ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Криворізький державний педагогічний університет

К 09.053.01

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

13.00.09 - теорія навчання

Голова ради:

 1. Гаманюк Віта Анатоліївна, д.пед.н., професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри, Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.01.

Заступник голови:

 1. Шрамко Ярослав Владиславович, д.філос.н., професор, ректор, Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.01.

Вчений секретар:

 1. Мішеніна Тетяна Михайлівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.09.

Члени ради:

 1. Бугрій Володимир Станіславович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.01;
 2. Дороніна Тетяна Олексіївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.01;
 3. Ейвас Лариса Феліксівна, к.пед.н., старший викладач кафедри, Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.01;
 4. Карпюк Валентина Андріївна, к.пед.н., доцент кафедри, Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.09;
 5. Коваленко Оксана Анатоліївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 13.00.09;
 6. Коновал Олександр Андрійович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.01;
 7. Король Анжеліка Миколаївна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.09;
 8. Лаврентьєва Олена Олександрівна, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри, Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.09;
 9. Лов’янова Ірина Василівна, д.пед.н., доцент, доцент кафедри, Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.09;
 10. Овчаренко Наталія Анатоліївна, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри, Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.09;
 11. Сипченко Валерій Іванович, к.пед.н., професор, завідувач кафедри, Донбаський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.01;
 12. Скидан Сергій Олександрович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 13.00.01;
 13. Топузов Олег Михайлович, д.пед.н., професор, директор, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.09.
6787
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша