warpeace

У наукових статтях і дисертації кандидата філософських наук, старшого викладача кафедри всесвітньої історії Ігоря Олексійовича Панафідіна висвітлено проблеми філософського осмислення ідей війни, миру, справедливості. Науковець досліджує поняття справедливої війни, порушує питання суспiльно-договiрного космополiтизму й теорії вічного миру.

Панафідін І. О. Ідея війни та проблема її трансформації / І. О. Панафідін // Актуальні проблеми духовності : зб. наук. праць / відп. ред. Я. В. Шрамко. - Кривий Ріг, 2010. - Вип. 11. - С. 315-326.

Автор розглядає класичну теорію війни Карла фон Клаузевіца, а також концепції сучасних мислителів М. ван Кревельда та Х. Хофмайстра, які претендують на перегляд її основних положень. Вирішення проблеми трансформації війни вбачає у чіткому розрізненні ідеї війни та війни як суспільного явища. Автор приходить до висновку, що з часів розробки класичної концепції війни Клаузевіца відбувся процес трансформації війни як суспільного явища, що, безумовно, викликає необхідність і трансформації ідеї війни. А сутність трансформації ідеї війни полягає у тому, що вона на сьогодні є ознакою політичного безсилля, а не «продовженням політики іншими засобами.

Панафідін І. О. Справедливість і війна: проблема поєднання / І. О. Панафідін // Актуальні проблеми духовності : зб. наук. праць / відп. ред. Я. В. Шрамко. – Кривий Ріг, 2012. – Вип. 13.– С. 161-172.

В статтi дослiджується iдея справедливої вiйни в контекстi уявлень про справедливiсть як таку. Автор розглядає два можливих тлумачення термiну «справедливiсть» (юридичне i суто етичне) i приходить до висновку, що традицiя справедливої вiйни залучає юридичний аспект справедливостi як заборони свавiлля i дотримання правил. Натомiсть моральне розумiння справедливостi як поняття про належне актуалiзує традицiю вiчного миру.

Панафідін І. О. Філософська ідея миру: становлення та еволюція / І. О. Панафідін // Актуальні проблеми духовності : зб. наук. праць / відп. ред. Я. В. Шрамко. - Кривий Ріг, 2011. - Вип. 12. - С. 345-355.

У статтi аналiзується процес еволюцiї iдеї вiчного миру, починаючи з фiлософсько-мiфологiчних уявлень античностi i завершуючи класичною версiєю цiєї концепцiї I. Канта. Автор доводить, що теорiя вiчного миру Канта, яка передбачає мирне спiвiснування народiв шляхом заснування федерацiї держав на принципах рiвностi і справедливостi, на сьогоднi практично реалiзується.

Панафідін І. О. Суспiльно-договiрний космополiтизм i вiчний мир: кантiвський проект / І. О. Панафідін // Актуальні проблеми духовності : зб. наук. праць / відп. ред. Я. В. Шрамко. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 14. – С. 225-243.

Стаття присвячена кантiвському обгрунтуванню iдеї космополiтичного права миру, альтернативного до класичного мiжнародного права як права держави на вiйну. Автор стверджує, що в основi цього проекту лежить синтез iдей глобального суспiльного договору та позитивно-правового обгрунтування вiчного миру.

Панафідін І. О. Еволюція ідеї справедливої війни в контексті теорії вічного миру (соціально-філософський аналіз) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: 09.00.03 / Ігор Олексійович Панафідін. - Дніпропетровськ, 2014. - 200 с.

У дисертації досліджується проблема трансформації традиційного змісту ідеї справедливої війни під впливом кантівської теорії вічного миру. Доведено, що акцентування на морально-етичній експлікації справедливості призводить не тільки до спроб морального обмеження війни, але й до її морального виправдання, а класичне розуміння війни як продовження політики іншими засобами – до легітимізації війни і можливості досягти лише перемир’я. Обгрунтовано новий зміст ідеї справедливої війни за рахунок актуалізації юридичного тлумачення справедливості, заснованого на принципах рівності та неупередженості, й антиінструменталістського підходу до розуміння війни як безсилля політики. Еволюція ідеї справедливої війни у напрямку законної війни в рамках міжнародного права пов’язана з проголошенням пріоритетності прав людини перед інтересами національної держави.

Панафідін І. О. Еволюція ідеї справедливої війни в контексті теорії вічного миру (соціально-філософський аналіз) : презентація.

Панафідін І. О. Дихотомія «ми-вони» як умова виникнення війни в історії людських цивілізацій : презентація.

13630
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31