

 09.30 

 лекція 

313

Д-17

Основи етнодизайну

Історія розвитку ткацтва та килимарства. Вітчизняні осередки ткацтва. Традиційні прийоми та способи ткання

3. ТОКАРЕВА Наталя Миколаївна загальної та вікової психології 10.09.2020 09.30 лекція 419 ГОЕ-18 Вікова та педагогічна психологія Закономірності психічного розвитку особистості в онтогенезі
4.

СЕМЕНОВА

Ольга

Олександрівна
англійської мови з методикою викладання 16.09.2020 09.30 лекція 315  ПНА-17  Методика навчання англійської мови в початковій школі Короткий огляд методів навчання іноземних мов у початковій школі
5.

ЛОВ’ЯНОВА

Ірина Василівна

математики та методики її навчання 22.09.2020 11.00 лекція 314 МІ-17 Методика навчання математики  Вивчення трикутників у курсі планіметрії 7 класу
6.

АРМАШ

Тетяна Сергіївна

математики та методики її навчання

25.09.2020 14.00 лекція 314 МІ-19 Лінійна алгебра Ранг матриці. Критерій сумісності і визначеності систем лінійних рівнянь
12488

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

 Дата 

Час

Вид

 Місце 

 Група 

 Дисципліна 

Тема заняття

1.

НЕЧИПУРЕНКО

Павло Павлович

хімії та методики її навчання  02.06.2020   13.00   Лекція   Платформа  Zoom ХІ-18 Аналітична хімія Кінетичні та  каталітичні методи аналізу 
12042

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

 Дата 

Час

Вид

 Місце 

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.      

МАЛОІВАН

Марина Вікторівна

англійської філології

 29.04.2020 

 11.00 

 лекція 

платформа Zoom

 АНФ-16 

Теоретична граматика

Introduction to Pragmatics

11418

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

 Дата 

Час

Вид

 Місце 

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.       

ВІЗНИЦЯ 

Юрій Васильович

соціології та економіки

13.03.2020

 09.00 

лекція

321

 ПНП-17,  ПНА-17, ПНІ-17

Соціологія сім’ї  і шлюбу

Історичні зміни сім’ї як соціального інституту

2.       

ПЛЯКО

Дмитро Анатолійович

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

16.03.2020

09.00

 лабораторне  заняття

305

Д-18

Шрифт та основи дизайн-графіки

Використання нестандартних інструментів і технічних засобів у дизайн-графіці

3.       

ЕЙВАС

Лариса

Феліксівна

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

 24.03.2020 

10.40

лекція

313

ОМ-17

 Декоративно-прикладне мистецтво

Основи художнього розпису тканини. Історія розпису.  Матеріалознавство 

10337

п/п

Прізвище, ім'я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

 Місце 

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.     

ТОМІЛІНА

Людмила Іванівна

хімії та методики її навчання

 07.02.2020 

 07.30 

лекція

116

ХІ-19

Неорганічна хімія

Гідроген та його сполуки

2.

ГЛАДКА

Олена Валентинівна
англійської мови з методикою викладання

13.02.2020

13.50 лекція 305 АНФ-16  Лінгвокраїнознавство  Brief History of the English Language
3.  

ГАПОНЕНКО

Лариса Петрівна
англійської мови з методикою викладання

17.02.2020

10.40 лабораторне заняття 323 БХ-19 Іноземна мова Kyiv is the capital of Ukraine

4.   

ПОЗДНІЙ

Євген Валентинович

ботаніки та екології

18.02.2020

07.30

лекція

228

БП-18, БХ-18

Мікробіологія і вірусологія

Морфологія   мікроорганізмів  

5.     КИСІЛЬОВА-БІЛА Валентина Петрівна початкової освіти

18.02.2020

09.00 лекція 402 ПНП-18, ПНФ-18, ПНА-18, ПНІ-18 Математика Нерівності із зміною
6.

МАКАРЕНКО

Ірина Євгенівна

педагогіки

20.02.2020

09.00 лекція 104 АНФ-18 Загальна педагогіка Закономірності, принципи і правила навчання

7.      

ЄВТУШЕНКО

Наталія Іванівна

англійської мови з методикою викладання

25.02.2020

10.40

 лабораторне заняття

203

УАФ-18-1/1

Практичний курс англійської мови

Memory

9962

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

 Місце 

                                                                                     Група 

Дисципліна

Тема заняття

1.

ТОМІЛІНА

Анна Олександрівна

англійської філології 15.01.2020 10.40 лекція 412 ЗАМ-м-15 Порівняльна типологія англійської та української мови Типологія головних та другорядних членів речення

2.       

ОВЧАРЕНКО

Наталія Анатоліївна

методики музичного виховання, співу та хорового диригування

 15.01.2020 

 12.10 

 лекція 

7

ЗММ-м-15

 Методика викладання фахових дисциплін (вокалу)

  Методика розвитку голосу  

9775

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

 Дата 

  Час  

Вид

 Місце 

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.    

БРИСІНА

Тетяна Борисівна

музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

 02.12.19 

 9.00

 лабораторне  заняття

1

 ХХК-16 

Теорія та методика викладання класичного танцю

Побудова алегро на середині залу (маленькі, середні та великі стрибки)

2.

ПІКУЩИЙ

Олексій Іванович

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну 02.12.19 9.00 лабораторне заняття 314 Д-18 Комп’ютерні технології в дизайні Виконання візитної картки
3. СИДОРЕНКО Тетяна Дмитрівна музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки 03.12.19 13.50 лекція 7 МХК-17 Художня культура Основні принципи сприйняття та розуміння творів живопису
4. МЕРЗЛИКІН Павло  Володимирович  інформатики та прикладної математики  04.12.19  10.40 лекція  317  І-19  Програмування   Основи аналізу трудомісткості алгоритмів
5. БЄЛІКОВА Валентина Венедиктівна музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки   09.12.19 9.00 лекція   МХК-19 Історія музики (української)  Музика для дітей та юнацтва в творчості українських сучасних композиторів 
6.

БАДІЦА

Марина Володимирівна

дошкільної освіти 09.12.19 15.20 лекція 11  ЗДОск-18  Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю Види та жанри образотворчого мистецтва
7.

 МАНТУЛЕНКО

Світлана Вікторівна

економічної і соціальної географії та методики викладання   13.12.19 9.00 лекція  312   ГОЕ-17 Економічна географія України   Хімічна промисловість України
8. СУЯТИНОВА Катерина Євгеніївна дошкільної освіти 16.12.19 13.50 лекція 14 ЗДО-16 Теорія і методика співпраці ДНЗ з родинами Особливості становлення та розвитку сім’ї в Україні
9.  ЮРЧЕНКО Олександр Сергійович образотворчого мистецтва  18.12.19  10.40 лабораторне заняття  411  ОМ-16  Живопис академічний  Поясний портрет 
10.

КРАВЦОВА

Інна Адамівна

початкової освіти 19.12.19 9.00 практичне заняття 2 ПНА-19, ПНІ-19 Основи культури і техніки мовлення  Особливості читання та розказування різножанрових епічних та драматичних творів. Особливості використання ліричних творів
9431

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

 Місце 

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.       

ЦИСЬ

Олег  Олександрович 

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

 01.11.19 

 09.00 

 лекція 

6

 ТОА -19, ТОКМО-19, ПСО-19, ПЛП-19

Нарисна геометрія і креслення

Взаємне положення площин, прямої і площини

2.       

 ЛАВРЕНТЬЄВА 

Олена Олександрівна

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

 05.11.19 

 09.00 

 лекція 

34

 ТОА -15

Теорія і методика професійного і профільного навчання та технологій

Методика організації контролю в системі профільного та професійного навчання

3.       

ЛИСЕВИЧ Олександра Вікторівна

початкової освіти

05.11.19

12.00

практичне заняття

320

ПНП-16

Образотворче мистецтво з методикою навчання

Види діяльності на уроках образотворчого мистецтва в умовах НУШ

4.       

ЧИРВА

Олена Челюскінівна

образотворчого мистецтва

11.11.19

13.40

лекція

102

Д-18

Історія мистецтва

Мистецтво Росії 18 століття

5.       

ЛОБАНОВА Алла Степанівна

соціології та економіки

12.11.19

10.40

лекція

301

СМК-19

Історія соціології

Розвиток соціології у Франції та Італії

6.       

ЗАХАРОВА Наталя Олександрівна

англійської мови з методикою викладання

14.11.19

12.10

 лабораторне  заняття

121 г/к

ФК-19-1/1

Іноземна мова

Our university

7.       

ШКОЛЯР

Андрій

Вікторович

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

15.11.19

9.00

лабораторне заняття

405

Д-16

Матеріалознавство

Декоративно-оздоблювальні матеріали на основі скла та деревини. Виконання вправ з геометричної різьби

8.       

СТАРОВА Тетяна Валеріївна

хімії та методики її навчання

18.11.19

12.10

лекція

116

БХ-17

Органічна хімія

Вуглеводи

9.       

БОНДАРЕНКО Анжеліка

Володимирівна

методики музичного виховання, співу та хорового диригування

19.11.19

10.40, 11.25

лекція

7

МХКм-15

Інноваційні технології музичної освіти

Ігрові художньо-педагогічні технології й

технології ситуативного

моделювання в

музичному навчанні

школярів

10.  

МАЦЕПУРА Людмила Леонідівна

англійської мови з методикою викладання

25.11.19

10.40

лабораторне заняття

319

ПНА-17

Практичний курс англійської мови

Different kinds of jobs

11.  

БРАТЧЕНКО Людмила Євгеніївна

соціології та економіки

27.11.19

12.10

практичне заняття

419

ТУР-17

Основи економічних знань

Банківська система в Україні та основні операції КБ

8966

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.      

ВЕЛИКОДНИЙ

Денис Олександрович

 загальнотехнічних  дисциплін та професійного навчання

 01.10.19 

 09.00 

лекція

 автоклас 

 ТОАм-15 

Транспортні системи

Сучасний стан сталого розвитку міської транспортної системи

2.

УСТІНОВА

Вікторія Олександрівна

німецької мови і літератури з методикою викладання 08.10.19 09.00 лекція 104 НАФ-17 Теоретична фонетика німецької мови Фонологія німецької мови

3.      

МАЛЕНКО

Яна Вячеславівна

ботаніки та екології

17.10.19

12.10

лекція

234

ЗБ-18

Основи наукових досліджень в біології

Наука як феномен суспільного життя

4. ПАЛЬЧИКОВА Олександра Олександрівна англійської філології 17.10.19 10.40 лекція 412 РАФм15 Міжкультурна комунікація Barriers to intercultural communication

5.      

ЩЕРБИНА

Володимир

Григорович

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

21.10.19

9.00

 лабораторне  заняття

308

Д-19

Кольорознавство

Виконання декоративної композиції в ахроматичному кольорі

6.

ЗЕНЬКОВИЧ

Юлія Олександрівна
образотворчого мистецтва 23.10.19 9.00 лабораторне заняття 210 Д-17 Живопис академічний Етюд одягненої напівфігури натурника

7.      

ВЕРБОВИЙ

Микола Володимирович

української мови

28.10.19

10.40

практичне заняття

214

УПФ-18, УФР-18

 Старослов’янська  мова

Фонетика старослов’янської мови

8758

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

 Місце 

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.      

ІНШАКОВ

Артур Євгенович

дошкільної освіти

 03.09.19 

 09.00 

 лекція 

12

 ДВП-19 

Сучасна українська мова з практикумом

Звук як предмет вивчення фонетики і фонології

2.      

КОВШАР

Олена Вікторівна

дошкільної освіти

03.09.19

10.40

лекція

12

ДВП-16

Педагогіка дошкільна

Підготовка дитини до шкільного навчання

3.

АРМАШ

Тетяна Сергіївна

математики та методики її навчання 24.09.19 09.00 лекція 27 І, ІНМ‑19 Лінійна алгебра та геометрія Обернена матриця та способи її обчислення
4.

ЧОРНА

Ольга Володимирівна
німецької мови і літератури з методикою викладання 27.09.19 09.00 лекція 112 НАФ-м Методика викладання іноземної мови у профільній школі Зміст навчання німецької мови у профільних школах та профільних класах, у вищій школі (мовні і немовні спеціальності). Базові документи та характеристика програм
5.

БОБИЛЄВ

Дмитро Євгенович

математики та методики її навчання 27.09.19 12.10 лекція 308 МІм-15 Функціональний аналіз Ряди Фур’є в гільбертових просторах
8470
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша