Гамалі
Ольга Ігорівна

Основні відомості:
Науковий ступінькандидат філологічних наук
Вчене званнядоцент
Посададоцент кафедри російської філології та зарубіжної літератури
Навчальні дисципліниСучасна російська літературна мова; Загальне мовознавство; Історія російської літературної мови; Проблемні питання сучасної російської мови; Основи лінгвокультурології
Наукові інтересилінгвопоетика, лінгвокультурологія, лексика і фразеологія російської мови, соціолінгвістика
Контактна інформація:
Службова адресаКривий Ріг, проспект Гагаріна, 54, КДПУ, каф. російської філології та зарубіжної літератури
Службовий e-mailhamaliolig@gmail.com
Службовий телефон (кафедра, відділ)(056)405-05-51
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1975 - 1980Московський державний університет імені М.В.Ломоносова
Російська мова і література
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
1990Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
"Семантическая структура соотносительных фразеологических единиц русского и украинского языков (на материале фразеологизмов модели "прилагательное + существительное")"
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
04.07.2001 - 05.08.2001Російська мова як іноземна
Державний Інститут російської мови імені О.С.Пушкіна, Москва, Росія
підвищення кваліфікації
03.07.2016 - 16.07.2016Міжнародна літня гуманітарна школа Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині і Коледжу іноземних мов у Свеце (Польща)
Топольчанки (Словаччина)
підвищення кваліфікації
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
01.09.1980 - 09.10.1980викладач
Криворізький державний педагогічний інститут
10.10.1980 - 08.12.1983аспірант
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
09.12.1983 - дониніасистент, старший викладач, доцент, завідувач кафедри, доцент
Криворізький державний педагогічний університет
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
6-7 жовтня 2017 року, Україна, Херсон, Херсонський державний університетміжнародна
Лінгвістика ХХ століття: здобутки та перспективи
Концепт "РОДИНА" в книге Петра Вайля "Карта родины"
9-10 листопада 2017 р. Україна, Кривий Ріг, ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»міжнародна
V Міжнародна наукова конференція «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри»
Семантика наименований пищевых продуктов в русских фразеологизмах
13-14 жовтня 2017 р., Росія, Улан-Удеміжнародна
Науково-практична конференція «Російська філологія: погляд із регіону (до 85-річчя від дня утворення кафедри російської мови і загального та історичного мовознавства і кафедри російської і зарубіжної літератури БДУ)»
Языковая репрезентация категории «время» в поэтической картине мира А. Ахматовой
19–20 жовтня 2017 р., Україна, Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразінаміжнародна
«Ідеї Харківської філологічної школи в парадигмах сучасного гуманітарного знання: традиції і новаторство»
Лингвопоэтические особенности портрета в прозе Л. Улицкой (на материале романа «Медея и ее дети»)
10 квітня 2018 року, Україна, м. Бахмут, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Бахмут) спільно із Східноукраїнським національним університетом ім. Володимира Даляміжнародна
VI Міжнародна наукова конференція «Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення»
Особенности антропонимов в произведениях Э. Сафарли
27-28 червня 2018 року, Польща, Ольштин, Вармінсько-Мазурський університет міжнародна
XX Міжнародна слов’янська конференція «Польські та східнослов’янські мовні, літературні і культурні контакти»
Лексико-тематическая и функциональная характеристика терминологии в научно-фантастической прозе начала ХХ в.
26–27 квітня 2018 року, м. Кривий Ріг, КДПУвсеукраїнська
Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
Особенности характеристики речи персонажей в рассказах В. М. Шукшина
30 березня 2017 р., інтернет-формат; Україна - Росія, Мелітополь – Севєродвинськміжнародний
V Міжнародний науково-практичний заочний семінар «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі»
Лингвопоэтические особенности портрета в художественной картине мира Д. Рубиной (на материале романа «Почерк Леонардо»)
06–07 квітня 2017 р., Україна, Дніпро,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончараміжнародна
VIІI Міжнародна наукова конференція «Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах»
Концепт Любовь в поэтической картине мира М. Щербакова
Від 1 червня по 1 липня 2017 р., інтернет-формат; Росія, Севєродвинськ, Гуманітарний інститут філії ФДАОУ ВПО «Північний (Арктичний) федеральний університет імені М. В. Ломоносова» в м. Севєродвинськуміжнародна
VIII Міжнародна наукова конференція «Проблеми концептуалізації дійсності і моделювання мовної картини світу»
Особенности художественной картины мира В. Дудинцева (на материале романа «Белые одежды»)
28-29 червня 2017 р., Польща, Ольштин, Вармінсько-Мазурський університетміжнародна
XIX Міжнародна слов’янська конференція «Польсько-східнослов’янські мовні, літературні і культурні контакти»
Особенности речевой характеристики персонажей в рассказах В.М. Шукшина
8-9 грудня 2016 р., м. Уфа (Росія) , Башкирський державний університетміжнародна
«Слов’янські етноси, мови і культури в сучасному світі», присвячена пам’яті професора Л. М. Васильєва і професора М. Г. Хайрулліної
«Моральный кодекс» делового человека (труженика) в русских и украинских паремиях
14-15 квітня 2016 року, м. Харків, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди міжнародна
XVІ Міжнародна наукова конференція «Семантика мовних одиниць»
«КАМЕННЫЕ ОБРАЗЫ» В ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЙ КАРТИНЕ МИРА П. П. БАЖОВА
18-20 травня 2016 року, м. Львів, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, а також Католицький університет ім. Яна Павла ІІ, м. Люблін (Республіка Польща)міжнародна
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє»
Аксиологический аспект изучения языка трудов Д. С. Лихачева: эмоционально-оценочные средства
16-21 травня 2016 року, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Бахмутміжнародна
Міжнародна наукова інтернет-конференція «Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення»
Средства выражения оценки в идиостиле В. Аксенова (на материале романа «Остров Крым»)
23-24 червня 2016 р. м. Ольштин (Республіка Польща), Вармінсько-Мазурський університетміжнародна
XVIII Міжнародна Слов’янська конференція «Польсько-східнослов'янські мовні, літературні і культурні контакти»
Окказиональный ономастикон как средство вовлечения подростка в межкультурную коммуникацию (на материале цикла Дм.Емца о Тане Гроттер)
18 квітня 2016 року, Ланьчжоуський політехнічний університет (Китайська народна республіка, м. Ланьчжоу), Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна, м. Полтава) міжнародний
Китайсько-український інтернет-семінар «Мова. Література. Історія. Культура. Проблеми вивчення та викладання»
Художественные концепты Родина и Чужбина в концептосфере Ивана Бунина
31 березня 2016 року, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончаравсеукраїнська
V Всеукраїнська науково-практична конференція «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України»
Работа с текстами глянцевых журналов как средство аккультурации иностранных студентов
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
Ужгород, 2015Студентська олімпіада з російської мови і літератури
Всеукраїнський
Особливості використання прецедентних феноменів у сучасних глянцевих журналах
Ярош Л.О.
Диплом переможця ІІ ступеня; перемога в номінації "Наукова доповідь з російської мови"
Ужгород, 2014Студентська олімпіада з російської мови і літератури
Всеукраїнський
Специфіка функціонування мов у студентському середовищі (на матеріалі мовлення студентів КПІ ДВНЗ "КПУ")
Шпильова А.С.
Диплом переможця ІІ ступеня
Кам'янець-Подільський, 2012Студентська олімпіада з російської мови і літератури
Всеукраїнський
Соціолінгвістичний портрет відділення РАФ КПІ ДВНЗ "КНУ"
Шпильова А.С.
Перемога в номінації "Наукова доповідь з російської мови"
Київ, 1987конкурс студентських наукових робіт з російської мови і літератури
Всеукраїнський
Актуалізація внутрішньої форми фразеологічних одиниць як засіб створення комічного ефекту
Спащенко (Холодова) Л.Є.
Диплом переможця ІІІ ступеня
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша