Register judi bola bola88 hanya di AGN88.online

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Вербенець Анни Андріївни «Розвиток інклюзивного навчання в середніх освітніх закладах Мальти (друга половина XX–початок XXI ст.)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (науковий керівник – д. пед. н., проф. Дороніна Т.О.).
7653

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Вербенець Анни Андріївни «Розвиток інклюзивного навчання в середніх освітніх закладах Мальти (друга половина XX–початок XXI ст.)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (науковий керівник – д. пед. н., проф. Дороніна Т.О.).
7654

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Устименко Валерії Валентинівни «Мовна підготовка у системі освіти Канади в умовах багатомовності», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Гаманюк В.А.).

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Мотуз Тетяни Володимирівни «Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці (друга половина XX–початок XXI століть)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Дороніна Т.О.).

3. Представлення у спеціалізовану вчену раду К 09.053.01 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук і прийняття для попереднього розгляду Чижикової Ольги Вікторівни «Дидактичні засади розвитку творчих здібностей майбутніх правознавців у процесі вивчення гуманітарних дисциплін», спеціальність 13.00.09 – теорія навчання (наук. кер. – д. пед. н., проф. Скидан С.О.).

4. Представлення у спеціалізовану вчену раду К 09.053.01 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук і прийняття для попереднього розгляду Шевченко Жанни Михайлівни «Практична підготовка соціальних працівників у вищій школі Польщі», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Бенера В.Є.).

7141

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття до захисту кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

 

Вербенець Анни Андріївни «Розвиток інклюзивного навчання в середніх освітніх закладах Мальти (друга половина XX–початок XXI ст.)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Дороніна Т.О.).

(Доповідачі: Мішеніна Т.М.,
учений секретар спеціалізованої вченої ради К 09.053.01;
члени експертної комісії:

Голова експертної комісії, д. пед. н., проф. Гаманюк В.А.;
член експертної комісії д. філос. н., проф. Шрамко Я.В.;
член експертної комісії д. пед. н., проф. Бугрій В.С.)

УХВАЛИЛИ:
Прийняти до захисту дисертаційну роботу Вербенець Анни Андріївни «Розвиток інклюзивного навчання в середніх освітніх закладах Мальти (друга половина XX–початок XXI ст.)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Дороніна Т.О.).

– Призначити офіційними опонентами:
– Гриньову Марину Вікторівну, доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А.Зязюна, декана природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, члена-кореспондента НАПН України;
– Перхун Лесю Василівну, кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

– Дозволити до друку автореферат кандидатської дисертації Вербенець Анни Андріївни «Розвиток інклюзивного навчання в середніх освітніх закладах Мальти (друга половина XX–початок XXI ст.)».

 

6802

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття до захисту кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

Устименко Валерії Валентинівни «Мовна підготовка у системі освіти Канади в умовах багатомовності», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Гаманюк В.А.).
(Доповідачі: Мішеніна Т.М.,
учений секретар спеціалізованої вченої ради К 09.053.01;
голова спеціалізованої вченої ради, д. пед. н., проф. Гаманюк В.А.;
члени експертної комісії: Голова експертної комісії, д. філос. н., проф. Шрамко Я.В.;
член експертної комісії д. пед. н., проф. Бугрій В.С.;
член експертної комісії д. пед. н., проф. Скидан С.О.)

УХВАЛИЛИ:
– Прийняти до захисту дисертаційну роботу Устименко Валерії Валентинівни «Мовна підготовка у системі освіти Канади в умовах багатомовності», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Гаманюк В.А.).

– Призначити офіційними опонентами:
Першукову Оксану Олексіївну, доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника, професора кафедри авіаційної англійської мови Національного авіаційного університету;
Купчик Ларису Євгенівну, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри іноземних мов Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне).

– Дозволити до друку автореферат кандидатської дисертації Устименко Валерії Валентинівни «Мовна підготовка у системі освіти Канади в умовах багатомовності».

 

2. Про прийняття до захисту кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

Мотуз Тетяни Володимирівни «Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці (друга половина XX–початок XXI століть)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Дороніна Т.О.).

(Доповідачі: Мішеніна Т.М.,
учений секретар спеціалізованої вченої ради К 09.053.01;
голова спеціалізованої вченої ради, д. пед. н., проф. Гаманюк В.А.
члени експертної комісії:Голова спеціалізованої вченої ради, д. пед. н., проф. Гаманюк В.А.;
голова експертної комісії, д. пед. н., проф. Коновал О.А.;
член експертної комісії канд. пед. н., проф. Сипченко В.І.;
член експертної комісії канд. пед. н. Ейвас Л.Ф. )

УХВАЛИЛИ:
– Прийняти до захисту дисертаційну роботу Мотуз Тетяни Володимирівни «Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці (друга половина XX–початок XXI століть)» (наук. кер. – д. пед. н., проф. Дороніна Т.О.).

– Призначити офіційними опонентами:
Цокур Ольгу Степанівну, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
Голованову Тетяну Петрівну, кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет».

– Дозволити до друку автореферат кандидатської дисертації Мотуз Тетяни Володимирівни «Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці (друга половина XX–початок XXI століть)».

 

3. Представлення у спеціалізовану вчену раду К 09.053.01 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук і прийняття для попереднього розгляду:

Вербенець Анни Андріївни «Розвиток інклюзивного навчання в середніх освітніх закладах Мальти (друга половина XX–початок XXI ст.)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Дороніна Т.О.).

Склад експертної комісії для попередньої експертизи з фахівців за профілем дисертації Вербенець Анни Андріївни у складі: д.пед. н., проф. Гаманюк В.А., д. філос. н., проф. Шрамко Я.В., д. пед. н., проф. Бугрій В.С.

 

6797

Устименко Валеріїя Валентинівна «Мовна підготовка у системі освіти Канади в умовах багатомовності», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Гаманюк В.А.).

 

Мотуз Тетяна Володимирівна «Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці (друга половина XX–початок XXI століть)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н.,    проф. Дороніна Т.О.).

 

Вербенець Анна Андріївна «Розвиток інклюзивного навчання в середніх освітніх закладах Мальти (друга половина XX–початок XXI ст.)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Дороніна Т.О.).

 

 

6796

Порядок денний:

1. Про створення спеціалізованої вченої ради К 09.053.01 у Криворізькому державному педагогічному університеті й організацію її роботи.

СЛУХАЛИ:
Ректора Криворізького державного педагогічного університету, д.філос. н., проф. Шрамка Я.В., заступника голови спеціалізованої вченої ради К 09.053.01, який зазначив, що на підставі наказу МОН України № 1218 від 07 листопада 2018 року створено спеціалізовану вчену раду К 09.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки та 13.00.09 – теорія навчання. Шрамко Я.В. виголосив склад спеціалізованої вченої ради відповідно до вищезазначеного наказу.

Голову спеціалізованої вченої ради К 09.053.01 д. пед. н., проф. Гаманюк В.А., яка доповіла про порядок присудження наукових ступенів і вимоги, які висуваються до здобувачів наукових ступенів.

2. Представлення у спеціалізовану вчену раду К 09.053.01 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук і прийняття для попереднього розгляду:
Устименко Валерії Валентинівни «Мовна підготовка у системі освіти Канади в умовах багатомовності», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор Гаманюк В.А.)

Склад експертної комісії для попередньої експертизи з фахівців за профілем дисертації Устименко В.В.: д. філос. н., проф.      Шрамко Я.В., д.пед. н., проф. Бугрій В.С., д. пед. н., проф. Скидан С.О.

Мотуз Тетяни Володимирівни «Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці (друга половина XX–початок XXI століть)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор Дороніна Т.О.).

Склад експертної комісії для попередньої експертизи з фахівців за профілем дисертації Мотуз Т. В.: д. пед. н., проф. Коновал О.А., канд. пед. н., проф. Сипченко В.І., канд. пед. н. Ейвас Л.Ф.

 

6795
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша