Зичков
Анатолій Костянтинович

Основні відомості:
Посадастарший викладач
Навчальні дисципліниПедагогіка початкової освіти. Соціально-педагогічна профілактика насильства щодо дітей. Основи професійної творчості в соціальній сфері. Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки. Основи профорієнтаційної роботи. Соціальні комунікації
Наукові інтересиПроблеми девіації, насильство щодо дітей
Контактна інформація:
Службовий e-mailk_elemeduc@kdpu.edu.ua
Службовий телефон (кафедра, відділ)(0564) 440-53-75
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1975-1979 рр.Криворізький державний педагогічний інститут
вчитель загальнотехнічних дисциплін
2015-2017 рр.ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» Спеціальність «Психологія», спеціалізація «Практична психологія».
Кваліфікація «Психолог»
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
01.05.2016 - 01.06.2016 рФормування у майбутнього соціального педагога умінь розв’язувати соціально-виховні задачі професійної діяльності
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Кафедра соціальної педагогіки та психології.
Стажування
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
2017 - дониніСтарший викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи
Криворізький державний педагогічний університет
2009-2017Старший викладач кафедри теорії і практики початкової освіти
Криворізький державний педагогічний університет
2006-2009Старший викладач кафедри теорії і практики дошкільного виховання та початкового навчання
Криворізький державний педагогічний університет
2002-2006Директор комунального позашкільного закладу «Дитячий оздоровчий табір «Слава»
Управління освіти і науки Криворізької міської ради
1989-2002Директор станції юних техніків Жовтневого району
Управління освіти і науки Криворізької міської ради
1989-2002Учитель трудового навчання
Середня школа № 44 м. Кривий Ріг
1985-1988Учитель фізичного виховання
Середня школа № 44 м. Кривий Ріг
1979-1982Учитель трудового навчання
Мурахівської СШ, Березніговатський відділ народної освіти, Миколаївська область
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
17 травня 2018 р., Одеса,Одинадцята Міжнародна науково-практична конференція
Актуальні дослідження в соціальній сфері
Принципи превентивної роботи класного керівника з неблагополучними сім’ями та їх дітьми
29-30 листопада 2017 р., Бердянськ,ІІ Міжнародна науково-практична конференція
Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки
Психолого-педагогічна реабілітація дітей із соціально дезадаптованою поведінкою
17-19 травня 2016р. Полтава, ДОТ «Зміна»Всеукраїнська науково-практична конференція
Проблеми національного виховання і організації дозвілля дітей та підлітків
Виховання патріотизму молодших школярів у тимчасових дитячих колективах
19-20 березня 2015р. Херсон, Херсонський державний університетМіжнародна науково-практична конференція
Сучасна початкова освіта: традиції, інновації та перспективи
Професійне становлення майбутніх учителів початкових класів у процесі формування стилю виховної діяльності
25-26 червня 2015 р. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі УкраїнкиІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
Підготовка конкурентноспроможного фахівця дошкільної та початкової освіти: реалії та перспективи
Підготовка майбутніх вчителів початкової школи в умовах модернізації системи професійної педагогічної освіти
24 листопада 2015 р. Москва.XLIV Международная заочная научно-практическая конференція
Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии
Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя початкової школи
https://www.internauka.org/conference/xliv-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-nauchnaya-diskussiya-voprosy-pedagogiki-i
4-5 червня 2014 р. Беларусь, Барановичи, Барановичский государственный университетIІI Международная научно-практическая конференция
Специалист XXI века
Формирование нравственной культуры будущего учителя посредством педагогического общения
16-19 травня 2014р. Євпаторія ДОТ «Салют»Міжнародна науково-практична конференція
Проблеми національного виховання і організації дозвілля дітей та підлітків
Методи роботи з майбутніми вчителями на етапі літньої педагогічної практики в дитячих оздоровчих таборах
26-28 березня 2014 р. Херсон, Херсонський державний університетМіжнародна науково-практична конференція
Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті педагогічних ідей Фрідріха Фребеля
Формування в учнів готовності до конструктивного самоствердження в процесі культурно-дозвіллевої діяльності
16-19 травня 2013 р. Євпаторія ДОТ «Салют»Міжнародна науково-практична конференція
Проблеми національного виховання і організація дозвілля дітей та підлітків
Виховання національної свідомості і гідності в дитячому оздоровчому таборі
21-22 листопада 2013 р. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі УкраїнкиІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
Підготовка конкурентноспроможного фахівця дошкільної та початкової освіти: реалії та перспективи
Особистість учителя сучасної школи і його діяльність як соціально-педагогічна проблема
27-28 ноября 2013 г. Беларусь, Барановичи, Барановичский государственный университетII Международная научно-практическая конференция
Специалист XXI века: психолого-педагогическая культура и профессиональная компетентность
Формирование профессиональной направленности будущего учителя во время прохождения летней педагогической практики в детском оздоровительном учреждении
http://rep.barsu.by/bitstream/handle/data/1140/Teoreticheskie%20osnovy%20fenomena%20inkljuzivnoj%20kul%27tury%20pedagoga.pdf?sequence=1&isAllowed=y
18-19 квітня 2013 р. Київ Національний педагогічний університет ім. М.П.ДрагомановаВсеукраїнська науково-практична конференція
Сучасні технології реалізації освітньо-професійної програми підготовки фахівців з початкової освіти
Інтерактивні засоби формування соціально-виховної компетентності майбутніх учителів початкової школи
25 квітня 2013р. Кривий Ріг Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справВсеукраїнська науково-практична конференція
Наука – 2013. Стан і перспективи
Європейський вимір: соціальна відповідальність ВНЗ
17-22 травня 2012 р. Євпаторія ДОТ «Салют»Міжнародна науково-практична конференція
Проблеми національного виховання і організацї дозвілля дітей та підлітків
Технологія і методика основного періоду зміни
24 листопада 2012 р. Кривий Ріг, Криворізький національний університетІ Всеукраїнська науково-практична конференція
Придніпровські соціально-гуманітарні читання
Особливості роботи з неповнолітніми у світлі основних теорій особистості у педагогічній спадщині А. C. Макаренка
2-4 листопада 2012 р.. Святогорськ, ДОТ «Перлина Донеччини» Всеукраїнська науково-практична конференція
Удосконалення системи вихованої та оздоровчої роботи з дітьми в Україні
Спрямованість на саморозвиток як показник ефективності виховання особистості у ДОТ
26-28 квітня 2012 р. Київ Національний педагогічний університет ім. М.П.ДрагомановаВсеукраїнська науково-практична конференція
Формування професійної компетентності вчителя початкових класів у контексті об’єктивної парадигми освіти
Інновації у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів до роботи в школі
4-5 травня 2011 р. Херсон, Херсонський державний університетМіжнародна науково-практична конференція
Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти
Формування творчої особистості майбутнього вчителя початкових класів
15-16 квітня 2010 р. Івано-Франківськ Прикарпатський Національний університет ім. Василя СтефаникаІІІ Міжнародна науково-практична конференція
Етновиховний простір сучасних закладів освіти в умовах глобалізації: стан і перспективи
Урахування основних положень етнопсихології при формуванні професійної спрямованості майбутнього вчителя під час організації навчального процесу
19-23 вересня 2010 р. Святогорськ, ДОТ «Перлина Донеччини» Міжнародна науково-практична конференція
Проблеми національного виховання і організації дозвілля дітей та підлітків в Україні
Табірна зміна: мета, завдання, характерні особливості
12-13 травня 2010 р. Євпаторія ДОТ «Салют»Міжнародна науково-практична конференція
Організація літнього відпочинку дітей в оздоровчих таборах
Особливості виховної роботи в літньому дитячому оздоровчому таборі
14-16 травня 2010р. СлавяногорськВсеукраїнська науково-практична конференція
Організація оздоровчої та виховної роботи серед неповнолітніх під час літніх канікул
Сучасні форми виховної роботи у дитячих оздоровчих таборах
5-6 травня 2010 р. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетВсеукраїнська науково-практична конференція
Сучасна українська початкова школа: реалії та перспективи
Розвиток творчого потенціалу майбутніх вчителів засобами впровадження педагогічних технологій
12-13 листопада 2010 р. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетВсеукраїнська науково-практична конференція
Психолого-педагогічні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів
Технології виховного процесу
5-7 травня 2009 р. Луцьк, Волинський Національний університет ім.. Лесі УкраїнкиМіжнародна науково-практична конференція
Професійна підготовка учителів початкової школи: здобутки, проблеми, перспективи
Формування професійної спрямованості студентів при підготовці до проходження педагогічної практики у дитячих оздоровчих таборах
19-23 вересня 2009 р. Івано-Франківськ, ДОТ «Смерічка»Міжнародна науково-практична конференція
Проблеми національного виховання і організації дозвілля дітей та підлітків
Форми і методи роботи з майбутніми вчителями на етапі літньої педагогічної практики у дитячих оздоровчих таборах
22-24 травня 2009р., Євпаторія ДОТ «Салют»Всеукраїнська науково-практична конференція
Проблеми національного виховання і організації дозвілля дітей та підлітків
Особливості виховної роботи у тимчасовому дитячому колективі
16 жовтня 2008р. Київ, Національний педагогічний університет ім. М.П.ДрагомановаМіжнародна науково-практична конференція
Сучасне дошкілля: реаліїї і перспективи
Етичне становлення особистості через гуманістичне виховання дошкільників
16-18 квітня 2008р. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетВсеукраїнська науково-практична конференція
Сучасна освіта творчо обдарованої молоді: ідеї, технології, перспективи
Формування творчої особистості майбутнього вчителя здібного до реалізації інтелектуального і креативного підходу
7-12 квітня 2008р. Ірпінь, ДОТ «Маяк»Всеукраїнський семінар організаторів літнього відпочинку дітей та підлітків
Контактні ситуації у тимчасовому дитячому колективі
Організація роботи вожатого в перший день роботи з дітьми та підлітками
5-10 вересня 2008р. Івано-Франківськ ДОТ «Смерічка»Міжнародна науково-практична конференція
Проблеми організації дитячого оздоровлення та виховання в ДОТ
Організація життя дитячого літнього містечка
22-23 квітня 2008р. Херсон, Херсонський державний університетВсеукраїнська науково-методична конференція
Використання сучасних педагогічних технологій під час викладання дисциплін гуманітарного циклу в дошкільній та початковій ланках освіти
Застосування інноваційних технологій як засіб формування у студентів готовності до розв’язання задач професійної діяльності
7-8 липня 2018 р. м. Бердянськ,ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні прикладні проблеми психолого-педагогічної науки»
Профілактично-виховна робота з дітьми неблагополучних сімей
February 28, 2019, Stuttgart, Germany5th International Scientific Conference
Science progress in European countries: new concepts and modern solutions‖
Попередження делінквентних форм поведінки серед учнів загальноосвітньої школиВідзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2002Знак «Відмінник освіти України»
2008Грамота Криворізького державного педагогічного університету
2012Грамота Криворізького державного педагогічного університету
2015Грамота департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
2016Грамота департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
2017Грамота департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
2018Грамота департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29