Підготовка іноземців та осіб без громадянства в Університеті здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указами Президента України від 03-го червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26-го лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11-го вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01-го листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25-го листопада 2013 року за № 2004 / 24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11-го грудня 2015 року № 1272). Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання в межах установлених квот прийому до закладів вищої освіти України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

Перелік спеціальностей для прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Криворізького державного педагогічного університету в 2023 році

 

Бакалавр                                                                                                   Магістр

Спеціальності (освітні програми) Спеціальності (освітні програми)

014.02 Середня освіта (Мова і література німецька)

014.02 Середня освіта (Мова і література німецька)

014.02 Середня освіта (Мова і література англійська)

014.02 Середня освіта (Мова і література англійська)

014.04 Середня освіта (Математика)

014.04 Середня освіта (Математика)

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

014.06 Середня освіта (Хімія)

014.06 Середня освіта (Хімія)

014.07 Середня освіта (Географія)

014.07 Середня освіта (Географія)

014.08 Середня освіта (Фізика)

014.08 Середня освіта (Фізика)

014.09 Середня освіта (Інформатика)

014.09 Середня освіта (Інформатика)

231  Соціальна робота

 

Як отримати запрошення на навчання?

Список документів

Щоб отримати запрошення на навчання, необхідно зібрати такі документи:

  • копія першої сторінки закордонного паспорта іноземця, що містить його персональні дані, із перекладом українською мовою;
  • копія документа про середню освіту з перекладом українською мовою;
  • копія додатку до документу про попередню освіту з оцінками (балами) з перекладом українською мовою або академічна довідка (із зазначенням номера та назви документа) із перекладом українською мовою;
  • згода на обробку персональних даних.

Документи надсилаються у відсканованому вигляді ( у форматі JPG) на електронну пошту відділу міжнародних зв’язків [email protected]

Для іноземців та осіб без громадянства прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня «бакалавр» проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна/заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

01 червня 2023 року

Закінчення прийому заяв та документів

25 жовтня 2023 року

Строки проведення вступних  випробувань

З 01 червня по 28 жовтня 2023 року, але не пізніше десятиденного строку після прибуття іноземних громадян на територію України

Терміни зарахування вступників

Після проведення випробувань, але не пізніше 28 жовтня 2023 року

Для іноземців та осіб без громадянства прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня «магістр» проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

30 червня 2023 року

30 червня 2023 року

Закінчення прийому заяв та документів

25 жовтня 2023 року

25 жовтня 2023 року

Строки проведення вступних  випробувань

01 липня-27 жовтня 2023 року

01 липня-27 жовтня 2023 року

Терміни зарахування вступників

Не пізніше 27 жовтня 2023 року

Не пізніше 27 жовтня 2023 року

Іноземці й особи без громадянства, які вступають до Університету, подають до приймальної комісії такі документи:

а) копію закордонного паспорта з візою та штампом прибуття в Україну;

б) заяву встановленого зразка;

в) документ про освіту та додаток, який засвідчує одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

г) документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

ґ) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

д) страховий поліс із надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, із якими укладено угоди про безкоштовне надання екстреної медичної допомоги);

е) копію документа про народження;

є) вісім кольорових матових фотокарток розміром 3,5×4,5 см;

ж) письмову згоду на обробку персональних даних;

з) запрошення на навчання в Україні.

 Документи повинні бути оформлені українською мовою або мати нотаріально завірений переклад українською мовою, а документи, зазначені в підпунктах «в», «г», «ґ» та «е» цього пункту, мають бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі.

Документ про освіту має пройти процедуру визнання та встановлення еквівалентності, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05-го травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27-го травня 2015 року за № 614/27059.

 

4050
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30