Показники

Англійської мови з методикою викладання

Англійської філології

Ботаніки та екології

Всесвітньої історії

Декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

Дошкільної освіти

Географії та методики її навчання

Загальної та вікової психології

Загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

Початкової освіти

Зоології та методики навчання біології

Інформатики та прикладної математики

Історії України

Математики та методики її навчання

Методики музичного виховання, співу та хорового диригування

Scopus

1

6

6

0

1

3

26

1

17

0

0

47

0

13

0

WoS

3

0

2

0

0

5

0

0

0

0

0

1

0

0

2

Index Copernicus

5

2

2

1

1

2

0

5

4

8

0

7

3

1

8

фахові

4

13

4

1

1

0

0

3

6

4

0

1

2

3

1

Зарубіжні

0

3

7

0

0

17

3

5

4

6

2

8

1

0

3

мон.віт.од.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

мон.віт.кол.

0

0

3

0

0

9

0

0

1

0

0

0

0

0

0

мон.заруб.од.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

мон.заруб.кол.

4

3

0

0

0

0

1

0

0

5

0

1

0

0

1

проєкти фін.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

проєкти зар.

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

студ.конкурс

0

0

4

0

0

1

1

0

0

2

0

1

0

0

10

олімпіади

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

міжн.конк.

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

4

0

0

19

міжн.олімп.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

мобільн.

0

50

0

0

0

11

0

0

0

2

1

2

0

0

1

закорд.заходи

0

0

0

0

0

14

0

0

0

3

0

1

0

0

0

проєкти без фін.

0

0

0

0

0

1

1

0

0

2

1

8

0

0

0

патенти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

госпрозр.теми

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1

3

0

0

0

0

захист дис.

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

вчене звання

1

2

0

0

1

4

1

1

3

0

0

1

0

3

1

захисти асп.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

міжн.співроб

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

10

0

2

0

0

Угоди

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

подвійні дипломи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ред/Scopus

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

9

0

0

0

фахові/науком.

0

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

8

0

0

1

досл.центри

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

1

0

0

0

0

наук.школи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

участь у міжн. конфер.

032

5

23

0

23

27

32

16

14

14

5

28

2

8

9

участь у всеук.конфер.

13

3

0

0

12

12

0

2

17

16

2

1

5

2

7

тези міжн.дововідей

30

3

16

0

2

27

0

6

16

7

6

3

1

0

3

тези всеук.доповідей

13

2

0

0

11

14

1

0

17

11

1

1

1

4

1

опонування канд./док. дисерт.

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

4

0

2

0

відгуки  на АР

0

0

3

0

1

3

0

5

0

1

0

4

1

2

0

рецензії (могографії/дисертації)

0

0

0

0

3

4

0

4

0

0

0

2

2

0

0

рецензії на навч.-метод. роботи

0

0

4

0

0

14

4

2

0

5

0

3

1

3

8

навчальні посібники

1

4

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Підручники

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

метот. посіб./рекомендації

7

0

3

0

5

2

0

1

0

9

3

1

5

1

4

розробка елект. курсів

40

19

13

0

17

69

28

11

20

49

38

12

25

2

0

участь в НМР МОН України

0

0

0

0

0

1

0

0

0

7

0

0

0

1

0

участь в експертних радах

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

0

1

0

участь в Науковій раді МОН України

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

участь в міжн.вист.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

участь в міжн.конк.

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

участь у всеук.вистав.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

участь у всеук. конк.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

участь у спец.вчен.радах

0

0

0

0

1

2

0

1

0

0

0

4

0

0

0

участь у профор.роботі

12

8

0

0

0

13

1

8

0

16

0

29

4

10

0

участь у роботі зі школами (Lingua, Мала академія і т.д._

0

4

4

0

0

0

1

2

0

1

12

28

4

0

0

статті в інших наукових виданнях

0

1

7

0

0

1

18

4

0

13

4

8

6

14

8

Стажування

0

1

0

0

1

1

6

0

1

0

0

1

0

0

0

підвищення кваліфікації

24

0

2

0

0

10

8

0

4

62

2

6

2

2

6

участь у наукових товариствах

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

12

0

0

0

0

 

191

129

108

4

85

275

140

82

128

246

109

241

69

73

95


Показники

Музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

Німецької мови і літератури з методикою викладання

Образотворчого мистецтва

Педагогіки

Педагогіки та методики технологічної освіти

Практичної психології

Перекладу та слов’янської філології

Соціології та масових комунікацій

Соціальної педагогіки і соціальної роботи

Української мови

Української та зарубіжної літератур

Фізики та методики її навчання

Туризму та економіки

Фізичної культури та методики її викладання

Філософії

Хімії та методики її навчання

Scopus

0

1

3

3

0

1

2

4

1

1

1

2

4

0

4

19

WoS

3

0

0

0

8

4

4

0

0

2

1

0

1

1

4

1

Index Copernicus

7

0

1

1

2

6

9

3

0

3

10

1

2

0

5

3

фахові

2

2

3

2

2

11

10

9

0

0

3

8

4

6

2

3

Зарубіжні

3

2

3

1

4

7

4

18

0

15

1

4

5

6

0

6

мон.віт.од.

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

мон.віт.кол.

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

мон.заруб.од.

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

мон.заруб.кол.

0

1

0

0

0

0

12

0

1

0

2

0

3

0

0

1

проєкти фін.

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

проєкти зар.

0

4

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

студ.конкурс

4

0

0

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

олімпіади

0

0

0

2

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

міжн.конк.

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

міжн.олімп.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

мобільн.

2

3

0

1

1

2

0

5

1

0

0

0

0

0

0

0

закорд.заходи

0

3

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

проєкти без фін.

0

2

0

2

0

6

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

патенти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

госпрозр.теми

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

захист дис.

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

вчене звання

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

захисти асп.

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

міжн.співроб

0

5

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Угоди

0

4

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

подвійні дипломи

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ред/Scopus

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

фахові/науком.

0

2

0

0

0

14

0

1

0

9

0

0

0

0

0

1

досл.центри

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

наук.школи

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

участь у міжн. конфер.

24

5

2

10

12

16

11

32

2

44

24

4

9

3

4

13

участь у всеук.конфер.

6

0

19

9

4

7

8

1

1

2

5

1

15

3

0

0

тези міжн.дововідей

14

5

2

8

10

9

6

17

4

22

5

2

13

4

2

4

тези всеук.доповідей

1

3

19

4

4

4

11

1

1

2

0

3

2

0

0

0

опонування канд./док. дисерт.

1

0

0

1

5

0

0

1

0

3

1

0

0

0

1

0

відгуки  на АР

0

8

0

7

12

0

1

2

3

9

2

0

0

0

0

1

рецензії (могографії/дисертації)

0

8

1

0

2

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

рецензії на навч.-метод. роботи

2

6

0

4

9

0

1

2

9

11

0

2

0

0

7

1

навчальні посібники

0

8

0

0

1

1

0

0

0

7

0

4

1

0

0

0

Підручники

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

метот. посіб./рекомендації

7

1

2

0

3

6

0

0

7

4

1

0

0

2

5

3

розробка елект. курсів

44

13

4

0

21

73

0

15

30

0

9

22

0

3

27

34

участь в НМР МОН України

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

участь в експертних радах

0

0

4

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

участь в Науковій раді МОН України

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

участь в міжн.вист.

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

участь в міжн.конк.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

участь у всеук.вистав.

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

участь у всеук. конк.

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

участь у спец.вчен.радах

0

2

1

0

0

0

0

1

0

3

0

0

0

0

2

0

участь у профор.роботі

0

4

0

0

7

14

0

3

7

17

9

5

0

0

3

1

участь у роботі зі школами (Lingua, Мала академія і т.д._

0

2

0

0

0

5

0

0

0

2

2

5

2

0

0

4

статті в інших наукових виданнях

9

7

0

4

0

0

9

7

1

5

0

3

0

12

9

0

Стажування

4

1

0

2

0

13

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

підвищення кваліфікації

18

9

2

0

2

13

0

4

16

2

3

0

13

9

2

7

участь у наукових товариствах

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

169

125

68

68

111

223

88

142

88

169

82

69

78

49

82

116

 

15466
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31