Зеленкова
Наталія Іванівна

Основні відомості:
Науковий ступіньКандидат педагогічних наук
Вчене званняДоцент кафедри педагогіки
Посададоцент
Навчальні дисципліниЗагальна педагогіка; Організація дистанційного навчання.
Наукові інтересиВпровадення активних методів; інформаційно-комунікаційні технології навчання у процесі фахової підготовки майбутніх педагогічних кадрів.
Наукове кредоЗаймайся тим, що до душі й роби це від душі.
Контактна інформація:
Службова адресаКафедра педагогіки, Криворізький державний педагогічний університет, пр. Гагаріна, 54; м. Кривий Ріг, 50086, Україна
Службовий e-mailКафедра педагогіки КДПУ <[email protected]>
Службовий телефон (кафедра, відділ)(056) 440-59-80; (097) 055 3757
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1978-1982Криворізьський державний педагогічний інститут
спеціальність «математика»
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
1997 Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В. К. Винниченка
«Дидактичні умови формування пізнавальної самостійності школярів на уроках математичного циклу» за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
2014 Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні
Державний вищій навчальний заклад "Криворізький національний університет"
стажування
2020Коучингові технології у діяльності фахівців системи освіти
КДПУ, Кривий Ріг
стажування
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
1983-1992Вчитель математики
Локосовська середня школа Сургутського району Тюменської області
1992-2007Старший лаборант-асистент-старший викладач-доцент кафедри педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет
2007-2010Заступник декана індистріально-педагогічного факультету
Криворізький державний педагогічний університет
2010-2013завідувач кафедри педагогіки-
Криворізький державний педагогічний університет
2013доцент кафедри педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
м. Кривий Ріг (2012,2013, 2015, 2016)Міжнародна науково-технічна конференція
«Сталий розвиток промисловості та суспільства»
Формування пізнавальної самостійності як важливого показника творчих здібностей студентів у практиці вузівського навчання. Застосування міні-проектів як змістовно-процесуального складника розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей магістрів (в с.а.). Наукова організація самостійної праці студентів в умовах вищої освіти навчання.
м. Суми 2014 Міжнародна науково-практична конференція
«Іновації в освіті: філософія, психологія, педагогіка»
Сутність та зміст професійної спрямованості майбутніх інженерів (в с.а.)
м. Київ 2015Всеукраїнська науково-практична конференція
«Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки та перепідготовки освітянських кадрів»
Самоосвіта майбутнього фахівця як показник рівня професіоналізм (в с.а.).
м. Переяслав-Хмельницький 2015Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти
Проблемний підхід у підготовці майбутніх фвхівців як умова формування готовності до професійної діяльності (в с.а.)
г. Махачкала 2014 V Международная научно-практическая конференция
Теоретические и практические проблеиы развития современной науки
Готовность будущих горных инженеров к профессиональной деятельности как педагогическая проблема (в с.а.)
г.Одесса 2009Международная научно-практическая конференция
Интеграция ученической и студенческой молодежи с особенными требованиями в системе профессионального образования и современная жизнь
Подготовка будущих педагогов к воспитательной работе с детьми ограниченных возможностей
м. Кривий Ріг 2006Всеукраинская научно-практическая конференция
Проблема структурирования педагогических знаний как условие подготовки будущих специалистов
Модульно-рейтинговая система оценивания знаний учащихся (в с.а.)
м. Кривий Ріг 2003Всеукраинская научно-практическая конференция
Проблемы и перспективы культурологической концепции личностно-ориентированого образования
Учебно-исследовательская работа как средство формирования готовности будущих педагогов к профессиональной деятельности
м Кривой Рог 2000Всеукраинская научно-практическая конференция
Активизация учебной деятельности в школе и вузе
Познавателная самостоятельность как условие активизации учебной деятельности школьников
м. Херсон 2000Всеукраїнська науково-практична конференція

Сумісна методична робота школи та вузу як шлях вдосконалення педагогічного професіоналізму вчительських кадрів (в с.а.)
г. Кривой Рог 1998Международная научно-практическая конференция
Формирование творческой личности в учебном процессе
Стимулирование творческой активности учащихся в учебном процессе
м. Кривий Ріг 2011Всеукраїнська науково-практична конференція
Єдність і взаємодія інтелектуального й емоційного аспектів у сучасному освітньому просторі
Індивідуальний підхід як засіб формування інтелектуальної культури учнів
м. Кривий Ріг 1995Всеукраїнська науково-практична конференція
Активізація навчалної діяльності школярів
Методи активізації пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі
м.Кривий Ріг 2011Міжнародна науково-технічна конференція
Проблема імітаційно-ігрового пілходу до організації навчального процесу у вищій шкод
Імітаційно-ігровий підхід як засіб формування творчої особистості
г. Криврй Рог 1998

Позиція вчителя і учня як умова до творчої співпраці
м.Кривий Ріг1998Міжнародна науково-технічна конференція
Формування і діяльність творчої особистості
Творчість вчителя - шлях до формуванні творчої особистості школяра
м.Кривий Ріг 1996Всеукраїнська науково-практична конференція
Проблема гуманізації навчально-виховного процесуу педагогічній теорії та практиці української школи
Розвиток пізнавалної самостійності школярів як умова гуманізації навчально-виховного процесу
г. Кривой Рог 1995ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
Индивидуальній подход к подготовке будущего учителя
Индивидуализация учебной работи как средство познавательной самостоятелности школьников
г.Горловка 1994Всеукраїнська науково-практична конференція
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧччччччччччччч
Пути повышения качестмвенной подготовки учителских кадров
December 25-27, JAPAN Osaka,2019IY Vinternational scientific and practical
«PERSPECTIVESOFWORLDSCIENCEANDEDUCATION
В. Сухомлинський про природу як засіб формування гармонійно-розвиненої особистості та його внесок у природничу освіту
Гранти та наукові проекти:
Терміни виконанняНазва проекту/ Грантодавець/ Участь (виконавець, технічний працівник тощо)
01.01.2014-31.12.2016"Адаптивна система індивідуальної підготовки гірничого інженера на базі інтегрованої структури штучного інтелекту"Електронний наставник"
Держбюджетна тема
Виконавець
01.01.2009-31.12.2011Теорія і практика підготовки майбутніхедагогів до гармонізації інтелектуального та емоційного факторів навчання учнів загалноосвітніх шкіл
Держбюджетна тема
Керівник проекту
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 20.03.2014Захист дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Формування педагогічного такту майбутнього вчителя початкової школи у процесі професійної підготовки
Федорова Людмила Григорівна
Присуджено науковий ступінь зі спеціалності13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
15-18 травня 2018 р., м. ГлухівВсеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни "Педагогіка"Грамота за найквітковішу "Активну перерву"
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2000Нагородено нагрудним знаком «Відмінник освіти України»
2002, 2010, 2011Грамоти ректорату Криворізького державного педагогічного університету за досягнуті результати в науково-дослідній роботі
2003Почесна грамота Міністерства освіти та науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діялність
2015Грамота виконкома Криворізької міської ради за високий професіоналізм,ініціативність, творчість, вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти і науки, підготовку кваліфікованих спеціалістів
2017Грамота ректорату Криворізького державного педагогічного університету за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, активну участь у громадському житті університету
2007Грамота ректорату Криворізького державного педагогічного університету за успіхи в справі навчання і виховання студентської молоді, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну участь у науковій, та громадській роботі
2014Подяка ректорату Криворізького державного педагогічного університету за тісну співпрацю і той внесок, який Ви робите у розвиток наукового потенціалу молодого покоління
2004Грамота ректорату Криворізького державного педагогічного університету за підготовку і проведення Міжнародної конференції "Розвиток особистості в полікультурному слов"янському освітньому просторі
2000Подяка Дніпропетровської обласної деравної адміністрації за багаторічну самовіддану працю, спрямовану на формування інтелектуального потенціалу нашої держави.
2004Почесна грамота Дзержинської народної ради за плідну педагогічну діяльність та особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30