Перерва
Вікторія Вікторівна

Основні відомості:
Науковий ступінькандидат педагогічних наук
Посадаасистент кафедри ботаніки та екології
Навчальні дисципліниБотаніка з основами геоботаніки, Біологія, Фізіологія рослин, Основи сільського господарства, Загальна екологія та неоекологія
Наукові інтересиТермінологічна компетентність вчителя, ботанічна термінологія та номенклатура
Наукове кредоNomina si nescis, perit cognitio rerum. Et nomina si perdas, certe distinctio rerum perditur (Carl von Linné in Critica botanica,1736)
Контактна інформація:
Службова адреса50086, м.Кривий Ріг ,пр. Гагаріна, 54 Криворізький державний педагогічний університет
Службовий e-mailpererva@kdpu.edu.ua
Веб-сторінкаВеб-сторінка
Службовий телефон (кафедра, відділ)Кафедра ботаніки та екології
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1997-2002Криворізький державний педагогічний університет
Біологія та хімія
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2021м.Дніпро, ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"
"Формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх вчителів біології в процесі фахової підготовки" (13.00.04)
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
з 11 лютого по 21 червня 2019 р.Інформаційно-комунікативні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні
Кривий Ріг, КДПУ
підвищення кваліфікації
з 2 по 9 травня 2019 р.ІII Всеукраїнські курси гербарної справи
Інститут екології Карпат НАН України, м.Львів, Україна
Підвищення кваліфікації
17-27.02.2020«Web of Science: система навигации в мире научных публикаций»
Онлайн-семінар
Тренінг
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
з 2005 р. по теперішній часасистент кафедри ботаніки та екології
Криворізький державний педагогічний університет
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 Scopus
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
Wrocław, 31.05.2019І Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna
Osiągnięcia naukowe i perspektywy
Порівняльний аналіз впливу стимуляторів росту на морфометричні показники проростків
Warszawa, 30.08.2019Konferencjа Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna (on-line)
Science, research, development
Система діагностування сформованості професійно-термінологічної компетентності майбутніх вчителів біології
Sofia, Bulgaria, 18-20.09.2019The 1st International scientific and practical conference
Topical issues of the development of modern science
Оптимізація формування активного термінологічного словника майбутнього вчителя біології
Osaka, Japan, 2-4.10.2019The 1st International scientific and practical conference
Perspectives of world science and education
Аналіз солестійкості рослин морфометричним методом
Кривий Ріг, 23-24.11.2018V Міжнародна науково-технічна конференція
Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК. До 85-річчя заснування НДГРІ
Еколого-ценотична структура та фітоценотична активність видів рослинних угруповань ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Київ, 24–28.01.2019IV Всеукраїнський науковий форум
Адаптивні системи управління в освіті
Екологізація змісту професійної підготовки майбутніх вчителів біології
Дніпро, 4-5.04.2019VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
Сучасний рух науки
Використання засобів електронного навчання у професійній підготовці майбутнього вчителя біології
Кропивницький, 18-19.04.2019ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
Проблеми та перспективи професійної підготовки фахівців в умовах Євроінтеграції
Віртуальна біологічна лабораторія як перспективний напрям фахової підготовки майбутнього вчителя
Київ, 20-21.04.2019V Міжнародна науково-практична конференція
Актуальні питання сучасної науки
Реалізація форм еколого-просвітницької діяльності майбутнього вчителя біології
Харків, 26.04.2019Всеукраїнська науково-методичної Інтернет-конференція
Методологічні засади розвитку сучасних систем вищої освіти
Осучаснення змісту дисциплін професійної підготовки майбутніх вчителів біології в контексті потреб економіки
Київ, 3–4.05.2019Міжнародна науково-практична конференція
Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення
Метод світлової мікроскопії в ботаніці в контексті фахової підготовки вчителя біології
Львів, 16–17.05.2019ІV Міжнародна науково-практична конференція до 100-річчя кафедри інформаційно-вимірювальних технологій
Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи
Роль навчально-польової практики з ботаніки у формуванні професійно-термінологічної компетентності майбутніх вчителів біології
Тернопіль, 20-21.05.2019Міжнародна науково-практична конференція
Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи
Структура навчально-польової практики підготовки майбутніх учителів біології
Тернопіль, 6-7.06.2019Всеукраїнська науково-практична конференція
Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін
Здоров’язбережувальні функції віртуальних лабораторій у професійній підготовці вчителів біології
Луцьк, 23-25.05.2019 VIІ Міжнародна науково-практична конференція
Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019)
Досвід застосування вільного програмного забезпечення в процесі фахової підготовки вчителів біології
Одеса, 14-15.06.2019Міжнародна науково-практична конференція
Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки
Специфіка та перспективи використання мобільних додатків у фаховій підготовці майбутнього вчителя біології
Львів, 21–22.06.2019Міжнародна науково-практична конференція
Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології

Київ, 12-13.07.2019Міжнародна науково-практична конференція
Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень
Навчальний та науковий гербарій як невід’ємна складова фахової підготовки майбутніх вчителів біології
Харків, 26-27.07.2019Міжнародна науково-практична конференція
Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем виховання та освіти
Роль терміноелементів у становленні професійно-термінологічної компетентності спеціалістів
Одеса, 9-10.08.2019Міжнародна науково-практична конференція
Пріоритетні напрямки розвитку педагогічних та психологічних наук
Формування еколого-ботанічної терміносистеми майбутніх вчителів біології під час навчально-польової практики з ботаніки
Львів, 23-24.08.2019Міжнародна науково-практична конференція
Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні
Засоби візуалізації терміноодиниць фахової терміносистеми майбутнього вчителя біології
https://openarchive.nure.ua/bitstream/document/12237/1/termP.pdf
Херсон, 12-13.09.2019Науково-практична конференція
Реалії і перспективи природничо-математичної підготовки у закладах освіти
Становлення фахової терміносистеми майбутнього вчителя біології засобами семантизації
https://openarchive.nure.ua/handle/document/12237
Бердянськ, 19-20.09.2019VІІ Міжнародна науково-практична конференція
Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях
Складові фахової терміносистеми майбутнього вчителя біології
https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/95.pdf
Львів, 15-16.08.2020II Міжнародна науково-практична конференція
Проблеми та перспективи сучасної науки та освіти
Система термінологічної роботи студентів-біологів на прикладі вивчення біології клітини
http://lviv-forum.inf.ua/save/2020/15-16.08.2020/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
Kryvyi Rih, Ukraine, December 20, 2019
Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019), Kryvyi Rih, Ukraine,
The technique of the use of Virtual Learning Environment in the process of organizing the future teachers' terminological work by specialty
http://ceur-ws.org/Vol-2643/paper19.pdf
Kryvyi Rih, Ukraine, April 22, 2020E3S Web Conf.
The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020)
Issues of shaping the students’ professional and terminological competence in science area of expertise in the sustainable development era
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29057
Львів, 15-16.08.2020II Міжнародна науково-практична конференція
Проблеми та перспективи сучасної науки та освіти
Система термінологічної роботи студентів-біологів на прикладі вивчення біології клітини
Семей, Казахстан, 16 ноября 2020Международная научно-практическая
Современные проблемы охраны природы и устойчивое развитие
Экологизация содержания профессиональной подготовки будущего учителя биологии
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4227
Львів, 20-21 травня 2021ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
Теорія і практика сучасної науки та освіти
Фітомоніторинг антропогенного навантаження Криворіжжя за Diplotaxis muralis (L.) DC.
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2019Грамота Національного центру «Мала академія наук України» Національної академії наук МОН (наказ НЦ «МАНУ» від 03.09.2019 №154)
2020Грамота Криворізького державного педагогічного університету за вагомі результати в науково-дослідницькій діяльності у 2019 році (28.02.2020)
2020Грамота за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, ...з нагоди професійного свята - Дня працівників освіти та 90-річчя утворення університету (23.09.2020 №150)
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30