Савосько
Василь Миколайович

Основні відомості:
Науковий ступінькандидат біологічних наук
Вчене званнядоцент
Посададоцент кафедри ботаніки та екології
Навчальні дисципліниҐрунтознавство, Фізіологія рослин, Зелене будівництво та озеленення пришкільної ділянки, Комп’ютерне моделювання в біології
Наукові інтересипедогеохімія, екологічна та інвайронментальна біогеохімія фітоценозів, фітооптимізація девастованих земель
Наукове кредоIn natura veritas
Контактна інформація:
Службова адресапр. Гагаріна, 54 м.Кривий Ріг 50086
Службовий e-mailsavosko1970@gmail.com
Службовий телефон (кафедра, відділ)(056)470-13-38 Кафедра ботаніки та екології
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1987-1992Білоруська сільськогосподарська академя
Агрохімія та ґрунтознавство.
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2001Дніпропетровський національний університет
"Екологічна роль геохімічних бар’єрів в розподілі та міграції важких металів в ґрунтах територій, що межують з залізорудними гірничо-збагачувальними комбінатами" (науковий керівник – М.Г.Сметана)
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
1998Environment protection
Milieudefensie, Amsterdam, Netherlands
Training
2000Community connections
Northcentral Technical College, Wausau, Wisconsin, USA
Professional development and cultural enrichment program
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
2007 до ниніДоцент кафедри ботаніки та екології
Криворізький державний педагогічний університет
2003-2007Старший викладач кафедри ботаніки та екології
Криворізький державний педагогічний університет
1999-2003старший співробітник відділу інтродукції та акліматизації рослин
Криворізький ботанічний сад НАН України
1994 -1999Науковий співробітник лабораторії промислової екології та здоров’я
Український НДІ Промислової медицини МОЗ, м. Кривий Ріг
1993-1994молодший науковий співробітник відділу оптимізації техногенних ландшафтів
Криворізький ботанічний сад НАН України
1991-1992Технолог тепличного комплексу
Яворівське «Сірка», м. Новояворівськ, Львівська обл.
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
16–17 лютого 2016 року, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ, Україна П’ята Міжнародна науково-практична конференція
РОСЛИНИ ТА УРБАНІЗАЦІЯ
Екобіогеохімія листового опаду лісових культурфітоценозів степу в умовах урболандшафтів
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2939
22-23 квітня 2016 року, Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, УкраїнаВсеукраїнська науково-практична конференція
БІОГЕОЦЕНОТИЧНІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТЕПОВИХ ЛАНДШАФТІВ І ЇХ ФІТОРЕКУЛЬТИВАЦІЯ
Сучасний стан лісових культурфітоценозів Криворіжжя
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2940
22-23 квітня 2016 року, Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, УкраїнаВсеукраїнська науково-практична конференція
БІОГЕОЦЕНОТИЧНІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТЕПОВИХ ЛАНДШАФТІВ І ЇХ ФІТОРЕКУЛЬТИВАЦІЯ
Щорічне надходження листового опаду у природному фітоценозі дуба звичайного Гурівського лісу
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2937
23−25 травня 2016 року, Державний дендрологічний парк «Олександрія», м. Біла Церква, УкраїнаМіжнародна наукова конференція
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ БОТАНІЧНИХ САДІВ І ДЕНДРОПАРКІВ
Вплив антропогенних та природних факторів на стан лісових культурфітоценозів Криворіжжя
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2938
23−25 травня 2016 року, Державний дендрологічний парк «Олександрія», м. Біла Церква, УкраїнаМіжнародна наукова конференція
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ БОТАНІЧНИХ САДІВ І ДЕНДРОПАРКІВ
Поширення хвойних в озелененні пришкільних ділянок Криворіжжя
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2934
25 травня 2016 року, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, УкраїнаМіжнародна науково-технічна конференція
РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВА
Современные технологии оздоровления почв, загрязненных тяжелыми металлами
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2941
11–12 октября 2016 года, УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки, БеларусьМеждународная научно-практическая конференція
ПОЧВА – УДОБРЕНИЕ – УРОЖАЙ
Технологии in situ оздоровления почв, загрязненных тяжелыми металлами
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2942
21 жовтня 2016 року, Дніпропетровський державний аграрно-економіний університет, м. Дніпро, УкраїнаРегіональна науково-практичної конференція
ЕКОЛОГО-НООСФЕРНЕ ВЧЕННЯ АКАДЕМІКА М.Т. МАСЮКА ТА ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ В ОСВІТІ, НАУЦІ ТА АГРОСФЕРІ УКРАЇНИ
Фитоэкстракция как метод оздоровления почв загрязненных тяжелыми металлами
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2984
25 листопаду 2016 року, Дніпропетровський державний аграрно-економіний університет, м. Дніпро, УкраїнаМіжнародна науково-практична конференція
СУЧАСНИЙ СТАН РОДЮЧОСТІ ЧОРНОЗЕМНИХ ҐРУНТІВ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
Вміст обмінних основ ґрунтів та стан деревних насаджень в промисловому регіоні
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2983
20-22 вересня 2017 року, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, УкраїнаVІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

Еколого-біогеохімічні характеристики листового опаду деревно-чагарникових видів в садово-паркових насадженнях промислового регіону
http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/18601
20-22 вересня 2017 року, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, УкраїнаVІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

Фіторізноманіття деревно-чагарникових рослин в зелених насадженнях степового міста
http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/18604
20-22 вересня 2017 року, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, УкраїнаVІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

Екологічні особливості щорічного потоку листового опаду деревних насаджень міського парку
http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/18602
20-22 вересня 2017 року, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, УкраїнаVІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

Алелопатичні особливості листового опаду садово-паркових насаджень промислового регіону
http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/18603
11-12 листопада 2017 року, Громадська спілка «Екологічна рада Криворіжжя», м. Кривий Ріг, Україна Міжнародний екологічний форум
«KRYVYI RIH GREEN STRATEGY. КРИВОРІЗЬКА ЗЕЛЕНА СТРАТЕГІЯ»
Оздоровлення ґрунтів забруднених важкими металами
24 – 25 листопада 2017 року, Науково-дослідний гірничорудний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»КНУ, м. Кривий ріг, УкраїнаIV міжнародна науково-практична конференція
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ РУДНИХ РОДОВИЩ
Концепция, стратегия и технологии оздоровления почв, загрязненных тяжелыми металлами
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2985
19 квітня 2018 року, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, смт Путила, Чернівецька область, Україна П’ята міжнародна науково-практична конференція
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФЛОРИСТИЧНИХ І ФАУНІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Сади і парки колишніх залізних рудників Криворізького регіону
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2950
26–27 апреля 2018 года, Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, БеларусьРеспубликанский научно-практический семинар
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Видовой состав деревьев и кустарников в садово-парковых насаждениях исторического центра г Кривой Рог (Украина)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2948
12–15 червня 2018 року, Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України (м. Київ) і Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України (м. Умань), УкраїнаХ Міжнародна наукова конференція
ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА В БОТАНІЧНИХ САДАХ І ДЕНДРОПАРКАХ
Вікові екземпляри дубу звичайного парку ім. Федора Мершавцева (м. Кривий Ріг) – перспективні меморіальні дерева
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2947
17–19 September 2018 year, Institute of Agrophysics, city Lublin, Poland12th International Conference
SOIL, PLANT & CLIMATE
Pedogeochemical barriers of heavy metals’migration
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2944
19–20 вересня 2018 р, Дендропарк «Олександрія» НАН України, м. Біла Церква, УкраїнаМіжнародної наукової конференція
ЗБЕРЕЖЕННЯ РІЗНОМАНІТТЯ РОСЛИННОГО СВІТУ У БОТСАДАХ ТА ДЕНДРОПАРКАХ: ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ,
Дендрологічні парки Криворіжжя: сучасний стан та склад насаджень
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2949
24-26 октября 2018 года, Государственное научное учреждение Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича, г. Минск, БеларусьIX Международная научная конференція
РЕГУЛЯЦИЯ РОСТА, РАЗВИТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ
Эффект действия гетероауксина при обработке семян трав в модельных условиях фиторекультивации девастованых земель
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2951
31 жовтня 2018 року, Автотранспортний коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, УкраїнаРегіональна науково-практична конференція
ЕКОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я
Актуальність питань сталого розвитку та екологічної безпеки лісових екосистем Криворізького регіону
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2943
13-15 ноября 2018 года, Институт леса НАН Беларуси, Гомель, БеларусьМеждународная научно-практическая конференция
БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ: СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Современное состояние лесных экосистем в условиях степи и техногенеза
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2905
14 листопада 2017 року, Громадська спілка «Екологічна рада Криворіжжя», м. Кривий Ріг, Україна Другий Міжнародний екологічний форум
«KRYVYI RIH GREEN STRATEGY. КРИВОРІЗЬКА ЗЕЛЕНА СТРАТЕГІЯ

14–15 листопада 2018 року, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, УкраїнаІІ Міжнародна наукова конференція
ЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІСОВИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ
Вертикальна структура та відносний життєвий стан лісових культурфітоценозів Криворіжжя
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2945
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша