Державний вищий навчальний заклад

«Криворізький державний педагогічний університет»

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки:

– старшого викладача –  0,7 посади.

Вимоги до претендентів на посаду старшого викладача: як правило, науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою спеціальністю; стаж науково-педагогічної роботи на посаді старшого викладача або асистента не менше як 3 роки; при відсутності наукового ступеня і вченого звання – стаж практичної роботи за відповідною спеціальністю (дисципліною) не менше 10 років.

Кафедра української та світової літератур:

– доцента –  0,7 посади.

Вимоги до претендентів на посаду доцента: науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) та/або вчене звання доцента за відповідною або спорідненою спеціальністю; стаж науково-педагогічної роботи на посаді доцента або старшого викладача не менше як 3 роки; для осіб, які не мають вченого звання доцента, – наявність не менше трьох наукових праць, опублікованих після захисту дисертації (на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук)) у виданнях, що включені до міжнародних науковометричних баз, рекомендованих МОН.

Заяви і документи для участі в конкурсі подаються до загального відділу Університету протягом 30 днів (з 27 лютого по 28 березня) від дня публікації оголошення за адресою: пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, 50086, тел.470-13-66.

Для участі у конкурсі подаються такі документи:

Особами, які не є працівниками Університету: березня

– заява на ім’я ректора Університету про допуск до участі в конкурсі;

– заповнений особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографія;

– копії документів про: вищу освіту, науковий ступінь, вчене (почесне) звання, підвищення кваліфікації за останні 5 років, – засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством порядку;

– копія паспорта громадянина України (с.1, 2 і 11), засвідчена особисто;

– копія трудової книжки, засвідчена кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення. У разі, якщо претендент на момент подачі заяви не працює, він пред’являє оригінал трудової книжки для засвідчення копії при подачі заяви;

– список наукових праць та винаходів за період науково-педагогічної діяльності;

– згода на обробку персональних даних.

Працівниками Університету:

– заява на ім’я ректора Університету про допуск до участі в конкурсі;

– список наукових праць та винаходів за останні 5 років. Список має бути засвідчений претендентом;

– копія документа про підвищення кваліфікації за останні 5 років, засвідчена керівником підрозділу, у якому працює претендент.

 

Зразок заяви для працівників КДПУ

Зразок заяви для непрацівників КДПУ

Згода на збір та обробку персональних даних

 

 

 

4131

Список кандидатур претендентів, допущених до участі в конкурсі на заміщення вакантних посад по КДПУ (завантажити)

4052
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31