Моніторинг якості освітньої діяльності за освітніми програми КДПУ здійснюють випускові (профільні) кафедри, вчені ради факультетів, гаранти ОП, навчально-методичний відділ, центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників університету.

Моніторинг, зокрема, передбачає проведення опитувань різних груп зацікавлених сторін (здобувачів вищої освіти, які навчаються на ОП, випускників ОП, науково-педагогічних працівників, які працюють на ОП, роботодавців); перевірки якості навчально-методичного забезпечення, зокрема робочих програм навчальних дисциплін та практик; контроль за якістю організації освітнього процесу, зокрема за дотриманням трудової та навчальної дисципліни, якістю викладання навчальних дисциплін; аналіз успішності здобувачів вищої освіти, які навчаються на ОП, якості практичної підготовки; проведення ректорських екзаменів; аналіз результатів підсумкової атестації здобувачів вищої освіти; аналіз працевлаштування випускників ОП та їх кар’єрного зростання.

Анкети опитувань та їх результати доступні в середовищі СУЕНК університету (на платформі MOODLE) у рубриці «Загальноуніверситетські кафедри та відділи – Навчально-методичний відділ – Опитування», а також на факультетських вебсторінках (Факультет – Про факультет – Освітні програми – Бакалавр / Магістр – Назва ОП – Моніторинг якості освіти).

Для забезпечення постійного зворотного зв’язку із зацікавленими сторонами ОП на офіційному вебсайті університету постійно діє спеціальна електронна форма для подання пропозицій та зауважень до ОП університету.

За підсумками моніторингу ОП, зворотного зв’язку із зацікавленими сторонами, аналізу потреб ринку праці, тенденцій розвитку галузі, спеціальності, регіону та суспільства загалом відбувається перегляд ОП.

Перелік ОП щорічно затверджується на Вченій раді університету.

25490
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30