п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.       

ЛАКОМОВА

Олена Йосипівна

географії та методики її навчання

 04.10.21 

 11.00 

лекція

Платформа Zoom

ГОЕ-20

Гідрологія

Озера та їх класифікації

2.       

ФІЛАТОВ

Сергій Валентинович

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

05.10.21

11.00

лекція

Платформа Zoom

ТОА-18, ТОАск-19

Автомобіль, паливо та ПЗМ

Охолоджуючі рідини

3.       

БОНДАРЕНКО Анжеліка Володимирівна

методики музичного виховання, співу та хорового диригування

05.10.21

14.00

лекція

Платформа Zoom

МХК-18

Хорознавство

Визначення хору. Типи та види хорів.

Хорові партії, їхні діапазони

4.       

ДИКА

Наталя Дмитрівна

початкової освіти

13.10.21

11.00

лекція

Платформа Zoom

ПН-18

Методика навчання математики

Складені сюжетні задачі та методика навчання їх розв’язування.

5.       

ГЛАДКА

Олена Валентинівна

англійської мови з методикою викладання

19.10.21

11.00

лекція

Платформа Zoom

АНФ-18

Методика навчання англійської мови

Forming competence in reading

6.

АРХИПОВ

Ігор Олександрович

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання 22.10.21 09.30 лабораторне заняття Платформа Zoom ТОА-20 Практикум у навчальних майстернях Нарізання різьби плашками і метчиками на токарному верстаті
7.

БЕРЕЗОВСЬКА-САВЧУК

Наталя Анатоліївна

української мови

25.10.21 15.30 лекція Платформа Zoom ЗУМЛ-21

Сучасна українська літературна мова

Фонетичні процеси, зумовлені сполучуваністю звукових одиниць у мовленнєвому потоці 

8.       

БРАТЧЕНКО Людмила Євгеніївна

туризму та економіки

29.10.21

12.30

лекція

Платформа Zoom

ФМ, ФІ, І, ІНМ, МІ-19

Економіка

Витрати та результати підприємства

16913

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.

КОМАРОВА

Ірина Олександрівна

ботаніки та екології

15.09.21

 09.30 

 лекція 

228

БП-18, БПск-19, БХ-18, БХск-19

Генетика з основами селекції

Цитологічні основи спадковості

2.

ГАНЧУК

Олена Вікторівна

географії та методики її навчання 22.09.21 12.30 лекція 407 ГОЕ-19 Географія світового господарства Паливна промисловість світу
3.

РЕВЕНКО

Вікторія Володимирівна

кафедра англійської філології 23.09.21 12.30 лекція  Платформа Zoom АНП-18 Історія першої мови Historical background and the most important linguistic developments during the Middle English period
4.

ЛИСОГОР

Людмила Петрівна

початкової освіти 27.09.21 09.30 лекція  Платформа  Zoom ПО-19 Методика навчання  природознавства  Методика вивчення різноманітності рослинного світу молодшими школярами в 1-4 класах в інтегрованому курсі «Я досліджую світ»
16524

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.       

ЗАХАРОВА

Ганна Борисівна

 початкової  освіти

 15.06.21 

 12.30 

 Лекція 

 Платформа  Zoom

 ЗПО-19 

Методика навчання інформатичної освітньої галузі

Загальні питання методики навчання інформатичної освітньої галузі

15909

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1. 

СЕРЬОГІНА Ірина Юріївна

педагогіки та методики технологічної освіти

 05.05.21 

 08.00 

практичне заняття

 Платформа  Zoom

ПСО-19

Виробниче навчання готельно-ресторанної справи

Підсумкове заняття. Захист творчих проектів «Готельно-ресторанні комплекси світу».

2. 

КОЖУХАР Олександр Іванович

історії

05.05.21

11.00

лекція

Платформа

Zoom

ІГ-19,

ІМ-19,

ІП-19

Історія слов’янських народів

Народи Югославії в 1918 – на початку ХХІ ст.

3. 

КУЧЕР

Світлана Леонідівна

педагогіки та методики технологічної освіти

05.05.21

11.00

лекція

Платформа Zoom

ПЛПск-18

Сучасна стилізація етнокостюма

Творче використання етнокостюма в дизайні одягу

4. 

ЛИСЕВИЧ Олександра Вікторівна

початкової освіти

06.05.21

08.00

практичне заняття

Платформа

Zoom

ПНП-18, ПНФ-18

Образотворче мистецтво з методикою навчання

Види і жанри образотворчого мистецтва в образотворчій діяльності дітей початкової школи

5. 

ВАРНАВСЬКА

Лариса

Іванівна

методики музичного виховання, співу та хорового диригування

06.05.21

09.30

практичне заняття

Платформа Zoom

МХК-17

Методика музичного виховання

Аранжування пісень шкільного репертуару за програмами «Мистецтво» та «Музичне мистецтво»

6. 

МІШЕНІНА Тетяна Михайлівна

української мови

06.05.21

09.30

лекція

Платформа Zoom

УФР-18

Теорія і практика перекладу

Нормативні аспекти перекладу

7. 

ЧУВАСОВА Наталія Олександрівна

зоології та методики навчання біології

06.05.21

09.30

лекція

Платформа Zoom

ХІ-18

Методика навчання хімії

Фундаменталізація та технологізація навчання хімії

8. 

ЯШИН

Вадим Олександрович

історії

06.05.21

11.00

лекція

Платформа Zoom

ІГ-20,

ІП-20,

ІМ-20

Спеціальні історичні дисципліни

Історична нумізматика

 

9. 

РЕВЕНКО

Вікторія Володимирівна

кафедра англійської філології

06.05.21

14.00

лекція

Платформа Zoom

РАФ-16(м)

Теоретичний курс англійської мови

The history of the English Language: Middle English

10.  ЗАДОРОЖНА Лілія Віталіївна історії  12.05.21  08.00  лекція Платформа Zoom 

ІГ-18

ІП-18

ІМ-18 
Теорія та методика навчання історії в школі  Пізнавальні вміння як компонент змісту шкільної історичної освіти 

11.  

РАКІТЯНСЬКА Людмила Миколаївна

методики музичного виховання, співу та хорового диригування

14.05.21

09.30

лекція

Платформа Zoom

МХК-17

Методика музичного виховання

Виконання та художньо-педагогічний аналіз музичних творів

12.  

ШЕСТОПАЛОВА Олена Петрівна

практичної психології

14.05.21

09.30

лекція

Платформа Zoom

ПП-18

Психологічне консультування

Психолого-педагогічне консультування

13.  

ПОТАПЕНКО Олег Борисович

педагогіки

17.05.21

8.00

лекція

Платформа Zoom

ІП-19

ІГ-19

ІМ-19

Загальна педагогіка

Інновації в освіті

14.  

ХОЛОШИН

Ігор Віталійович

географії та методики її навчання

17.05.21

8.00

лекція

Платформа Zoom

ГОЕ-20

Картографія з основами топографії

Аерофототопогра-фічна та космічна зйомка місцевості

15.  

ЧУЛОШНІКОВА Марина Олександрівна

дошкільної освіти

17.05.21

11.00

практичне заняття

Платформа Zoom

ДВП(Х)-18

Педагогіка дошкільна

Методика ознайомлення дітей із соціальною дійсністю

16.  

ВОЛКОВА

Наталя Валентинівна

педагогіки та методики технологічної освіти

18.05.21

09.30

практичне заняття

Платформа Zoom

ПСО-19

Кухні народів світу

Кухні народів Східної Європи

17.  

ЄМЕЛЬОВА

Анна

Петрівна

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

19.05.21

09.00

лабораторне заняття

303

ДО-19

Технологія  обробки деталей

Різновиди обробки вишивних планок з застібкою доверху

18.  

ЖУРБА

Світлана Степанівна

української та зарубіжної літератур

20.05.21

08.00

лекція

Платформа Zoom

УАФ-18, УПФ-18, УФР-18

 

Історія української літератури

Українська драматургія 20-30‑х рр. ХХ ст. Театр Леся Курбаса. Новаторство               М. Куліша у драматургії

19.  

ФЕДОРОВА Людмила Григорівна

початкової освіти

20.05.21

08.00

лабораторне заняття

Платформа

Zoom

ПНА-19

Методика навчання технологічної освітньої галузі

Конструювання, моделювання та дизайн об’єктів з різних матеріалів у початкових класах

20.  

КУЛІНКА

Юлія Сергіївна

педагогіки та методики технологічної освіти

20.05.21

11.00

лекція

Платформа Zoom

ПСО-19

Технологія організації ресторанного господарства

Загальні відомості про кондитерську продукцію

21.  

ЛОПАТИЧ

Рита

Володимирівна

німецької мови і літератури

з методикою викладання

20.05.21

11.00

лабораторне

заняття

Платформа Zoom

НАФ-20

Практичний курс першої мови

Wetter und Klima (Погода та клімат)

22.  

ДИРДА

Ірина Анатоліївна

кафедра англійської філології

21.05.21

11.00

лекція

Платформа Zoom

АНП-19

Лінгвокраїно-знавство країн першої мови

Australia: The history, peculiarities of the language and culture.

23.  

КОВАЛЕНКО Ганна Сергіївна

англійської мови з методикою викладання

21.05.21

11.00

практичне заняття

Платформа Zoom

ІМ, ІНМ, РАФ-20

Практичний курс англійської мови

Country and cultures

24.  

АНТОНЕНКО Іван Іванович

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

24.05.21

08.00

лекція

Платформа Zoom

ТОа-18, ТОАск-19, ПТск-19

Нарисна геометрія і креслення

Вигляди, перерізи, розрізи

25.  

ПИЛИПЕНКО Катерина Валентинівна

Загальної та вікової психології

24.05.21

08.00

лекція

Платформа Zoom

ПНО-20

Загальна психологія

Здібності

26.  

ТАРАСОВА Олена Юріївна

інформатики та прикладної математики

24.05.21

14.00

лекція

Платформа

Zoom

МІ-20,

ФІ-20

Шкільний курс інформатики

Побудова та реалізація допоміжних алгоритмів: підпрограми-функції та підпрограми-процедури

27.  

МАНТУЛЕНКО Світлана Вікторівна

географії та методики її навчання

24.05.21

11.00

лекція

Платформа

Zoom

ІГ-17

Економічна і соціальна географія України

Особливості суспільно-географічного районування України

28. СЕЛІВАНОВА Тетяна Валеріївна хімії та методики її навчання 25.05.21 12.30 лекція

Платформа Google Meet

ХІ-19,

ХІск-20
Фізична та колоїдна хімія Розчини. Процеси розчинення
15492

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.       

ЛОБАНОВА Алла Степанівна

соціології та масових комунікацій

05.04.21

09.30

лекція

Платформа Zoom

СМК-19

Методологія соціологічного дослідження

Поняття виміру в соціології. Соціологічні шкалі та індекси

2.       

КАСІЛОВ

Іван Анатолійович

музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

06.04.21

09.30

індивідуальне заняття

Платформа Zoom

МХК-17

Гаврилко М.

Музичний інструмент

Робота над звукоутворенням на інструменті, як запорука якісної інтонаційної виразності у процесі виконання

3.       

МАРЧИК Валентина Іванівна

фізичної культури та методики її викладання

06.04.21

09.30

лекція

Платформа Zoom

ФК-17

Спортивні споруди

Криті спортивні споруди

4.       

СТОЛЯРЕНКО Вікторія Григорівна

хімії та методики її навчання

06.04.21

12.30

лабораторне заняття

107

БХ-20

Неорганічна хімія

Властивості сполук Карбону та Силіцію

5.       

МЕЛЬНИЧУК

Галина Миколаївна

німецької мови і літератури

з методикою викладання

07.04.21

12.30

лекція

Платформа

Zoom

НАФ-18

Лексикологія першої мови

Bedeutungswandel im Deutschen

(Семантична деривація в німецькій мові)

6.       

КОЦЮРУБА Валерій Віталійович

зоології та методики навчання біології

08.04.21

9.30

лекція

Платформа

Zoom

ФК-20

Основи медичних знань та безпека життєдіяльності

Невідкладні стани, що спричинені отруєннями

7.       

ЛЮБАР

Руслана

Олександрівна

методики музичного виховання, співу та хорового диригування

08.04.21

11.00

індивідуальне заняття

Платформа Zoom

МХК-19 Нікітіна О.

Хорове диригування

Синкопи

8.       

БАЛАБАЙ Руслана Михайлівна

фізики та методики її навчання

08.04.21

12.30

лекція

Платформа

Zoom

І-19

Фізика

Основні положення МКТ та їх дослідне обґрунтування. Рівняння стану ідеального газу

9.       

ПЕЧЕНІНА Наталя Анатоліївна

історії

09.04.21

9.30

лекція

Платформа   Zoom

УІФ-20

Історія України

Виникнення та розвиток Давньоруської держави

10.  

СЕЛІВАНОВА Тетяна Валеріївна

хімії та методики її навчання

09.04.21

11.00

лекція

Google Meet

БХ-19,

БХ ск-20

Фізична та колоїдна хімія

Дисперсні системи. Колоїдні розчини. Фізико-хімічні властивості

11.  

СОРОЧАН
Лілія Федорівна

англійської мови з методикою викладання

09.04.21 

15:30

практичнее заняття

Платформа Zoom

АНФ-19-2

Практичний курс англійської мови

Success

12.  

ГАПОНЕНКО Лариса Олександрівна

практичної психології

12.04.21

11.00

Лекція

Платформа Zoom

ПП-17

Методологічні аспекти тренінгової роботи

Структура групи, ролі, лідерство

13.  

КАЗАКОВ Володимир Леонідович

туризму та економіки

12.04.21

11.00

лекція

Платформа Zoom

ГОЕ-17

Екскурсознавство

Інновації в екскурсійній справі

14.  

ВІЗНИЦЯ

Юрій Васильович

соціології та масових комунікацій

13.04.21

09.30

лекція

Платформа Zoom

 

ІП-18, ІГ-18, ІМ-18

Соціально-політичні студії

Держава в політичній системі суспільства

15.  

БОБИЛЄВ

Дмитро Євгенович

математики та методики її навчання

14.04.21

09.30

лекція

Платформа Zoom

МІ-17

Диференціальні рівняння

Рівняння коливання мембрани

16.  

ЛУКАШ

Василь Іванович

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

14.04.21

12.30

лабораторне заняття

навчальна
майстерня

ТОАcк-19

Різання матеріалів, верстати та інструменти

Різьбонарізні інструменти

17.  

ГРАБОВЕЦЬ Ірина Володимирівна

соціології та масових комунікацій

15.04.21

08.00

лекція

Платформа Zoom

 

УАФ-18, УФР-18, УПФ-18

Соціально-політичні студії

Політика і влада, як суспільні явища

18. САВОСЬКО Василь Миколайович ботаніки та екології 15.04.21 11.00 лекція Платформа Zoom БП-19,
БХ-19, ЕКО-19
Ґрунтознавство Ґрунт та біосфера

19.  

КОСЯК

Людмила

Іванівна

методики музичного виховання, співу та хорового диригування

15.04.21

12.30

індивідуальне заняття

Платформа Zoom

МХК-17 Морозова А.

Вокальний клас

Набуття співацько-виконавського досвіду

20.  

ТАРАСОВ Андрій Валерійович

історії

16.04.21

08.00

лекція

Платформа Zoom

ІГм-16, ІПм-16

Цифрова історія

Візуалізація історичних даних

21.  

ЗИЧКОВ Анатолій Костянтинович

соціальної педагогіки і соціальної роботи

17.04.21

10.00

лекція

Платформа Zoom

ПН-18

Семінар до педагогічної практики в дитячих оздоровчих таборах

Логіка розвитку зміни дитячого

оздоровчого табору.

22.  

КАНЕВСЬКА Ольга Борисівна

перекладу та слов’янської філології

20.04.21

09.30

лекція

Платформа Zoom

РАФ-17

Сучасна російська літературна мова

Бессоюзные сложные предложения

23.  

ШРАМКО Ярослав Владиславович

філософії

20.04.21

11.00

лекція

Платформа Zoom

МІм-16

Логіко-гносеологічні проблеми фундаментальних наук

Модальна логіка

24.  

ДРІБАС Світлана Анатоліївна

загальної та вікової психології

20.04.21

12.30

лекція

Платформа Zoom

ФІ-МІ 19

Загальна психологія

«Емоції та почуття»

25.  

ДМИТРЕНКО Вікторія Ігорівна

української та зарубіжної літератур

21.04.21

12.30

лекція

Платформа Zoom

УАФ-18, УПФ-18, УФР-18

Методика навчання української літератури

Вивчення художніх творів у їх родовій специфіці

26.  

КРАВЦОВА Аліна Олександрівна

початкової освіти

26.04.21

09.30

лекція

Платформа Zoom

 

ПНА-20, ПНІ-20, ПНП-20, ПНФ-20

Основи природознавства

Загальна характеристика типу Членистоногі

27.  

ВОЛОЩУК
Ілона Аркадіївна

педагогіки

27.04.21

11.00

лекція

Платформа Zoom

МІ-18,

ФМ-18, І-18, ІНМ‑18

Методика виховної роботи

Методика організації колективних творчих справ

28.  

ТАЛАШ

Інна Олександрівна

соціальної педагогіки і соціальної роботи

28.04.21

08.00

лекція

Платформа Zoom

СП-20

Основи красномовства

Основні риси полемічної майстерності

29. ЗЕНЬКОВИЧ Юлія Сергіївна образотворчого мистецтва 28.04.21 11.00 лекція Google Meet Д-20 Історія мистецтва та дизайну Мистецтво Франції першої половини та середини 19 століття

30.  

ХАЛІК

Олена Олександрівна

загальної та вікової психології

28.04.21

11.00

лекція

Платформа Zoom

ПП 19

Вікова психологія

«Закономірності психічного розвитку в пізній зрілості (геронтогенез)»

31.  

ВІКТОРОВА

Маргарита

Вікторівна

методики музичного виховання, співу та хорового диригування

28.04.21

14.45

 індивідуальне  заняття

Платформа Zoom

МХКм-16 Саймукова А.

Вокальний клас

Цінності вокального виконавства

32.  

ЧУВАСОВА Наталія Олександрівна

зоології та методики навчання біології

29.04.21

09.30

лекція

Платформа Zoom

ХІ-18 

Методика навчання хімії

Фундаменталізація та технологізація навчання хімії

33.  

ФЕДЮШКІНА Катерина Андріївна

соціальної педагогіки і соціальної роботи

29.04.21

12.30

лекція

Платформа Zoom

СП-19

Соціальна геронтологія

Діагностика, консультування та реабілітація людей похилого віку

34.  

МАТІЩУК Олександр Анатолійович

туризму та економіки

30.04.21

9.30

лекція

Платформа Zoom

ФК-19

Спеціалізовані види спортивного туризму

Особливості проходження льодових маршрутів в спортивному туризмі (льодолазанні)

35.  

САПРИКІНА

Лілія

Вікторівна

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

30.04.21

11.00

лабораторне заняття

303

ДО-18

Народні ремесла в декорі костюма

Декорування елементів костюма із застосуванням різновидів вишивки

14974

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.       

БІЛОУС

Олена Сергіївна

педагогіки

 02.03.21 

 08.00 

лекція

 платформа  Zoom

ГОЕ-19

Загальна педагогіка

Форми організації навчального процесу в школі

2.       

КОМАРОВА

Олена Олексіївна

соціології та масових комунікацій

05.03.21

12.30

лекція

платформа Zoom

СМК-18

Теорія та практика реклами

Ефективність рекламного впливу

3.       

ДРАШКО

Олена Миколаївна

педагогіки та методики технологічної освіти

10.03.21

09.30

лекція

30

ТОКМО‑20,

 ТОКМОск-20, ПЛП-19,  ПЛПск-20

Технологія швейного виробництва

Накладні кишені

4.       

КОРОЛЬКОВ

Євген Сергійович

музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

22.03.21

14.00

практичне заняття

30

І–ІV курси

Оркестровий клас

Робота над технічними складнощами програмного репертуару

5.       

БІЛОКОНЕНКО Людмила Анатоліївна

української мови

23.03.21

09.30

лекція

платформа Zoom

ІІІ курс

Сучасна українська літературна мова

Займенник

6.

МАРЧЕНКО

Аліна Анатоліївна

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну 24.03.21 14.00

 лабораторне заняття

платформа Zoom ДО-17 Комп’ютерне проєктування одягу Проєктування дизайну одягу в програмах комп’ютерної графіки
14579

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.       

ВЕЛИКОДНА Мар’яна Сергіївна

 практичної  психології

 03.02.21 

 12.30 

 лекція 

 платформа  Zoom

ПП-18

Сучасні глибинні теорії в психології

Вступ до сучасної глибинної психології

2.       

ЛИСОГОР Людмила Петрівна

початкової освіти

12.02.21

10.30

лекція

платформа Zoom

ПНП-19,  ПНА-19,  ПНІ-19

Методика навчання  природознавства 

Методика навчання природничої освітньої галузі: предмет, завдання, принципи, нормативно-правова база та особливості реалізації в інтегрованому курсі «Я досліджую світ»

14063

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.       

БУЗЬКО Світлана Андріївна

української мови

 15.01.21 

 14.00 

 лекція 

платформа Zoom

 ЗУМЛ-18 

Сучасна українська літературна мова

Односкладне речення

13770

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.  

 ЯКОВЛЄВА 

Вікторія Анатоліївна

кафедра педагогіки та методики  технологічної  освіти

 01.12.2020 

11.00

лекція

https://us04web.zoom.us/j/73386058502?pwd=VmZEZ0p0bWNuMVBvTjIxUkp5aXhFZz09

ТОКМО-17, ТОА-17, ТОАск-18

Теорія та методика  технологічної освіти

Основи організації проектно-технологічної діяльності учнів основної школи на уроках трудового навчання

2.  

КОРОЛЬ Анжеліка Миколаївна

кафедра педагогіки

03.12.2020

11.00

лекція

https://us02web.zoom.us/j/4115793437?pwd=OERIRHVZUkVUTGlzN2ZXUG0qQUZhZz09

УАФ-19, УФР-19, УМЛ-19

Загальна педагогіка

Колектив: його ознаки, структура

3. ТРУФКІН Анатолій Дем’янович образотворчого мистецтва 09.12.2020 11.00 лабораторне заняття 211, 213 Д-19 Живопис академічний Складний наnюрморт з предметів побуту

4.  

ПІКУЩИЙ

Олексій

Іванович

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

18.12.2020

12.30 

 лабораторне  заняття

314

Д-19

Комп’ютерні технології в дизайні

Підготовка публікацій до друку

5. ТАРАСОВА Олена Юріївна інформатики та прикладної математики 30.12.2020 12.30 лекція Meet: https://meet.google.com/kai-uwvn-f МІ-19, ФІ-19 Програмування Робота з файлами в С++
13436

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.  

БАЮРА

Вадим Іванович

туризму та економіки

 02.11.2020 

11.00

лекція

https://us04web.zoom.us/j/7247464575?pwd=WjN4QWtjZnVOdVRsaEttclZodW04dz09

 УМЛ-18 

Основи економічної теорії

Ціна та ціноутворення

2. РУДИЙ Анатолій Андрійович образотворчого мистецтва 04.11.2020 11.00 лабораторне заняття 206 ОМ-19 Живопис академічний Натюрморт проти світла. Контражур

3.  

ГРЕЖИНЕЦЬ Юлія  Вячеславівна 

кафедра музикознавства,  інструментальної  та хореографічної підготовки

06.11.2020

09.30

практичне заняття

танцзал № 1

ХХК-19

 

Фізичне  виховання за професійним спрямуванням (партерна гімнастика та тренаж)

Розвиток фізичних даних танцівника засобом партерного тренажу

4.  

ПАЦЮК Вікторія Сергіївна

туризму та економіки

10.11.2020

09.30

лекція

https://us04web.zoom.us/j/73027269941?pwd=NjJ4dHROUUlGaWxJWVBGNFB5MUlydz09

Тур-17

Туроперейтинг

Туристичний продукт та особливості його розробки

5. ЄЛОВСЬКА Юлія Володимирівна англійської мови з методикою викладання 13.11.2020  08.00 лекція

https://us04web.zoom.us/j/78989298099?pwd=TFlXdDlrZXJiTVpWVlRwZEpwRmVrZz09

ПНА-17 Лексикологія Peculiarities of English phraseology

6.  

ШКОЛЯР

Андрій

Вікторович

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

17.11.2020

 09.30 

 лабораторне  заняття

405

ДІ-17

 Матеріалознавство 

Види та художня обробка деревини

7.  

БРАТЧЕНКО Людмила Євгенівна

туризму та економіки

20.11.2020

12.30

лекція

218

ЕКО, ХІ, БХ, БП‑18

Економіка

Ринковий попит та його еластичність

13115
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша