Баруліна
Юлія Олександрівна

Основні відомості:
Науковий ступінькандидат педагогічних наук
Посадав.о. проректора з науково-педагогічної роботистарший викладач кафедри початкової освіти
Навчальні дисципліниматематика
Наукові інтересипошук результативних шляхів забезпечення стимулювально-мотиваційної основи засвоєння актуально-ціннісного математичного знання учнями та студентами, інтеріоризації змісту математики у процесі реалізації положень компетентнісного підходу, активації використання інформаційних технологій як дидактичного засобу для формування математичної компетентності
Контактна інформація:
Службова адресам. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 79-А
Службовий e-mailbarulina.yuliia@kdpu.edu.ua
Службовий телефон (кафедра, відділ)+38 (056) 440-56-50
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1995-2000Криворізький державний педагогічний університет, фізико-математичний факультет
спеціальність: «Вчитель математики та основ інформатики»
2011-2016Криворізький державний педагогічний університет
здобувач кафедри педагогіки, спеціальність: 13.00.09 – теорія навчання
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2017Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль
Тема кандидатської дисертації:«Дидактичні умови формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників у процесі вивчення предметів математичної освітньої галузі»
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
25.10.2013Формування іміджу вчителя в умовах сучасної освітньої практики
ДВНЗ Криворізький національний університет "Криворізький педагогічний інститут"
науково-практичний семінар
14.11.2017«Роль читання в організації ефективної навчальної діяльності молодших школярів»
Криворізький державний педагогічний університет за підтримки КЗ "Інноваційно-меодичний центр" Криворізької міської ради, м. Кривий Ріг
науково-практичний семінар
лютий-квітень 2018"Он-лайн курс для вчителів початкової школи
освітня платформа EdEra
підвищення кваліфікації
18-19.05.2018"Молодь як чинник формування позитивного іміджу міста"
Кривий Ріг
І Всеукраїнський форум-фестиваль
1 березня 2019«Дидактико-методичний супровід реалізації Типової освітньої програми: навчання математики в першому циклі початкової освіти за методичною системою С.Скворцової та О.Онопрієнко»
Кривий Ріг
Авторський майстер-клас Скворцової Світлани Олексіївни
11.02.2019-21.06.2019"Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні"
Кривий Ріг
підвищення кваліфікації
3.06-8.06.2019Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до концепції "Нова українська школа"
Кривий Ріг
підвищення кваліфікації
29.10-01.11.2019 Тренінг із викладацької майстерності (ГО «Вище» та Саксонський центр викладання та навчання вищої освіти в Лейпцигу, Німеччина)
Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет
тренінг, підвищення кваліфікації
02.03.2020Авторські майстер-класи Скворцової С. О. "Дидактико-методичний супровід реалізації Типової освітньої програми: навчання математики у 3 класі НУШ за методичною системою С. Скворцової та О.Онопрієнко",Корнієнко М. М. «Дидактико-методичний супровід реалізації Типової освітньої програми: навчання інформатики у 3 класі НУШ»
м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет

25.03.2020 рокуКурси підвищення кваліфікації: «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять» за напрямами «ІКТ», «Практичні прийоми»,
дистанційно
Курси підвищення кваліфікації
29.10.2020 рокуКурси підвищення кваліфікації: «Інструменти впровадження STEM-освіти при вивченні природничо-математичних дисциплін»
Криворізький державний педагогічний університет
Курси підвищення кваліфікації
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
2000-2001вчитель математики
Новоюлівська загальноосвітня школа
2001-2007художній керівник студентського клубу
Криворізький державний педагогічний університет
2007-2021керівник студентського клубу
Криворізький державний педагогічний університет
з вересня 2017 дониністарший викладач кафедри початкової освіти
Криворізький державний педагогічний університет
з вересня 2021 донинів.о. проректора з науково-педагогічної роботи
Криворізький державний педагогічний університет
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
24-25 жовтня 2013 р., м.УманьМіжнародна науково-практична конференція
«Психолого-педагогічний супровід формування життєвої компетентності дітей дошкільного та шкільного віку»
назва доповіді: «Зміст проблеми ціннісно-смислових орієнтацій учнів у науковій літературі»
http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/47/17.pdf
12-13 листопада 2013 р., м.Кривий РігВсеукраїнська студентська конференція
Впровадження сучасних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітньої та вищої школи
назва доповіді: «Історико-педагогічні аспекти розвитку поняття «педагогічна технологія»
http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/5376/427881/sitepage_117/files/studencheskiy_sbornik_posledniy_variant.pdf
20–22 травня 2015 р., м.Кривий Ріг Міжнародна науково-технічна конференція
Сталий розвиток промисловості та суспільства
назва доповіді: «Сутнісні характеристики і структура ціннісно-смислових орієнтацій учнів старшої школи у процесі навчання»
http://ktu.edu.ua/uploads/files/konferentsyi/2015/Tom2_tezu260515.pdf
14–15 серпня 2015 р., м.НовосибірськМіжнародна науково-практична конференція
Психология и педагогика в ХХІ веке. Очерки научного развития
назва доповіді: «Ценностный аспект изучения математических дисциплин в старшей школе Украины»
http://nationscience.ru/files/Arhiv/14-15.08.2015/4-31.pdf
5–6 листопада 2015 р., м.Кривий Ріг Міжнародна науково-практична конференція
Становлення творчої особистості в умовах компетентнісної освіти
назва доповіді: «Критерії, показники та рівні сформованості ціннісно-смислових орієнтацій учнів старшої школи у процесі вивчення математичних дисциплін»
http://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/viewFile/2366/1978
24–25 березня 2016 р., м.ДрогобичМіжнародна науково-практична конференція
Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті
назва доповіді: «Метод «засвоєння та усвідомлення» у ціннісному становленні учнів старших класів у навчальному процесі»
http://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-10.03.pdf
31 січня 2016 р., м.БудапештМіжнародна науково-практична конференція
Сучасні проблеми науки й освіти
назва доповіді: «Визначення та наукове обґрунтування дидактичних умов формування ціннісно-смислових орієнтацій учнів старшої школи у процесі вивчення математичних дисциплін»
http://eprints.cdu.edu.ua/652/1/ped_psy_iv_40__81.pdf
17-18.05.2018, м.ВінницяМіжнародна науково-методична Інтернет-конференція
Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності (2018)
АНАЛІЗ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МАТЕМАТИКА» УЧНЯМИ СТАРШОЇ ШКОЛИ
https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/pmovc/pmovc/paper/viewFile/5681/4820
3 лютого 2019 р., м.БудапештМіжнародна наукова конференція
Actual Problems of Science and Education APSE – 2019
«Використання вільно-поширювального динамічного середовища GeoGebra під час навчання»
https://doi.org/10.31174/SEND-PP2019-187VII76-02
21 листопада 2019 року, м.Кривий РігМіжнародна науково-практична Інтернет-конференція
«ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ І ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ»
Застосування технології «Перевернутий клас» у навчанні математики в початковій школі
https://drive.google.com/file/d/0B9sgZU_eaHAtRHc5U0xSYl90SEZNNHNvekJNSlRDOG1jOE53/view?resourcekey=0-oUuoWwd155J9wnn9abpHjg
9-10 листопада 2020 року, м.ХерсонВсеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога»
«Становлення творчої особистості на особистісному рівні – вимога компетентнісної освіти»
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%20%D1%82%D0%B5%D0%B7.pdf?id=5fe6e376-8dc2-4d19-8a4e-965369313c33
25 лютого 2021 року, м.ГлухівВсеукраїнська науково-практична конференція
«Розвиток гнучких умінь (soft skills) у процесі освітньої діяльності: теорія і практика»
«Реалізація компетентнісного підходу в умовах математизації освіти України»
https://drive.google.com/file/d/1q593Aezv3fRr-xht5M6mKu7fi__qW4Yk/view
8-11 грудня 2021, м.КиївВсеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційні практики наукової освіти»Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2011Подяка виконкому Дзержинської районної у місті ради
2011Грамота Криворізького державного педагогічного університету
2013Грамота виконкому Криворізької міської ради
2014Подяка виконкому Дзержинської районної у місті ради
2015Подяка комітету у справах сім’ї та молоді виконкому Криворізької міської ради
2016Подяка виконкому Дзержинської районної у місті ради
2016Грамота Криворізького державного педагогічного університету
2017Грамота Дніпропетровської обласної ради
2018 Подяка Криворізького державного педагогічного університету
2018Почесна грамота виконкому Криворізької міської ради
2020Грамота Криворізького державного педагогічного університету
2020Грамота Обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Серпень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31