У Криворізькому державному педагогічному університеті представлені три пріоритетні напрями наукової діяльності: Гуманітарні науки, Математичні та природничі науки, Суспільні науки.

Гуманітарні науки

Найбільш продуктивна тематика у галузі філології: «Проблеми функціонування мовних одиниць і граматичних категорій у різних стилях їх лексикографічна розробка»; у галузі філософії: «Обґрунтування цілісної логіко-філософської моделі критичного мислення», у галузі історії: «Репресії селянства у першій третині ХХ століття».

Кадровий склад. За напрямом «Гуманітарні науки» працюють науково-педагогічні працівники факультетів іноземних мов та української філології, а також кафедри історії України та правознавства.

Склад науково-педагогічних працівників сталий. Простежується динаміка розвитку наукового потенціалу.

У 2019 році за напрямом працювало 8 штатних докторів наук (Шрамко Я.В., Колоїз Ж.В., Білоконенко Л.А., Дмитренко В.І., Ковпік С.І., Варданян М.В., Романець Н.Р., Мішеніна Т.М., Гаманюк В.А.); 27 кандидатів наук, 4 аспіранти (9 молодих учених за напрямом). У 2019 році захищена 1 докторська дисертація (Варданян М.В.).

Наукові контакти із зарубіжними установами підтримуються на підставі укладених договорів про співробітництво, серед них угоди з Університетом м.Бохум Рурського університету (ФРН), тема співробітництва: Актуальні проблеми сучасної логіки та аналітичної філософії, з Гомельським державним університетом ім. Франциска Скорини та Могильовським державним університетом ім. А. А. Кулешова Республіка (Білорусь), тема співробітництва: Актуальні проблеми загального і слов’янського мовознавства.

Грант на проведення наукових досліджень у 2019 році отримала доктор філологічних наук, доцент Варданян М. В. Назва гранту: Travel grant to the IRSCL Congress 2019: Silence and Silencing in Children's Literature, замовник: International Research Society for Children’s Literature (Стокгольм, Швеція).

Математичні та природничі науки

Інфраструктура. За напрямом працює науково-дослідна лабораторія «Екологія рослинності Кривбасу».

Обладнання. У 2019 році для потреб кафедр, що забезпечують напрям Математичні та природничі науки було придбано обладнання для 2 лабораторій (фізика, природничі науки) на загальну суму 1 837 тис.грн..

Кадровий склад. За напрямом Математичні та природничі науки працюють науково-педагогічні працівники чотирьох кафедр: кафедри фізики та методики її навчання, кафедри інформатики та прикладної математики, кафедри ботаніки та екології. Склад науково-педагогічних працівників сталий.

За напрямом працюють 4 штатних доктора наук (Балабай Р.М., Здещиц В.М., Соловйов В.М., Міненко  ), 5 кандидатів наук (Євтушенко Е.О, Маленко Я.В., Савосько В.М., Мерзликін П. В., Степанюк О. М.), 4 аспіранти, з них 4 молодих учених. У 2019 році було захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (Здещиц А.В.).

Найбільш продуктивна тематика у галузі екології: «Впровадження методів боротьби з карантинними травами» та «Проведення досліджень та обґрунтування методів боротьби з амброзією та іншими карантинними рослинами, рослинами-алергенами»; у галузі фізики: «Електронні та фотонні властивості двовимірних гетеро структур» та «Компланарні двовимірні структури з діодними властивостями»; у галузі математики: «Розробка та адаптація математичних методів, алгоритмів і програмних засобів кількісного аналізу й управління складними системами різної природи (технічними, економічними, соціальними, біомедичними тощо)».

Підтримуються наукові контакти із зарубіжними установами: Інститутом фізики твердого тіла (Латвія), тема співробітництва: Електронна густина – фундаментальна характеристика ядерно-електронної динамічної системи; Фундацією MILA (Польща), тема співробітництва: співпраця в межах проекту «Повернути ріку людям. Партнерство на користь відновлення ріки Саксагань в Кривому Розі як механізм підтримки міжсекторального діалогу». «Нова Гута-Кривий Ріг. Партнерство на промислових регіонах».

Грант на проведення наукових досліджень отримала група науковців (керівник: Євтушенко Е. О.). Назва науково-дослідного проекту: «Створення чагарникових угруповань як нового місця існування для біоти кар’єру». Грантодавець: HeidelbergCement (Німеччина).

Суспільні науки

Науковий напрям «Суспільні науки» забезпечують кафедри: соціології та економіки, педагогіки, загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання, педагогіки та методики технологічної освіти, дошкільної освіти, хімії та методики її навчання, інформатики та прикладної математики, соціальної педагогіки та соціальної роботи, математики та методики її навчання, фізики та методики її навчання, фізичної географії та туризму, практичної психології, загальної та вікової психології.

Склад кафедр сталий, спостерігається динаміка підвищення кадрового потенціалу. У 2019 році було захищено 8 кандидатських дисертацій.

За напрямом працюють: 14 докторів наук, 62 кандидати наук та 6 осіб без наукового ступеня, з яких 2 аспіранти та 5 молодих учених.

Найбільш продуктивна тематика: «Полімодальність життєтворчості особистості у сучасному інформаційному суспільстві», «Інклюзивна освіта», «Теоретико-методологічні засади підготовки майбутнього вчителя в умовах модернізації неперервної педагогічної освіти», «Розвиток інформаційного суспільства», «Індустріальний туризм: теорія і практика».

Підтримуються наукові контакти із зарубіжними установами: Міжнарожна співпраця  трьома університетами Польщі, з одним університетом Молдови і одним Казахстану.

Проекти і гранти. «Сприяння рівності та інклюзії в освітніх установах» Peacecorp, USA ID у співпраці з Управлінням освіти і науки Криворізької міської ради; проект «Мобільний додаток «Кривий Ріг – туристичний». Проект пройшов конкурсний відбір і переміг у конкурсі «Громадський бюджет – 2020». Програма: Initiatives of the Infrastructure Programme for Ukraine Фонд: GIZ (ФРН); проект: «Підтримка інклюзивної освіти». Отримано грант на облаштування сенсорної кімнати.

Абсолютні показники публікаційної активності. 2016: Scopus -6, WoS -5; 2017: Scopus -15, WoS -17; 2018:Scopus -34, WoS -11; 2019: Scopus -34, WoS -17.

Загальна кількість статей у Scopus -137, WoS -143.

Кількість статей у базах на одного науково-педагогічного працівника становить 0,82.

Частка вартості обладнання, придбаного у 2019 році, на одного наукового працівника становить 5 388 грн.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

15227
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31