РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ СОЛОВЙОВОЇ ТЕТЯНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 03 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 035 ФІЛОЛОГІЯ

Тема дисертації: «ТИПОЛОГІЯ ТА ПРАГМАТИКА ПРЕЦЕДЕНТНИХ ФЕНОМЕНІВ В УКРАЇНСЬКОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ  2014–2019 РР.»

 

Наказ від 27 червня 2022 року №227 «Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії»

Анотація дисертації Соловйової Т.О., Abstract

Список наукових праць Соловйової Т.О.

Дисертація Соловйової Т.О. у PDF форматі

Дисертація з КЕП Соловйової Т.О.

Рецензія доктора філологічних наук Білоконенко Л.А.

Рецензія з КЕП Білоконенко Л.А.

Рецензія кандидата філологічних наук Шарманової Н.М.

Рецензія з КЕП Шарманової Н.М.

Відгук офіційного опонента доктора. філологічних наук Сюти Г.М.

Сертифікат Сюти Г.М.

Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук Корольової В.В

Сертифікат Корольової В.В..

Висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації Соловйової Т.О.

Онлайн-трансляція захисту дисертації Соловйової Т.О.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозапис трансляції захисту дисертації Соловйової Т.О.

19632

ДФ 09.053.008 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ГРИНЯЄВОЇ НАТАЛІ МИКОЛАЇВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 01 – ОСВІТА / ПЕДАГОГІКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 015 – ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ)

06 січня 2022 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Гриняєвої Наталі Миколаївни на тему: «Формування професійно-орієнтованої іншомовної компетентності молодших спеціалістів сфери обслуговування» за спеціальністю 015 – Професійна освіта (сфера обслуговування).

Спеціалізована вчена рада ДФ 09.053.008 у Криворізькому державному педагогічному університеті повідомляє, що захист дисертаційної роботи Гриняєвої Наталі Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 015 - Професійна освіта (сфера обслуговування) відбудеться 09.02.2022 о 14.00 у конференцзалі (№230) із використанням засобів відеозв’язку.

 

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради ДФ 09.053.008

Анотація дисертації Гриняєвої Н.М.

Дисертація Гриняєвої Н.М.

Відгук опонента д. педагог. наук Шаргун Т.О

Відгук опонента д. педагог. наук Задорожної І.П.

Висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації Гриняєвої Н.М. 

Відеозапис захисту дисертації Гриняєвої Н.М.

Аудіозапис захисту дисертації Гриняєвої Н.М.

 

18057

ДФ 09.053.007 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЛЕГКОЇ ЛЮДМИЛИ ВОЛОДИМИРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 01 – ОСВІТА / ПЕДАГОГІКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 014 – СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)

04 січня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Легкої Людмили Володимирівни на тему: «Методика навчання основ квантової інформатики учнів ліцеїв» за спеціальністю 014 – Середня освіта (Інформатика).

Спеціалізована вчена рада ДФ 09.053.007 у Криворізькому державному педагогічному університеті повідомляє, що захист дисертаційної роботи Легкої Людмили Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014 – Середня освіта (Інформатика) відбудеться 09.02.2022 о 12.00 у конференцзалі (№ 230) із використанням засобів відеозв’язку.

 

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради ДФ 09.053.007

Анотація дисертації Легкої Л.В.

Дисертація Легкої Л.В.

Відгук опонента д. педагог. наук Вакалюк Т.А.

Відгук опонента д. педагог. наук Кузьмінської О.Г.

Висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації Легкої Л.В.

Відеозапис захисту дисертації Легкої Л.В.

Аудіозапис захисту дисертації Легкої Л.В.

 

18030

ДФ 09.053.006 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ КІРЮХИ КАТЕРИНИ ІГОРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 01 – ОСВІТА / ПЕДАГОГІКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 015 – ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ)

29 грудня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Кірюхи Катерини Ігорівни на тему: «Формування громадянської відповідальності учнівської молоді в умовах підготовки до майбутньої професійної діяльності» за спеціальністю 015 – Професійна освіта (сфера обслуговування).

Спеціалізована вчена рада ДФ 09.053.006 у Криворізькому державному педагогічному університеті повідомляє, що захист дисертаційної роботи Кірюхи Катерини Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (сфера обслуговування) відбудеться 02.02.2022 о 12.00 у конференцзалі (№ 230) із використанням засобів відеозв’язку.

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради ДФ 09.053.006

Анотація дисертації Кірюхи К.І.

Дисертація Кірюхи К.І.

Відгук опонента д. педагог. наук Радула В.В.

Відгук опонента д. педагог. наук Марусинець М.М.

Висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації Кірюхи К.І.

Аудіозапис захисту дисертації Кірюхи К.І.

Відеозапис захисту дисертації Кірюхи К.І.

17977

ДФ 09.053.005 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ КАРИТКИ ВАЛЕРІЯ ВАЛЕРІЙОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 05 – СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 054 – СОЦІОЛОГІЯ

23 грудня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Каритки Валерія Валерійовича на тему: «Екологічна відповідальність молоді як детермінанта сталого розвитку промислових регіонів: соціологічний вимір (на прикладі Дніпропетровської області)» за спеціальністю 054 – Соціологія.

Спеціалізована вчена рада ДФ 09.053.005 у Криворізькому державному педагогічному університеті повідомляє, що захист дисертаційної роботи Каритки Валерія Валерійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 054 Соціологія відбудеться 26.01.2022 о 12.00 у конференцзалі (№ 230) із використанням засобів відеозв’язку.

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради ДФ 09.053.005

Анотація дисертації Каритки В.В.

Дисертація Каритки В.В.

Відгук опонента д. соціолог. наук Туленкова М.В.

Відгук опонента д.соціолог. наук Зоськи Я.В.

Висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації Каритки В.В.

Аудіозапис захисту дисертації Каритки В.В.

Відеозапис захисту дисертації Каритки В.В.

 

17935

ДФ 09.053.004 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ДАВОЯН ЄЛИЗАВЕТИ ЕДУАРДІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 05 – СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 053 – ПСИХОЛОГІЯ

23 жовтня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Давоян Єлизавети Едуардівни на тему: «Психологічні особливості особистості батьків, що виховують дітей з аутизмом» за спеціальністю 053 – Психологія.

Спеціалізована вчена рада ДФ 09.053.004 у Криворізькому державному педагогічному університеті повідомляє, що захист дисертаційної роботи Давоян Єлизавети Едуардівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія відбудеться 24.11.2021 о 14.00 у конференцзалі (№ 230) із використанням засобів відеозв’язку.

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради ДФ 09.053.004

Анотація дисертації Давоян Є.Е.

Дисертація Давоян Є.Е.

Відгук опонента д. психолог.наук Лисенкової І.П. 

Відгук опонента д.психолог.наук Мушкевич М.І.

Висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації Давоян Є.Е.

Відеозапис захисту дисертації Давоян Є.Е.

Аудіозапис захисту дисертації Давоян Є.Е.

17194

ДФ 09.053.002 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ПРИХОЖОЇ ЮЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 10 – ПРИРОДНИЧІ НАУКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 104 – ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

27 серпня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Прихожої Юлії Олександрівни на тему: «Плівки дихалькогенідів перехідних металів для анодів натрій- та літій-іонних батарей» за спеціальністю 104 – Фізика та астрономія.

Спеціалізована вчена рада ДФ 09.053.002 у Криворізькому державному педагогічному університеті повідомляє, що захист дисертаційної роботи Прихожої Юлії Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 104 Фізика та астрономія відбудеться 29.09.2021 о 14.00 у конференцзалі (№ 230) із використанням засобів відеозв’язку.

 

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради ДФ 09.053.002

Анотація дисертації Прихожої Ю.О.

Дисертація Прихожої Ю.О.

Відгук опонента д.фіз-матем.наук В.М.Моісеєнка

Відгук опонента д.фіз-матем.наук Р.М.Пелещака

Висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації Прихожої Ю.О.

Відеозапис захисту дисертації Прихожої Ю.О. 

Аудіозапис захисту дисертації Прихожої Ю.О.

16490

ДФ 09.053.003 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ГОСТРОЇ КАТЕРИНИ ВІКТОРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 01 – ОСВІТА / ПЕДАГОГІКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 014 – СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНОЗЕМНІ МОВИ)

18 травня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Гострої Катерини Вікторівни на тему: «Методика роботи з прецедентними феноменами культури під час навчання російської мови в основній школі» за спеціальністю 014 – Середня освіта (Іноземні мови).

Спеціалізована вчена рада ДФ 09.053.003 у Криворізькому державному педагогічному університеті повідомляє, що захист дисертаційної роботи Гострої Катерини Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01Освіта/Педагогіка за спеціальністю О14 Середня освіта (Іноземні мови) відбудеться 23.06.2021 об 11.00 у конференцзалі (№ 230) із використанням засобів відеозв'язку.

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради ДФ 09.053.003

Анотація дисертації Гострої К.В.

Дисертація Гострої К.В.

Відгук опонента д.пед.наук Є.П.Голобородько

Відгук опонента к.пед.наук Ю.М.Кажан

Висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації Гострої К.В.

Відеозапис захисту дисертації Гострої К.В.

Аудіозапис захисту дисертації Гострої К.В.

15736

ДФ 09.053.002 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ КАРПОВОЇ ВІКТОРІЇ КОСТЯНТИНІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 01 – ОСВІТА / ПЕДАГОГІКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 011 – ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

16 квітня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Карпової Вікторії Костянтинівни на тему: «Формування готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до використання комп’ютерної графіки у професійній діяльності» за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки.

Спеціалізована вчена рада ДФ 09.053.002 у Криворізькому державному педагогічному університеті повідомляє, що захист дисертаційної роботи Карпової Вікторії Костянтинівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01Освіта/Педагогіка за спеціальністю О11 Освітні, педагогічні науки відбудеться 19.05.2021 об 11.00 у конференцзалі (№ 230) із використанням засобів відеозв'язку.

 У зв’язку з технічними причинами заплановане засідання спеціалізованої вченої ради Д 09.053.002 19 травня 2021 року перенесено з 11.00 на 9.30.

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради ДФ 09.053.002

Анотація дисертації Карпової В.К.

Дисертація Карпової В.К.

Відгук опонента д.пед. наук Черкасова В.Ф.

Відгук опонента д.пед.наук Кучая О.В.

Висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації Карпової В.К.

 Відеозапис захисту дисертації Карпової В.К.

 Аудіозапис захисту дисертації Карпової В.К.

15233

ДФ 09.053.001 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ІВАНОВОЇ ГАЛИНИ ІГОРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 01 – ОСВІТА / ПЕДАГОГІКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 011 – ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

23 листопада 2020 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Іванової Галини Ігорівни на тему: «Формування культури розумової праці студентів у процесі навчання математичних дисциплін» за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки.

Спеціалізована вчена рада ДФ 09.053.001 у Криворізькому державному педагогічному університеті повідомляє, що захист дисертаційної роботи Іванової Галини Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01Освіта/Педагогіка за спеціальністю О11 Освітні, педагогічні науки відбудеться 28.12.2020 об 11.00 у конференцзалі (№ 230) із використанням засобів відеозв'язку.

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради ДФ 09.053.001

Анотація дисертації Іванової Г.І.

Дисертація Іванової Г.І.

Відгук опонента д.пед.наук Волкової Н.П.

Відгук опонента д.пед.наук Ковальчука В.І.

Висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації Іванової Г.І.

Відеозапис захисту дисертації Іванової Г.І. 

Аудіозапис захисту дисертації Іванової Г.І.

 

13348
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30