п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

 Місце 

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.       

ЦИСЬ

Олег  Олександрович 

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

 01.11.19 

 09.00 

 лекція 

6

 ТОА -19, ТОКМО-19, ПСО-19, ПЛП-19

Нарисна геометрія і креслення

Взаємне положення площин, прямої і площини

2.       

 ЛАВРЕНТЬЄВА 

Олена Олександрівна

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

 05.11.19 

 09.00 

 лекція 

34

 ТОА -15

Теорія і методика професійного і профільного навчання та технологій

Методика організації контролю в системі профільного та професійного навчання

3.       

ЛИСЕВИЧ Олександра Вікторівна

початкової освіти

05.11.19

12.00

практичне заняття

320

ПНП-16

Образотворче мистецтво з методикою навчання

Види діяльності на уроках образотворчого мистецтва в умовах НУШ

4.       

ЧИРВА

Олена Челюскінівна

образотворчого мистецтва

11.11.19

13.40

лекція

102

Д-18

Історія мистецтва

Мистецтво Росії 18 століття

5.       

ЛОБАНОВА Алла Степанівна

соціології та економіки

12.11.19

10.40

лекція

301

СМК-19

Історія соціології

Розвиток соціології у Франції та Італії

6.       

ЗАХАРОВА Наталя Олександрівна

англійської мови з методикою викладання

14.11.19

12.10

 лабораторне  заняття

121 г/к

ФК-19-1/1

Іноземна мова

Our university

7.       

ШКОЛЯР

Андрій

Вікторович

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

15.11.19

9.00

лабораторне заняття

405

Д-16

Матеріалознавство

Декоративно-оздоблювальні матеріали на основі скла та деревини. Виконання вправ з геометричної різьби

8.       

СТАРОВА Тетяна Валеріївна

хімії та методики її навчання

18.11.19

12.10

лекція

116

БХ-17

Органічна хімія

Вуглеводи

9.       

БОНДАРЕНКО Анжеліка

Володимирівна

методики музичного виховання, співу та хорового диригування

19.11.19

10.40, 11.25

лекція

7

МХКм-15

Інноваційні технології музичної освіти

Ігрові художньо-педагогічні технології й

технології ситуативного

моделювання в

музичному навчанні

школярів

10.  

МАЦЕПУРА Людмила Леонідівна

англійської мови з методикою викладання

25.11.19

10.40

лабораторне заняття

319

ПНА-17

Практичний курс англійської мови

Different kinds of jobs

11.  

БРАТЧЕНКО Людмила Євгеніївна

соціології та економіки

27.11.19

12.10

практичне заняття

419

ТУР-17

Основи економічних знань

Банківська система в Україні та основні операції КБ

8966

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

Місце

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.      

ВЕЛИКОДНИЙ

Денис Олександрович

 загальнотехнічних  дисциплін та професійного навчання

 01.10.19 

 09.00 

лекція

 автоклас 

 ТОАм-15 

Транспортні системи

Сучасний стан сталого розвитку міської транспортної системи

2.      

МАЛЕНКО

Яна Вячеславівна

ботаніки та екології

17.10.19

12.10

лекція

234

ЗБ-18

Основи наукових досліджень в біології

Наука як феномен суспільного життя

3. ПАЛЬЧИКОВА Олександра Олександрівна англійської філології 17.10.19 10.40 лекція 412 РАФм15 Міжкультурна комунікація Barriers to intercultural communication

4.      

ЩЕРБИНА

Володимир

Григорович

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

21.10.19

9.00

 лабораторне  заняття

308

Д-19

Кольорознавство

Виконання декоративної композиції в ахроматичному кольорі

5.

ЗЕНЬКОВИЧ

Юлія Олександрівна
образотворчого мистецтва 23.10.19 9.00 лабораторне заняття 210 Д-17 Живопис академічний Етюд одягненої напівфігури натурника

6.      

ВЕРБОВИЙ

Микола Володимирович

української мови

28.10.19

10.40

практичне заняття

214

УПФ-18, УФР-18

 Старослов’янська  мова

Фонетика старослов’янської мови

8758

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

Час

Вид

 Місце 

Група

Дисципліна

Тема заняття

1.      

ІНШАКОВ

Артур Євгенович

дошкільної освіти

 03.09.19 

 09.00 

 лекція 

12

 ДВП-19 

Сучасна українська мова з практикумом

Звук як предмет вивчення фонетики і фонології

2.      

КОВШАР

Олена Вікторівна

дошкільної освіти

03.09.19

10.40

лекція

12

ДВП-16

Педагогіка дошкільна

Підготовка дитини до шкільного навчання

3.

АРМАШ

Тетяна Сергіївна

математики та методики її навчання 24.09.19 09.00 лекція 27 І, ІНМ‑19 Лінійна алгебра та геометрія Обернена матриця та способи її обчислення
4.

ЧОРНА

Ольга Володимирівна
німецької мови і літератури з методикою викладання 27.09.19 09.00 лекція 112 НАФ-м Методика викладання іноземної мови у профільній школі Зміст навчання німецької мови у профільних школах та профільних класах, у вищій школі (мовні і немовні спеціальності). Базові документи та характеристика програм
5.

БОБИЛЄВ

Дмитро Євгенович

математики та методики її навчання 27.09.19 12.10 лекція 308 МІм-15 Функціональний аналіз Ряди Фур’є в гільбертових просторах
8470

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

Ч а с

В и д

 Місце 

Група

Дисципліна

Т е м а      з а н я т т я

1.

БОНДАРЕНКО

Анжеліка Володимирівна

методики музичного виховання, співу та хорового диригування 10.06.19 15.20 Практичне заняття Хоровий клас ЗММ-17, ЗММ-15 Хоровий клас Темпоритмічний ансамбль

2.      

СУЯТИНОВА

Катерина Євгеніївна

 дошкільної освіти

 11.06.19 

 09:00 

 Практичне заняття

14

 ЗДОск-18 

Психологія дитяча

Психологічні аспекти навчання й виховання дітей протягом першого року життя

3.      

БУЗЬКО

Світлана Андріївна

української мови

12.06.19

12:10

Лекція

219

ЗУМЛ-18

Сучасна українська літературна мова

Парадигматичні відношення в системі лексичних одиниць

7933

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

 Ч а с 

В и д

 Місце 

  Група  

Дисципліна

Т е м а      з а н я т т я

1.      

МАРЧЕНКО

Аліна

Анатоліївна

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

 02.05.19 

12.10

лекція

314

ГД-15

теорія і методика у графічному дизайні

Можливості застосування компютерних технологій у графічному дизайні

2.      

КВІТКО

Максим Олександрович

зоології та методики навчання біології

03.05.19

9.00

лекція

1

ХХК, МХК-18

основи медичних знань та ОБЖ

Державна система. Захист населення та території від надзвичайних ситуацій в Україні. Середовище мешкання людини

3.      

МИХАЛЬЧЕНКО Тетяна Вікторівна

російської філології та зарубіжної літератури

03.05.19

13.50

практичне заняття

105

АНФ-16

історія зарубіжної літератури

П’єса «Саломея» О. Уайльда як емблема естетизму

4. ЧУВАСОВА Наталія Олександрівна хімії та методики її навчання 13.05.19 09.00 лекція 110 ПОСО-18 хімія Загальна характеристика вітамінів

5.      

ФУРДАК

Тетяна Дмитрівна

методики музичного виховання, співу та хорового диригування

13.05.19

12.55

індивідуальне заняття

26

МХК-15

(Кучер  Наталія) 

хорове диригування

Розвиток музично-творчих здібностей майбутніх учителів музики в процесі підготовки їх до практичної діяльності

6.      

ДУДНІКОВ Микола Олексійович

російської філології та зарубіжної літератури

13.05.19

13.50

лекція

105

РАФ-15

історія російської літератури

Художественный мир А. П. Платонова

7.      

ЧЕРНОУС Людмила Сергіївна

соціології та економіки

14.05.19

10.40

лекція

432

СМК-18

загальна соціологічна теорія

Особистість в системі соціальних відносин

8.      

ВОЛОЩУК

Ілона Аркадіївна

педагогіки

14.05.19

12.10

лекція

322

І-17, ФІ‑17, МІ-17

загальна педагогіка

Форми організації навчального процесу в школі

9.      

ПИЛЬНІК

Руслан Олексійович

образотворчого мистецтва

20.05.19

09.00

лабораторне заняття

310

Д-16

рисунок академічний

Рисунок фігури людини

10.      

КАЗАКОВ Володимир Леонідович

фізичної географії, краєзнавства та туризму

21.05.19

10.40

лекція

302

ТУР-16

індустріальний туризм

Географія індустріального туризму

11.  

ПОЛЯРЕНКО Валерія Сергіївна

 англійської мови з методикою викладання

27.05.19

10.40

лабораторне заняття

409

АНФ-18-1

практична фонетика англійської мови

Final Success

7706

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

Ч а с

В и д

Місце

Група

Дисципліна

Тема   заняття

1.      

МІЩАНЧУК Вікторія Миколаївна

музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

 01.04.19 

 12.55 

 індивідуальне  заняття

28

МХК-16  (Пастернак  Анастасія)

Музичний інструмент

Робота над художнім образом

2.      

СТОЛЯРЕНКО Вікторія Григорівна

хімії та методики її навчання

03.04.19

10.40

лабораторне заняття

103

ХІ-м-14

Основи хімії гетероциклів

Піридин. Властивості піридину.

3.      

 ПОНОМАРЕНКО  Тетяна Валентинівна

методики музичного виховання, співу та хорового диригування

03.04.19

12.55

індивідуальне заняття

18

МХК-18

Хорове диригування

Динаміка як важливий засіб музичної виразності. Прийоми показу динаміки, зміна амплітуди, схеми, позиції залежно від нюансування

4.      

ПОТАПЕНКО Олег Борисович

педагогіки

05.04.19

10.40

лекція

417

ІП-17, ІГ-17, ІМ-17

Загальна педагогіка

Зміст освіти в сучасній школі

5.      

ЦЕМАХ 

Дар’я Геннадіївна

музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

06.04.19

12.10

практичне заняття

Танц.зал №1

ХХК-16

Теорія та методика викладання сучасного танцю

Методика використання практичних і теоретичних принципів contemporary dance в навчанні танцівників різних вікових категорій

6.      

ПЕРЕРВА Вікторія Вікторівна

ботаніки та екології

10.04.19

10.40

лабораторне заняття

231

БХ-16

Фізіологія рослин

Визначення нітратів у рослинах

 7. КРАВЦОВА Аліна Олександрівна дошкільної освіти 15.04.19 9.00 практичне заняття 2 ДВП-15 Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям Педагогічні інновації в дошкільній освіті шлях до оновлення змісту та методів морально-соціального розвитку дітей
 8. ПАНТЕЛЄЄВА Наталія Борисівна економічної і соціальної географії та методики викладання 15.04.19 10.40 практичне заняття 407 ГОЕ-15 Географія культури Географічні особливості національного одягу народів світу
 9. ДРОГАЙЦЕВ Олександр Іванович німецької мови і літератури з методикою викладання 15.04.19 12.10 лабораторне заняття 408 НАФ-18 Практична граматика німецької мови Das Substantiv

10.      

БАЛЮК 

Лариса Вікторівна

образотворчого мистецтва

16.04.19

10.40

лабораторне заняття

208

Д-17

Рисунок академічний

Рисунок обрубної голови моделі голови людини

 11.      

ЕЙВАС

Лариса Феліксівна

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

17.04.19

09.00

лабораторне заняття

313

ОМ‑16-1

Декоративно-прикладне мистецтво

Створення декоративної композиції в техніці гарячого батику. Пошуки ідеї, формування сюжету

 12.

МАРХЕВА 

Оксана Євгенівна

німецької мови і літератури з методикою викладання 18.04.19 10.40 лабораторне заняття 107 НАФ-18 Практичний курс німецької мови Wohnen
 13. ВОЛКОВА  Наталія Валентинівна  педагогіки та методики технологічної освіти 22.04.19 9.00 практичне заняття 27 ТОА-16, ТОКМО-16 Методика виховної роботи Методика виховної роботи педколективу з використанням національних традицій у сучасній школі
 14. КОБРЮШКО Олександр Олексійович ботаніки та екології 23.04.19 10.40 лекція 228 БХ-18, БП-18 Ботаніка з основами геоботаніки Відділ Лишайники
 15.

ПАВЛИК

Олена Анатоліївна
початкової освіти 25.04.19 12.10 лекція 405 ПН-м-14 Сучасні технології навчання мови і літератури молодших школярів Школа ейдетики І. Матюгіна
7245

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

 Ч а с 

В и д

 Місце 

Група

Дисципліна

Т е м а      з а н я т т я

1.     

ПЛЯКО

Дмитро

Анатолійович

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

 04.03.19 

12.10

 лабораторне   заняття

305

Д-17

Шрифт

Каліграфічна композиція

2.     

БРАТЧЕНКО Людмила Євгеніївна

соціології та економіки

05.03.19 

12.10 

лекція

218

ТУР-15

Економіка підприємства

Основні фонди підприємства: страхування, старіння та амортизація

3.     

ДРАШКО

Олена Миколаївна

педагогіки та методики технологічної освіти

05.03.19 

12.10 

лабораторне заняття

30

ТОКМО‑18

Технологія швейного виробництва

Обробка прорізної кишені з клапаном

4. КОЛОМОЄЦЬ Таміла Григорівна дошкільної освіти 14.03.19 12.10 лекція 15 ДВП-17 Основи дефектології та логопедії Діти з порушенням інтелектуального розвитку

5.     

ПРОВОЖЕНКО Михайло Анатолійович

економічної і соціальної географії та методики викладання

18.03.19

10.40

практичне заняття

407

ГОЕ-18

Основи промислового виробництва, сільського господарства та транспорту

Виробництво чавуну та сталі

6.     

КОМАРОВА Олена Олексіївна

соціології та економіки

19.03.19

10.40

семінар

320

ПНА-16

Соціологія сім’ї та шлюбу

Сім’я в поведінковому дискурсі

7.     

ЩЕРБАКОВ

Олег Юрійович

образотворчого мистецтва

21.03.19

10.40

лабораторне заняття

411

ОМ‑м‑14

Практикум з образотворчого мистецтва

Тематична постановка: "Людина в інтер’єрі"

8.     

ЛУКАШ

Людмила Вікторівна

зоології та методики навчання біології

22.03.19

10.40

лекція

12

ДВП, ДВХ, СО-18

Педіатрія

Захворювання шкіри та слизових оболонок. Причини, ознаки, їх попередження

9.     

ГРАБОВЕЦЬ Ірина Володимирівна

соціології та економіки

25.03.19

10.40

лекція

218

БП, БХ, ХІ‑16

Соціально-політичні студії

Спеціальні та галузеві соціології

10.     

ХОЛОШИН

Ігор Віталійович

економічної і соціальної географії та методики викладання

29.03.19

10.40

лекція

407

ГОЕ-18

Картографія з основами топографії

Теодолітна зйомка

7034

 

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

Ч а с

В и д

 Місце 

Група

 Дисципліна

Тема заняття

1. 

 МАКАРЕНКО  Ірина Євгенівна  педагогіки   07.02.2019   13.40   Лекція  214 АНФ‑17, НАФ-17 Загальна педагогіка Навчальний процес як складова цілісного педагогічного процесу 
2.

БОНДАРЕНКО Ольга  Володимирівна 

економічної і соціальної географії та методики викладання 08.02.2019 10.40 Лабораторне заняття 424 Тур-17 Інформаційні системи та технології в туристичній індустрії Комп'ютерні інформаційні технології на базі текстових процесорів Word та Google Docs
3. САВЧЕНКО Карина Юріївна дошкільної освіти 15.02.2019 10.40 Лекція 14 ДВП м-14 Порівняльна дошкільна педагогіка Система дошкільної освіти в провідних країнах світу
4. САВЧЕНКО Лариса Олексіївна педагогіки та методики технологічної освіти 18.02.2019 12.10 Лекція 29

ТОКМО-17, ТОА-17, ПСО‑17, ТОА ск-18, ТОКМО ск-18, ПЛП ск-18, ПТ ск-18

 Загальна педагогіка Виникнення освіти й виховання у світовій суспільній цивілізації
6641

ГРАФІК ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ  У ГРУДНІ  2018 р.

 

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

Ч а с

В и д

Місце

Група

Т е м а      з а н я т т я

1. 

КРАСЮК

Ірина Олександрівна

образотворчого мистецтва

04.12.2018

9.00

Практичне заняття

205

ОМ-15

Поетапне виконання світу тварин

2. 

САПРИКІНА

Лілія Вікторівна

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

06.12.2018

9.00

Лабораторне заняття

311

ОМ-14

Практичне вивчення основ мозаїки

3. 

ТАРАСОВА

Ольга Андріївна

соціології та економіки

07.12.2018

7.30

Лекція

214 гуманітарний корпус

УФР, УАФ-16

Держава в політичній системі суспільства

4. 

БАРУЛІНА

Юлія Олександрівна

початкової освіти

10.12.2018

10.40

Практичне заняття

321

ПНА-17, ПНІ-17

Поняття про рівняння з однією змінною. Рівносильні рівняння.

5. КОЗАЧЕНКО Надія Павлівна філософії 11.12.2018 9.00 Лекція 306 гуманітарний корпус ПНП-16, ПНА-16, ПНІ-16 Силогістика: ентимема, виведення висновків та обґрунтування

6. 

ГНІЛУША

Ніна Володимирівна

ботаніки та екології

12.12.2018

10.40

Лекція

228

БП, БХ‑18

Плоди. Будова та класифікація

7.  

БОНДАРЕНКО Дмитро Володимирович

кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування

13.12.2018

10.40

Практичне заняття

Хоровий клас

І–ІV курс, магістри

Значення вертикального строю як критерію якості хорової звучності

8. 

ПОРОХНЕНКО Олександр Васильович

фізичної культури та методики її викладання

13.12.2018

13.40

Практичне заняття

с/з КДПУ № 2

НАФ-18

Волейбол. Удосконалення виконання верхньої передачі

9.  

ЦИСЬ

Олег Олександрович

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

14.12.2018

13.00

Лекція

6

ТОА-18

Взаємний перетин поверхонь обертання. Метод концентричних сфер

10. ШЕСТОПАЛОВА Олена Петрівна практичної психології 14.12.2018 09.00  Лекція 317-а ПП-м Логопсихотерапія як метод
10. БРЮХОВЕЦЬКИЙ Микола Миколайович філософії 18.12.2018 10.40 Семінарське заняття 321 гуманітарний корпус ПНП-17, ПНА-17, ПНІ-17 Німецька філософія II половини ХІХ сторіччя

11. 

ЧУВАСОВА Наталія Олександрівна

хімії та методики її навчання

18.12.2018

10.40

Практичне заняття

110

БХ-15

Проведення уроків систематизації й узагальнення знань у процесі вивчення теми «Узагальнення знань з неорганічної хімії»

12.

СОЛОВЙОВА Наталія Дмитрівна

англійської мови з методикою викладання

19.12.2018

10.40

Практичне заняття

324

АНФ-15-1

Гра в навчанні

13.

АНТОНЕНКО

Іван Іванович

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

24.12.2018

09.00

 Лекція

Лабораторія машино-знавства

ТОА-15

Піднімальні і транспортні машини

14.

БОНДАР

Катерина Миколаївна

практичної психології 28.12.2018 10.40 Лекція

15

корпус ДТО

ДВП-м-14 Психопрофілактика професійного вигорання
6316

ГРАФІК ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ  У ЛИСТОПАДІ  2018 р.

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

Ч а с

В и д

 Місце 

 Група 

Тема  заняття

1.      

ПІКУЩИЙ

Олексій Іванович

 декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

  05.11.2018  

  10.40  

 Лабораторне  заняття

314

Д-17

Робота з текстом у векторному редакторі

2.      

КОКАРЕВА

Елеонора Олексіївна

методики музичного виховання, співу та хорового диригування

07.11.2018

09.00

Лекція

7

МХК‑15

Чистота інтонації – наріжний камінь хорового мистецтва. Мелодичний (горизонтальний) стрій, інтонування діатонічних ладів, мажорних та мінорних гам, інтервалів вгору і вниз.

3.      

КАРПОВ  

Віктор Іванович

фізичної культури та методики її викладання

12.11.2018

13.40

Практичне заняття

с/з КДПУ

№ 1

ТОА-17

Баскетбол. Вивчення особливостей техніки виконання передач у парах у русі

4.    

БАЮРА  

Вадим Іванович
соціології та економіки 15.11.2018 9.00 Лекція 308 Тур-15 Планування як загальна функція менеджменту

5.      

ПОНОМАР

Сергій Пилипович

образотворчого мистецтва

15.11.2018

12.10

Лабораторне заняття

410

ОМ‑15

Оголена жіноча натура на кольоровому тлі

6.      

КАРПЕНКО

Тетяна Анатоліївна

фізичної географії, краєзнавства та туризму

16.11.2018

10.40

Лекція

418

ГОЕ-16

Огляд природних зон Євразії

7.      

ЗАХАРОВА

Наталія Олександрівна

кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання

16.11.2018

12.10

Лабораторне заняття

108

НАФ-16

Вираження дати й годин.

Як домовитися про зустріч

8.      

ЦЕГЕЛЬСЬКА

Марина Валеріївна

англійської мови з методикою викладання

20.11.2018

12.10

Практичне заняття

409

АНФ-м

Cultural Dimensions

9.      

УСТІНОВА

Вікторія Олександрівна

кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання

21.11.2018

12.10

Практичне заняття

102

НАФ-16

Der deutsche wartakzent

10.

СТРЮК

Лариса Борисівна

української та світової літератур 28.11.2018 09.00 Лекція 212 2 курс Внесок Т. Г. Шевченка та його послідовників в історію української літератури 40-60 років ХІХ століття
11.  

КУЧЕР

Світлана Леонідівна
педагогіки та методики технологічної освіти 28.11.2018 12.10 Лекція 31 ТОКМО‑м-18 Художньо-творчі засади дизайн-діяльності

12. 

БОНДАР

Катерина Миколаївна

практичної психології

29.11.2018

09.00

Лекція

Stud Hub

БП,

 УПФ‑м‑18 

Естетика в психологічній творчості

 

ГРАФІК ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ  У ЖОВТНІ 2018 р.

п/п

Прізвище та ініціали викладача

Кафедра

Дата

Ч а с

В и д

 Місце 

Група

Т е м а      з а н я т т я

1

ЧЕКАЛОВА

Оксана Едуардівна

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

 02.10.2018   12.10   Лабораторна  робота 209 ДІ-17 Створення ескізу композиції - шрифти різних історичних епох
2

АРМАШ

Тетяна Сергіївна
математики та методики її навчання 04.10.2018 12.10  Лекція 314 І-18 Теорія систем лінійних рівнянь. Критерій сумісності та визначеності
3

ТЕРЕЩЕНКО

Олексій Петрович

фізичної культури та методики її викладання 04.10.2018 13.40 Практичне заняття Стадіон КДПУ АНФ-18 Легка атлетика. Удосконалення техніки виконання низького старту в бігу на 100 метрів

4

ДМИТРЕНКО

Валерій Васильович

образотворчого мистецтва 11.10.2018 09.00 Лабораторна робота 309 ОМ-16-1 Малюнок екорше тулуба (модель Гудона)
5 МАКАРЕНКО Наталія Григорівна фізичної культури та методики її викладання 17.10.2018 12.10 Практичне заняття Стадіон КДПУ ГОЕ-18 Легка атлетика. Удосконалення техніки передачі естафетної палички на етапах бігу 4×60 метрів
 6 ПАЛЬЧИКОВА Олександра Олександрівна англійської філології  18.10.2018 09.00  Лабораторне заняття   407 АНФ‑16‑1 Moods and feelings 
 7

ШРАМКО

Оксана Іллівна

музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки 19.10.2018 13.40 Лекція 1 ЗММ-м‑13 Мистецтво як феномен культури. Сутність та призначення мистецтва
 8

ЛОБАНОВА

Алла Степанівна

соціології та економіки 22.10.2018 09.00 Лекція 321 СМК-18 Соціологія масової комунікації як галузь соціології
9

ТОМІЛІНА 

Анна Олександрівна

англійської філології 23.10.2018 12.10 Лабораторне заняття 407 НАФ-15-1 Moods and Emotions. Physical Sensations
 10

БЕРЕЖНА

Маргарита Василівна

англійської філології 29.10.2018 12.10 Лабораторна робота 412 АНП-17 Job Market

 

ГРАФІК ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ  У ВЕРЕСНІ  2018 р.

п/п

Прізвище та ініціали

викладача

Кафедра

Дата

Ч а с

В и д

Місце

Т е м а      з а н я т т я

1

КОЛОЇЗ

Жанна Василівна

української мови

10.09

09.00

ЛК

219

Історія редукованих голосних ъ, ь

2

БАЛАБАЙ

Руслана Михайлівна

фізики

та методики її навчання

19.09

12.10

ЛК

22

Прості кристалічні структури

5520
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30