Одним із пріоритетних напрямів діяльності Криворізького державного педагогічного університету є налагодження та поглиблення співпраці з іноземними вищими навчальними закладами та міжнародними науково-освітніми установами і організаціями, міжнародними фондами, програмами, установлення міжнародних науково-технічних і культурних зв’язків, а також орієнтація і адаптація освітньо-виховного процесу до європейських та світових стандартів.

Інтернаціоналізацією міжнародної освітньої діяльності університету займається відділ міжнародних зв’язків, який було створено у 2016 році, як самостійний структурний підрозділ університету.

Основними функціями та завданнями відділу є:

забезпечення інтеграції університету до європейського та світового науково-освітянського простору;

установлення міждержавних і міжуніверситетських академічних, науково-технічних і культурних зв’язків;

координація роботи зі встановлення зв’язків з іноземними науково-освітніми установами задля впровадження програм академічної мобільності здобувачів вищої освіти та підвищення кваліфікації працівників університету за кордоном;

підготовка, моніторинг та організація виконання міжнародних угод, організація відряджень за кордон працівників та студентів, прийом іноземних делегацій;

залучення університету, його структурних підрозділів, науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти до участі у міжнародних наукових грантових програмах;

сприяння у наданні університетом освітніх послуг іноземним громадянам;

контроль за академічною, фінансовою та побутовою дисципліною іноземних громадян у їхніх відносинах з університетом;

поширення інформації про університет, зміцнення іміджу та його популяризація серед іноземних громадян в Україні та за її межами з метою залучення іноземних громадян до навчання в університеті;

організаційне сприяння іноземним громадянам у вступі до університету та поселенні в гуртожитки університету; проведення орієнтаційних програм для іноземних громадян;

забезпечення дотримання вимог законодавства України, які стосуються візових, паспортних, міграційних питань та питань реєстрації іноземних громадян, які навчаються в університеті, а також питань визнання документів про освіту та про наукові ступені (в межах компетенції і повноважень відділу).

Географія міжнародних зв’язків університету суттєво розширилася і охоплює такі країні як Німеччина, Польща, Румунія, Австрія, Канада, Великобританія, США, Боснія і Герцеговина, Португалія, Сербія, Білорусь. Традиційною для університету стала співпраця з Корпусом Миру (США), науково-дослідницьким центром “Райан” (США), DAAD, Ґете-інститутом (Німеччина).

 

СТРУКТУРА ВІДДІЛУ:

Начальник відділу міжнародних зв’язків:  Ніконенко Сергій Сергійович

Фахівець першої категорії: Данченко Тетяна Сергіївна

Провідний фахівець:

Старший інспектор: Акімова Вікторія Володимирівна

 

Адреса: 50086 м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 54 каб. 305

Телефон: +38(056) 470-13-34

E-mail: international@kdpu.edu.ua

316
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша