Гамалі
Ольга Ігорівна

Основні відомості:
Науковий ступінькандидат філологічних наук
Вчене званнядоцент
Посададоцент кафедри російської філології та зарубіжної літератури
Навчальні дисципліниСучасна російська літературна мова; Загальне мовознавство; Історія російської літературної мови; Проблемні питання сучасної російської мови; Основи лінгвокультурології
Наукові інтересилінгвопоетика, лінгвокультурологія, лексика і фразеологія російської мови, соціолінгвістика
Контактна інформація:
Службова адресаКривий Ріг, проспект Гагаріна, 54, КДПУ, каф. російської філології та зарубіжної літератури
Службовий e-mailhamaliolig@gmail.com
Службовий телефон (кафедра, відділ)(056)405-05-51
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1975 - 1980Московський державний університет імені М.В.Ломоносова
Російська мова і література
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
1990Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
"Семантическая структура соотносительных фразеологических единиц русского и украинского языков (на материале фразеологизмов модели "прилагательное + существительное")"
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
04.07.2001 - 05.08.2001Російська мова як іноземна
Державний Інститут російської мови імені О.С.Пушкіна, Москва, Росія
підвищення кваліфікації
03.07.2016 - 16.07.2016Міжнародна літня гуманітарна школа Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині і Коледжу іноземних мов у Свеце (Польща)
Топольчанки (Словаччина)
підвищення кваліфікації
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
01.09.1980 - 09.10.1980викладач
Криворізький державний педагогічний інститут
10.10.1980 - 08.12.1983аспірант
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
09.12.1983 - дониніасистент, старший викладач, доцент, завідувач кафедри, доцент
Криворізький державний педагогічний університет
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
6-7 жовтня 2017 року, Україна, Херсон, Херсонський державний університетміжнародна
Лінгвістика ХХ століття: здобутки та перспективи
Концепт "РОДИНА" в книге Петра Вайля "Карта родины"
9-10 листопада 2017 р. Україна, Кривий Ріг, ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»міжнародна
V Міжнародна наукова конференція «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри»
Семантика наименований пищевых продуктов в русских фразеологизмах
13-14 жовтня 2017 р., Росія, Улан-Удеміжнародна
Науково-практична конференція «Російська філологія: погляд із регіону (до 85-річчя від дня утворення кафедри російської мови і загального та історичного мовознавства і кафедри російської і зарубіжної літератури БДУ)»
Языковая репрезентация категории «время» в поэтической картине мира А. Ахматовой
19–20 жовтня 2017 р., Україна, Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразінаміжнародна
«Ідеї Харківської філологічної школи в парадигмах сучасного гуманітарного знання: традиції і новаторство»
Лингвопоэтические особенности портрета в прозе Л. Улицкой (на материале романа «Медея и ее дети»)
10 квітня 2018 року, Україна, м. Бахмут, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Бахмут) спільно із Східноукраїнським національним університетом ім. Володимира Даляміжнародна
VI Міжнародна наукова конференція «Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення»
Особенности антропонимов в произведениях Э. Сафарли
27-28 червня 2018 року, Польща, Ольштин, Вармінсько-Мазурський університет міжнародна
XX Міжнародна слов’янська конференція «Польські та східнослов’янські мовні, літературні і культурні контакти»
Лексико-тематическая и функциональная характеристика терминологии в научно-фантастической прозе начала ХХ в.
26–27 квітня 2018 року, м. Кривий Ріг, КДПУвсеукраїнська
Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
Особенности характеристики речи персонажей в рассказах В. М. Шукшина
30 березня 2017 р., інтернет-формат; Україна - Росія, Мелітополь – Севєродвинськміжнародний
V Міжнародний науково-практичний заочний семінар «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі»
Лингвопоэтические особенности портрета в художественной картине мира Д. Рубиной (на материале романа «Почерк Леонардо»)
06–07 квітня 2017 р., Україна, Дніпро,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончараміжнародна
VIІI Міжнародна наукова конференція «Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах»
Концепт Любовь в поэтической картине мира М. Щербакова
Від 1 червня по 1 липня 2017 р., інтернет-формат; Росія, Севєродвинськ, Гуманітарний інститут філії ФДАОУ ВПО «Північний (Арктичний) федеральний університет імені М. В. Ломоносова» в м. Севєродвинськуміжнародна
VIII Міжнародна наукова конференція «Проблеми концептуалізації дійсності і моделювання мовної картини світу»
Особенности художественной картины мира В. Дудинцева (на материале романа «Белые одежды»)
28-29 червня 2017 р., Польща, Ольштин, Вармінсько-Мазурський університетміжнародна
XIX Міжнародна слов’янська конференція «Польсько-східнослов’янські мовні, літературні і культурні контакти»
Особенности речевой характеристики персонажей в рассказах В.М. Шукшина
8-9 грудня 2016 р., м. Уфа (Росія) , Башкирський державний університетміжнародна
«Слов’янські етноси, мови і культури в сучасному світі», присвячена пам’яті професора Л. М. Васильєва і професора М. Г. Хайрулліної
«Моральный кодекс» делового человека (труженика) в русских и украинских паремиях
14-15 квітня 2016 року, м. Харків, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди міжнародна
XVІ Міжнародна наукова конференція «Семантика мовних одиниць»
«КАМЕННЫЕ ОБРАЗЫ» В ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЙ КАРТИНЕ МИРА П. П. БАЖОВА
18-20 травня 2016 року, м. Львів, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, а також Католицький університет ім. Яна Павла ІІ, м. Люблін (Республіка Польща)міжнародна
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє»
Аксиологический аспект изучения языка трудов Д. С. Лихачева: эмоционально-оценочные средства
16-21 травня 2016 року, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Бахмутміжнародна
Міжнародна наукова інтернет-конференція «Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення»
Средства выражения оценки в идиостиле В. Аксенова (на материале романа «Остров Крым»)
23-24 червня 2016 р. м. Ольштин (Республіка Польща), Вармінсько-Мазурський університетміжнародна
XVIII Міжнародна Слов’янська конференція «Польсько-східнослов'янські мовні, літературні і культурні контакти»
Окказиональный ономастикон как средство вовлечения подростка в межкультурную коммуникацию (на материале цикла Дм.Емца о Тане Гроттер)
18 квітня 2016 року, Ланьчжоуський політехнічний університет (Китайська народна республіка, м. Ланьчжоу), Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна, м. Полтава) міжнародний
Китайсько-український інтернет-семінар «Мова. Література. Історія. Культура. Проблеми вивчення та викладання»
Художественные концепты Родина и Чужбина в концептосфере Ивана Бунина
31 березня 2016 року, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончаравсеукраїнська
V Всеукраїнська науково-практична конференція «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України»
Работа с текстами глянцевых журналов как средство аккультурации иностранных студентов
15-16 травня 2019 року, Україна, м. Херсон, Херсонський державний університетміжнародна
ІІ науково-практична конференція «Лінгвістика ХХІ століття:здобутки та перспективи»
Речевой "портрет" современного интеллигента (Б.Акунин "Нечеховская интеллигенция")
7-8 травня 2019 р., Україна, м. Полтава, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюкаміжнародна
V науково-практична конференція «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця»
Концепт «історія» в художній картині світу М. Алданова
12–13 квітня 2019 року, Україна, м. Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.міжнародна
IX наукова конференція «Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах»
Отражение языковых инноваций в идиостиле Ю. Полякова
з 1 червня по 1 липня 2019 р., Росія, м. Севєродвінськ, ФДАОУ ВПО «Північний (Арктичний) федеральныи університет імені М.В. Ломоносова»міжнародна
IX наукова інтернет-конференція «Проблеми концептуалізації дійсності й моделювання мовної картини світу»
Расширение границ использования научно-технических терминов в русской фантастике начала ХХ века
http://problem-concept.ru http://rucont.ru http://elibrary.ru
25-26 квітня 2019 року, м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університетвсеукраїнська
ІІ науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми філології та методики викладання мов»
Специфика ономастикона поэтических текстов Ю. Каминского
elibrary.kdpu.edu.ua
15-16 листопада 2018 року, Херсон, Херсонський державний університетвсеукраїнська
І науково-практична конференція «Мова. Суспільство. Культура»
Семантические типы сравнений в поэтической речи Арсения Тарковского
15 березня 2019 року, Росія, м. Улан-Уде, Бурятський державний університетрегіональна
філологічні читання «Російська література радянського часу: імена, концепти, смисли», присвячені ювілеям російських класиків ХХ століття
Речевой портрет в повести А. П. Платонова «Котлован»
14 листопада 2019 року, Україна, м. Запоріжжя, Запорізький національний університетвсеукраїнська
Запорожжя в гуманітарному дискурсі
Семантика сравнений в поэтике А. ТарковскогоНаукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
Ужгород, 2015Студентська олімпіада з російської мови і літератури
Всеукраїнський
Особливості використання прецедентних феноменів у сучасних глянцевих журналах
Ярош Л.О.
Диплом переможця ІІ ступеня; перемога в номінації "Наукова доповідь з російської мови"
Ужгород, 2014Студентська олімпіада з російської мови і літератури
Всеукраїнський
Специфіка функціонування мов у студентському середовищі (на матеріалі мовлення студентів КПІ ДВНЗ "КПУ")
Шпильова А.С.
Диплом переможця ІІ ступеня
Кам'янець-Подільський, 2012Студентська олімпіада з російської мови і літератури
Всеукраїнський
Соціолінгвістичний портрет відділення РАФ КПІ ДВНЗ "КНУ"
Шпильова А.С.
Перемога в номінації "Наукова доповідь з російської мови"
Київ, 1987конкурс студентських наукових робіт з російської мови і літератури
Всеукраїнський
Актуалізація внутрішньої форми фразеологічних одиниць як засіб створення комічного ефекту
Спащенко (Холодова) Л.Є.
Диплом переможця ІІІ ступеня
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31