Коновал
Олександр Андрійович

Основні відомості:
Науковий ступіньдоктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук
Вчене званняпрофесор
Посадазавідувач кафедри фізики та методики її навачння
Навчальні дисципліниТеоретична фізика (класична та релятивістська механіка, класична те релятивістьска електродинаміка), теорія відносності й електродинаміка, загальний курс фізики (механіка)
Наукові інтересиметодика навчання фізики у вищих ПНЗ та в ЗНЗ
Наукове кредо" тільки теорія може сказати, що ж вимірюється в експерименті"
Контактна інформація:
Службова адресаКафедра фізики та методики її навчання, Криворізький державний педагогічний університет, пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, 50086, Україна
Службовий e-mailolexandr.konoval@kdpu.edu.ua
Службовий телефон (кафедра, відділ)470-13-42, кафедра фізики та методики її навачння
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1964-1968Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської
Фізика, кваліфікація і звання вчителя фізики середньої школи
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
1976Інституту напівпровідників АН УРСР, М. Київ
«Дослідження шумів фотоструму в полікристалічних шарах сульфіду кадмію» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.
2010Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ
«Теоретичні і методичні засади вивчення електродинаміки як релятивістської теорії у вищих педагогічних навчальних закладах» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
11 грудня 2014 - 08 квітня 2015Курс польської мови (рівень А1)
КПІ ДВНЗ "КНУ"
підвищення кваліфікації
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 Scopus
 ORCID
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
10-12 апреля 2012 года, г. Барнаул, Алтайская государственная педагогическая академияМіжнародна
Психодидактика высшего и среднего образования
Учет индивидуальных стилей учебной деятельности как фактор повышения эффективности самостоятельной работы студентов
17-18 травня 2013р., м. Кіровоград, КДПУ імені В. ВинниченкаВсеукраїнська
Засоби і технології сучасного навчального середовища
Дискусійні питання в традиційній методиці навчання електродинаміки
10-13 июля 2012 г., Республика Алтай, г. Горно-АлтайскМіжнародна
Информация и образование: границы коммуникаций
Новая модель организации самостоятельной учебной деятельности студентов в современной информационно-образовательной среде педагогического вуза
01-02 жовтня 2013 р., м. Камянець-Подільський, К-ПНУ ім. І. ОгієнкаМіжнародна
Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю
Аналіз висвітлення кінематичних наслідків спеціальної теорії відносності в підручниках для середніх навчальних закладів
1-4 жовтня 2013 р., м. Ялта, Кримський гуманітарний університетМіжнародна
Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології
Методико-праксіологічні підходи до організації самостійної роботи студентів
15-17 апреля 2014 года, г. Барнаул, Алтайская государственная педагогическая академияМіжнародна
Психодидактика высшего и среднего образования
Формирование критического мышления студентов в процессе самостоятельного анализа особенностей электрического поля движущейся заряженной частицы
30 – 31 жовтня 2017 року, м. Київ, УкраїнаМіжнародна
Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики
Урахування стилю навчальної діяльності як умова забезпечення самоосвітньої компетентності педагога
18-19 квітня 2018 року Маріупольський державний університет (м. Маріуполь, Україна)Міжнародна
Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи
Розвиток критичного мислення вчителя як актуальна проблема нової української школи
м. Кіровоград, 22-23 травня 2015 року. Міжнародна науково-практична конференція
«Засоби і технології сучасного навчального середовища».

м. Кам'янець-Подільський, 2015року. Х Міжнародна наукова конференція
«Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічного профілю»

м. Херсон, 29-30 жовтня 2015 року. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Інноваційний вимір розвитку природничо-математичної та технологічної освіти».

м. Кіровоград, 27-28 травня 2016 року. Міжнародна XII (XXII) науково-практична конференція
«Засоби і технології сучасного навчального середовища».

м. Київ, 30-31 жовтня 2017 року. Міжнародна науково-технічна конференція
«Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики».

м. Херсон, 27 жовтня 2017 року. Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю
«Від знаннєвої парадигми до компетентністної: реалії перспективи».

м. Одеса, 28 травня – 1 червня 2018 року.8а Міжнародна науково-технічна конференція
«Cенсорна електроніка та мікросистемні технології» (СЕМСТ-8)

м. Херсон, 13-15 вересня 2018 року.Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі».

м. Тернопіль, 20-21 травня 2019 року.Міжнародна науково-практична конференція
«Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті Нової української школи».

м. Херсон, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 24-25 жовтня 2019 року.Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Формальна й неформальна освіта крізь призму STEM-технологій».

Chişinău, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 20. 11.19. International Scientific Conference (CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ)
«Contemporary Approaches to Linguistics and Foreign Language Didactics» (PROBLEME ACTUALE ALE LINGVISTICII ŞI DIDACTICII LIMBILOR STRĂINE)
Гранти та наукові проекти:
Терміни виконанняНазва проекту/ Грантодавець/ Участь (виконавець, технічний працівник тощо)
(Термін виконання: початок - 01.01.2009 р., закінчення - 31.12.2011 р.).Держбюджетна тема: «Науково-методична система вивчення електромагнетизму на засадах теорії відносності в умовах кредитно-модульного навчання» (номер державної реєстрації № 010911002916)
МОН УКраїни
Керівник теми
(Термін виконання: початок - 01.01.2012 р., закінчення -31.12.2014 р.).Держбюджетна тема: Дидактичні засоби самостійної роботи студентів» (номер державної реєстрації № 0112Ш00360)
МОН України
Керівник теми
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31