Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 No 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Криворізький державний педагогічний університет; пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг 50086; код за ЄДРПОУ – 40787802;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код національного класифікатора України ДК021:2015 "Єдиний закупівельний словник" — 98110000-7 “Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій” ( Послуги з акредитації освітніх програм) за спеціальностями:

- Послуги з акредитації освітніх програм за спеціальністю 014 014 "Середня освіта" Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, Ідентифікатор освітньої програми у ЄДЕБО та її назва: 18344 "Фізична культура". Послуги з акредитації освітніх програм за спеціальністю 101 "Екологія" Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, Ідентифікатор освітньої програми у ЄДЕБО та її назва: 18357 "Екологія".

3.1. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-04-05-006455-a

- Послуги з акредитації освітньої програми за кодом ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 98110000-7 - Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій: спеціальність 014 "Середня освіта" Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, Ідентифікатор освітньої програми у ЄДЕБО та її назва: 18344 "Фізична культура";

3.2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-04-05-006267-a

- Послуги з акредитації освітньої програми за кодом ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 98110000-7 - Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій: спеціальність 101 "Екологія" Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, Ідентифікатор освітньої програми у ЄДЕБО та її назва: 18357 "Екологія";

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері акредитації освітніх програм. Акредитація освітніх програм проводиться у відповідності до норм чинного законодавства, включаючи Закон України “Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-VIII та “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII, Постанова Кабінету Міністрів України “про ліцензування освітніх послуг” від 29.08.2003 р. № 1380, Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019р. №977 “Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”, Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.05.2016р. №498 “Про деякі питання проведення акредитації напрямків підготовки, спеціальностей” тощо. Відповідно до ст. 17 Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014р. №1556-VII та п.1 Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі — НАЗЯВО), є повністю діючим колегіальним, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти. Відповідно ч.6 п. 1, ст. 18 Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014р. №1556-VII , НАЗЯВО проводить акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. НАЗЯВО під час реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти і науки України, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Національною академією наук України та Національними галузевими академіями наук, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями, науковими установами і закладами вищої освіти зарубіжних країн, а також міжнародними організаціями в галузі вищої освіти, та наділене виключним правом надання послуг з акредитації освітніх програм в Україні.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2024 рік Криворізького державного педагогічного університету за КПКВ 2201160 “підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз ” становить 147769,70 грн. (сто сорок сім тисяч сімсот шістдесят дев’ять грн. 70 коп.) без ПДВ.

Вартість однієї освітньої програми, відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 11.07.2019р. No977, наданого НАЗЯВО на момент проведення закупівлі.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 147769,70 грн. без ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувану вартість розраховано на підставі розрахунку ціни Договору-вартості надання послуг. Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із застосуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 за методом цін відповідних закупівель (укладених договорів) аналогічних/ідентичних товарів/послуг.

26027
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30