ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ  БАКАЛАВР

ВСТУП НА ОСНОВІ  ПЗСО (повна загальна середня освіта)

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 07 серпня 2023 року №  512-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 07 серпня 2023 року № 513-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс  очної денної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету від 09 серпня 2023 року № 518-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми  здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету від 09 серпня 2023 року № 519-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 11 серпня 2023 року № 525-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освітиза кошти фізичяних та/або юридичних осіб 11 серпня 2023 року № 526-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 14 серпня 2023 року № 529-с 

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 14 серпня 2023 року № 530-с

Наказ про переведення на вакантні місця державного замовлення вступників, зарахований на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (денна форма здобуття освіти) від 16 серпня 2023 року № 537-с 

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 16 серпня 2023 року № 539-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 16 серпня 2023 року № 540-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 17 серпня 2023 року № 549-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 18 серпня 2023 року № 550-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 18 серпня 2023 року № 552-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 21 серпня 2023 року № 554-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 21 серпня 2023 року № 555-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 22 серпня 2023 року № 562-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 25 серпня 2023 року № 569-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 29 серпня 2023 року № 588-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 30 серпня 2023 року № 598-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 04 вересня 2023 року № 666-с

Наказ про зміну форми фінансування від 29 серпня 2023 року № 592-с

Наказ про зміну фінансування від 04 вересня 2023 року № 669-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 14 вересня 2023 року № 755-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 14 вересня 2023 року № 756-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 14 вересня 2023 року № 759-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 15 вересня 2023 року № 772-с 

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 15 вересня 2023 року № 773-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 18 вересня 2023 року № 782-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 19 вересня 2023 року № 787-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 19 вересня 2023 року № 788-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 20 вересня 2023 року № 803-с

  

НА ОСНОВІ НРК5 (освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступень фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра)

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 07 серпня 2023 року №  514-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 07 серпня 2023 року №  515-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального)  бюджету від 09 серпня 2023 року № 520-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету від 09 серпня 2023 року № 521-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 11 серпня 2023 року № 527-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 11 серпня 2023 року № 528-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 14 серпня 2023 року № 531-с 

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 14 серпня 2023 року № 532-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 16 серпня 2023 року № 538-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 16 серпня 2023 року № 541-с

Наказ про переведенн на вакантні місця державного замовлення вступників, зарахованих на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб заочної форми здобуття освіти від 16 серпня 2023 року № 542-с 

Наказ про переведенн на вакантні місця державного замовлення вступників, зарахованих на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб заочної форми здобуття освіти від 17 серпня 2023 року № 545-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 18 серпня 2023 року № 553-с 

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 25 серпня 2023 року № 570-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичяних та/або юридичних осіб від 29 серпня 2023 року № 589-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичяних та/або юридичних осіб від 31 серпня 2023 року № 606-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 14 вересня 2023 року № 757-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 14 вересня 2023 року № 758-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми навчання за кошти фізичних  та/або юридичних осіб від 15 вересня 2023 року № 774-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти  фізичних та/або юридичних осіб від 15 вересня 2023 року № 775-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 19 вересня 2023 року № 790-с   

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ  БАКАЛАВР ЗА ІНШОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

ВСТУП НА ОСНОВІ  РАНІШЕ ЗДОБУТОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ (НРК6, НРК7)

Наказ про зарахування на навчання  на 1 курс очної денної форми здобуття освіти зща кошти фізичних та/або юридичних осіб від 16 серпня 2023 року № 534-с

Наказ про зарахування на навчання  на 2 курс очної денної форми здобуття освіти зща кошти фізичних та/або юридичних осіб від 16 серпня 2023 року № 535-с

Наказ про зарахування на навчання  на 2 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 16 серпня 2023 року № 536-с

Наказ про зарахування на навчання  на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 29 серпня 2023 року № 581-с

Наказ про зарахування на навчання на 2 курс очної денної форми здобуття  освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 29 серпня 2023 року № 582-с   

Наказ про зарахування на навчання  на 2 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 29 серпня 2023 року № 583-с

Наказ про зарахування на навчання на 3 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 04 вересня 2023 року № 668-с

Наказ про зарахування на навчання на 2 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 14 вересня 2023 року № 759-с

Наказ про зарахування на начання на  2 курс очної денної форми навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 15 вересня 2023 року № 763-с

Наказ про зарахування на навчання на 2 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 19 версня 2023 року № 786-с    

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ  МАГІСТР

ВСТУП НА ОСНОВІ  НРК6, НРК7  (освітній ступінь бакалавра — 6 рівень HPK (далі — HPK6), освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) — 7 рівень HPK (далі — HPK7)

Наказ про зарахування на навчання  на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 25 серпня 2023 року № 571-с

Наказ про зарахування на навчання  на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 25 серпня 2023 року № 572-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної  фороми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету від 31 серпня 2023 року № 602-с 

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної фороми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету від 31 серпня 2023 року № 603-с 

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здоюбуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 31 серпня 2023 року № 604-с 

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 31 серпня 2023 року № 605-с

Про перведення на вакантні місця державного замовлення вступників, зарахованих на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 05 вересня 2023 року № 695-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 08 вересня 2023 року № 720-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 08 вересня 2023 року № 721-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 08 вересня 2023 року № 731-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 08 вересня 2023 року № 732-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 08 вересня 2023 року № 733-с 

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 08 вересня 2023 року № 734-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 08 вересня 2023 року № 735-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс очної денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 15 вересня 2023 року № 770-с

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 15 вересня 2023 року № 771-с

22917
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30