Калашнікова Людмила Володимирівна

Основні відомості:
Науковий ступіньдоктор соціологічних наук
Вчене званняпрофесор
Посадапрофесор
Навчальні дисципліниСоціальні ризики в сучасному суспільствіСоціально-політичні студіїОснови соціологіїСоціологія реклами та PRАналіз та обробка соціологічних данихМетодологія соціологічних дослідженьСоціологія ІнтернетуОрганізація діяльності соціологічних службТехнології блогінгу
Наукові інтересиСоціологія безпеки, соціологія девіацій, програмні засоби обробки соціологічних даних
Наукове кредоDum docent, discunt
Контактна інформація:
Службова адресаКривий Ріг, пр-т Гагаріна, 54, ауд. 221, кафедра соціології та масових комунікацій
Службовий e-mail[email protected]
Веб-сторінкаВеб-сторінка
Службовий телефон (кафедра, відділ)[email protected]
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1997-2002Фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного університету
"Фізика та основи інформатики"
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2008Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка
Детермінація і специфіка девіантної поведінки підлітків в умовах промислового регіону (на прикладі Криворізького регіону)
2020Класичний приватний університет
Безпека життєдіяльності особистості: повсякденні практики й стратегії поведінки в сучасному українському суспільстві


Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
08-22.10.2021Цифрові інструменти для створення освітнього контенту
ВГО "Українська асоціація фахівців з інформаційних технологій"
Онлайн стажування
10.05.2022-21.06.2022Управління якістю науково-дослідницької діяльності у закладах вищої та фахової передвищої освіти в умовах воєнних реалій
Центр українсько-європейського наукового співробітництва
Стажування
25.07-07.08.2022Цифрові інструменти Google для освіти
ТОВ «Академія цифрового розвитку»
Стажування
10.10.2022Informal education of students of higher education: experience of the countries of the European Union and Ukraine
НГО «Соборність»
Стажування
03.02.2023Життєстійкість молоді в умовах криз
Prometheus
Онлайн стажування
27.03.2023-07.05.2023Центр українсько-європейського наукового співробітництва
Центр українсько-європейського наукового співробітництва
Стажування
01.06.2023-20.06.2023Основи тестології та розробки тестових завдань
Науково-методичний центр вищої освіти та фахової передвищої освіти
Стажування
27.10.2023-29.10.2023«Train the trainers» (тренінг з міжсекторальних кризових симуляційних навчань)
ГО «Стійка Україна»
Стажування
01.11.2023-13.12.2023Цифрові технології в наукових дослідженнях
Інститут цифровізації освіти НАПН України

Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 Scopus
 ORCID
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
2017 Запоріжжя, Класичний приватний університетВсеукраїнська науково-практична конференція
Актуальні питання, відкриття та досягнення в галузі суспільних наук
Соціологічний моніторинг показників безпеки життєдіяльності особистості: питання теорії та практики
2017 Миколаїв, Чорноморський національний університет імені Петра МогилиМіжнародна науково-практична конференція
Функціонування та розвиток соціокультурного середовища регіону у контексті національної безпеки : міждисциплінарний вимір
Регіональний вимір національної безпеки України (на прикладі м. Миколаєва)
2017 Shumen, Konstantin Preslavsky University of ShumenInternational scientific-practical conference
«Personality, family and society; issue of pedagogy, psychology, politology and sociology»
Класифікація загроз безпеці життєдіяльності як складова процесу соціального управління ними
2017 Харків, Харківський національний університет імені В.Н.КаразінаМіжнародна науково-практична конференція
"Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання": ІІІ Конгрес Соціологічної асоціації України
Безпека життєдіяльності особистості: соціологічні аспекти вивчення
2017 Миколаїв, Чорноморський національний університет імені Петра МогилиВсеукраїнська науково-практична конференція
Могилянські читання – 2017: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспект
Особистість як об’єкт вивчення соціології безпеки
2017 ДніпроВсеукраїнська науково-практична конференція
Інноваційні процеси у просторі юридичної освіти
«Невизначеність», «ризик», «виклик», «загроза», «небезпека» як антиподи «безпеки»: концептуалізація понять
2017 Миколаїв, Чорноморський національний університет імені Петра МогилиМіжнародна науково-практична конференція
Український Південь: сучасні соціокультурні виклики регіону та тенденції змін
Структурно-рівнева організація безпеки життєдіяльності особистості
2018 Одеса, КишинівМіжнародна науково-практична конференція
Трансграничне співробітництво: перспективи, проблеми, рішення
Вивчення механізмів забезпечення безпеки життєдіяльності
2018 Миколаїв, Чорноморський національний університет імені Петра МогилиВсеукраїнська науково-практична конференція
Могилянські читання – 2018: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспект
Дуальність оцінювання рівня безпеки життєдіяльності
2019 ПолтаваМіжнародна науково-практична конференція
Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу
Соціальний захист інтересів дітей з інвалідністю та дітей з обмеженими можливостями здоров’я: досвід емпіричного дослідження
2019 Миколаїв, Чорноморський національний університет імені Петра МогилиМіжнародна науково-практична конференція
Український Південь: сучасні соціокультурні виклики регіону та тенденції змін
Актуалізація потреб у забезпеченні безпеки життєдіяльності: особистісно-орієнтований підхід
2019 Миколаїв, Чорноморський національний університет імені Петра МогилиВсеукраїнська науково-практична конференція
Могилянські читання – 2019: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспект
Формування уявлень про безпеку життєдіяльності особистості: соціологічний аспект
2020 ПолтаваМіжнародна науково-практична конференція
Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу
Аналіз взаємозв’язку показників безпеки життєдіяльності й віктимізації українського суспільства
2020 Миколаїв, Чорноморський національний університет імені Петра МогилиМіжнародна науково-практична конференція
Соціологічна теорія на тлі суспільних трансформацій
Дослідження безпекового потенціалу особистості як основи системи управління безпекою її життєдіяльності
2020 ОдесаМіжнародна науково-практична конференція
Феномен солідарності і соціальної згуртованості в Україні та Республіці Молдова: нові виклики та контексти
Проблеми убезпечення життєдіяльності особистості в українських реаліях
2020 Миколаїв, Чорноморський національний університет імені Петра МогилиВсеукраїнська науково-практична конференція
Могилянські читання – 2020: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспект
Інтернаціоналізація системи вищої освіти в Україні: перспективи розвитку
2021 Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка Міжнародна науково-практична конференція
Сучасні соціальні трансформації: глобальний досвід та локальні специфікації
Можливості експорту освітніх послуг закладами вищої освіти України в умовах пандемії
2021 Харків, Харківський національний університет імені В.Н.КаразінаМіжнародна науково-практична конференція
"Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві": IV Конгрес Соціологічної асоціації України
Безпековий потенціал особистості як основа убезпечення життєдіяльності: емпірична верифікація повсякденних практик та стратегій
2022 Київ, Інститут соціології НАНУМіжнародна науково-практична конференція
XVI Міжнародні соціологічні читання пам’яті Н. В. Паніної та В. М. Ворони «Українське суспільство в умовах війни»

2022 Дніпро, Дніпровський національний університет імені О. ГончараВсеукраїнська науково-практична конференція
Придніпровські соціологічні читання
"Стан і проблеми убезпечення інформаційної безпеки держави: аналіз результатів соціологічних досліджень"
2023 Одеса, Національний університет «Одеська юридична академія»Всеукраїнська науково-практична конференція
Трансформація українського суспільства в цифрову еру
"Соціальна безпека Півдня України: узагальнення подій воєнного часу"
2023 Львів, Львівський національний університет імені І. ФранкаМіжнародна науково-практична конференція
XІІІ Львівський соціологічний форум «Творення нових соціальних порядків в умовах російсько-української війни»
Тренди соціальної цифровізації: досвід України
Гранти та наукові проекти:
Терміни виконанняНазва проекту/ Грантодавець/ Участь (виконавець, технічний працівник тощо)
2017-2019«Ефективне функціонування та розвиток регіонального соціокультурного середовища в умовах децентралізації як запорука національної безпеки України» (номер держреєстрації 0112U002150)
МОН України
Відповідальний виконавець
2018«Спільна мова: громадський діалог щодо закону «Про освіту» в Одеській області» (Грантова угода № РФР-43-2018 від 02.05.2018 р.
Міжнародний фонд «Відродження»
Соціолог міжнародного науково-дослідного проекту
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
2016, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. СковородиІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідних робіт, секція «Соціологія»
Всеукраїнський
Майндмеппінг як творчий підхід до управління інформаційною безпекою регіонального соціуму
Денисенко О.
ІІІ призове місце
2018, Запорізький національний університетІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідних робіт, секція «Соціологія»
Всеукраїнський
Патріотизм у розумінні сучасної студентської молоді: соціологічний вимір
Пільгуй А.
ІІІ призове місце
2018, Херсонський державний університетІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідних робіт, секція «Гендерні дослідження»
Всеукраїнський
Ризикована поведінка молоді: гендерний аспект
Білик А.
ІІІ призове місце
Творча, спортивна робота зі студентами (змагання, конкурси):
Місце і дата проведенняРівень/ Назва (прізвище учасника, колективу, команди)/ Відзнака
2020, «1:0 на користь «Нового гравця»? ... людина та її буття на порозі глобальних зрушень...»Конкурс студентських наукових робіт з філософії в рамках реалізації Міжнародного наукового проекту «Євроінтеграція в освіті, науці і культурі» за ініціативою Вищої технічної школи в Катовіце, (Польща), кафедри філософії та методології науки Одеського національного політехнічного університету, (Україна)
Афтенюк І.
«Спогади про Рея Бредбері» (І місце)
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2010-2012 Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (постанова № 5 від 11.10.2010 р.)
2016Грамота Миколаївської обласної Ради
2017Лист подяки Міністерства освіти і науки України
2021Грамота Департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА
2021Грамота Міністерства освіти і науки України
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31