ПОЛОЖЕННЯ про Науково-методичну раду Криворізького державного педагогічного університету (зі змінами і доповненнями від 11.02.2021 року (протокол №8))

ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою університету 16 травня 2019 року (протокол № 12)

Детальніше

20928

Доповідач к.пед.наук , доцент, доцент кафедри інформатики та прикладної математики  Шокалюк С.І. Завантажити

https://docs.google.com/presentation/d/1N8mA2Rj58cYFxczP0ZcSW6Iq4OW2Zw9Q/edit?usp=sharing&ouid=104474639904745693201&rtpof=true&sd=true

18380

У презентації розглянуто значення наукометричних баз даних для підвищення авторитетності досліджень й престижності освіти в Криворізькому державному педагогічному університеті.Проаналізовано міжнародні бази даних наукового цитування Web of Science, Scopus, Science Direct та розглянуто їх можливості. Особливу увагу приділено Google Scholar – надійному інструменту для перевірки цитованості своїх публікацій, визначенню власного індексу Хірша. Наголошено на важливості поповнення інституційного репозитарію. ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

17704

ПЛАН

роботи науково – методичної ради Криворізького державного педагогічного університету на 2021 – 2022 н. р.

Порядок денний

Дата проведення

Відповідальні

1.

Аналіз діяльності науково - методичної ради за 2020 – 2021 н. р. та затвердження основних напрямків роботи на 2021 – 2022 н. р. КДПУ.

Про результати акредитації освітньо-наукових програм у 2021 році.

вересень

Голова   науково – методичної ради,   відповідальний секретар науково – методичної ради

2.

Аналіз досвіду проходження акредитації ОПП (бакалавр, магістр) у 2021 році (позитивний досвід, основні зауваження)

Про організацію навчально - методичного забезпечення на кафедрі української мови.

жовтень

член науково – методичної ради

Возняк А.

Члени науково-методичної ради

3.

Навчально-методичне забезпечення навчальної практики з дисциплін.

Використання світових наукометричних баз даних у науково-дослідницькій діяльності КДПУ

Про міжнародну діяльність кафедр та участь у міжнародних програмах та проєктах.

листопад

Члени науково-методичної ради

Керівник відділу по навчальним практикам

Бібліотека (член НМР)

4.

Про відповідність наукових видань КДПУ вимогам Положення про наукові видання та про популяризацію видань.

грудень

Бібліотека (член НМР)

5.

Підсумки наукової роботи за 2021 рік.

Новітні інформаційні технології та їх впровадження у навчальний процес ЗВО.

січень

Голова науково – методичної ради

Голова студ. НМР

Доц. Шокалюк С.В.

6.

Аналіз кадрового та навчально - методичного забезпечення по кафедрі початкової освіти.

лютий

Члени науково – методичної ради

7.

Аналіз результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

березень

Члени науково – методичної ради

8.

Аналіз методичного забезпечення підготовки до державної атестації.

квітень

Члени науково – методичної ради

9.

Планування роботи науково – методичної ради на

2022-2023 н. р.

травень

Голова   науково – методичної ради, відповідальний секретар науково – методичної ради

Засідання науково – методичної ради - 1 раз на місяць

Голова науково-методичної ради                                                                                                                 В.А. Гаманюк

17688

Слухалося питання про дистанційно-електронні міжнародні конференції. Ознайомитися з презентацією додатково за посиланням презентація

16001

 На засіданні Науково-методичної ради університету слухалися такі питання:

1. Наукова та методична активність викладачів кафедр університету (Ознайомитися з презентацією додатково за посиланням Висновки за результатами перевірки)

2. Інформація щодо виконання індивідуальних планів викладачів кафедр КДПУ. Інтегрований звіт. (Ознайомитися з інформацією додатково за посиланням Звіт )

3. Про функціонування у Криворізькому державному педагогічному університеті між кафедральних наукових семінарів.Ознайомитися з інформацією додатково за посиланням міжкафедральні семінариміжкафедральні семінарипроєкт рішення)

16000

Членам науково-методичної ради розглянути "Положення про лабораторію дидактики математики Криворізького державного педагогівчного університету" та надати пропозиції, зауваження, доповнення проректору з наукової роботи В.А. Гаманюк на електронну адресу [email protected] до 01 квітня 2021 року.

14976

Членам науково-методичної ради розглянути "Рекомендації до підготовки наукових, навчально-методичних, довідкових видань у Криворізькому державному педагогічному університеті" та надати пропозиції, зауваження, доповнення проректору з наукової роботи В.А. Гаманюк на електронну адресу [email protected] до 01 квітня 2021 року.

14904

Порядок денний

Дата проведення

Відповідальні

1.

Аналіз діяльності науково - методичної ради за 2019 – 2020 н. р. та затвердження основних напрямків роботи КДПУ на 2020 – 2021 н. р..

вересень

Голова  науково – методичної ради,  відповідальний секретар науково – методичної ради

2.

Стан дистанційного електронного навчання в КДПУ.

Аналіз кадрового та навчально - методичного забезпечення  кафедр фізико-математичного факультету.

жовтень

Члени науково – методичної ради

Члени науково-методичної ради

3.

Питання щодо доцільності проведення міжкафедральних науково-методичних семінарів.

листопад

Член НМР

проф. Лобанова А.С.

4.

Оновлення та редагування Рекомендацій до підготовки видань навчального призначення (наукових, навчально-методичних, довідкових) у КДПУ.

грудень

Члени науково–методичної ради

Бібліотека (член НМР)

5.

Про організацію навчально- методичного забезпечення на кафедрах факультету мистецтв (художньо-графічне відділення).

січень

Голова науково – методичної ради

6.

Дистанційне електронне забезпечення міжнародних конференцій.

лютий

Члени науково – методичної ради

7.

Стан  методичного забезпечення підготовки до державної атестації.

березень

Члени науково – методичної ради

8.

Аналіз виконання  міжнародних проектів за участю викладачів кафедр КДПУ.

квітень

Члени науково – методичної ради

9.

Планування роботи науково – методичної ради на

2021-2022  н.р

травень

Голова  науково – методичної ради, відповідальний секретар науково – методичної ради

13466

  

Порядок денний

Дата проведення

Відповідальні

1.

Аналіз діяльності науково - методичної ради за 2018 – 2019 н. р. та затвердження основних напрямків роботи КДПУ на 2019 – 2020 н. р..

Про популярні рейтинги закладів вищої освіти та місце КДПУ в них.

вересень

Голова  науково – методичної ради,  відповідальний секретар науково – методичної ради

2.

Про організацію наукової діяльності студентів, їх підготовку до участі в наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах.

Про організацію навчально- методичного забезпечення на кафедрі загально-технічних дисциплін та професійного навчання.

жовтень

Члени науково – методичної ради

Члени науково-методичної ради

3.

Про формат звіту з наукової роботи кафедр університету.

листопад

Голова НМР

4.

Про наукові видання університету та якість публікацій в них.

Електронні видання в системі наукових комунікацій КДПУ

грудень

Члени науково–методичної ради

Бібліотека (член НМР)

5.

Про результативність наукової діяльності кафедр університету за результатами звіту за 2019 рік.

Про академічну мобільність викладачів і студентів, їх участь у міжнародних освітніх та наукових проектах на кафедрах університету.

січень

Голова науково – методичної ради

Члени науково-методичної ради,

Начальник відділу міжнародних зв’язків

6.

Аналіз кадрового та навчально - методичного забезпечення напряму підготовки спеціальності «Спеціальна освіта» (кафедра дошкільної освіти).

лютий

Члени науково – методичної ради

7.

Стан організації профорієнтаційної роботи на факультетах університету.

Про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

березень

Члени науково – методичної ради

8.

Аналіз методичного забезпечення підготовки до державної атестації.

квітень

Члени науково – методичної ради

9.

Планування роботи науково – методичної ради на

2020-2021 н.р

травень

Голова  науково – методичної ради, відповідальний секретар науково – методичної ради

9569
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30