Порядок денний:

1. Про створення спеціалізованої вченої ради К 09.053.01 у Криворізькому державному педагогічному університеті й організацію її роботи.

СЛУХАЛИ:
Ректора Криворізького державного педагогічного університету, д.філос. н., проф. Шрамка Я.В., заступника голови спеціалізованої вченої ради К 09.053.01, який зазначив, що на підставі наказу МОН України № 1218 від 07 листопада 2018 року створено спеціалізовану вчену раду К 09.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки та 13.00.09 – теорія навчання. Шрамко Я.В. виголосив склад спеціалізованої вченої ради відповідно до вищезазначеного наказу.

Голову спеціалізованої вченої ради К 09.053.01 д. пед. н., проф. Гаманюк В.А., яка доповіла про порядок присудження наукових ступенів і вимоги, які висуваються до здобувачів наукових ступенів.

2. Представлення у спеціалізовану вчену раду К 09.053.01 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук і прийняття для попереднього розгляду:
Устименко Валерії Валентинівни «Мовна підготовка у системі освіти Канади в умовах багатомовності», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор Гаманюк В.А.)

Склад експертної комісії для попередньої експертизи з фахівців за профілем дисертації Устименко В.В.: д. філос. н., проф.      Шрамко Я.В., д.пед. н., проф. Бугрій В.С., д. пед. н., проф. Скидан С.О.

Мотуз Тетяни Володимирівни «Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці (друга половина XX–початок XXI століть)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор Дороніна Т.О.).

Склад експертної комісії для попередньої експертизи з фахівців за профілем дисертації Мотуз Т. В.: д. пед. н., проф. Коновал О.А., канд. пед. н., проф. Сипченко В.І., канд. пед. н. Ейвас Л.Ф.

 

6795
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша