Стратегія міжнародної діяльності Криворізького державного педагогічного університету є програмою концептуальних положень університету щодо реалізації мети, завдань, пріоритетних напрямів інтернаціоналізації освітньо-виховного й науково-дослідницького процесу.
Ця стратегія є основою міжнародної діяльності університету й забезпечення якісної підготовки майбутнього конкурентноспроможного фахівця в галузі освіти, який відповідає вимогам, що висуваються сучасним ринком праці.
Стратегія є невід’ємною складовою частиною загальної стратегії Університету й інструментом інтеграції до національного, загальноєвропейського, світового освітнього та дослідницького простору.
Стратегію міжнародної діяльності Криворізького державного педагогічного університету розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2021-2031 роки, Проєкту стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2025 року та Статуту університету.


Криворізький державний педагогічний університет є провідним навчально-педагогічним галузевим закладом, покликаним:
- забезпечувати освітні потреби держави, суспільства з підготовки висококваліфікованих фахівців, передусім освітньої сфери, відповідно до вітчизняних і міжнародних стандартів освіти за всіма рівнями вищої освіти;
- зміцнювати науковий потенціал університету шляхом створення умов для творчої діяльності науковців закладу та реалізації дослідницьких програм і пілотних проектів, спрямованих на динамічний розвиток освітньої галузі із залученням провідного міжнародного досвіду;
- інтегрувати університет до міжнародного освітнього й наукового простору із власною академічною індивідуальністю як сучасного потужного осередку педагогічної думки та наукових ідей, що має значний теоретичний доробок і конструктивний досвід освітньої діяльності;
- залучити університет до процесу реформування системи вищої освіти і науки;
- впроваджувати кращий міжнародний досвід в освітній процес, наукові дослідження й управління університету.

Враховуючи необхідність комплексного підходу забезпечення якості освітньої, наукової, проєктної діяльності університету на національному й міжнародному рівнях, і відповідність освітянської діяльності університету потребам національного та міжнародного ринку праці, університет визначає стратегічною метою міжнародної діяльності піднесення освітньої, дослідницької та адміністративної діяльності університету до рівня міжнародних стандартів, зміцнення дослідницького потенціалу університету, покращення привабливості університету для здобувачів освітніх послуг і партерів.

Основними цілями міжнародної діяльності університету є:
- формування та закріплення іміджу університету як освітнього закладу, що забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців на засадах сталого особистісного та професійного розвитку;
- розширення географії міжнародного партнерства;
- створення спільних дослідницьких мереж з іноземними закладами вищої освіти, науковими установами, організаціями.

Для забезпечення можливості підготовки висококваліфікованих кадрів із залученням провідного міжнародного досвіду КДПУ визначає такі пріоритетні напрями міжнародної діяльності:
- міжнародна студентська мобільність, академічні обміни;
- спільна науково-дослідницька робота;
- навчання іноземних громадян.

Впровадження міжнародної студентської мобільності та здійснення академічних обмінів передбачає виконання таких завдань:
1) укладання угод про співробітництво в галузі освіти і науки;
2) участь у міжнародних освітніх програмах;
3) створення спільних освітніх програм з іноземними закладами вищої освіти, науковими установами, організаціями;
4) відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної й наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між Університетом та іноземними партнерами;
5) сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних і наукових працівників та осіб, які навчаються;
6) організація короткострокових освітніх курсів із закордонними закладами-партнерами в межах спільних угод про співробітництво;
7) організація спільної підготовки та стажування студентів;
8) розвиток і підтримка співробітництва в діяльності міжнародних таборів для дітей і юнацтва, створених на базі університету;
9) створення віртуальних програм для вивчення окремих дисциплін із підготовки вчителів іноземних мов і вчителів-предметників (фізиків, математиків, хіміків тощо), що спонукає до вивчення та використання кількох мов;
10) організацію освітніх обмінів, стажування за кордоном педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Сприяння налагодженню спільної науково-дослідницької роботи реалізується через виконання таких завдань:
1) участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного та міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками;
2) проведення спільних наукових досліджень;
3) організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
4) участь у міжнародних наукових програмах;
5) спільна видавнича діяльність;
6) створення спільних наукових програм з іноземними закладами вищої освіти, науковими установами, організаціями;
7) відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між Університетом та іноземними партнерами;
8) залучення педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників іноземних вищих закладів вищої освіти для участі в педагогічній, науково-педагогічній та науковій роботі Університету;
9) виконання наукових досліджень і науково-технічних розробок;
10) виконання наукових робіт за грантами, започаткованими фондами іноземних держав.

Надання освітніх послуг іноземним громадянам актуалізується в таких завданнях:

1) організація підготовки осіб із числа іноземних громадян до вступу у заклади вищої освіти України й осіб з числа громадян України до навчання за кордоном;
2) надання послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам та особам без громадянства в Україні.

1104
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31