Список іноземних партнерів Криворізького державного педагогічного університету

 Країна

Установа-партнер

Тематика співпраці та практичні результати співробітництва

Венгрия.png

Угорщина

Eötvös Lorand University

Академічні обміни. Організація та проведення Літньої школи. Організація та проведення спільних досліджень. Технічна підтримка.

Університет Ньїредьгази

Організація та проведення спільних досліджень, міжнародних проєктів, семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів та подібних заходів. Обмін досвідом з впровадження передових технологій і методів викладання та надання взаємодопомоги в підготовці науково-педагогічного персоналу. Академічні обміни. Обмін студентами, бакалаврами та аспірантами, створення умов для поглиблення теоретичних та практичних знань.

     

Чехия.png

Чеська республіка

The University of Pardubice

Створення та запровадження спільних міжнародних проєктів. Організація та проведення спільних наукових заходів (семінарів, конференцій, досліджень). Академічні обміни. Участь студентів та молодих науковців у Літній школі німецької мови на базі університету Пардубіце.

     

Германия.png

Федеративна республіка Німеччина

Рурський університет Бохум

Наукові дослідження в галузі логіки та аналітичної філософії. Здійснення спільних наукових проєктів і обопільне наукове відвідування. Організація наукових конференцій

Doctors Against Animal Experiments Germany

Контракт про заборону використання живих або мертвих тварин у експериментах, згідно до встановленого списку.

Гете-інститут

Участь у форумі вчителів німецької мови та практичних заходах Гете-інституті. Проходження стажування викладачів.

Німецька служба академічних обмінів (DAAD)

Проведення тестування для визначення рівня володіння англійською та німецькою мовами співробітниками DAAD.

Грайфсвальдський університет Меморандум про співпрацю. Обмін професорсько-викладацьким складом на короткий, середній або тривалий період часу, що гарантуватиме подальшу наукову співпрацю. Організація спільної дослідницької діяльності. Обмін публікаціями для наукових, науково-методичних та інформаційних цілей.
     

 Испания.png

Королівство Іспанія

Granada University 

Обмін студентами та науково-педагічними працівниками за Erasmus+ programme.

     

Болгария.png

Республіка Болгарія

South-West University "Neofit-Rilski"**

Розвиток спільних дослідницьких проєктів. Організація спільних академічних та наукових досліджень. Академічна мобільність. Обмін публікаціями. Спільне навчання аспірантів.

 Готель "Т хотелс",
м. Варна

Проходження практики студентів КДПУ на курортних комплексах Республіки Болгарія відповідно до робочої програми практики.
     

kazakhstan_64.png

Республіка Казахстан

Національна академія освіти імені І.Алтинсарина**

Спільна організація та проведення науково-дослідницьких програм, проєктів та розробок. Спільна організація та проведення науково-практичних конференцій, курсів підвищення кваліфікації, науково-методичних семінарів, наукових стажувань.

Казахський національний педагогічний університет  імені Абая Обмін бакалаврами, магістрантами, PhD-докторантами. Співробітництво у галузі підготовки освітніх програм подвійних дипломів на рівні бакалаврату та магістратури. Обмін досвідом та інформацією з навчально-методичної роботи, навчальними планами та програмами, про заходи.
     

Латвия.png

Республіка Латвія

Інститут фізики твердого тіла, м. Рига

Спільні дослідницькі програми. Академічний обмін. Надання технічної бази для наукових досліджень. Підготовка спільної друкованої продукції.

     

moldova_64.png

Республіка Молдова

Кишинівський державний педагогічний університет імені Іона Крянгэ

Меморандум про співпрацю. Спільна організація та проведення науково-дослідних програм, курсів підвищення кваліфікації, науково-методичних семінарів та стажувань. Підготовка спільної друкованої продукції. Сприяння у впровадженні сучасних Інтернет-технологій та іншого інструментарію для підтримання науково-дослідницької та науково-методичної діяльності.

     

Велика Британія

 
The British Council Участь у програмах: Active Citizens: Media for Youth Centres 2017/18; Ukraine Higher Education Development Programme; International Offices: Best Practices
Buckinghamshire New University Меморандум про співпрацю. Організація та проведення спільних заходів. Розвиток спільних освітніх та наукових проектів. Студентський освітній та культурний обмін.Спільна діяльність у межах проєкту за підтримки Британської Ради в Україні з розвитку лідерського потенціалу закладів вищої освіти України.
     

indonesia_round_pin_icon_640.png

Індонезія

СТЕКОМ Університет Обмін студентами, магістрантами та аспірантами. Взаємні публікації навчальних матеріалів. Реалізація спільних наукових і навчальних програм, проєктів, курсів, семінарів підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації викладачів.
     

slovakia_round_pin_icon_6401.png

Словацька Республіка

Університет Святого Кирила та Мефодія у Трнаві Проведення спільних дослідницьких проєктів, подання спільних заявок на конкурси в рамках європейських програм та взаємний обмін інформацією про результати досліджень. Взаємна участь у наукових та фахових зустрічах, конференціях та симпозіумах. Обмін  публікаціями, досвідом, академічною інформацією та іншими інформаційними матеріалами. Мобільність викладачів і науковців з метою читання лекцій, проведення консультацій, педагогічних та методичних заходів, здійснення та координація студентської мобільності.
     

norway_640.png

Норвегія

Sotra Videregående Skole Зорієнтована на зміцнення компетенції українських студентів у розмовній англійській мові через програму Reading to Europe.
     

США

Науково-дослідницький центр "Райан" ("Ryan Research International") Спільна діяльність із розвитку пошукової, науково-дослідницької та творчої діяльності студентів і викладачів. Проведення лінгвістичних досліджень, підготовка методичних матеріалів з метою вдосконалення викладання англійської мови
Гантерський коледж Нью-Йоркського університету Академічні обміни. Реалізація спільних наукових дослідницьких проєктів, семінарів, конференцій тощо. Сприяння в розповсюдженні інформації про методичні посібники, навчальні програми, публікації Сторін.
     

turkey_round_pin_icon_640.png

Туреччина

Ескішехірський технічний університет Меморандум про взаєморозуміння. Академічні обміни. Обмін досвідом та "ноу-хау" щодо методів навчання, академічною інформацією, матеріалами, науково-технічною інформацією, науковими результатами у визначених предметних областях. Спільні наукові публікації. Надання постдокторських дослідницьких можливостей. Реалізація програм спільного та/або подвійного диплому. Впровадження спільних навчальних програм.
     

greece_round_pin_icon_640.png

Греція

Готель "Aquaris Hotels",
м. Ормос Панагіас
Проведення практики і стажування для здобувачів КДПУ в Грецькій Республіці відповідно до програми стажування на підприємствах гостинності.
Готель "Lichnos Beach Parga", м. Парга Організація практики і стажування в сфері готельно-ресторанного та туристичного бізнесу на підприємствах гостинності Грецької Республіки.
     

netherlands_round_pin_icon_640.png

Нідерланди

Нідерландська бізнес-академія, м. Бреда Академічні обміни. Організація спільних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів тощо. Обмін матеріалами для публікації у наукових виданнях універститетів. Дослідження, які мають спільний інтерес у наукових підрозділах Сторін. Обмін спеціальною науково-дослідною літературою та інформацією в галузі науки і технологій.
     

china_round_pin_icon_640.png

Китай

Організація Ханчжоу Дін’їн Закордонних Освітніх послуг Ко, Лтд Організація співпраці щодо набору іноземних громадян на навчання. Забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням технологій розпізнавання обличчя, котролю дотримання вимог доброчесності під час складання вступного іспиту для іноземців, технічного оснащення для відеозв'язку з екзаменаційною комісією закладу освіти у режимі реального часу, проведення консультацій і тренувань перед вступним іспитом з метою ознайомлення з правилами його складання в дистанційній формі і використання онлайн-платформи.
     
Magna_Charta.png  Magna Charta Universitatum 23-25 жовтня 2023 року Криворізький державний педагогічний університет підписав Велику хартію університету (Magna Charta Universitatum). Він задекларував свою відданість оригінальній декларації, а також підтримці та просуванню принципів, цінностей та обов'язків, посиленню ролі університету у збереженні планети та сприянню здоров'ю, процвітанню та просвітництву в усьому світі.
 

Республіка Польща

Варшавський університет** Меморандум про співпрацю. Розробка та втілення спільних освітніх та наукових проектів з залученням міжнародних фондів і програм. Проведення стажування. Запровадження спільних магістерських програм "подвійного диплому". Проведення спільних заходів (конференцій, семінарів, тренінгів).
Сілезька Політехніка Проведення наукового соціологічного дослідження. Наукові консультації з проблем дослідження соціальних мікроструктур. Вивчення динаміки основних показників соціально-економічного розвитку. Підготовка підручника з соціології праці та управління; участь у конференціях. Спільне стажування.
Університет інформатики та мистецтв Наукова та творча співпраця з проблем удосконалення змісту і організації навчального процесу підготовки фахівців. Розробка та впровадження в навчальний процес інноваційних освітніх технологій. Ефективне використання навчального та наукового потенціалу професорсько-викладацького складу. Розробка освітніх та наукових проектів; проведення конференцій. Спільна розробка монографій, підручників тощо.
 Державна професійна школа імені Вітелона Розвиток науки та національної системи вищої освіти. Спільні наукові дослідження й публікування результатів у фахових виданнях. Ефективне використання навчального та наукового потенціалу професорсько-викладацького складу.
Fundacja Miejsc I Ludzi Aktywnych (фундація MILA)* Участь у міжнародному проєкті «Повернути ріку людям. Партнерство на користь відновлення ріки Саксагань в Кривому Розі як механізм підтримки міжсекторального діалогу». «Нова Гута-Кривий Ріг. Партнерство на промислових регіонах». Обмін науковою інформацією та спільні публікації. Співпраця в навчально-методичному забезпеченні підготовки фахівців з біології та екології.
Головний гірничий інститут м. Катовіце** Меморандум взаєморозуміння. Співпраця у галузі біології та природничих наук, що може включати організацію дослідницьких проєктів та інші форми кооперації.
Університет суспільних наук, м. Лодзь Угода про співпрацю. Спільна розробка освітніх та творчих проектів на замовлення зацікавлених відомств України та Польщі. Проведення спільних наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів та спільна відавнича діяльність. Мобільність студентів та науково-педагогічних працівників.
Фундація "Центрально-європейська Академія Навчань та Сертифікації" (CEASC) Меморандум про співпрацю. Проведення спільних заходів (семінарів, тренінгів, лекцій, конференцій), інформаційно-роз'яснювальної та консультативної роботи серед студентів та науково-педагогічних працівників. Розробка та втілення навчальних та інформаційних програм та курсів.
Краківська академія ім. А.Фрича-Моджевського Співпраця в галузі навчально-освітньої діяльності. Обмін науково-дослідною інформацією. Проведення спільних семінарів і конференцій. Обмін студентів і викладачів. Здійснення спільних наукових досліджень, пошук взаємних інтересів.
Державна вища професійна школа м. Хелм Співпраця в галузі навчально-освітньої діяльності, в науково-дослідній та інформаційній діяльності та галузі культури й самодіяльності студентів і викладачів. Здійснення спільних наукових досліджень, пошук взаємних інтересів. Обмін художніми і творчими колективами університетів.
Європейський соціально-технічний університет (EUST) Співпраця в галузі обміну викладачами для проведення лекцій та консультацій. Обмін науково-педагогічними працівниками з метою проведення спільних наукових проектів, наукових та навчальних заходів (конференції, семінари, тренінги тощо). Спільна видавнича діяльність. Обмін досвідом в організації освітнього процесу і розробки навчальних програм для суміжних спеціальностей Сторін. Обмін студентами. Реалізація спільних науково-дослідних проєктів.
Вища технічна школа в Катовіцах Спільна видавнича діяльність. Проведення спільних наукових та практичних конференцій, семінарів тощо. Академічна мобільність.
Вища школа лінгвістична у Ченстохові Спільні магістерські програми "подвійний диплом".
Зеленогурський університет Договір про співпрацю. Реалізація спільних навчальних проєктів та програм. Обмін методологією та технологією навчання. Академічна мобільність.Спільна публікація результатів наукових досліджень. Організація спільних дослідницьких проєктів, експертних робіт, конференцій тощо.
Інститут розвитку освіти і науки “ЗНАННЯ” Рамкова угода про співпрацю. Проведення спільних досліджень, лекцій та симпозіумів. Академічні обміни. Обмін науковими публікаціями.
Міжнародна академія прикладних наук у Ломжі

Угода про наукову, навчальну, інформаційну, обмінну і культурну співпрацю. Спільна реалізація дослідницьких проєктів. Академічна мобільність. Проведення спільних навчально-методичних та науково-методичних конференцій, семінарів, нарад, круглих столів тощо.

Поморський університет

Угода про співпрацю. Академічні обміни. Створення можливості організації регулярних конференцій та семінарів, що становитимуть спільний інтерес. Обмін науковою інформацією, зокрема публікаціями про організовані наукові проєкти та можливість прийняття участі в них своїх дослідників.

Угода про співпрацю у процесі навчання студентів (подвійний диплом). Навчання студентів за спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія) другого (магістерського рівня) вищої освіти КДПУ, які починають навчання в рамках цієї Угоди, за спеціальністю Історія за напрямом "Public history" магістратури в Слупську.

Вроцлавський університет Організація і проведення спільних наукових досліджень, семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів тощо. Обмін досвідом з реалізації провідних технологій і методів навчання та надання обопільної допомоги з підготовки наукових кадрів. Обмін студентами і науково-педагогічними працівниками та спільні публікації. Реалізація спільних наукових і навчальних програм, проєктів. Координація роботи щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації, рецензування монографій, кваліфікаційних праць докторів філософії та докторів наук, опонування й консультування науковців.
Гданський університет Академічний обмін педагогічними, науково-педагогічними і науковими працівниками в межах навчальних і наукових програм з метою здійснення педагогічної, науково-педагогічної й наукової роботи за напрямками, шо представляють обопільне зацікавлення Сторін. Організація і проведення спільних наукових досліджень, науково-практичних конференцій, симпозіумів тощо. Спільні наукові публікації і навчальні програми.
Університет Марії Кюрі-Склодовської Спільні наукові дослідження. Обмін викладачами, студентами, інформацією та науковими публікаціями.
Українське історичне товариство у Польщі Проведення спільних наукових досліджень, семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів тощо. Академічні обміни. Обмін досвідом з реалізації провідних технологій і методів навчання та надання обопільної допомоги з підготовки наукових кадрів. Реалізація спільних програм, курсів, семінарів та проєктів.
Вища Школа Бізнесу та Менеджменту в м. Чєханув Обмін викладачами для участі в освітньому процесі, навчальною документацією, навчальними планами, програмами і матеріалами для публікацій в наукових журналах. Спільні публікації навчальних матеріалів. Взаємний обмін інформацією про конференції. Здійснення спільних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, тренінгів.

Зображення прапорів країн взято з веб-ресурсу "freeflagicons"  на умовах некомерційного використання. 

17453
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31