Дика
Наталя Дмитрівна

Основні відомості:
Науковий ступінькандидат педагогічних наук
Посадастарший викладач кафедри початкової освіти
Навчальні дисципліниметодика навчання математики в початковій школіінноваційні підходи у викладанні математикм в початковій школі
Наукові інтересиінноваційні педагогічні технології навчання математики в початковій школі
Контактна інформація:
Службова адресам. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 79-А
Службовий e-mailkaf_zmpn@kdpu.edu.ua
Службовий телефон (кафедра, відділ)+38 (056) 440-56-50
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
2000-2005Криворізький державний педагогічний університет
спеціальність: "Початкове навчання", кваліфікація: вчитель початкових класів, англійської мови у початкових класах
2009-2012Криворізький державний педагогічний університет
Аспірантура. 13.00.09 – теорія навчання
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2014Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль
Тема кандидатської дисертації: "Дидактичні умови формування усвідомленого ставлення до навчання в учнів початкової школи"
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
20.10.2019"Онлайн-курс для вчителів початкової школи"
Студія онлайн-освіти EdEra
60-годинний онлайн-курс, розроблений Міністерством освіти і науки України, студією онлайн-освіти EdEra та громадською спілкою "Освіторія"
червень-вересень 2017"Сучасний університет: міжнародна співпраця і мобільність задля інновацій через проектний підхід"
Університет Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC)
закордонне стажування
06.06.2017"Реалізація копметентнісно-діяльнісного підходу під час формування предметної математичної компетентності, використовуючи потенціал навчально-методичного комплекту з математики авторів С.О.Скворцової, О.В.Онопрієнко для учнів 1–4-х класів"
Криворізький державний педагогічний університет за підтримки видавництва "Ранок" та КЗ "Інноваційно-меодичний центр" Криворізької міської ради, м. Кривий Ріг
семінар-практикум
29.03.2017-24.05.2017"Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні"
Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг
курси підвищення кваліфікації викладачів
16.01.2017-28.01.2017"Математика. 4 клас. Методика формування вмінь розв'язування задач на знаходження невідомих за двома різницями. Методика формування вмінь розв'язування задач на пропорційне ділення. Наукова українська школа: коментар до "Основ стандарту"."
Інтерактивна школа творчого вчителя
вебінар
16.09.2016"Скворцова С.О. Методична система навчання математики у початковій школі: концептуальні засади. Онопрієнко О.В. Функції контролю й оцінювання навчальних досягнень молодших школярів у системі уроків. Листопад Н.П. Формування та перевірка предметної математичної компетентності. Скворцова С.О. та Сушко М.О. Навчально-методичний комплект "Математика" авторів С.О. Скворцової та О.В. Онопрієнко."
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, Одеський обласний інститут удосконалення вчителів, за підтримки видавництва "Ранок", м. Одеса
семінар-практикум
16.09.2016"Бевз В.Г. Нові підручники з математики для 8 класу. Тарасенкова Н.А. Особливості підручників з алгебри і геометрії авторських колективів, до складу яких входить Н.А. Тарасенкова. Школьний О.В. Методичні особливості підготовки випускників загальноосвітніх шкіл до ЗНО з математики. Глобін О.І. Білінгвальний підручник з алгебри для 8 класу."
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, Одеський обласний інститут удосконалення вчителів, за підтримки видавництва "Ранок", м. Одеса
семінар-практикум
16.09.2006"Intel® Навчання для майбутнього" (ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів згідно з Державним стандартом України)
Дніпропетровський обласний інститут післдипломної педагогічної освіти, м. Кривий Ріг
48-годинний курс в системі післядипломної педагогічної освіти
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
01.09.2014 - по даний часСтарший викладач кафедри початкової освіти
Криворізький державний педагогічний університет
02.10.2012-31.08.2014Асистент кафедри змісту і методики початкового навчання
Криворізький національний університет
01.10.2009-30.09.2012аспірант
Криворізький державний педагогічний університет
24.11.2008-30.09.2009Інспектор навчального відділу
Криворізький державний педагогічний університет
01.09.2005-21.11.2008Вчитель англійської мови
Криворізька загальноосвітня школа №105
01.09.2004-09.04.2005Вчитель початкових класів
Криворізька Тернівська гімназія
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
18–21 травня 2017 р., м. Одеса, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. УшинськогоІІІ Міжнародний конгрес
Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі
Мотиваційний аспект формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
https://drive.google.com/file/d/0B34KZFqaGoAySWp6V3JjeGh2ZzlzQVNkNWxMX2ZsNjQtSWs4/view
15–16 вересня 2016 р., м. Одеса, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. УшинськогоВсеукраїнська науково-практична конференція
Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи
Роль наступності у формуванні предметної математичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
http://difur.in.ua/wp-content/uploads/2017/01/Odesa_zbirnyk_tez.pdf
16–17 жовтня 2014 р., м. ДрогобичМіжнародна науково-практична конференція
Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної школи
Дослідження мотивації досягнення успіху у студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2014_7_27.pdf
2012 р., Вествуд, КанадаМіжнародна заочна конференція
Science, Technology and Higher Education
Personally focused training process at elementary school
2012 р., Ставрополь, Ставропольський державний університетВсеросійська заочна науково-практична конференція
Теоретичні і прикладні проблеми сучасної педагогіки
Личностно-ориентированное обучение в начальной школе
https://books.google.com.ua/books?id=Chi8CwAAQBAJ&pg=PT81&lpg=PT81&dq=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D0%BA+%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&source=bl&ots=j01iRpWlJ_&sig=ACfU3U0sCeXV1r7KbZynzKGMaxUQRkHnow&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwjo9prV-abgAhXIDCwKHZSWA5YQ6AEwAHoECAcQAQ#v=onepage&q=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&f=false
2010 р., м. УманьМіжнародна науково-практична конференція
Роль едукаційного середовища у підготовці вчителя початкової школи
Роль мотивації в осмисленні навчальної діяльності учнів початкової школи
22 – 25 травня 2012 р., Кривий Ріг, КНУМіжнародна науково-технічна конференція
Сталий розвиток промисловості та суспільства
Зміст та структура усвідомленого ставлення до навчання
http://ktu.edu.ua/nauka/konferentsiyi-seminari-na-bazi-knu/mizhnarodna-naukovo-tehnichna-konferentsiia-stalii-rozvitok-promislovosti-ta-suspilstva-z-22-po-25-travnia-2012-r#.XFxdfbhS-Ul
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2017Подяка за участь у міжнародному стажуванні "Сучасний університет: міжнародна співпраця і мобільність задля інновацій через проектний підхід", яке відбулося у м. Лодзь, Польща. Фундація Central European Academy Studies and Certifications
2015Подяка з нагоди 55-річчя психолого-педагогічного факультету. Деканат психолого-педагогічного факультету, Криворізький державний педагогічний університет
2015Подяка за вагомі результати в науково-дослідній діяльності у 2014 році. Криворізький державний педагогічний університет
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30