2023-2024 н. р.

 

 

Засідання від 11 січня 2024 року (протокол № 9)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Екологічний вісник Криворіжжя

збірник наукових та науково-методичних праць

Євтушенко Е. О.

2.

Організаційно-педагогічні аспекти проведення тренінгів з питань соціального захисту та соціальної роботи в умовах воєнного стану

навчально-методичний посібник

Трубавіна І. М.,

Василюк Т. Г.,

Лисоконь І. О.,

Размолодчикова І. В.

 

 

Засідання від 21 грудня 2023 року (протокол № 7)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Естетика

навчальний посібник

для студентів закладів вищої освіти

Балута Г. А.,

Абдула А. І.

 

Засідання від 09 листопада 2023 року (протокол № 5)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Актуальні проблеми духовності

збірник наукових праць

Шрамко Я. В.

2.

Мови й літератури світу

збірник наукових праць

Ковпік С. І.

3.

Моніторинг, прогнозування та попередження кризових явищ у складних соціально-економічних системах

монографія

Соловйов В. М., Соловйова В. В., Матвійчук А. В., Бєлінський А. О.

4.

Моделювання складних систем у Python

посібник

Соловйов В. М., Бєлінський А. О.

 

 

Засідання від 12 жовтня2023 року (протокол № 3)

 

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Проблеми фундаментальної екології

курс лекцій

Маленко Я. В., Ворошилова Н. В., Кобрюшко О. О.;

за ред. Маленко Я. В.

2.

Основи екології

практикум

Маленко Я. В., Ворошилова Н. В., Перерва В. В.,

Поздній Є. В.;

за ред. Маленко Я. В.

Засідання від 14 вересня 2023 року (протокол № 2)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Польова навчальна топографічна практика

навчально-методичний посібник

Холошин І. В., Бондаренко О. В., Ганчук О. В., Варфоломєєва І. М.

2.

Практикум із цифрової картографії

навчальний посібник

Холошин І. В., Бондаренко О. В., Ганчук О. В., Варфоломєєва І. М.

 

 

Засідання від 31 серпня 2023 року (протокол № 1)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Експериментальні роботи з фізики для 11 класів ліцеїв

навчально-методичний посібник

Ржепецький В. П., Слюсаренко М. А., Балабаєва Л. В.

2.

Український психоаналітичний журнал

електронний збірник;

том 1, номер 1

Великодна М. С. 

3.

Український психоаналітичний журнал

електронний збірник;

том 1, номер 2

Великодна М. С. 

 

2022-2023 н. р.

 

Засідання від 29 червня 2023 року (протокол № 13)

з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Математика в STEMі

навчально-методичний посібник

Крамаренко Т. Г.,

Пилипенко О. С.

2.

Сучасний

демонстраційний фізичний експеримент

методичні рекомендації до навчальної практики

Кадченко В. М.

3.

Навчально-наочний посібник зі спортивного

туризму

навчально-наочний посібник

Матіщук О. А.

4.

Актуальні проблеми формування естетичної культури учнівської

та студентської молоді в закладах освіти України

матеріали Всеукраїнської

науково-практичної конференції

 

 

 

Засідання від 11 травня 2023 року (протокол № 12)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Сучасні тенденції методики навчання:
мовно-літературна царина

колективна монографія

Бакум З. П.

2.

Актуальні проблеми психології в
закладах освіти

збірник наукових праць

Токарева Н. М.

3. Загальна екологія навчальний посібник

Маленко Я. В.,

Ворошилова Н. В.,

Кобрюшко О. О.,

Перерва В. В.

 

 

 Засідання від 13 квітня 2023 року (протокол № 10)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Управління науковою діяльністю студентів:

психологічний дискурс

навчально-методичний

посібник

Макаренко Н. М.

2.

Інформаційне суспільство і Природа

у фокусі соціологічної аналітики

монографія

Лобанова А. С.,

Калашнікова Л. В.,

Грабовець І. В.

 

Засідання від 09 березня 2023 року (протокол № 9)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Редакторська справа: сучасний стан і перспективи розвитку

колективна монографія

Колоїз Ж. В.

2.

Етика та психологія сімейного життя

навчально-методичний посібник

Пінська О. Л.

 

Засідання від 17 лютого 2023 року (протокол № 8)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Історична фонетика та граматика української мови

навчальний посібник

Колоїз Ж. В.

2.

Історія зарубіжної літератури: Середньовіччя – XVIII століття (для студентів спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література))

навчальний посібник

Яременко Н. В., Коломієць Н. Є.

 

Засідання від 08 грудня 2022 року (протокол № 6)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Історія психології: від витоків до епохи Просвітництва

підручник

(частина І)

Токарева Н. М.

2.

Актуальні проблеми духовності

збірник наукових праць

Шрамко Я. В.

 

Засідання від 10 листопада 2022 року (протокол № 4)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Педагогічне Криворіжжя

збірник науково-методичних праць

(випуск 8)

Дороніна Т. О.

 

Засідання від 31 серпня 2022 року (протокол № 1)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Експериментальні роботи з фізики для 10 класів ліцеїв

навчально-методичний посібник

Слюсаренко М. А., Ржепецький В. П., Балабаєва Л. В.

2.

Логіка: теорія, практика і самостійна робота

навчальний посібник

Козаченко Н. П.

 

2021-2022 н. р.

Засідання від 23 червня 2022 року (протокол № 12)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Нові стандарти українського письма

навчальний посібник

Малюга Н. М., Городецька В. А.

2.

Українська мова. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

навчальний посібник

Бузько С. А.

3.

Соціологія. Вступ до спеціальності

навчально-методичний посібник

Лобанова А. С., Калашникова Л. В.

4.

Концептуально-технологічна модель підготовки майбутніх фахівці соціально-педагогічної сфери

монографія

Василюк Т. Г., Лисоконь І. О., Размолодчикова І. В., Шимко І. М.

5.

Збірник тестових завдань для самостійної підготовки та самоконтролю з правових дисциплін

збірник тестових завдань

Поліщук О. С.

  

Засідання від 12 травня 2022 року (протокол № 11)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Українська мова професійного спілкування в аспекті теорії стилів та культури мовлення

практикум

Колоїз Ж. В., Березовська-Савчук Н. А.

2.

Актуальні проблеми психології в закладах освіти

збірник наукових праць

Токарева Н. М.

3.

Актуальні проблеми світового перекладознавства

посібник для самостійної роботи

Варданян М. В.

4.

Англійське речення: структура і переклад

навчальний посібник

Кудрявцева Н. С.

 

Засідання від 14 квітня 2022 року (протокол № 10)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Літературна творчість, сторітеллінг і копірайтинг

навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів

Ковпік С. І.

2.

Історія зарубіжної літератури ІІ пол. ХХ ст.

практикум

Коломієць Н. Є.,

Яременко Н. В.

 

Засідання від 10 лютого 2022 року (протокол № 8)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Тлумачний українсько-російський словник термінів з математики

словник

Дика Н. Д., Кисільова-Біла В. П., Баруліна Ю. О.

2.

Полімодальність особистісного розвитку суб’єктів освіти у сучасному інформаційному суспільстві

науково-методичний посібник

колектив авторів, ред. Токарева Н. М.

3.

Мови та літератури світу

збірник наукових праць

Ковпік С. І.

 

Засідання від 09 грудня 2021 року (протокол № 5)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Актуальні проблеми духовності

збірник наукових праць

Шрамко Я. В.

2.

Освітній вимір

збірник наукових праць

Гаманюк В. А.

3.

Філологіка

збірник наукових праць

Ковпік С. І.

4.

Екологічний вісник Криворіжжя

збірник наукових праць

Савосько В. М.

 

Засідання від 11 листопада 2021 року (протокол № 4)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Загальна психологія в поняттях та схемах

навчально-методичний посібник

Даценко О. А.

 

Засідання від 21 жовтня 2021 року (протокол № 3)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Лабіринти дорослішання: психічний розвиток особистості підлітково-юнацького віку

монографія

Токарева Н. М.

2.

Особистісна зрілість майбутнього психолога: емпіричні дослідження, моделювання і прогнозування процесу становлення

монографія

Мірошник З. М.

 

Засідання від 09 вересня 2021 року (протокол № 2)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Лексичний практикум із дисципліни «Практичний курс англійської мови» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», спеціальність 014.02 Середня освіта (мова і література (англійська)) для студентів ІІ курсу, рівень знань В2

лексичний практикум

(ІІ частина)

Ревенко В. В.

21458
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29