Серьогіна Ірина Юріївна

Основні відомості:
Науковий ступінькандидат педагогічних наук
Вчене званнядоцент кафедри педагогіки і методики технологічної освіти
Посададоцент кафедри технологічної та професійної освіти
Навчальні дисципліниОрганізація готельного господарства, Організація ресторанного господарства,Виробниче навчання готельно-ресторанних справ, Основи стандартизації, метрології та управління якістю, Інфраструктура закладів готельно-ресторанного господарства, Основи товарознавства в галузі, Елементи декоративно-прикладного мистецтва, Основи побутової діяльності та ін.
Наукові інтересиГотельно-ресторанна індустрія України та світу, саморозвиток сучасного студента та викладача.
Наукове кредоВід ідеї - до успіху!
Контактна інформація:
Службова адреса50027, м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 26.
Службовий e-mail[email protected]
Службовий телефон (кафедра, відділ)(0564) 70-12-52
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1992-1997Криворізький державний педагогічний університет
Російська мова та література
2015-2016Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Готельно-ресторанна справа
2003-2006Аспірантура Криворізького державного педагогічного університету
13.00.09 - теорія навчання
1990-1991ПТНЗ № 62 м. Кривий Ріг
Кравець легкого жіночого одягу 4 розряду (Диплом В № 694307 від 26.06.91 р.)
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2008Спеціалізована вчена рада К 09.053.01 Криворізький державний педагогічний університет
"Формування в учнів основної школи вмінь і навичок самоконтролю в процесі навчання"
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
2012-2013Інновації у технологічній освіті
Кіровоградський державний педагогічний університет
Стажування
2015-2016Основи кулінарної майстерності
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Стажування
10.03.20 р - 10.06.20 р.Інноваційні процеси у готельно-ресторанному бізнесі
Харківський торговельно-економічний інститут
Стажування у формі підвищення кваліфікації обсягом 180 годин.
15-16 грудня 2020 р.Майстерність освітньої фасилітації
Громадська організація "Вище", м. Київ.
Тренінг
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
2006-2008асистент кафедри педагогіки та методики трудового навчання
Криворізький державний педагогічний університет
2008-донинідоцент кафедри пеадогіки та методики технологічної освіти
Криворізький державний педагогічний університет
1992-1993Педагог-організатор
ЗОШ № 90 м. Кривий Ріг
1993-1994Вихователь групи продовженого дня
ЗОШ № 109 м. Кривий Ріг
1997-2006Вчитель російської мови та зарубіжної літератури
ЗОШ № 109 м. Кривий Ріг
2024-донинідоцент кафедри технологічної та професійної освіти

Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
22-23 березня 2016 р., м. ХарківМіжнародна науково-практична конференція
Ефективне управління і розвиток невиробничої сфери в умовах кризи: погляд молодих науковців
Дослідження ринку дозвілля та гостинності Криворіжжя
18-29 квітня 2016 р., м. КіровоградВсеукраїнська науково-методична конференція
«Наукова спадщина Григорія Костюка і сучасні проблеми особистісно орієнтованої освіти»
Розвиток умінь самоконтролю студентів педагогічних університетів при вивченні курсу «Методика виховної роботи»
10-13 жовтня 2017 р., м. КропивницькийМіжнародна науково-практична конференція
«ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ В ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ, ТЕХНОЛОГІЧНІЙ І ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ»
Формування здатності до саморозвитку студентів ВНЗ при вивченні дисципліни «Основи харчових технологій»
21-28 березня 2018 р., м. Мукачево, Мукачевський державний університет.Всеукраїнська
Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Перспективи розвитку готельно-ресторанної індустрії України: теорія, практика, інновації розвитку».
Перспективи розвитку готельного бізнесу на Криворіжжі.
19-20 квітня 2018 р., Західнодонбаський інституті Міжрегіональної Академії управління персоналом, м. Павлоград.Всеукраїнська
Педагогічні читання «Управління якістю освіти: досвід та інновації»
Управління якістю технологічної освіти шляхом рейтингового контролю у ВНЗ
15-17 травня 2018 р., м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.Міжнародна
XIV міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми».
«Проектування технології фірмової послуги – кейтерингу на практичних заняттях з дисципліни «Організація готельного господарства» у педагогічному ВНЗ
26 жовтня 2018 р., м. Дніпро. Міжнародна
Х Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція: «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки»
«Проектування процесу обслуговування споживачів у ресторані при готелі *** «Криворіжжя» на практичних заняттях з дисципліни «Організація готельного господарства» у педагогічному ВНЗ».
26 березня 2019 року., м. Мукачево: РВВ МДУ.Всеукраїнська
Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалії та перспективи розвитку індустрії гостинності в умовах інтеграційних процесів».
«Тренінг «Професійна етика в готельному бізнесі» при вивченні курсу «Організація готельного господарства» у педагогічному університеті».
25 квітня 2019 року., м. Кривий Ріг: КДПУ.Міжнародна
Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Модернізація підготовки майбутніх фахівців професійно-педагогічного напрямку в умовах освітнього простору».
«Тренінг «Організація дипломатичних прийомів» при вивченні курсу «Організація готельного господарства»
6-7 лютого, 2020 р., м. Дніпро.Міжнародна
Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути»
«Моделювання готельної послуги «Паркур та воркаут у готелі» при вивченні дисципліни «Виробниче навчання готельно-ресторанних справ»
27-28 квітня 2020 р., м. Кривий Ріг.Міжнародна
Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Педагогічні читання з нагоди 90-річчя Криворізького державного педагогічного університету та вшанування пам’яті професорів П.І. Шевченка та В.С. Пікельної»
«Актуальні питання антикризового управління міні-готелем у сучасних умовах при вивченні курсу «Сервіс у готельно-ресторанному бізнесі» у педагогічному ВНЗ»
25 лютого 2021 р. м. Переяслав-Хмельницький, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»Міжнародна
VІIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ОСВІТА: СТРАТЕГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДІ І ДОРОСЛИХ»
МОДЕЛЮВАННЯ ГОТЕЛЬНОЇ ПОСЛУГИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «СЕРВІС У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ»
3 грудня 2021 р., м. ЗапоріжжяII Міжнародна наукова конференція
«Наукові тренди постіндустріального суспільства»
«Дослідження брендингу світової готельної мережі «HILTON»
17 грудня 2021 р., м. ХерсонII Міжнародна наукова конференція
«Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації»
«Світова готельна мережа «MARRIOTT INTERNATIONAI»: дослідження історії успіху»
28 квітня 2022 р., м. ТернопільІX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи»
«Моделювання готельної послуги «Обслуговування у сучасному готельно-ресторанному комплексі»
21 квітня 2023 рік, м. Кривий РігВсеукраїнська науково-практична конференція
«Модернізація змісту освіти у підготовці майбутніх професійно-педагогічних фахівців»
Тренінг «Правове забезпечення ділового етикету у готельному бізнесі» при вивченні курсу «Організація готельного господарства»
29 вересня 2023 р., м. ПолтаваВсеукраїнська науково-практична конференція
«Розвиток технологічної освітньої галузі в руслі нової української школи»
Педагогічні умови розвитку творчих здібностей учнів на уроках технологій засобами народної вишивки
16 лютого 2023 р., м. КиївМіжнародний форум
«Модернізація педагогічної освіти у глобальному вимірі безпеки соціально-турбулентного світу»
Тренінг «Розвиток бізнес-етики у готельному бізнесі» при вивченні курсу «Організація готельного господарства»
10 листапада 2023 р., м. ЗапоріжжяІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Світові досягнення і сучасні тенденції розвитку туризму та готельно-ресторанного господарства»
«Моделювання готельних послуг при вивченні курсу «Організація готельного господарства»
10 листапада 2023 р., м. ПрагаХ Міжнародна науково-практична конференція
«Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини»
Розробка проєктів «Меню тижнів раціонального харчування» при вивченні дисципліни «Організація ресторанного господарства»
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
2006-дониніПроблемна група, участь у конференціях, тези, участь у конкурсах, олімпіадах, виставках, фестивалях та ін.
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2009Грамота за особистий внесок у розвиток вищої школи, активну участь у вихованні студентської молоді, плідну науково-педагогічну діяльність.
2021Грамота за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, активну участь у громадському житті університету.
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30