Марчик
Валентина Іванівна

Основні відомості:
Науковий ступіньк.б.н.
Вчене званнядоцент
Посададоцент
Навчальні дисципліниТеоретико-методичні та психолого-педагогічні аспекти фізичного вихованняХарактеристика сфери фізичної культуриМедико-біологічні основи фізичного вихованняВступ до спеціальності
Наукові інтересиФізична культура, фізичне виховання.
Наукове кредо.
Контактна інформація:
Службова адреса50086, Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54
Службовий e-mailK_sport@kdpu.edu.ua
Службовий телефон (кафедра, відділ).
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1974-1979 рр.Львівський державний інститут фізичної культури
фізичне виховання
1993-1996 рр.Криворізький державний педагогічний інститут
Аспірантура
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2000 р.м. Тернопіль, медична академія
Вплив урбанізації на соматичний статус потомства другого покоління сільських мігрантів
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
22.12.2015-28.01.2016"Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні"
КДПУ
стажування
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
1979-1983 рр, викладач фізичного виховання
Харківській національний університет ім. В.Н.Каразіна
1983-1986 рр.голова спортивного клубу
Криворізький гірничо-рудний інститут
1986-1998 рр.викладач фізичного виховання
Криворізький державний педагогічний інститут
з 1998 рокудоцент
Криворізький державний педагогічний університет
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
Слов’янськ, Україна, 23-24 березня 2017 р.IV Міжн. науково-практична онлайн-конференція
Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості
Інформативність функціональних проб та індексів у дослідженні серцево-судинної системи людини
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1631
Чернігів, 7-8 квітня 2017 р.VII Всеукр. наук.-практ.конф.
Педагогіка здоров’я
Вплив рухової активності на працездатність
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1630
Краматорськ, 18–19 квітня 2017 рокуІII Міжнар. наук.-практ. конф
Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання
Фізичне виховання з професійно-прикладною спрямованістю учнів із вадами розумового розвитку в навчально-реабілітаційному центрі
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1629
Дніпро, 6 квітня 2017 р.Всеукр.-наук.-практ.конф.
Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту в сучасних умовах
Фізична культура у колі особистого життя студента
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1628
Дрогобич, 18-19 травня 2017 р.IX міжн. наук.-прак. конф.
Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи
Форми позааудиторної роботи у формуванні готовності майбутніх вчителів фізичної культури до професійного саморозвитку
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1624
Кропивницький, 26–27 травня 2017 рокуХХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.
Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку
Роль студентського спорту в формуванні особистісних цінностей сфери фізичної культури
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1611
Херсон, 26-27 вересня 2017 р.) ХІІ Міжнар. наук. конф.
Актуальні проблеми фізичного виховання
Витоки спонукань школярів до занять в спортивних секціях за ступенем загальної освіти
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1623
Полтава, 9 листопада 2017 р.ІІІ Всеукр. наук-прак. інтер.-конф.
Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії та перспективи
Попит оздоровчо-рекреаційних послуг у жінок за віковими категоріями
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1622
Переяслав-Хмельницький, 24 листопада, 2017 р. ІV Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф
Сучасні проблеми теорії та практики фізичного виховання, спортивних дисциплін і туризму
Стійкість до гіпоксії як характеристика енергопотенціалу людини
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1621
Київ, 22-23 березня 2018 р.ІХ Міжн. наук.-практ. конф.
Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту
Рівень адаптаційного потенціалу першокласників в умовах промислового міста
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/2195
20 березня 2018 р., Слов’янськ, УкраїнаV Міжн. наук.-практ. онл.-конф.
Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості
Здоров’язберігаючі аспекти самореалізації особистості в різних умовах
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2304
18-19 травня 2018 р., ХарківVIІІ Всеукр. наук.-практ. конф.
Педагогіка здоров’я
Комунікативні здібності як показник соціального здоров’я у студентів різних спеціальностей
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2305
13-14 вересня 2018 р., ОдесаХІІ міжн. наук.-практ. конф.
Адаптаційні можливості дітей та молоді
Вплив спорту на фізичну працездатність першокурсників
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2514
7 листопада 2018 р. , ПолтаваІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю
Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи :матеріали
Формування світогляду здорового способу життя майбутніх педагогів за різними спеціальностями
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3044
29-30 березня 2019 р., м. ДніпроМіжнародна наукова конференція
Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку
Вплив основних мотивів на вибір професії вчителя фізичної культури
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3114
21-22 березня 2019 р, Слов’янськVІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція
Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості
Статична координація в залежності від обсягу рухової активності, статті та віку
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3115
22 квітня 2019 р., ХарківІ Всеукраїнська науково-практична конференціїґ
Наука та освіта у дослідженнях молодих вчених
Значимість специфічних вольових якостей спортсмена у студентів
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3121
17-18 травня 2019 р., , КропивницькийXXV Всеукраїнська науково-практична конференція
Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку
Значимі мотиви занять студентів у групах спортивного вдосконалення
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3116
24-25 травня 2019 р., ДніпроМіжнародна наукова конференція
Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність
Ступень взаємодії рухових і когнітивних здібностей
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3117
27-28 вересня 2019 р., ЧернігівІХ Всеукраїнська науково-практична конференція
Педагогіка здоров’я
Правильні звички учнівської та студентської молоді
16-17 грудня 2019 р., ХарьківI Міжнародна науково-практична конференція
Science, society, education: topical issues and development prospects
Рівні індивідуального здоров'я студентів за курсами
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3559Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
Кропивницький, 25-26 травня 2017 р.Студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України»
ХV Всеукраїнська студ. конф.
Ставлення учнів старших класів до дисципліни «фізична культура» ті її необхідність у їхньому житті
Кравченко Р., ПНФм-16

Полтава, 9 листопада 2017 року Участь в роботі науково-практичної інтер.-конф.
ІІІ Всеукр. конф.
Влив занять дзю-до на стан нервової регуляції серцево-судинної системи в групі спортсменів 7-13 років
Прігова К., ФК-17

Херсон, 22-23 березня 2018 рокуУчасть в роботі студ. наук.-практ. конф.
ІІ тур XІІ Всеукр. студ. конф.
Особливості розвитку швидкості рухової реакції у каратистів
Прігова К., Пріходченко К., ФК-17

13 грудня 2018 р., ХерсонНаукова робота
І тур XІІІ Всеукр. студ. наук.-практ. Інтернет-конф.
Вплив спорту на розвиток інтелектуальних здібностей підлітка
Одейчук В., Одейчук В. ФК-18

13 грудня 2018 р., ХерсонНаукова робота
І тур XІІІ Всеукр. студ. наук.-практ. Інтернет-конф.
Ефективність вживання креатин моногідрату при силових тренуваннях
Модей А., ФК-18

Творча, спортивна робота зі студентами (змагання, конкурси):
Місце і дата проведенняРівень/ Назва (прізвище учасника, колективу, команди)/ Відзнака
23-25 листопада, 2019 р., ХарківПершість України з шахів серед студентів
Смаль В., Мішуровський А., Петровський І., Никоненко М.
11 місце
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29