012 Дошкільна освіта

Комплексний екзамен із психології (Завантажити)

013 Початкова освіта

Комплексний екзамен із психології (Завантажити)

Комплексний екзамен з англійської мови та методики її навчання в початковій школі  (Завантажити)

Комплексний екзамен з окремих методик (методика навчання української мови, методика навчання математики, методика навчання природознавства, методика трудового навчання з практикумом, методика образотворчого мистецтва з практикумом) (Завантажити)

Комплексний екзамен з початкової освіти (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен з інформатики та методики її навчання в початковій школі (Завантажити)

Тестовий екзамен з початкової освіти та вікової і педагогічної психології (Завантажити)

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Комплексний екзамен із психології (Завантажити)

Комплексний екзамен із редагування (Завантажити)

Комплексний екзамен із української мови і літератури, зарубіжної літератури та методики їх навчання (Завантажити)

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Екзамен із німецької мови (Завантажити)

Комплексний екзамен з англійської мови, зарубіжної літератури та методик їх навчання (денна форма) (Завантажити)

Комплексний екзамен з англійської мови, зарубіжної літератури та методик їх навчання (заочна форма) (Завантажити)

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька))

Екзамен із англійської мови (Завантажити)

Комплексний екзамен із німецької мови, історії зарубіжної літератури та методик їх навчання (Завантажити)

014.02 Середня освіта (Мова і література (російська))

Комплексний екзамен із англійської мови та методики її навчання (Завантажити)

014.03 Середня освіта (Історія)

Комплексний екзамен із історії та методики її навчання (Завантажити)

Комплексний екзамен із правознавства, суспільнознавчих дисциплін та методики їх навчання (Завантажити)

014.04 Середня освіта (Математика)

Комплексний екзамен із інформатики та методики її навчання (Завантажити)

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Комплексний екзамен із психології (Завантажити)

Комплексний екзамен із хімії та методики навчання (Завантажити)

014.06 Середня освіта (Хімія)

Комплексний екзамен із інформатики та методики її навчання (Завантажити)

Комплексний екзамен із хімії та методики її навчання (Завантажити)

014.07 Середня освіта (Географія)

Комплексний екзамен із географії та методики її навчання (Завантажити)

Комплексний екзамен із економіки, методики її навчання та з основ краєзнавчо-туристичної роботи (Завантажити)

014.08 Середня освіта (Фізика)

Комплексний екзамен із інформатики та методики її навчання (Завантажити)

014.09 Середня освіта (Інформатика)

Комплексний екзамен із інформатики та методики її навчання (Завантажити)

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Комплексний екзамен із інформатики та методики її навчання (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен із теорії та методики трудового навчання і технологій (Завантажити)

015 Професійна освіта

Екзамен з організації обслуговування закладів готельно-ресторанного господарства (Завантажити)

Екзамен з теорії та методики професійної освіти (Завантажити)

Екзамен з технологій швейного виробництва (Завантажити)

035 Філологія

Комплексний екзамен з першої мови та теорії і практики перекладу (Завантажити)

053 Психологія

Атестаційний екзамен за спеціальністю (Завантажити)

054 Соціологія

Комплексний кваліфікаційний екзамен з теорії і методології соціології, соціальних комунікацій, реклами та PR (Завантажити)

101 Екологія

Комплексний іспит з екології (Завантажити)

231 Соціальна робота

Атестаційний екзамен (соціальна педагогіка, технології соціально-педагогічної діяльності та соціальної роботи, соціалізації особистості) (Завантажити)

242 Туризм

Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту кваліфікаційних робіт (Завантажити)

18840

012 Дошкільна освіта

Атестаційний іспит із психології (Завантажити)

013 Початкова освіта

Атестаційний іспит із психології (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен з англійської мови та методики її навчання в початковій школі (Завантажити)

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Атестаційний іспит із психології (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен з редагування (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен з англійської мови та методики її навчання (Завантажити)

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Комплексний екзамен із німецької мови та методик навчання іноземної мови і зарубіжної літератури (Завантажити)

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька))

Кваліфікаційний екзамен з англійської мови та методик навчання іноземної мови і зарубіжної літератури (Завантажити)

014.02 Середня освіта (Мова і література (російська))

Комплексний кваліфікаційний екзамен з англійської мови та методики її навчання (Завантажити)

014.03 Середня освіта (Історія)

Комплексний кваліфікаційний екзамен з правознавства (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен з географії (Завантажити)

014.04 Середня освіта (Математика)

Комплексний кваліфікаційний екзамен з інформатики та методики її навчання (Завантажити)

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Атестаційний іспит із психології (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен із хімії (Завантажити)

014.06 Середня освіта (Хімія)

Комплексний кваліфікаційний екзамен з інформатики та методики її навчання (Завантажити)

014.07 Середня освіта (Географія)

Комплексний кваліфікаційний екзамен із основ краєзнавчо-туристичної роботи (Завантажити)

014.08 Середня освіта (Фізика)

Комплексний кваліфікаційний екзамен з інформатики та методики її навчання (Завантажити)

014.09 Середня освіта (Інформатика)

Комплексний кваліфікаційний екзамен з англійської мови та методики її навчання (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен з інформатики та прикладної математики (Завантажити)

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Комплексний кваліфікаційний екзамен з інформатики та методики її навчання (Завантажити)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Комплексний кваліфікаційний екзамен з музичного виконавства (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен з музичного виконавства та художньої культури з методикою викладання (Завантажити)

053 Психологія

Атестаційний екзамен (Завантажити)

18839

012 Дошкільна освіта

Комплексний кваліфікаційний екзамен з психодіагностики і корекції (Завантажити)

013 Початкова освіта

Комплексний кваліфікаційний екзамен  (Завантажити)

053 Психологія

Атестаційний екзамен за спеціальністю (завантажити)

 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Завантажити)

014 Середня освіта (Хімія)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Завантажити)

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Комплексний екзамен з педагогіки музичного мистецтва, художньої культури та методики її викладання (Завантажити)

Комплексний екзамен з художньої культури та методики її викладання (Завантажити)

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Завантажити)

014 Серадня освіта (Математика)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Завантажити)

014 Середня освіта (Фізика)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Завантажити)

014 Середня освіта (Інформатика)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Завантажити)

014 Середня освіта (Історія)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (денна форма) (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (заочна форма) (Завантажити)

014 Середня освіта (Географія) 

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Завантажити)

014 Середня освіта (Англійська мова і література)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Завантажити)

014 Середня освіта (Німецька мова і література)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Завантажити)

014 Середня освіта (Російська мова і література)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Завантажити)

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Методичні рекомендації до написання й оформлення кваліфікаційних робіт (проєктів) (Завантажити) 

15075

013 Початкова освіта

Комплексний екзамен з інформатики та методики її навчання в початковій школі (Завантажити)

014 Середня освіта (Географія)

Комплексний екзамен із географії, основ економіки та методик їх навчання (Завантажити)

Комплексний екзамен із географії та методики її навчання (Завантажити)

Комплексний екзамен із основ краєзнавчо-туристичної роботи (Завантажити)

014 Середня освіта (Інформатика)

Комплексний екзамен з англійської мови та методики її навчання (Завантажити)

Комплексний екзамен з інформатики та методики її навчання (Завантажити)

014 Середня освіта (Історія)

Комплексний екзамен з англійської мови та методики її навчання (Завантажити)

Комплексний екзамен із географії та методики її навчання (Завантажити)

014 Середня освіта (Математика)

Комплексний екзамен з інформатики та методики її навчання (Завантажити)

014 Середня освіта (Мова і література (російська)

Комплексний екзамен з англійської мови та методики її навчання (Завантажити)

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Комплексний екзамен з інформатики та методики її навчання (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен із теорії та методики трудового навчання і технологій (Завантажити)

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Комплексний екзамен з англійської мови та методики її навчання (Завантажити)

014 Середня освіта (Фізика)

Комплексний екзамен з інформатики та методики її навчання (Завантажити)

Комплексний екзамен з фізики та методики її навчання (Завантажити)

014 Середня освіта (Фізична культура)

Комплексний екзамен із спортивного туризму (Завантажити)

014  Середня освіта (Хімія)

Комплексний екзамен з інформатики та методики її навчання (Завантажити)

053 Психологія

Атестаційний екзамен за спеціальністю (Завантажити)

231 Соціальна робота

Атестаційний екзамен (соціальна педагогіка, технології соціально-педагогічної діяльності та соціальної роботи. соціалізації особистості) (Завантажити)

242 Туризм

Комплексний екзамен з географії та організації туризму (Завантажити)

15048

053 Психологія

Атестаційний екзамен за спеціальністю (Завантажити)

13636

014 Середня освіта (Історія)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Завантажити)

014 Середня освіта

Педагогіка і психологія (Завантажити)

11102

012 Дошкільна освіта

Комплексний екзамен із дошкільної освіти (Завантажити)

Комплексний екзамен із психології (Завантажити)

Комплексний екзамен із хореографії (Завантажити)

013 Початкова освіта

Комплексний екзамен із початкової освіти (Завантажити)

Комплексний екзамен із англійської мови та методики її навчання в початковій школі (Завантажити)

Комплексний екзамен із основ фізичного виховання та методики викладання (Завантажити)

Комплексний екзамен із психології (Завантажити)

Комплексний екзамен з інформатики та методики її навчання в початковій школі (Завантажити)

014 Середня освіта (Біологія)

Комплексний екзамен із біології та методики її навчання (Завантажити)

Комплексний екзамен із психології (Завантажити)

Комплексний екзамен із хімії та методики її навчання (Завантажити)

014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Комплексний екзамен із біології, здоров'я людини та методик навчання (Завантажити)

Комплексний екзамен із психології (Завантажити)

014 Середня освіта (Географія)

Комплексний екзамен із географії, основ економіки та методик їх навчання (Завантажити)

Комплексний екзамен з основ краєзнавчо-туристичної роботи (Завантажити)

014 Середня освіта (Інформатика)

Комплексний екзамен з інформатики та методики її навчання (Завантажити)

014 Середня освіта (Історія)

Комплексний екзамен з історії та методики її навчання (Завантажити)

Комплексний екзамен із правознавства та методики його навчання (Завантажити)

Комплексний екзамен із географії та методики її навчання (Завантажити)

014 Середня освіта (Математика)

Комплексний екзамен із математики та методики її навчання (Завантажити)

Комплексний екзамен з інформатики та методики її навчання (Завантажити)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Комплексний екзамен з англійської мови, зарубіжної літератури та методик їх навчання (Завантажити)

Екзамен із німецької мови (Завантажити)

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

Комплексний екзамен із німецької мови, зарубіжної літератури та методик їх навчання (Завантажити)

Екзамен з англійської мови (Завантажити)

014 Середня освіта (Мова і література (російська)

Комплексний екзамен із російської мови і літератури, зарубіжної літератури та методик їх навчання (Завантажити)

Комплексний екзамен з англійської мови та методики її навчання (Завантажити)

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Комплексний екзамен із музичної освіти та  художньої культури (Завантажити)

Кваліфікаційний екзамен із музичного виконавства та методики музичного навчання (Завантажити)

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Комплексний екзамен з образотворчого мистецтва та методики його навчання (Завантажити)

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Комплексний кваліфікаційний екзамен із спеціальності (Завантажити)

Комплексний екзамен з інформатики та методики її навчання (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен із теорії і методики трудового навчання та технологій (Завантажити)

Екзамен з організації обслуговування закладів готельно-ресторанного господарства (Завантажити)

Екзамен з теорії та методики професійної освіти (Завантажити)

Екзамен з технологій швейного виробництва (Завантажити)

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Комплексний екзамен з української мови і літератури, зарубіжної літератури та методик їх навчання (Завантажити)

Комплексний екзамен з англійської мови та методики її навчання (Завантажити)

Комплексний екзамен із редагування (Завантажити)

014 Середня освіта (Фізика)

Комплексний екзамен із фізики та методики її навчання

Комплексний екзамен з інформатики та методики її навчання (Завантажити)

Комплексний екзамен із математики та методики її навчання (Завантажити)

014 Середня освіта (Фізична культура)

Комплексний екзамен із фізичної культури та методики її викладання (Завантажити)

Комплексний екзамен зі спортивного туризму (Завантажити)

014  Середня освіта (Хімія)

Комплексний екзамен із хімії та методики її навчання (Завантажити)

Комплексний екзамен з інформатики та методики її навчання (Завантажити)

024 Хореографія

Комплексний екзамен з хореографії та практикуму постановочної роботи (Завантажити)

9944

6.010101 Дошкільна освіта; 012 Дошкільна освіта

Екзамен з педагогіки дошкільної і психології дитячої (Завантажити)

Комплексний екзамен з окремих методик (Завантажити)

6.010102 Початкова освіта; 013 Початкова освіта

Тестовий екзамен з педагогіки початкової освіти та вікової і педагогічної психології (Завантажити)

Комплексний екзамен з окремих методик (Завантажити)

6.010103 Технологічна освіта

Екзамен з машинознавства, методики навчання креслення та технологій (Завантажити)

Екзамен з автосправи та методики її навчання (Завантажити)

Екзамен з технології виготовлення швейних виробів, конструювання та моделювання одягу (Завантажити)

Екзамен з теорії і методики навчання технологій (Завантажити)

6.010106 Соціальна педагогіка

Комплексний кваліфікаційний екзамен (соціальна педагогіка, технології соціально-педагогічної роботи і соціалізації особистості (Завантажити)

6.020202 Хореографія

Комплексний екзамен з хореографії та практикуму постановочної роботи (Завантажити)

6.020204 Музичне мистецтво*

Комплексний екзамен з музичного мистецтва та методики музичного виховання  (Завантажити)

6.020205 Образотворче мистецтво*

Тестовий кваліфікаційний екзамен з історії, теорії мистецтва та методики викладання образотворчого мистецтва (Завантажити)

Екзамен з рисунку (Завантажити)

6.020207 Дизайн

Тестовий кваліфікаційний екзамен з теорії, історії та методики дизайну (Завантажити)

6.020302 Історія*

Комплексний екзамен з історії та методики її навчання  (Завантажити)

6.020303 Філологія. Українська мова і література*

Екзамен з української літератури та методики її навчання (Завантажити)

Екзамен з української мови та методики її навчання (Завантажити)

6.020303 Філологія. Мова та література (російська)*

Екзамен з російської мови та методики її навчання (Завантажити)

Екзамен з російської та зарубіжної літератур та методики їх навчання (Завантажити)

Екзамен з української мови як іноземної (для студентів-іноземців) (Завантажити)

6.020303 Філологія. Мова та література (англійська)*

Комплексний екзамен з англійської мови та історії зарубіжної літератури з методиками навчання (Завантажити)

6.020303 Філологія. Мова та література (німецька)*

Комплексний екзамен з німецької мови та історії зарубіжної літератури з методиками навчання (Завантажити)

6.030103 Практична психологія

Комплексний екзамен з психології (Завантажити)

6.040101 Хімія*

Екзамен з хімії та методики її навчання (Завантажити)

6.040102 Біологія*

Екзамен з біології та методики її навчання (Завантажити)

Екзамен з української мови як іноземної (для студентів-іноземців) (Завантажити)

6.040104 Географія*

Комплексний екзамен з географії та методики її навчання (Завантажити)

Екзамен з української мови як іноземної (для студентів-іноземців) (Завантажити)

6.040201 Математика*

Екзамен з математики та методики її навчання (Завантажити)

6.040203 Фізика*

Екзамен з фізики та методики її навчання (Завантажити)

Екзамен з української мови як іноземної (для студентів-іноземців) (Завантажити)

6.040302 Інформатика

Екзамен з інформатики (Завантажити)

6.040103 Туризм

Комплексний екзамен з географії та організації туризму (Завантажити)

 

 

7478

012 Дошкільна освіта

Комплексний кваліфікаційний екзамен з психодіагностики і корекції (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Денна форма; заочна форма)

013 Початкова освіта

Комплексний кваліфікаційний екзамен з англійської мови та методики її навчання в початковій школі (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен з психодіагностики і корекції (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен з основ фізичного виховання та методики викладання (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Завантажити)

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Екзамен з англійської мови та методики її навчання (Завантажити)

Екзамен з бібліотекознавства (Завантажити)

Екзамен з українознавства та методики його викладання (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен з психодіагностики і корекції (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Завантажити)

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Екзамен з німецької мови та методики її навчання (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Завантажити)

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)

Екзамен з англійської мови та методики її навчання (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Завантажити)

014.02 Середня освіта (Мова та література (російська)

Екзамен з англійської мови та методики її навчання (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Завантажити)

014.03 Середня освіта (Історія)

Екзамен з географії та методики її навчання (Завантажити)

Екзамен з правознавства та методики його навчання (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Завантажити)

014.04 Середня освіта (Математика)

Екзамен з інформатики та методики її навчання (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Завантажити)

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Комплексний кваліфікаційний екзамен з хімії та методики навчання хімії (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен з психодіагностики і корекції (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Завантажити)

014.06 Середня освіта (Хімія)

Екзамен з інформатики та методики її навчання (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Завантажити)

014.07 Середня освіта (Географія)

Екзамен з основ краєзнавчо-туристичної роботи (Завантажити)

Екзамен з економіки (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (денна форма; заочна форма)

014.08 Середня освіта (Фізика)

Екзамен з інформатики та методики її навчання (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Завантажити)

014.09 Середня освіта (Інформатика)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Завантажити)

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Комплексний кваліфікаційний екзамен з основ фізичного виховання та методики викладання (Завантажити)

Комплексний кваліфікаційний екзамен з основ дизайну та методики викладання (Завантажити)

Екзамен з автосправи та методики її навчання (Завантажити)

Екзамен з інформатики та методики її навчання (Завантажити)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Кваліфікаційний екзамен з музичного виконавства (підготовка викладача; підготовка вчителя)

Комплексний екзамен з педагогіки музичного мистецтва, художньої культури та методики її викладання (підготовка викладача; підготовка вчителя)

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Завантажити)

053 Психологія

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Завантажити)

7477
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28