Кафедра зоології та методики навчання біології
Природничий факультет

ornitologschool

       Систематичні дослідження птахів Криворіжжя, Криму, лісостепової і степової зон України розпочалися з появою у 1982 р. на кафедрі Володимира Івановича Стригунова. Він згуртовує навколо себе талановиту студентську молодь і організує в віварії інституту лабораторії орнітології і таксидермії. Створює оологічну колекцію, поповнює фонди і експозиції зоомузею. З зоологами Черкаського, Мелітопольського, Херсонського педінститутів (доцентами Мітяйом І. С., Семенюком С. К., Волохом А. М., Попенко В. М., Зражевським С. Ф., наук. співробітниками Черкаського краєзнавчого музею Ігнатенко О. І., Селівєрстовим М. М., Головченко Ю. Д.) організовує щорічні (до 1991 р.) експедиції річками притоками Дніпра. Разом зі студентами і аспірантами (Щербина В. Г., Стеблина О., Коцюруба В. В., Волошин В.А., Губенко М.О., Нестерова О.Ю., Кротовська Т.М., Думенко В. П., Шупова Т. В., Янчук І. С., Милобог Ю. В., Тарутін Т. С, Яригін О. М., Герасимчук О. О., Брошко Є.О., Голубчик Ф. В., Потопа А. В., Рашевська Г. В. та інші) досліджує видовий склад, чисельність, розподіл, міграції, біологію, екологію птахів Криворіжжя і степової зони України. Приймає участь у багатьох міжнародних конференціях в Україні, Росії, Білорусії, Молдавії. Здійснює екскурсійні поїздки Північним Кавказом, Закавказзям, Польщою, Кубою. Має в доробці біля 60 наукових тез і статей присвячених хижим, рідкісним і зникаючим птахам України. Являється співавтором таких видань як: «Червона книга України. Тваринний світ» (1994, 2009), «Енциклопедія Криворіжжя» (2004, 2005), «Червона книга Дніпропетровської області. Тваринний світ» (2011), «История РГСС Северной Евразии: факты, цифры, фото» (2012). З 1984 р. є організатором і головою Робочої групи по вивченню Соколоподібних та Сов України (РГССУ) і входить до ради РГСС Північної Євразії. У 1998 р. створив і очолює Криворізьке відділення Українського товариства охорони птахів (УТОП), яке входить до світової природоохоронної організації «Bird Life International», входив в склад бюро Українського орнітологічного товариства ім. К. Ф. Кеслера.
За 33 роки плідної роботи Володимир Іванович підготував цілий ряд високопрофесійних учнів які працюють на кафедрі зоології, науково-дослідних закладах України.

06 25 09 23 PC169183

Стригунов В.І. в експедиції по дослідженню балобана з В.Вєтровим (Крим, 2011)

Милобог Ю.В., експедиція на Північному Кавказі. На відстійнику в Свистуновій балці. Мартини на ставках в урочищі Соцмісто.

       Валерій Віталійович Коцюруба, старший викладач кафедри зоології та методики навчання біології, з 1988 року розпочав вивчати птахів м. Кривого Рогу і прилеглих територій; різні аспекти їх біології: видовий склад, біотопічна характеристика птахів природних та антропогенних ландшафтів, різних типів агроценозів, урбаценозів і техноценозів; фенологія, чисельність та охорона. Організує у 1993 р. Криворізьке відділення Товариства охорони і вивчення птахів України та разом зі школярами ліцеїв, гімназій міста та студентами проводить регулярні орнітологічні екскурсії містом та по прилеглим територіям Дніпропетровської, Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей, сплави по річкам Саксагань, Інгулець. Проводив орнітологічні дослідження в Південно-Східному Криму, Тарханкуті та околицях Ворохти. Організує роботу учнів Малої Академії Наук (МАН) в школах міста, проводить орнітологічні тренінги для вчителів міста та учнів шкіл, ліцеїв, гімназій. Прикладає багато зусиль щодо збільшення матеріальної бази і фондів орнітологічної лабораторії, зоологічного музею, живого куточка. Створив і веде сторінки сайту університету «Природничий факультет», «Кафедра зоології та методики навчання біології», «Природа Криворіжжя» та «Зоологічний музей». Опублікував понад 50 наукових тез і статей. Він є співавтором книг «Енциклопедія Криворіжжя» (2004, 2005), «Червона книга Дніпропетровської області» (2011), «Природнича географія Кривбасу» (2005), «Фізична географія Криворіжжя» (2012), «Фізична географія Кривбасу» (друге видання, 2015), «Лісопаркова зона Державного навчального закладу «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» (2015). В. В. Коцюруба працює над кандидатською дисертацією з теми «Фауна та населення птахів в індустріальних умовах».
       Юрій Валерійович Милобог, доцент кафедри зоології та методики навчання біології, зі студентських років досліджує видовий склад, біологію, екологію, чисельність та сезонну динаміку денних хижих птахів правобережного степу України. У 1996 р. вступає до аспірантури і під керівництвом В. І. Стригунова виконує кандидатську дисертацію «Соколоподібні (Falconiformes) степової зони України: видовий склад, територіальний розподіл, чисельність та охорона» (захистив у 2012 р.). Він є членом Робочої групи по вивченню Соколоподібних та Сов України, входить до ради РГСС Північної Євразії та є головою «Українського центру досліджень хижих птахів», який створив і спонсує з 2007 р. Голова ревізійної комісії УТОП. Організатор і учасник (разом з Стригуновим В. І., Вєтровим В. В., Гаврилюком М. Н., Домашевським С. В.) чисельних експедицій по степовій зоні, Поліссю, Криму, Карпатах. Разом з зоологами Природничого Музею НАНУ (проф. Писанець Є. М., аспірант Ремінний В. Ю.), Російського Ростовського університету (проф. Бєлік В. П.), Тімєрязівської академії (проф. Маловічко Л. В.) і студентами Криворізького педуніверситету (Потопа А., Манаєнкова К., Рашевська А.) організував і провів у 2004, 2008-2010 рр. ряд експедицій Північним Кавказом і південною Росією, включно до Оренбурзького краю. Прийняв участь в міжнародних конференціях в Нідерландах, Угорщині, Болгарії, ОАЕ. Відвідав з ознайомчими поїздками Таіланд, Сейшельські о-ви, Оман, Закавказзя, Кубу. Має близько 50 наукових тез і статей. Співавтор книг «Червона книга України» (2009) і «Червона книга Дніпропетровської області» (2011).
      Євген Олегович Брошко, старший викладач кафедри зоології та методики навчання біології, з 2006 р. вивчає фенологію птахів м. Апостолова та Апостолівського району. У 2010 р. вступає до аспірантури відділу еволюційної морфології інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ і у 2014 р. захищає кандидатську дисертацію «Структурно-біомеханічні властивості довгих кісток кінцівок в ряду наземних хребетних». Автор 13 статей. Проводить дослідження морфології скелета кінцівок птахів та інших наземних хребетних тварин, їх біомеханічні та еволюційні аспекти.
      Віталій Георгійович Щербина, старший науковий співробітник Сочинського Ботанічного саду РАН. У 1994 р. в м. Краснодарі (Росія) захищає кандидатську дисертацію на тему «Влияние рекреации на буковые леса и их орнитоценозы на Черноморском побережье Кавказа» (Щербина, 1994).
      Тетяна Віталіївна Шупова, науковий співробітник Інституту еволюційної екології НАНУ. У 2010 р. в Київі в Інституті агроекології УААН захищає кандидатську дисертацію на тему «Екологія ракшеподібних (Coraciiformes) та одудоподібних (Upupiformes) птахів в умовах степу України» (Шупова, 2010) і частина її статей присвячена Криворіжжю і прилеглим територіям.
     Олександр Миколайович Яригін, науковий співробітник Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ, при якому у 2010 р. захищає кандидатську дисертацію за темою «Eмбріональний розвиток хрящового черепа прудкої ящірки, Lacerta agilis (REPTILIA, SQUАMATA)» (Яригін, 2010).
     Закінчили аспірантури і продовжують працювати над закінченням своїх дисертаційних наукових праць: Віталій Павлович Думенко - науковий співробітник заповідника «Асканія-Нова», виконує тему із дослідження хижих ссавців; закінчили аспірантуру Таврійського агротехнологічного університету і працюють над завершенням робіт – Тарас Сергійович Тарутін «Фауна та екологія кажанів Пвнічно-західного Приазовья» і Олексій Олегович Герасимчук «Вплив техногенних водойм гірничо-промислового комплексу на формування орнітофауни Кривбасу».

52 9 9сс 24

Кваки в колонії на Південному водосховищі

 Портрет балобана.  Лебідь-шипун  Волошин В.А., Базавлуцькі плавні, 2011
25 01 42 anas oae
Північний Кавказ, травень 2009. Експедиція Брошко Є.О., 2011 Крижні на річці Саксагань Конференція в ОАЕ, серед учасників Милобог Ю.В.

     Віктор Анатолійович Волошин – вчитель біології Кудашівської ЗОШ Криничанського району, випускник природничого факультету КДПУ 1980 року. Разом зі школярами орнітологічного гуртка вивчає птахів с. Кудашівка, Житлової балки та прилеглих територій, приймає активну участь в наукових нарадах і конференціях, акціях та фестивалях, міжнародних та всеукраїнських програмах. Учасник наукових експедицій, орнітологічних тренінгів. Автор понад 15 статей і тез в наукових та науково-популярних виданнях. Фотограф-анімаліст.
     Олексій Олегович Герасимчук продовжує, працюючи вчителем біології в школі с. Красіне, вивчати птахів техногенних водойм Криворіжжя, їх чисельність, сезонну динаміку, екологію, видовий склад, багато уваги приділяє охороні природи. Має близько 10 публікацій.
      Ігор Сергійович Янчук вивчає птахів східних околиць м. Кривого Рогу і каналу «Дніпро-Кривбас», їх видовий склад, сезонну динаміку, екологію. Є заступником голови Криворізького відділення УТОП, організує на базі Довгинцівського гуманітарно-технічного ліцею школярів, які захоплюються орнітологією. Автор книги «Птахи Дзержинського лісництва» (2005) , співавтор «Червоної книги Дніпропетровської області» (2011), автор ряду статей.
      Анатолій Леонідович Сальнік – вчитель Широківської ЗОШ разом зі школярами орнітологічного гуртка вивчає птахів Криворізького і Софієвського районів, приймає активну участь в наукових нарадах і конференціях .
      Навчається в аспірантурі Інституту зоології у відділі еволюційної морфології Филип Голубчик, закінчила аспірантуру відділу систематики і генетики – Ганна Віталіївна Рашевська (2015).
       Співробітники кафедри зоології приймали участь в організації та проведенні цілого ряду міжнародних програм по вивченню і охороні різних видів птахів: Стригунов В.І. «Год орлана-белохвоста» у 1989-1990 рр.; Коцюруба В.В. «Програма ІBA» (1993-2008), «Обліки гніздової чисельності пріоритетних мисливських птахів» по французькій програмі ОМРО (2000-2002); Милобог Ю.В. і Стригунов В.І. «Обліки чисельності малого підорлика в Карпатах» 2007 [89, 90], «Моніторінг хижих птахів Лівобережного степу України з метою прогнозування стану популяцій» (2007-2009), «Балабан в Південно-Східній Європі – вивчення і охорона» (2008), «Вивчення міграцій балабана методом супутникової телеметрії» (2011-2012 р. р.). Всі орнітологи Криворіжжя приймають участь у щорічних міжнародних «Різдвяних обліках птахів», акціях «Птах року».
      З 1984 року В.І. Стригунов є організатором і головою Робочої групи по вивченню Соколоподібних та Сов України (РГССУ), а також (з 1998 р.) Криворізького відділення Українського товариства охорони птахів, яке входить у Всесвітню організацію «Bird Life Іnternational». У 1993 році при кафедрі створено Криворізьке відділення Товариства охорони та вивчення птахів України, головою якого є В. В. Коцюруба. Завдяки активної діяльності Ю. В. Милобога у 2007 р. створений Український центр досліджень хижих птахів, який координує наукову діяльність не тільки вітчизняних, але і закордонних орнітологів, любителів птахів. В діяльності цих організацій приймають активну участь викладачі, аспіранти, студенти університету, вчителі та учні шкіл Криворіжжя.
       Про свої наукові досягнення викладачі кафедри звітують на щорічних наукових конференціях.
     Особливо інтенсифікувалася наукова робота на початку третього тисячоліття: орнітологи кафедри беруть участь в написанні двотомної «Енциклопедії Криворіжжя», третього видання «Червоної книги України» і першого «Червоної книги Дніпропетровської області»; в 2001 році проведена Всеукраїнська зоологічна конференція і опубліковані тези «Зоологічні дослідження в Україні на межі тисячоліть» (2001); у 2008 р. – III Міжнародна конференція «Хижі птахи України» і надруковані матеріали «Новітні дослідження соколоподібних та сов» (2008); у 2012 р. – VI Международная конференция по соколообразным и совам Северной Евразии та видані праці «Хищные птицы в динамической среде третьего тысячелетия: состояние и перспективы» (2012), «Канюки Северной Евразии: распространение, состояние популяций, биология» (2012).

Матеріали підготував В.В. Коцюруба, Фото В.В. Коцюруби.

1091
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31