Братченко
Людмила Євгеніївна

Основні відомості:
Посадастарший викладач
Навчальні дисципліниЕкономіка підприємства. Фінанси підприємства. Оподаткування підприємств. Економічна теорія. Мікроекономіка. Макроекономіка. Регіональна економіка. Облік та аудит. Маркетинг. Менеджмент. Менеджмент освіти. Ціноутворення. Основи підприємницької діяльності. Економіка та організація виробництва.
Наукові інтересиЕкономіка підприємства. Управління підприємством. Макроекономічні проблеми суспільства.
Наукове кредоТоварно-денежные отношения не заменяют человеческих. (Константин Кушнер).
Контактна інформація:
Службовий e-mailludmilabratchenco@gmail.com
Службовий телефон (кафедра, відділ)+380564051796
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
2000-2002 (друга вища освіта). 1995-1996.1979-1985.Криворізький технічний університет. Дніпропетровський інститут технічної творчості та патентознавства. КГРІ.
Економіка підприємства. Економіка підприємства. Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти.
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації

Працюю над темою дисертації "Система контролінгу як невідємний елемент антикризового управління підприємством"
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
01/10/2018 - 01/11/2018Підвищення професійного рівня викладання економічних дисциплін
КНУ.Факультет економіки та управління бізнесом. Кафедра економіки, організації та управління підприємствами.
СтажуванняПрофесійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
з 2003 року дониністарший викладач
Криворізький державний педагогічний університет
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
15 вересня 2017, м. Кривий РігМіжнародна
Суспільство і Природа: вектори взаємовпливу
Безробіття в сучасній Україні: соціально-економічний та статистичний аналіз.
28-30 вересня 2017, ПольщаМіжнародна
ІІІ Miedyznarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa rozwoj spoleczny wobec wartosci Etyka - Technika – Spoleczenstwo
Udziat w konferencji i wygtoszenie referatu pt.: „ Wtasciwosci emerytalnej reformy we wspotczesnej Ukrainie: problemy i mozliwosci”.
24-25 лютого 2017, м. КиївМіжнародна
«Розвиток міжнародних економічних відносин: внутрішні та зовнішні фактори впливу»
Безробіття – надзвичайно гостра проблема для економіки України
10 травня, 2018, ПольщаМіжнародна
II MIĘDZYNARODOWY KONGRES ETYKI BIZNESU I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
System podatkowy jako bariera zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości na Ukrainie. (Податкова система є перешкодою для сталого розвитку підприємництва в Україні).
28-29 червня 2018, ДніпроМіжнародна
«Сучасний рух науки»
«Стан сучасного ринку праці в Україні та необхідність дуальної форми навчання»
27-29 вересня 2018 r. Hotel Gołębiewski w Wiśle.ПольщаМіжнародна
ROZWÓJ SPOŁECZNY WOBEC WARTOŚCI ETYKA – TECHNIKA – SPOŁECZEŃSTWO
The modern demand of Ukrainian labour market is the multiprofile labouring professions. (Сучасна потреба українського ринку праці - це багатопрофільні робочі професії).
28 вересня 2018,м. Карлові Вари (Чехія),м.Київ Міжнародна
«Perspectives of science and education»
Актуальність дуальної форми навчання для набуття безробітними багатопрофільних робочих професій на потребу українського ринку праці.09 листопада2018. м.Кривий РігМіжнародна
«Інформаційне суспільство і Природа: вектори взаємовпливу»
Специфічні ознаки бідності в українському суспільстві
7-8лютого 2019.м.ДніпроМіжнародна
«Сучасний рух науки», що присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» – прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату
Структура системи пенсійного забезпечення сучасної України


Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
З 2003 року дониніВнутрішньовузівська олімпіада з економіки.
З 2003 року дониніКерівництво науковим гуртком " Сучасні економічні проблеми України та шляхи їх вирішення"
З 2005 року донині Підготовка студентів до вчасті у міжвузівських студентських наукових конференціях з економіки.
З 2016 року донині Підготовка та проведення внутрішньовузівської студентської конференції з економіки
З 2003 року дониніКерівник у написанні студентських наукових праць з економіки.

Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша