ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття до захисту кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

Устименко Валерії Валентинівни «Мовна підготовка у системі освіти Канади в умовах багатомовності», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Гаманюк В.А.).
(Доповідачі: Мішеніна Т.М.,
учений секретар спеціалізованої вченої ради К 09.053.01;
голова спеціалізованої вченої ради, д. пед. н., проф. Гаманюк В.А.;
члени експертної комісії: Голова експертної комісії, д. філос. н., проф. Шрамко Я.В.;
член експертної комісії д. пед. н., проф. Бугрій В.С.;
член експертної комісії д. пед. н., проф. Скидан С.О.)

УХВАЛИЛИ:
– Прийняти до захисту дисертаційну роботу Устименко Валерії Валентинівни «Мовна підготовка у системі освіти Канади в умовах багатомовності», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Гаманюк В.А.).

– Призначити офіційними опонентами:
Першукову Оксану Олексіївну, доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника, професора кафедри авіаційної англійської мови Національного авіаційного університету;
Купчик Ларису Євгенівну, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри іноземних мов Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне).

– Дозволити до друку автореферат кандидатської дисертації Устименко Валерії Валентинівни «Мовна підготовка у системі освіти Канади в умовах багатомовності».

 

2. Про прийняття до захисту кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

Мотуз Тетяни Володимирівни «Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці (друга половина XX–початок XXI століть)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Дороніна Т.О.).

(Доповідачі: Мішеніна Т.М.,
учений секретар спеціалізованої вченої ради К 09.053.01;
голова спеціалізованої вченої ради, д. пед. н., проф. Гаманюк В.А.
члени експертної комісії:Голова спеціалізованої вченої ради, д. пед. н., проф. Гаманюк В.А.;
голова експертної комісії, д. пед. н., проф. Коновал О.А.;
член експертної комісії канд. пед. н., проф. Сипченко В.І.;
член експертної комісії канд. пед. н. Ейвас Л.Ф. )

УХВАЛИЛИ:
– Прийняти до захисту дисертаційну роботу Мотуз Тетяни Володимирівни «Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці (друга половина XX–початок XXI століть)» (наук. кер. – д. пед. н., проф. Дороніна Т.О.).

– Призначити офіційними опонентами:
Цокур Ольгу Степанівну, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
Голованову Тетяну Петрівну, кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет».

– Дозволити до друку автореферат кандидатської дисертації Мотуз Тетяни Володимирівни «Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці (друга половина XX–початок XXI століть)».

 

3. Представлення у спеціалізовану вчену раду К 09.053.01 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук і прийняття для попереднього розгляду:

Вербенець Анни Андріївни «Розвиток інклюзивного навчання в середніх освітніх закладах Мальти (друга половина XX–початок XXI ст.)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. кер. – д. пед. н., проф. Дороніна Т.О.).

Склад експертної комісії для попередньої експертизи з фахівців за профілем дисертації Вербенець Анни Андріївни у складі: д.пед. н., проф. Гаманюк В.А., д. філос. н., проф. Шрамко Я.В., д. пед. н., проф. Бугрій В.С.

 

6797
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша