Код ДК 021:2015 - 98110000-7 – Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій; Послуги з акредитації освітніх програм; Обсяг закупівлі Спеціальність - 054 Соціологія, - 022 Дизайн, - 022 Дизайн, - 016 Спеціальна освіта, - 012 Дошкільна освіта, - 015 Професійна освіта; Процедура закупівлі: Переговорна процедура.

Очікувана вартість предмета закупівлі “Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій”, для забезпечення потреб Криворізького державного педагогічного університету, код національного класифікатора України ДК021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 98110000-7“Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій” ( Послуги з акредитації освітніх програм). Загальна сума: 405 913,77 грн. (чотириста п’ять тисяч дев’ятсот тринадцять грн. 77 коп.) без ПДВ.

Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені згідно ч.2 ст.40 Закону, в тому числі така процедура може бути застосована у разі якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за відсутністю конкуренції з технічних причин яка має бути документально підтверджена замовником.

Для забезпечення та підтвердження належного рівня освітніх послуг, які надаються академією відповідно до положень його Статуту, з метою оцінювання освітньої програми та освітньої діяльності закладу вищої освіти, на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII необхідно провести акредитацію навчального закладу (напряму підготовки, спеціальності) з врахуванням норм Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 977) та Постанови Кабінету Міністрів України 23.12.2015 р. № 1117 «Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів». Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 977 «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» акредитація здійснюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, яке є постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим Законом України “Про вищу освіту” на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти та у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та Статутом, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 244 «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» (із змінами).

19449

Код ДК 021:2015 - 65310000-9 Розподіл електричної енергії; Послуги з розподілу електричної енергії; Обсяг закупівлі — 352000 кВт— послуги з розподілу електричної енергії; Процедура закупівлі: Переговорна процедура.

Очікувана вартість предмета закупівлі “Розподіл електричної енергії”, для забезпечення потреб Криворізького державного педагогічного університету, код національного класифікатора України ДК021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 65310000-9 “Розподіл електричної енергії” (Послуги з розподілу електричної енергії). Загальна сума: 330 874,37 грн. (триста тридцять тисяч вісімсот сімдесят чотири грн. 37 коп.) з ПДВ, згідно тарифам, які встановлені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП), щодо встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2022 рік із застосуванням стимулюючого регулювання.

Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені згідно ч.2 ст.40 Закону, в тому числі така процедура може бути застосована у разі якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за відсутністю конкуренції з технічних причин яка має бути документально підтверджена замовником.

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» «розподіл електричної енергії – це діяльність із транспортування електричної енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім постачання електричної енергії». Послуги з розподілу електричної енергії надають оператори систем розподілу (суб’єкти природних монополій) за тарифами, які встановлюються НКРЕКП.

Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (постанова НКРЕКП від 27.12.2017 №1470) територія провадження діяльності оператора системи розподілу визначається за місцем розташування об’єктів електроенергетики, призначених для розподілу електричної енергії, що перебувають у власності ліцензіата, та до яких приєднані електричні мережі споживачів, які живляться від мереж ліцензіата.


Постановою НКРЕКП від 16.11.2018 № 1440 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності, а саме на території Дніпропетровської області.

Відповідно до ст.5 Закону України «Про природні монополії» та п.7 Розпорядження Антимонопольного комітету України №874-р від 28.11.2012 року «Про затвердження складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій», яким встановлено, що зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20 числа на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України. На офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України в зведеному переліку суб’єктів природних монополій зазначено, що АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» займає монопольне (домінуюче) становище на ринку розподілу електричної енергії на закріпленій території (Дніпропетровська область).

 

 

18109

Код ДК 021:2015 — 09310000-5 Електрична енергія; Універсальна послуга для гуртожитків; Обсяг закупівлі — 817300 кВт — універсальна послуга для гуртожитків. Процедура закупівлі: Переговорна процедура.

Очікувана вартість предмета закупівлі "Електрична енергія", для задоволення потреб побутового споживача (мешканців гуртожитків), код національного класифікатора України ДК021:2015 "Єдиний закупівельний словник" -09310000-5 “Електрична енергія” 1 373 064,00 грн. (один мільйон триста сімдесят три тисячі шістдесят чотири грн. 00 коп.) з ПДВ, згідно тарифу на електичну енергію за фіксованою ціною у розмірі 1.68 грн. за 1 кВт*год з ПДВ для побутового споживача, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №238 "Про внесенння змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019р. №483" до 01.05.2021 р. враховуючи фактичне споживання електричної енергії.

Керуючись вимогами пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі – Закон), що вказує на застосування переговорної процедури у разі відсутності конкуренції (в тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, в наслідок чого договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг може бути укладено лише з одним постачальником, через відсутність альтернативи, а також те, що ціна на електричну енергію ТОВ “ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ”, як постачальника універсальної послуги є нижчою, у порівняні з цінами інших постачальників електричної енергії, тобто є економічно вигідною для Замовника і вказує на дотримання принципу «максимальної економії та ефективності» при закупівлі, надає Замовнику право застосувати переговорну процедуру.

Згідно з визначеннями частини 1 статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії»:
- побутовий споживач - індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність) або колективний побутовий споживач (юридична особа, створена шляхом об’єднання фізичних осіб - побутових споживачів, яка розраховується за електричну енергію за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність) (п.62). Таким чином, мешканці гуртожитків є побутовими споживачами;
- універсальна послуга - постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електричною енергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до цього Закону, на всій території України (п.93);
- постачальник універсальної послуги - визначений відповідно до цього Закону електропостачальник, який виконує зобов’язання щодо надання універсальної послуги (п.67).
Частиною 2 статті 58 Закону України «Про ринок електричної енергії» передбачено, що побутові споживачі та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг відповідно до цього Закону.


Отже, в контексті Закону України «Про ринок електричної енергії», категорія споживачів «гуртожитки» є побутовим споживачем, який може розраховуватись за спожиту електричну енергію за ціною, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019р. № 483 (в редакції Постанови КМУ від 05.08.2020р. № 694).
Стаття 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» визначає засади діяльності постачальника універсальних послуг.


Відповідно до частини 2 статті 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» у межах території здійснення діяльності одного постачальника універсальних послуг не допускається здійснення діяльності іншими постачальниками універсальних послуг.
Частиною 4 статті 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» визначено, що постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, та на умовах договору постачання універсальних послуг.


Відповідно до абзацу 2 пункту 3.1.1 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Постанова НКРЕКП 14.03.2018р. № 312, місцем провадження господарської діяльності електропостачальника є територія України, крім постачальників універсальної послуги та постачальників «останньої надії», для яких місцем провадження господарської діяльності є територія, визначена в умовах конкурсу, проведеного у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У межах території діяльності одного постачальника універсальних послуг або постачальника «останньої надії» не допускається здійснення діяльності іншими постачальниками універсальних послуг або постачальниками «останньої надії» відповідно.

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.
-Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. №922-VIII (із змінами а доповненнями);
-Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 року №2019 V-III;
-Постанова НКРЕКП «Про затвердження Правил ринку» від 14.03.2018 року №307;
-Постанова НКРЕКП від 06.11.2018 року №1344;
-Постанова НКРЕКП від 05.10.2018 року № 1179;
-Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 року №1023-р та від 02

 

 

18092

Код ДК 021:2015 - 65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги; Централізоване водопостачання та централізоване водовідведення; Обсяг закупівлі — 38000 м3 — послуги з централізованого водопостачання; 38000 м3 — послуги з централізованого водовідведення. Процедура закупівлі: Переговорна процедура.

Очікувана вартість предмета закупівлі "Послуги з розподілу води та супутні послуги", для забезпечення потреб Криворізького державного педагогічного університету, код національного класифікатора України ДК021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 65100000-4 “Послуги з розподілу води та супутні послуги” (централізоване водопостачання та централізоване водовідведення). Загальна сума: 1 191 984,00 грн. (один мільйон сто дев’яносто одна тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири грн. 00 коп.) з ПДВ, згідно тарифам, які встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Згідно ч.1 ст.40 Закону переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі.

Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені згідно ч.2 ст.40 Закону, в тому числі така процедура може бути застосована у разі якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за відсутністю конкуренції з технічних причин яка має бути документально підтверджена замовником.

Відповідно до Закону України «Про природні монополії» та Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного Переліку суб’єктів природних монополій» підприємство Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» включене до зведеного Переліку суб’єктів природних монополій станом на 31.10.2017р. в позиції №134, як суб’єкт, що займає монопольне становище у Дніпропетровській області у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

Абз. 2 ч. 1 ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р. № 2210-III (далі – Закон № 2210) передбачено, що суб’єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, якщо на цьому ринку у нього немає жодного конкурента. Згідно ст. 5 Закону України «Про природні монополії», а також інформації згідно п. 18 Зведеного переліку суб’єктів природних монополій, розміщеного на офіційному веб-сайті (http://www.amc.gov.ua), Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» є відокремленим структурним підрозділом дані про що містяться в ЄДР, є суб’єктом природних монополій, тобто виробляє (реалізує) товари (послуги) на ринку, що перебуває у стані природної монополії. Інформація щодо переліку суб’єктів природних монополій, розміщена на офіційному веб-порталі АКМУ, є офіційною інформацією державного органу.
Враховуючи ті обставини, що відомості про Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» внесені до зведеного переліку суб’єктів природних монополій, здійснення закупівлі послуг з централізованого водопостачання іншими учасниками не є можливим, а тому з урахуванням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» Замовнику необхідно застосувати переговорну процедуру закупівлі за предметом закупівлі «Послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» (Показник національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - ДК 021:2015: 65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги) з Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» за відсутністю конкуренції з технічних причин.

Відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII (далі – Закон) окремими законами України визначаються особливості здійснення закупівлі послуг у сфері водопостачання та водовідведення. На сьогодні відсутні окремі закони, які регулюють питання централізованого водопостачання та водовідведення у зв’язку з чим, закупівлю послуг у сфері послуги з розподілу води та супутні послуги необхідно здійснювати у порядку та за процедурами, передбаченими ЗУ «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015року № 922-VIII . Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 35 ЗУ «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII, у зв’язку з об’єктивною відсутністю конкуренції з технічних причин щодо постачання предмету закупівлі має бути застосована переговорна процедура закупівлі. Документальним підтвердженням підстави для застосування переговорної процедури закупівлі, що підтверджує винятковість ситуації щодо неможливості застосувати іншу, конкурентну процедуру закупівлі є Зведений Перелік суб’єктів природних монополій розміщений на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України www.amc.gov.ua. Згідно п.7 Порядку «Складання та ведення зведеного переліку суб'єктів природних монополій» затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2012 року №874-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2012 року за №2119/22431 Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення складають та ведуть електронні версії відповідного переліку суб’єктів природних монополій. Перелік суб’єктів природних монополій в установленому порядку розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua).

 

18091

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Код ДК 021:2015 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (послуга з постачання теплової енергії): Теплова енергія для потреб навчальних корпусів,гуртожитків,орендарів; Обсяг закупівлі — 1834 Гкал; Процедура закупівлі: Переговорна процедура
Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені
методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку,
збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни,
що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних
майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо;
2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників (дилерів), постачальників;
3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при
розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або
минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів інеземних валют).
Відповідно до вказаної методики, при визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі
товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості
предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладання договорів.
Згідно ч. 1 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі», переговорна процедура закупівлі
використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про
закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з
одним або кількома учасниками процедури закупівлі. Переговорна процедура закупівлі
застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені згідно ч. 2 ст.
40 ЗУ «Про публічні закупівлі», в тому числі така процедура може бути застосована у разі
відсутності конкуренції з технічних причин. Варто зазначити, що КПТМ
«Криворіжтепломережа» м. Кривий Ріг, пров. Дежньова, буд. 9, Дніпропетровської обл.,
50000 є суб’єктом природних монополій з транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами відповідно до Зведеного переліку суб’єктів природних монополій, розміщеному на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України, станом на 30.11.2021 за номером 169 (стор. 362).
Крім цього, теплова мережа Криворізького державного педагогічного університету
приєднана безпосередньо до мережі КПТМ «Криворіжтепломережа» (відповідно до актів
розмежування експлуатаційної відповідальності сторін), у зв’язку з відсутністю будь-якої
іншої мережі з транспортування теплової енергії. Тому підключення до будь-якої іншої
теплової мережі для забезпечення університету тепловою енергію є неможливим.
Виходячи з цього, замовник може для закупівлі предмету «Код ДК 021-2015: 09320000-8 –
Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (послуга з постачання теплової енергії для потреб навчальних корпусів, гуртожитків, орендарів)», застосувати переговорну процедуру відповідно до положення абз. 4 пункту 2 частини другої статті 40 ЗУ «Про публічні закупівлі», відсутність конкуренції з технічних причин.
Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 4 988 877,88 грн. з ПДВ і визначена відповідно до тарифів КПТМ «Криворіжтепломережа».
Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування
закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг.

Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється
відповідно до річного плану. В Криворізькому державному педагогічному університеті
затверджено кошторис на 2022 рік в якому зокрема передбачаються видатки на закупівлю
теплової енергії. Затвердженим кошторисом встановлені повноваження щодо отримання
надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань та
здійснення платежів для виконання Криворізьким державним педагогічним
університетом своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до
бюджетних призначень.

 

18009

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:
Код ДК 021:2015 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція(теплова енергія):
Теплова енергія для потреб навчальних корпусів; Обсяг закупівлі — 400 Гкал;
Процедура закупівлі: Переговорна процедура (скорочена)
Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Міністерством розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 No275, якою передбачені
методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку,
збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни,
що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних
майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо;
2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників (дилерів), постачальників;
3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при
розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або
минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів інеземних валют).
Відповідно до вказаної методики, при визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі
товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості
предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладання договорів.
Згідно ч. 1 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі», переговорна процедура закупівлі
використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про
закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з
одним або кількома учасниками процедури закупівлі. Переговорна процедура закупівлі
застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені згідно ч. 2 ст.
40 ЗУ «Про публічні закупівлі», в тому числі така процедура може бути застосована у разі
відсутності конкуренції з технічних причин. Варто зазначити, що КПТМ
«Криворіжтепломережа» м. Кривий Ріг, пров. Дежньова, буд. 9, Дніпропетровської обл.,
50000 є суб’єктом природних монополій з транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами відповідно до Порядку
складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій, затвердженого
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 р. No874-р та
Зведеного переліку суб’єктів природних монополій станом на 31.12.2020 р.
Крім цього, теплова мережа Криворізького державного педагогічного університету
приєднана безпосередньо до мережі КПТМ «Криворіжтепломережа» (відповідно до актів
розмежування експлуатаційної відповідальності сторін), у зв’язку з відсутністю будь-якої
іншої мережі з транспортування теплової енергії. Тому підключення до будь-якої іншої
теплової мережі для забезпечення університету тепловою енергію є неможливим.
Виходячи з цього, замовник може для закупівлі предмету «Код ДК 021-2015: 09320000-8 –
Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (для потреб навчальних корпусів)», застосувати
переговорну процедуру відповідно до положення абз. 4 пункту 2 частини другої статті 40 ЗУ «Про
публічні закупівлі», відсутність конкуренції з технічних причин.
Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 1 476 740,00 грн. з ПДВ і визначена відповідно до
тарифів КПТМ «Криворіжтепломережа».
Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування
закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг.
Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється
відповідно до річного плану. В Криворізькому державному педагогічному університеті
затверджено кошторис на 2021 рік в якому зокрема передбачаються видатки на закупівлю
теплової енергії. Затвердженим кошторисом встановлені повноваження щодо отримання
надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань та
здійснення платежів для виконання Криворізьким державним педагогічним
університетом своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до
бюджетних призначень.

17877

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Код ДК 021:2015 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція(теплова енергія):
Лот 1 Теплова енергія для потреб навчальних корпусів; Обсяг закупівлі — 340 Гкал; Лот 2
Теплова енергія для потреб гуртожитків; Обсяг закупівлі — 550Гкал; Лот 3 Теплова енергія
для потреб орендарів Обсяг закупівлі — 4Гкал.
Процедура закупівлі: Переговорна процедура (скорочена)
Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Міністерством розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені
методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку,
збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни,
що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних
майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо;
2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників (дилерів), постачальників;
3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при
розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або
минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів інеземних валют).
Відповідно до вказаної методики, при визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі
товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості
предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладання договорів.
Згідно ч. 1 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі», переговорна процедура закупівлі
використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про
закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з
одним або кількома учасниками процедури закупівлі. Переговорна процедура закупівлі
застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені згідно ч. 2 ст.
40 ЗУ «Про публічні закупівлі», в тому числі така процедура може бути застосована у разі
відсутності конкуренції з технічних причин. Варто зазначити, що КПТМ
«Криворіжтепломережа» м. Кривий Ріг, пров. Дежньова, буд. 9, Дніпропетровської обл.,
50000 є суб’єктом природних монополій з транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами відповідно до Порядку
складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій, затвердженого
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 р. №874-р та
Зведеного переліку суб’єктів природних монополій станом на 31.12.2020 р.
Крім цього, теплова мережа Криворізького державного педагогічного університету
приєднана безпосередньо до мережі КПТМ «Криворіжтепломережа» (відповідно до актів
розмежування експлуатаційної відповідальності сторін), у зв’язку з відсутністю будь-якої
іншої мережі з транспортування теплової енергії. Тому підключення до будь-якої іншої
теплової мережі для забезпечення університету тепловою енергію є неможливим.
Виходячи з цього, замовник може для закупівлі предмету «Код ДК 021-2015: 09320000-8 –
Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (для потреб навчальних корпусів, гуртожитків та
орендарів)», застосувати переговорну процедуру відповідно до положення абз. 4 пункту 2
частини другої статті 40 ЗУ «Про публічні закупівлі», відсутність конкуренції з технічних
причин.
Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 2 501 161, 24 грн. (лот 1-
1255310,60грн., лот 2- 1225587,00 грн., лот 3 — 20263,64 грн.) з ПДВ і визначена відповідно
до тарифів КПТМ «Криворіжтепломережа».
Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування
закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг.

Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється
відповідно до річного плану. В Криворізькому державному педагогічному університеті
затверджено кошторис на 2021 рік в якому зокрема передбачаються видатки на закупівлю
теплової енергії. Затвердженим кошторисом встановлені повноваження щодо отримання
надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та
здійснення платежів для виконання Криворізьким державним педагогічним
університетом своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до
бюджетних призначень.

17107

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

код ДК 021:2015 98110000-7 – Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій (послуги з акредитації освітніх програм): Лот 1 Послуги з акредитації освітніх програми; Спеціальність — 012 Дошкільна освіта; Рівень вищої освіти — Другий (магістерський); Ідентифікатор освітньої програми у ЄДЕБО та її назва: 48639 Дошкільна освіта.Психологія; Кількість послуг — 1. Лот 2 Послуги з акредитації освітніх програми; Спеціальність — 015 Професійна освіта; Рівень вищої освіти - Третій (освітньо-науковий); Ідентифікатор освітньої програми у ЄДЕБО та її назва: 47773 Професійна освіта (Комп’ютерні технології); Кількість послуг — 1. Лот 3 Послуги з акредитації освітніх програми; Спеціальність - 015 Професійна освіта; Рівень вищої освіти - Третій (освітньо-науковий); Ідентифікатор освітньої програми у ЄДЕБО та її назва: 47770 Професійна освіта (сфера обслуговування); Кількість послуг — 1. Лот 4 Послуги з акредитації освітніх програми; Спеціальність — 011 Освітні, педагогічні науки; Рівень вищої освіти - Третій (освітньо-науковий); Ідентифікатор освітньої програми у ЄДЕБО та її назва: 37558 Освітні, педагогічні науки; Кількість послуг — 1. Лот 5 Послуги з акредитації освітніх програми; Спеціальність — 104 Фізика та астрономія; Рівень вищої освіти - Третій (освітньо-науковий); Ідентифікатор освітньої програми у ЄДЕБО та її назва: 37577 Фізика; Кількість послуг — 1.

 

16928

1. Річний план закупівель на 2017 рік Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити)

2. Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити)

1347

Положення щодо проведення допорогових закупівель Державним вищим навчальним закладом "Криворізький державний педагогічний університет"

Положення про тендерний комітет Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет"

90
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30