м. Влоцлавек, Республіка Польща
24 жовтня – 4 грудня 2022 року

До участі у стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники
закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ,
докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, а також практичні
працівники, які активно займаються науковими дослідженнями в галузі
історії, соціології, філософії, політології.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів ЄКТС (180
годин) і розподіляється по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих
тижнів.

Організаційний комітет :
dr Mirosława Struś , Cuiavian University in Wloclawek;
dr Elżbieta Nowakowska , Cuiavian University in Wloclawek.

Форма участі: дистанційна.
Мова тез доповідей: польська, англійська, українська.

Учасникам необхідно до 21 жовтня 2022 року (включно):
1) заповнити заявку;
2) надіслати на електронну адресу [email protected] :
• тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в
навчальному або науковому закладі України;
• відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску
(реквізити надаються після отримання тез та заявки).
Тема листа: на стажування з cуспільних наук.

Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки
науково-методичної доповіді неможливе .

Кожен учасник отримує сертифікат про проходження науково-педагогічного
стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми) та
друкований збірник тез науково-методичних доповідей.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є
документом, який підтверджує проходження стажування в науковій
установі у країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття
звань доцента, професора та старшого дослідника відповідно до п. п.
2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і
науково-педагогічним працівникам (з урахуванням останніх змін згідно з
Наказом МОН України № 322 від 17 березня 2021 р.), а також
враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Детальна інформація про стажування міститься на сайті.

Представництво в Україні:
Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво
з Куявським університетом у Влоцлавеку)

Контактний телефон: + 38 (068) 473 02 25
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua
Електронна адреса: [email protected]

20307
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша