Правила прийому до Криворізького державного педагогічного університету у 2022 році

Додаток 1. Перелік конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 3. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 5. Перелік конкурсних пропозицій для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра (вступна акредитовані освітніпрограми)

Додаток 6. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200

Додаток 7. Таблиця переведення середнього бала додатка до диплома бакалавра, обрахованого за 100-бальною шкалою, в шкалу 0‑20

Додаток 8. Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 9. Перелік конкурсних пропозицій та вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра, для здобуття освітнього ступеня бакалавра. Навчання тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб (небюджетні конкурсні пропозиції)

Додаток 10. Перелік конкурсних предметів для прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Криворізького державного педагогічного університету в 2022 році

Додаток 11. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2022 році

Додаток 12. Порядок акредитації представників засобів масової інформації при приймальній комісії Криворізького державного педагогічного університету

Додаток 13. Правила прийому до аспірантури Криворізького державного педагогічного університету у 2022 році

 

 

 

 

17973
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша