2022-2023 н. р.

Засідання від 09 березня 2023 року (протокол № 9)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Редакторська справа: сучасний стан і перспективи розвитку

колективна монографія

Колоїз Ж. В.

2.

Етика та психологія сімейного життя

навчально-методичний посібник

Пінська О. Л.

 

Засідання від 17 лютого 2023 року (протокол № 8)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Історична фонетика та граматика української мови

навчальний посібник

Колоїз Ж. В.

2.

Історія зарубіжної літератури: Середньовіччя – XVIII століття (для студентів спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література))

навчальний посібник

Яременко Н. В., Коломієць Н. Є.

 

Засідання від 08 грудня 2022 року (протокол № 6)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Історія психології: від витоків до епохи Просвітництва

підручник

(частина І)

Токарева Н. М.

2.

Актуальні проблеми духовності

збірник наукових праць

Шрамко Я. В.

 

Засідання від 10 листопада 2022 року (протокол № 4)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Педагогічне Криворіжжя

збірник науково-методичних праць

(випуск 8)

Дороніна Т. О.

 

Засідання від 31 серпня 2022 року (протокол № 1)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Експериментальні роботи з фізики для 10 класів ліцеїв

навчально-методичний посібник

Слюсаренко М. А., Ржепецький В. П., Балабаєва Л. В.

2.

Логіка: теорія, практика і самостійна робота

навчальний посібник

Козаченко Н. П.

 

2021-2022 н. р.

Засідання від 23 червня 2022 року (протокол № 12)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Нові стандарти українського письма

навчальний посібник

Малюга Н. М., Городецька В. А.

2.

Українська мова. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

навчальний посібник

Бузько С. А.

3.

Соціологія. Вступ до спеціальності

навчально-методичний посібник

Лобанова А. С., Калашникова Л. В.

4.

Концептуально-технологічна модель підготовки майбутніх фахівці соціально-педагогічної сфери

монографія

Василюк Т. Г., Лисоконь І. О., Размолодчикова І. В., Шимко І. М.

5.

Збірник тестових завдань для самостійної підготовки та самоконтролю з правових дисциплін

збірник тестових завдань

Поліщук О. С.

  

Засідання від 12 травня 2022 року (протокол № 11)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Українська мова професійного спілкування в аспекті теорії стилів та культури мовлення

практикум

Колоїз Ж. В., Березовська-Савчук Н. А.

2.

Актуальні проблеми психології в закладах освіти

збірник наукових праць

Токарева Н. М.

3.

Актуальні проблеми світового перекладознавства

посібник для самостійної роботи

Варданян М. В.

4.

Англійське речення: структура і переклад

навчальний посібник

Кудрявцева Н. С.

 

Засідання від 14 квітня 2022 року (протокол № 10)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Літературна творчість, сторітеллінг і копірайтинг

навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів

Ковпік С. І.

2.

Історія зарубіжної літератури ІІ пол. ХХ ст.

практикум

Коломієць Н. Є.,

Яременко Н. В.

 

Засідання від 10 лютого 2022 року (протокол № 8)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Тлумачний українсько-російський словник термінів з математики

словник

Дика Н. Д., Кисільова-Біла В. П., Баруліна Ю. О.

2.

Полімодальність особистісного розвитку суб’єктів освіти у сучасному інформаційному суспільстві

науково-методичний посібник

колектив авторів, ред. Токарева Н. М.

3.

Мови та літератури світу

збірник наукових праць

Ковпік С. І.

 

Засідання від 09 грудня 2021 року (протокол № 5)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Актуальні проблеми духовності

збірник наукових праць

Шрамко Я. В.

2.

Освітній вимір

збірник наукових праць

Гаманюк В. А.

3.

Філологіка

збірник наукових праць

Ковпік С. І.

4.

Екологічний вісник Криворіжжя

збірник наукових праць

Савосько В. М.

 

Засідання від 11 листопада 2021 року (протокол № 4)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Загальна психологія в поняттях та схемах

навчально-методичний посібник

Даценко О. А.

 

Засідання від 21 жовтня 2021 року (протокол № 3)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Лабіринти дорослішання: психічний розвиток особистості підлітково-юнацького віку

монографія

Токарева Н. М.

2.

Особистісна зрілість майбутнього психолога: емпіричні дослідження, моделювання і прогнозування процесу становлення

монографія

Мірошник З. М.

 

Засідання від 09 вересня 2021 року (протокол № 2)

№ з/п

Назва видання

Характер роботи

Автор(и), редактор(и), упорядник(и)

1.

Лексичний практикум із дисципліни «Практичний курс англійської мови» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», спеціальність 014.02 Середня освіта (мова і література (англійська)) для студентів ІІ курсу, рівень знань В2

лексичний практикум

(ІІ частина)

Ревенко В. В.

21458
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша