ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Чижикової Ольги Вікторівни «Дидактичні засади розвитку творчих здібностей майбутніх правознавців у процесі вивчення гуманітарних дисциплін», спеціальність 13.00.09 – теорія навчання (наук. кер. – д. пед. н., проф. Скидан С.О.).

8282

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Вербенець Анни Андріївни «Розвиток інклюзивного навчання в середніх освітніх закладах Мальти (друга половина XX–початок XXI ст.)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (науковий керівник – д. пед. н., проф. Дороніна Т.О.).
7653

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Вербенець Анни Андріївни «Розвиток інклюзивного навчання в середніх освітніх закладах Мальти (друга половина XX–початок XXI ст.)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (науковий керівник – д. пед. н., проф. Дороніна Т.О.).
7654

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Устименко Валерії Валентинівни «Мовна підготовка у системі освіти Канади в умовах багатомовності», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Гаманюк В.А.).

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Мотуз Тетяни Володимирівни «Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці (друга половина XX–початок XXI століть)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Дороніна Т.О.).

3. Представлення у спеціалізовану вчену раду К 09.053.01 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук і прийняття для попереднього розгляду Чижикової Ольги Вікторівни «Дидактичні засади розвитку творчих здібностей майбутніх правознавців у процесі вивчення гуманітарних дисциплін», спеціальність 13.00.09 – теорія навчання (наук. кер. – д. пед. н., проф. Скидан С.О.).

4. Представлення у спеціалізовану вчену раду К 09.053.01 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук і прийняття для попереднього розгляду Шевченко Жанни Михайлівни «Практична підготовка соціальних працівників у вищій школі Польщі», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Бенера В.Є.).

7141

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття до захисту кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

 

Вербенець Анни Андріївни «Розвиток інклюзивного навчання в середніх освітніх закладах Мальти (друга половина XX–початок XXI ст.)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Дороніна Т.О.).

(Доповідачі: Мішеніна Т.М.,
учений секретар спеціалізованої вченої ради К 09.053.01;
члени експертної комісії:

Голова експертної комісії, д. пед. н., проф. Гаманюк В.А.;
член експертної комісії д. філос. н., проф. Шрамко Я.В.;
член експертної комісії д. пед. н., проф. Бугрій В.С.)

УХВАЛИЛИ:
Прийняти до захисту дисертаційну роботу Вербенець Анни Андріївни «Розвиток інклюзивного навчання в середніх освітніх закладах Мальти (друга половина XX–початок XXI ст.)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Дороніна Т.О.).

– Призначити офіційними опонентами:
– Гриньову Марину Вікторівну, доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А.Зязюна, декана природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, члена-кореспондента НАПН України;
– Перхун Лесю Василівну, кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

– Дозволити до друку автореферат кандидатської дисертації Вербенець Анни Андріївни «Розвиток інклюзивного навчання в середніх освітніх закладах Мальти (друга половина XX–початок XXI ст.)».

 

6802

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття до захисту кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

Устименко Валерії Валентинівни «Мовна підготовка у системі освіти Канади в умовах багатомовності», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Гаманюк В.А.).
(Доповідачі: Мішеніна Т.М.,
учений секретар спеціалізованої вченої ради К 09.053.01;
голова спеціалізованої вченої ради, д. пед. н., проф. Гаманюк В.А.;
члени експертної комісії: Голова експертної комісії, д. філос. н., проф. Шрамко Я.В.;
член експертної комісії д. пед. н., проф. Бугрій В.С.;
член експертної комісії д. пед. н., проф. Скидан С.О.)

УХВАЛИЛИ:
– Прийняти до захисту дисертаційну роботу Устименко Валерії Валентинівни «Мовна підготовка у системі освіти Канади в умовах багатомовності», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Гаманюк В.А.).

– Призначити офіційними опонентами:
Першукову Оксану Олексіївну, доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника, професора кафедри авіаційної англійської мови Національного авіаційного університету;
Купчик Ларису Євгенівну, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри іноземних мов Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне).

– Дозволити до друку автореферат кандидатської дисертації Устименко Валерії Валентинівни «Мовна підготовка у системі освіти Канади в умовах багатомовності».

 

2. Про прийняття до захисту кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

Мотуз Тетяни Володимирівни «Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці (друга половина XX–початок XXI століть)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Дороніна Т.О.).

(Доповідачі: Мішеніна Т.М.,
учений секретар спеціалізованої вченої ради К 09.053.01;
голова спеціалізованої вченої ради, д. пед. н., проф. Гаманюк В.А.
члени експертної комісії:Голова спеціалізованої вченої ради, д. пед. н., проф. Гаманюк В.А.;
голова експертної комісії, д. пед. н., проф. Коновал О.А.;
член експертної комісії канд. пед. н., проф. Сипченко В.І.;
член експертної комісії канд. пед. н. Ейвас Л.Ф. )

УХВАЛИЛИ:
– Прийняти до захисту дисертаційну роботу Мотуз Тетяни Володимирівни «Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці (друга половина XX–початок XXI століть)» (наук. кер. – д. пед. н., проф. Дороніна Т.О.).

– Призначити офіційними опонентами:
Цокур Ольгу Степанівну, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
Голованову Тетяну Петрівну, кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет».

– Дозволити до друку автореферат кандидатської дисертації Мотуз Тетяни Володимирівни «Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці (друга половина XX–початок XXI століть)».

 

3. Представлення у спеціалізовану вчену раду К 09.053.01 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук і прийняття для попереднього розгляду:

Вербенець Анни Андріївни «Розвиток інклюзивного навчання в середніх освітніх закладах Мальти (друга половина XX–початок XXI ст.)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Дороніна Т.О.).

Склад експертної комісії для попередньої експертизи з фахівців за профілем дисертації Вербенець Анни Андріївни у складі: д.пед. н., проф. Гаманюк В.А., д. філос. н., проф. Шрамко Я.В., д. пед. н., проф. Бугрій В.С.

 

6797

Устименко Валеріїя Валентинівна «Мовна підготовка у системі освіти Канади в умовах багатомовності», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Гаманюк В.А.).

 

Мотуз Тетяна Володимирівна «Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці (друга половина XX–початок XXI століть)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н.,    проф. Дороніна Т.О.).

 

Вербенець Анна Андріївна «Розвиток інклюзивного навчання в середніх освітніх закладах Мальти (друга половина XX–початок XXI ст.)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Дороніна Т.О.).

 

 

6796

Порядок денний:

1. Про створення спеціалізованої вченої ради К 09.053.01 у Криворізькому державному педагогічному університеті й організацію її роботи.

СЛУХАЛИ:
Ректора Криворізького державного педагогічного університету, д.філос. н., проф. Шрамка Я.В., заступника голови спеціалізованої вченої ради К 09.053.01, який зазначив, що на підставі наказу МОН України № 1218 від 07 листопада 2018 року створено спеціалізовану вчену раду К 09.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки та 13.00.09 – теорія навчання. Шрамко Я.В. виголосив склад спеціалізованої вченої ради відповідно до вищезазначеного наказу.

Голову спеціалізованої вченої ради К 09.053.01 д. пед. н., проф. Гаманюк В.А., яка доповіла про порядок присудження наукових ступенів і вимоги, які висуваються до здобувачів наукових ступенів.

2. Представлення у спеціалізовану вчену раду К 09.053.01 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук і прийняття для попереднього розгляду:
Устименко Валерії Валентинівни «Мовна підготовка у системі освіти Канади в умовах багатомовності», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор Гаманюк В.А.)

Склад експертної комісії для попередньої експертизи з фахівців за профілем дисертації Устименко В.В.: д. філос. н., проф.      Шрамко Я.В., д.пед. н., проф. Бугрій В.С., д. пед. н., проф. Скидан С.О.

Мотуз Тетяни Володимирівни «Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці (друга половина XX–початок XXI століть)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор Дороніна Т.О.).

Склад експертної комісії для попередньої експертизи з фахівців за профілем дисертації Мотуз Т. В.: д. пед. н., проф. Коновал О.А., канд. пед. н., проф. Сипченко В.І., канд. пед. н. Ейвас Л.Ф.

 

6795
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Серпень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31