Дика (Майбородюк) Наталя Дмитрівна

Основні відомості:
Науковий ступінькандидат педагогічних наук
Посадастарший викладач кафедри початкової освіти
Навчальні дисципліниметодика навчання математики в початковій школіінноваційні підходи у викладанні математикм в початковій школі
Наукові інтересиінноваційні педагогічні технології навчання математики в початковій школі
Контактна інформація:
Службова адресам. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 79-А
Службовий e-mail[email protected]
Службовий телефон (кафедра, відділ)+38 (056) 440-56-50
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
2020Класичний приватний університет
кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність "Філологія", освітня програма Переклад, професійна кваліфікація перекладач і викладач англійської та німецької мов
2009-2012Криворізький державний педагогічний університет
Аспірантура. 13.00.09 – теорія навчання
2000-2005Криворізький державний педагогічний університет
спеціальність: "Початкове навчання", кваліфікація: вчитель початкових класів, англійської мови у початкових класах
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2014Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль
Тема кандидатської дисертації: "Дидактичні умови формування усвідомленого ставлення до навчання в учнів початкової школи"
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
14.06.2023-17.06.2023Науково-практична студія "Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін суспільства" (кількість годин/кредитів: 30 годин / 1,00 кредиту ЄКТС)
Міжнародна школа "Академія педагогічної творчості" Громадська організація "Всеукраїнська асоціація авторська школа в Україні", ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України, Компанія FlexRealty, Болгарія
лекції, майстер-класи, тренінги, індивідуальні консультації
13.10.2022-15.12.2022"Компенсація освітніх втрат у закладах освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення" (обсяг програми 120 навчальних годин, 4 кредити ЄКТС)
Інститут педагогіки НАПН України
підвищення кваліфікації
02.06.2022-17.06.2022"Реалізація міждисциплінарних зв'язків фізико-математичного циклу за допомогою робототехніки" (тривалість 60 годин)
Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг
курс підвищення кваліфікації
14.06.2022курс "Успішне вчителювання - прості рецепти на щодень" з циклу онлайн-курсів "30 кроків до Нової української школи: навчаємо громадянина" від Програми підтримки освітніх реформ в Україні "Демократична школа" (тривалість 30 годин / 1 кредит ЄКТС)
платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus
дистанційне навчання
20.05.2022"Навчання з попередження ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами" (EORE) (тривалість 30 навчальних годин)
ГО "Асоціація саперів України"
курс підготовки інструкторів
14.09.2021-22.12.2021Розвиток професійних компетентностей з: планування, реалізації та оцінювання освітніх програм; інтерактивних методів викладання та навчання у педагогічній освіті; оцінювання у закладах вищої педагогічної освіти та школі; професійного розвитку вчителів; розвитку школи.
"Навчаємось разом"
серія вебінарів, організованих у рамках "Програми підготовки тренерів ЗВО/ЗФПО" з метою надання підтримки професорсько-викладацькому складу ЗВО/ЗФПО у розробленні нових освітніх програм для здобуття ступеня бакалавра або магістра початкової освіти відповідно до концепції "Нова українська школа". Програма навчання організована проєктом "Фінська підтримка реформи української школи" ("Навчаємось разом"), який фінансується Міністерством закордонних справ Фінляндії та ЄС.
06.11.2021-12.12.2021 "Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід" (180 годин / 6 кредитів ЄКТС)
Департамент польсько-українознавства Ягеллонського університету в м. Краков, Центр розвитку кар’єри ГО "Соборність", Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
міжнародне стажування
10.11.2021-01.12.2021"Педагогічна освіта 21 століття: нові виклики та рішення" (тривалість 72 години)
Освітня онлайн-платформа SKLAD
міжнародний онлайн-семінар
11.03.2021-25.03.2021"Початкова школа 21 століття. Зарубіжні практики" (тривалість 72 години)
Освітня онлайн-платформа SKLAD
міжнародне онлайн-стажування
18.02.2021-16.03.2021"Компетенції 21 століття vs Освіта 21 століття. Soft skills в національних стандартах шкільної освіти" (тривалість 72 години)
Освітня онлайн-платформа SKLAD
міжнародний онлайн-семінар
27.01.2021"Особливості викладання в 4 класах НУШ" (Час: 2 ЄКТС. Розвивала професфйні копметенції за напрямками: Професійна, Методична, Мотиваційна, Психологічна, Інформаційна компетентності)
Видавництво "Ранок" за підтримки Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
підвищення кваліфікації
12.01.2021"Результативна початкова освіта" (загальна кількість академічних годин 6 / 0,2 кредити ЄКТС)
ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОСВІТА"
Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція
27.09.2020"Про дистанційні та змішані формати навчання" для педагогів та керівників закладів ПТО
Студія онлайн-освіти EdEra
30-годинний онлайн-курс, розроблений Міністерством освіти і науки України спільно зі студією онлайн-освіти EdEra за підтримки Швейцарії в межах швейцарсько-українського проєкту DECIDE ("Децентралізація для розвитку демократичної освіти"), який впроваджує консорціум ГО DOCCU ("Розвиток громадянських компетентностей в Україні") та Цюрихського педагогічного університету (PH Zurich, Швейцарія)
03.05.2020"Освітні інструменти критичного мислення" (тривалість 60 годин / 2 кредити ЄКТС)
платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus
дистанційне навчання
30.04.2020"3-й вебінар: Рік математики в Україні. Результативна природничо-математична освіта у початковій школі"
ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОСВІТА"
науково-практична конференція
24.04.2020"Розвиток логічного мислення учнів як перший крок до впровадження STEM-освіти" (Загальна кількість академічних годин: 2. Набуті професійні компетентності: дослідницька, інформаційна, соціально-громадянська)
ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОСВІТА"
дистанційне навчання
09.04.2020"Скринька таємниць творчого вчителя початкової школи на уроках математики та природознавства" за напрямами "Креативне мислення", "Предметне навчання", "НУШ" (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС)
Освітній проект "На Урок"
вебінар
07.04.2020"Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики" за напрямами "ІКТ", "Предметне навчання" (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС)
Освітній проект "На Урок"
вебінар
17.11.2019"Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами"
Студія онлайн-освіти EdEra
30-годинний онлайн-курс, розроблений ГО "Смарт Освіта" та студією онлайн-освіти EdEra в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агенством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні
20.10.2019"Онлайн-курс для вчителів початкової школи"
Студія онлайн-освіти EdEra
60-годинний онлайн-курс, розроблений Міністерством освіти і науки України, студією онлайн-освіти EdEra та громадською спілкою "Освіторія"
червень-вересень 2017"Сучасний університет: міжнародна співпраця і мобільність задля інновацій через проектний підхід"
Університет Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC)
закордонне стажування
06.06.2017"Реалізація копметентнісно-діяльнісного підходу під час формування предметної математичної компетентності, використовуючи потенціал навчально-методичного комплекту з математики авторів С.О.Скворцової, О.В.Онопрієнко для учнів 1–4-х класів"
Криворізький державний педагогічний університет за підтримки видавництва "Ранок" та КЗ "Інноваційно-меодичний центр" Криворізької міської ради, м. Кривий Ріг
семінар-практикум
29.03.2017-24.05.2017"Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні"
Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг
курси підвищення кваліфікації викладачів
16.01.2017-28.01.2017"Математика. 4 клас. Методика формування вмінь розв'язування задач на знаходження невідомих за двома різницями. Методика формування вмінь розв'язування задач на пропорційне ділення. Наукова українська школа: коментар до "Основ стандарту"."
Інтерактивна школа творчого вчителя
вебінар
16.09.2016"Скворцова С.О. Методична система навчання математики у початковій школі: концептуальні засади. Онопрієнко О.В. Функції контролю й оцінювання навчальних досягнень молодших школярів у системі уроків. Листопад Н.П. Формування та перевірка предметної математичної компетентності. Скворцова С.О. та Сушко М.О. Навчально-методичний комплект "Математика" авторів С.О. Скворцової та О.В. Онопрієнко."
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, Одеський обласний інститут удосконалення вчителів, за підтримки видавництва "Ранок", м. Одеса
семінар-практикум
16.09.2016"Бевз В.Г. Нові підручники з математики для 8 класу. Тарасенкова Н.А. Особливості підручників з алгебри і геометрії авторських колективів, до складу яких входить Н.А. Тарасенкова. Школьний О.В. Методичні особливості підготовки випускників загальноосвітніх шкіл до ЗНО з математики. Глобін О.І. Білінгвальний підручник з алгебри для 8 класу."
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, Одеський обласний інститут удосконалення вчителів, за підтримки видавництва "Ранок", м. Одеса
семінар-практикум
16.09.2006"Intel® Навчання для майбутнього" (ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів згідно з Державним стандартом України)
Дніпропетровський обласний інститут післдипломної педагогічної освіти, м. Кривий Ріг
48-годинний курс в системі післядипломної педагогічної освіти
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
01.09.2014 - по даний часСтарший викладач кафедри початкової освіти
Криворізький державний педагогічний університет
02.10.2012-31.08.2014Асистент кафедри змісту і методики початкового навчання
Криворізький національний університет
01.10.2009-30.09.2012аспірант
Криворізький державний педагогічний університет
24.11.2008-30.09.2009Інспектор навчального відділу
Криворізький державний педагогічний університет
01.09.2005-21.11.2008Вчитель англійської мови
Криворізька загальноосвітня школа №105
01.09.2004-09.04.2005Вчитель початкових класів
Криворізька Тернівська гімназія
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
23-24 червня 2022 р., м. Тернопіль (Україна) - м. Переворськ (Польща)Міжнародна наукова інтернет-конференція
Світ наукових досліджень. Випуск 10
Розвиток мотиваційної сфери в учнів початкової школи на уроках математики засобами ігрової діяльності (тривалість 18 годин / 0,6 кредиту ЄКТС)
http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3781
08.06.2022 р.ХХVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
STEM-технологія як засіб навчання здобувачів освіти здійснювати дослідження на матеріалі математичного змісту
08.06.2022 р.ХХVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Значення наочних посібників у формуванні вмінь здобувачів освіти працювати з інформацією на уроках математики
17-18 червня 2021 р., Резекне, Латвія, Резекненська академія технологійМіжнародна наукова практична конференція
Навколишнє середовище. Технологія. Ресурси
Formation of top job skills of tomorrow among computer engineering and information technologies undergraduate students in the process of learning english
http://journals.rta.lv/index.php/ETR/article/download/6642/5374
20-23 травня 2020 р., Резекне, Латвія, Резекненська академія технологійМіжнародна наукова конференція
Суспільство. Інтеграція. Освіта
Networked professional learning: the influence on university teachers’ selfefficacy to create a positive university climate
https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Aristova3/publication/341565809_NETWORKED_PROFESSIONAL_LEARNING_THE_INFLUENCE_ON_UNIVERSITY_TEACHERS%27_SELF-EFFICACY_TO_CREATE_A_POSITIVE_UNIVERSITY_CLIMATE/links/5eca886f458515626cc7d73a/NETWORKED-PROFESSIONAL-LEARNING-THE-INFLUENCE-ON-UNIVERSITY-TEACHERS-SELF-EFFICACY-TO-CREATE-A-POSITIVE-UNIVERSITY-CLIMATE.pdf?origin=publication_detail
18–21 травня 2017 р., м. Одеса, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. УшинськогоІІІ Міжнародний конгрес
Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі
Мотиваційний аспект формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
https://drive.google.com/file/d/0B34KZFqaGoAySWp6V3JjeGh2ZzlzQVNkNWxMX2ZsNjQtSWs4/view
15–16 вересня 2016 р., м. Одеса, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. УшинськогоВсеукраїнська науково-практична конференція
Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи
Роль наступності у формуванні предметної математичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
http://difur.in.ua/wp-content/uploads/2017/01/Odesa_zbirnyk_tez.pdf
16–17 жовтня 2014 р., м. ДрогобичМіжнародна науково-практична конференція
Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної школи
Дослідження мотивації досягнення успіху у студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2014_7_27.pdf
2012 р., Вествуд, КанадаМіжнародна заочна конференція
Science, Technology and Higher Education
Personally focused training process at elementary school
2012 р., Ставрополь, Ставропольський державний університетВсеросійська заочна науково-практична конференція
Теоретичні і прикладні проблеми сучасної педагогіки
Личностно-ориентированное обучение в начальной школе
https://books.google.com.ua/books?id=Chi8CwAAQBAJ&pg=PT81&lpg=PT81&dq=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D0%BA+%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&source=bl&ots=j01iRpWlJ_&sig=ACfU3U0sCeXV1r7KbZynzKGMaxUQRkHnow&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwjo9prV-abgAhXIDCwKHZSWA5YQ6AEwAHoECAcQAQ#v=onepage&q=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&f=false
2010 р., м. УманьМіжнародна науково-практична конференція
Роль едукаційного середовища у підготовці вчителя початкової школи
Роль мотивації в осмисленні навчальної діяльності учнів початкової школи
22 – 25 травня 2012 р., Кривий Ріг, КНУМіжнародна науково-технічна конференція
Сталий розвиток промисловості та суспільства
Зміст та структура усвідомленого ставлення до навчання
http://ktu.edu.ua/nauka/konferentsiyi-seminari-na-bazi-knu/mizhnarodna-naukovo-tehnichna-konferentsiia-stalii-rozvitok-promislovosti-ta-suspilstva-z-22-po-25-travnia-2012-r#.XFxdfbhS-Ul
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2017Подяка за участь у міжнародному стажуванні "Сучасний університет: міжнародна співпраця і мобільність задля інновацій через проектний підхід", яке відбулося у м. Лодзь, Польща. Фундація Central European Academy Studies and Certifications
2015Подяка з нагоди 55-річчя психолого-педагогічного факультету. Деканат психолого-педагогічного факультету, Криворізький державний педагогічний університет
2015Подяка за вагомі результати в науково-дослідній діяльності у 2014 році. Криворізький державний педагогічний університет
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31