Томашевський
Володимир Володимирович

Основні відомості:
Науковий ступіньДоктор педагогічних наук
Вчене званняДоцент
Посадазавідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
Навчальні дисципліниХудожнє конструювання, Основи формотворення, Основи зовнішньої рекламиКомплексне проектування, Композиція в рекламі
Наукові інтересиДизайн-освіта, мистецтво, зовнішня реклама, оформлення просторового середовища
Контактна інформація:
Службовий e-mailstyling@kdpu.edu.ua
Службовий телефон (кафедра, відділ)(0564) 92-87-70
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1985-1992Криворізький державний педагогічний інститут
креслення, образотворче мистецтво та праця.
1996-1999Аспірантура Криворізького державного педагогічного інституту
Педагогіка
2010-2013Докторантура Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка
Педагогіка
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2003Криворізький державний педагогічний університет
Організація творчої роботи молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
2020Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Теоретичні і методичні засади формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у закладах вищої освіти
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
з 1994членство у Національній спілці художників України
Криворізький осередок НСХУ, м. Кривий Ріг
Виставкова діяльність (всеукраїнські, регіональні, міські, персональні виставки)
з 2007членство у Спілці дизайнерів України
Криворізький осередок СДУ, м. Кривий Ріг
Виставкова діяльність (всеукраїнські, регіональні, міські, персональні виставки)
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
1992-2003 Викладач кафедри образотворчого мистецтва
Криворізький державний педагогічний інститут/університет
2003-2008Доцент кафедри образотворчого мистецтва
Криворізький державний педагогічний університет
2004-2005Декан художньо-графічного факультету
Криворізький державний педагогічний університет
2006-2010Декан факультету мистецтв
Криворізький державний педагогічний університет
2008-2016Доцент кафедри ДПМ та дизайну
Криворізький державний педагогічний університет
2017-дониніЗавідувач кафедри ДПМ та дизайну
Криворізький державний педагогічний університет
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
м. Київ – 2003р. ІV Міжнародна науково-практична конференція
«Реклама і дизайн ХХІ сторіччя: наука, освіта, бізнес»
Зовнішня реклама в освітньому процесі ВНЗ
м. Київ – 2007р.V Міжнародна науково-практична конференція
Реклама і дизайн – європейський вибір: освіта, наука, практика
Зовнішня реклама в освітньому процесі художньо-педагогічних спеціальностей ВНЗ
м. Полтава – 2010рІ Міжнародна науково-практична конференція
Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід
Підготовка майбутніх художників-конструкторів у системі вищих навчальних педагогічних закладів
м. Одеса – 2010р. Всеукраїнська науково-практична конференція
Декоративно-прикладне мистецтво в національній системі художньо-педагогічної освіти: досвід і перспективи
Художня підготовка мйбутніх учителів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
м. Умань – 2011р.Всеукраїнська науково-практична конференція
Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми, перспективи
Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх дизайнерів в системі вищої освіти
м. Кривий Ріг – 2012р. Криворізька сесія І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю
Придніпровські соціально-гуманітарні читання
До проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах
м. Кривий Ріг –2013р.Міжнародна науково-технічна конференція (секція «Педагогіка»)
Сталий розвиток промисловості та суспільства
Світоглядні засади формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах
м. Полтава – 2013р.ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
Феномен писанки в сучасному культурно-освітньому просторі
Формування естетичної культури майбутніх дизайнерів в системі університетської освіти України
м. Полтава – 2013р.ІІ Міжнародний конгрес
Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст
Естетична культура майбутніх дизайнерів як соціально-історична, культурологічна та психолого-педагогічна категорія
м. Херсон – 2013р.Міжнародна науково-технічна конференція
Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи
Проблема професійної підготовки майбутніх дизайнерів у системі вищих навчальних закладів
м. Херсон – 2013р.Всеукраїнський науково-педагогічний семінар
Розвиток науково-технічної та художньо-естетичної творчості молоді
Системоутворювальна роль естетичної культури в процесі підготовки майбутніх дизайнерів
м. Ніжин – 2014р.Всеукраїнська науково-практична конференція
Соціально-педагогічна парадигма виховання: сутність та шляхи реалізації
Формування естетичної культури як засіб виховання майбутніх дизайнерів у ВНЗ
м. Київ – 2014рВсеукраїнська науково-практична конференція
Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття
Реалізація естетичної культури в процесі підготовки фахівців з дизайну у ВНЗ
м. Кривий Ріг –2014р.Всеукраїнська науково-практична конференція
Підвищення якості освіти в професійній підготовці майбутніх вчителів
Підвищення якості навчання майбутніх дизайнерів посередництвом естетичної культури у ВНЗ
м. Херсон – 2015р.VII Міжнародна науково-практична конференція ХХІІ Всеукраїнських педагогічних читань
Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості
Зв’язок естетичної культури майбутніх дизайнерів з різними формами суспільної свідомості
м. Харків – 2015р.VIIІ Міжнародний форум
Дизайн-освіта 2015
Формування естетичної культури майбутніх дизайнерів. Теоретичний аспект
м.Умань – 2015р. ІІ Міжнародна науково-практична конференція
Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи
Формування естетичної культури майбутніх дизайнерів як науково-педагогічна проблема
м. Полтава – 2015р.ІІІ Міжнародний конгрес
Етнодизайн в контексті українського національного відродження та європейської інтеграції
Від дизайн-освіти до дизайну свідомості (До проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів)
м. Київ -- 22-23 грудня 2015 р., м. Краків (Польща) – 22-23 лютого 2016р.: VІІІ-а Міжнародна науково-практична конференція
Проблеми емпіричних досліджень в психології» (до 100-річчя від дня народження Ролана Барта).
Формування естетичної культури майбутніх дизайнерів в системі університетської освіти в Україні
м.Кривий Ріг –2015р. Міжнародна науково-технічна конференція (секція «Педагогіка»)
Сталий розвиток промисловості та суспільства
Аналіз стану сформованості естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах
м.Кривий Ріг –2016р.Міжнародна науково-технічна конференція
Розвиток промисловості та суспільства
Формування естетичної культури майбутнього дизайнера. Теоретико-методологічний аспект
м. Херсон - 2016 р.ІІІ Міжнародний науково-методичний семінар з проблем розвитку початкової мистецької освіти
Формування системи знань з історії образотворчого мистецтва учнів шкіл естетичного виховання
Естетична культура майбутнього дизайнера: соціокультурні, психологічні та педагогічні аспекти формування
м. Херсон - 2016 р.ІВсеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція
Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації управлінських структур: світовий досвід
Підготовка менеджерів освітньої галузі до естетизації навчальних закладів
м. Херсон - 2016 р.ІІ Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-методична конференція
Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами
Роль вищих навчальних закладів в системі формування естетичної культури майбутніх фахівців з дизайну
м. Херсон - 2016 р.Всеукраїнська науково-практична конференція
Філософія права як методологічна основа формування правової культури майбутніх юристів
Філософські засади формування естетичної культури майбутніх фахівців в системі вищої освіти
м. Кривий Ріг - 2017 р.Всеукраїнська науково-практична конференція
Актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів
Естетична культура як невід’ємна частина професійної підготовки майбутніх дизайнерів
м. Херсон - 2017 р.Всеукраїнський науково-практичний семінар
Психолого-педагогічне забезпечення якості професійної підготовки майбутніх юристів
Науково-педагогічна модель процесу формування естетичної культури майбутніх дизайнерів
м. Полтава-Петриківка - 2017 р.ІV Міжнародний конгрес
Етнодизайн: Пошуки українського національного стилю (Полтава-Петриківка)
Формування етноестетичної культури майбутніх дизайнерів в Україні: проблеми і перспективи
м. Кривий Ріг - 2017 р.І Всеукраїнська науково-практична конференція
Мистецька освіта: теорія, методологія, технології
Формування естетичної культури майбутніх дизайнерів в Україні: проблеми і перспективи
м. Київ - 2017 р.Всеукраїнська науково-практична конференція
Художні практики початку ХХІ століття: новації. тенденції, перспективи
Моделювання процесу формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах
м. Полтава - 2018Міжнародна науково-практична конференція
Формальна і неформальна освіта у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна
Формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у позааудиторній діяльності
м. Полтава - 2018Всеукраїнська науково-практична конференція
Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект
Дизайн як засіб створення соціокультурного середовища
м. Полтава - 2018ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
Дизайн-освіта: проблеми та перспективи
Роль професійної освіти у формуванні естетичної культури майбутніх дизайнерів
м. Херсон - 2018 р.Х Всеукраїнська (із міжнародною участю) науково-практична конференція, присвячена 20-річчю Факультету культури і мистецтв
Актуальні проблеми мистецької освіти в системі вищої школи
Естетична культура дизайнера як культурологічне явище
м. Херсон - 2018 р.Всеукраїнська науково-практична конференція
Проблеми розвитку початкової мистецької освіти: роль станкової, декоративної композиції та дизайну у формуванні поліхудожньої компетентності учнів
Роль естетичної культури у формуванні особистості майбутнього дизайнера
м. Херсон - 2018 р.І Всеукраїнська науково-практична конференція
Формування творчих здібностей студентів мистецьких спеціальностей в освітньому просторі ЗВО
Особливості формування творчих здібностей майбутніх дизайнерів на заняттях з дисциплін циклу професійної підготовки
м. Полтава - 2018 р.Всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди 40-річчя факультету технологій та дизайну
Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну
Навчальне середовище закладів вищої освіти як предмет дизайнерської естетизації
м. Умань - 2018 р.V Міжнародна науково-практична конференція
Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми, перспективи
Ефективність формування креативно-естетичних якостей майбутніх дизайнерів у закладах вищої освіти
м. Херсон - 2018 р.ІV Міжнародна науково-практична конференція
Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну
Підготовка майбутніх дизайнерів в контексті нової освітянської парадигми
м. Одеса - 2019 р.І Міжнародна науково-практична конференція
Збереження і розвиток традицій пленеру: художня освіта і арт-туризм
Дисципліна «Пленер» у фаховій підготовці майбутніх дизайнерів закладами вищої освіти
м. Одеса - 2019 р.І Міжнародна науково-практична конференція
Візуальне мистецтво та дизайн: інновації у вищій художній школі
Теоретичні та практичні аспекти вивчення основ зовнішньої реклами у підготовці майбутніх дизайнерів
м. Одеса - 2019 р.V Міжнародна науково-методична конференція
Теорія та практика управління педагогічним процесом (Присвячена пам’яті Полторака Валентина Семеновича)
Керівництво художньо-конструкторською практикою у студентів-дизайнерів як засіб залучення їх до естетизації навколишнього середовища
м. Херсон - 2019 р.V Міжнародна науково-практична конференція
Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу
Залучення майбутніх дизайнерів до естетизації навколишнього середовища як одна із умов формування їх естетичної культури в закладах вищої освіти
м. Херсон - 2019 р.ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
Формування творчих здібностей студентів мистецьких спеціальностей в освітньому просторі ЗВО
Роль закладів вищої освіти у формуванні творчих здібностей майбутніх дизайнерів засобами естетичної культури
м. Кривий Ріг - 2019 р.ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
Мистецька освіта: теорія, методологія, технології
Особливості реалізації комплексної програми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у закладах вищої освіти
м. Полтава - 2019V Міжнародний конгрес
«Європейський вектор розвитку українського етнодизайну»
Залучення майбутніх дизайнерів до естетизації навчального середовища закладів вищої освіти
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
м. Київ, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтвКонкурс молодих дизайнерів «Україна квітуча 2018»
Х Міжнародний
Проект зовнішньої реклами
Фролова Ірина
Диплом І ступеню
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2007Почесний знак МОН України "Василь Сухомлинський"
2006Почесна грамота Дзержинської районної ради (м. Кривий Ріг)
2012Почесна грамота управління культури і туризму виконкому Криворізької міської ради
2013Почесна грамота Дніпропетровської обласної ради
2017Почесна грамота Металургійної районної в місті ради (м. Кривий Ріг)
2019Грамота виконкому Криворізької міської ради
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Серпень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31