Кафедра

Спеціальність

Форма навчання

3 семестр

4 семестр

Кафедра
перекладу та слов’янської філології

035 Філологія

Денна

 

І дисципліна

1. Лінгвокраїнознавство країн другої мови (французька)

Кафедра 
англійської філології

2.Лінгвокраїнознавство країн англійської мови

 

Кафедра
німецької мови і літератури з методикою викладання

3. Лінгвокраїнознавство країн другої мови (німецька)

Кафедра
англійської філології

 

014 Середня освіта (Англійська мова і література)

Денна

 

І дисципліна

1. Академічне письмо

2. Академічне читання

3. Аудіювання з англійської мови (рівень В2)

 

Кафедра
перекладу та слов’янської філології

3-8 семестр

1. Практичний курс другої мови (французька)

3-8 семестр

1. Практичний курс другої мови (французька)

Кафедра
німецької мови і літератури з методикою викладання

3-8 семестр

1. Практичний курс другої мови (німецька)

3-8 семестр

1. Практичний курс другої мови (німецька)

Кафедра
англійської мови з методикою викладання

014 Середня освіта (Українська мова і література)

014 Середня освіта (Інформатика)

013 Початкова освіта

Денна

 

І дисципліна

1. Практична граматика

2. Практична фонетика

3. Аудіювання

Кафедра
німецької мови і літератури з методикою викладання

 

014 Середня освіта
(Мова і література німецька)

Денна

І дисципліна

1. Практична фонетика

2. Німецька граматика інтерактивно

3. Основи академічного письма

І дисципліна

1. Аудіювання

2. Академічне читання

3. Німецька через фільми

Кафедра
англійської філології

 

 

ІІ дисципліна

1. Академічне письмо

2. Академічне читання

3. Аудіювання з англійської мови

18797

Кафедра

Спеціальність

Форма навчання

3 семестр

4 семестр

Кафедра 
української мови

014 Середня освіта
(Українська мова і література)

Денна / Заочна

І дисципліна

1. Старослов’янська мова

2. Латинська мова

3. Історія української літературної мови

І дисципліна

1. Теорія і практика перекладу

2. Основи рекламознавства

3. Коректура

18794

Кафедра

Спеціальність

Форма навчання

3 семестр

4 семестр

Кафедра 
дошкільної освіти

012 Дошкільна освіта

Денна

І дисципліна

1. Теорія і методика дитячо-юнацького спорту

2. Спортивні ігри з методикою викладання

3. Організація і проведення занять на воді в дошкільному закладі

 

І дисципліна

1. Культура мовлення та виразне читання

2. Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям

3. Література іноземної мови для дітей дошкільного віку

ІІ дисципліна

1. Методика організації оздоровчої діяльності у співпраці з батьками

2. Лікувальна фізична культура

3. Ритміка і хореографія

Заочна

 

І дисципліна

1. Культура мовлення та виразне читання

2.  Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям

3.  Література іноземної мови для дітей дошкільного віку

ІІ дисципліна

1. Теорія і методика дитячо-юнацького спорту

2. Спортивні ігри з методикою викладання

3. Організація і проведення занять на воді в дошкільному закладі

016 Спеціальна освіта

Денна

 

І дисципліна

1. Ігри в логопедичній роботі

2. Логоритміка

3. Логопедичний масаж

Кафедра 
загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

 

 

 

 

 

 

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Денна / заочна

 

І дисципліна

1. Автомобіль, паливо та ПЗМ

2. Правила дорожнього руху

3. Історія автомобільної техніки

015 Професійна освіта (Транспорт)

Денна

І дисципліна

1. Основи діагностики транспортних засобів

2. Основи слюсарно-ремонтних робіт

3. Діагностика автомобіля

І дисципліна

1. Основи конструкторської графіки

2. Системи автоматизованого проєктування

3. Організація автосервісу

ІІ дисципліна

1. Організація підприємницької діяльності на транспорті

2. Організація транспортної та митно-брокерської діяльності

3. Безпека керування

Кафедра 
педагогіки та методики технологічної освіти

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Денна / Заочна

І дисципліна

1. Практикум з художньої обробки матеріалів

2. Дизайн одягу та аксесуарів

3. Спеціальний малюнок та основи композиції

 

015 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Денна / Заочна

І дисципліна

1. Кухні народів світу

2. Глобалізаційні тенденції в сучасній кулінарії

3. Українська національна кухня та дизайн страв

І дисципліна

1. Барна справа і робота бариста

2. Готельна індустрія України та світу

3. Організація кейтерингового обслуговування

ІІ дисципліна

1. Інфраструктура закладів готельно-ресторанного господарства

2. Логістика в галузі

3. Управління закладами готельно-ресторанного господарства

18792

Кафедра

Спеціальність

Форма навчання

3 семестр

4 семестр

Кафедра 
фізики та методики її навчання

014 Середня освіта (Інформатика)

Денна

 

І дисципліна

1. Напівпровідникова електроніка та елементи автоматики

2. Загальна електротехніка

3. Схемотехніка цифрових та аналогових пристроїв

014 Середня освіта (Фізика)

Денна

І дисципліна

1. Числові методи в фізиці

2. Основи векторного та тензорного аналізу

3. Рівняння математичної фізики

 

Кафедра 
математики та методики її навчання

014 Середня освіта (Математика)

Денна

І дисципліна

1. Олімпіадна математика

2. Системи комп’ютерної математики

3.Теорія множин

 

014 Середня освіта (Інформатика)

І дисципліна

1. Математичні основи квантової інформатики

2. Ряди та функції комплексної змінної

3. Статистичне опрацювання результатів педагогічних досліджень

Кафедра
інформатики та прикладної математики

014 Середня освіта (Інформатика)

 Денна

 

І дисципліна

1. Мережеві спільноти

2. Логічне програмування

3. Основи STEM-навчання

18791

Кафедра

Спеціальність

Форма навчання

3 семестр

4 семестр

Кафедра
декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

022 Дизайн графічний

Денна

І дисципліна

1. Основи етнодизайну

2. Естетична культура дизайнера

3. Арт-дизайн

 

І дисципліна

1.   Додрукова підготовка поліграфічних видань

2.   Фотосправа

3.   Композиція в рекламі

022 Дизайн одягу

І дисципліна

1. Основи етнодизайну

2. Естетична культура дизайнера

3. Арт-дизайн

І дисципліна

1.   Матеріалознавство

2.   Текстильний  дизайн

3.   Композиція костюма

022 Дизайн середовища

І дисципліна

1. Основи етнодизайну

2. Естетична культура дизайнера

3. Арт-дизайн

І дисципліна

1.   Фітодизайн

2.   Шрифт та основи дизайн-графіки

3.   Ергономіка

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

 

 

І дисципліна

1. Художньо-прикладна графіка

2. Ілюстративна графіка

3. Шрифтова графіка

Кафедра
музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

 

 

Заочна
(ОКР "Молодший спеціаліст")

 

І дисципліна

1. Акомпанемент та імпровізація

2. Сучасні форми аранжування

3. Основи композиції

 

 І дисципліна

1. Мультимедійні технології у мистецькій освіті

2. Музично-хореографічний фольклор України

3. Видатні митці України

ІІ дисципліна

1. Художня культура Дніпровського регіону

2. Мистецтво Модерну

3. Мистецтво Постмодерну

024 Хореографія

Денна

І дисципліна

1. Постановка концертних номерів

2. Ансамбль

3. Дуетно-сценічний танець

І дисципліна

1. Музично-хореографічний фольклор України

2. Основи народознавства

3. Українське хореографічне мистецтво

Кафедра
методики музичного виховання, співу та хорового диригування

 

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

 

 

Заочна
(ОКР  "Молодший спеціаліст")

І дисципліна

1. Практикум роботи з вокально-хоровими колективами

2. Методика роботи з вокальними ансамблями

3. Основи читання хорових партитур

 

 

18790

Кафедра

Спеціальність

Форма навчання

3 семестр

4 семестр

Кафедра 
фізичної культури та методики її викладання

014 Середня освіта
(Фізична культура)

Денна

 

І дисципліна

1. Підвищення спортивної майстерності (з видів спорту)

Заочна

 

І дисципліна

1. Підвищення спортивної майстерності (з видів спорту)

Кафедра 
ботаніки та екології

101 Екологія

Денна

 

І дисципліна

1. Лікарські рослини

2. Охорона природи

3. Основи екологічного термінознавства

ІІ дисципліна

1. Екологія рослин

2. Фітоценологія

3. Географія рослин

014 Середня освіта
(Біологія та здоров’я людини)

Денна

 

І дисципліна

1. Основи геоботаніки

2. Фітоценологія

3. Основи вчення про рослинний покрив

Заочна

 

І дисципліна

1. Основи геоботаніки

2. Фітоценологія

3. Основи вчення про рослинний покрив

Кафедра
зоології та методики навчання біології

014 Середня освіта
(Біологія та здоров’я людини)

Денна /заочна

І дисципліна

1. Анатомія, фізіологія, патологія дітей

2. Анатомія та вікова фізіологія

3. Фізіологія (ВНД та вікова) з основами генетики

І дисципліна

1. Основи прикладної ентомології

2. Основи загальної орнітології

3. Тваринний світ України

Кафедра 
хімії та методики її навчання

014 Середня освіта (Хімія)

Денна

 

І дисципліна

1. Основи наукових досліджень в хімії

2. Техніка навчального хімічного експерименту

3. Хімічна номенклатура

4. Ужитковий експеримент і STEM-технології у навчанні хімії

014 Середня освіта
(Біологія та здоров’я людини)

Денна

 

І дисципліна

1. Аналітична хімія

2. Хімічні та фізико-хімічні методи аналізу

3. Кількісні розрахунки в хімії

18789

Кафедра

Спеціальність

Форма навчання

3 семестр

4 семестр

Кафедра 
практичної психології

013 Початкова освіта. Психологія

014 Середня освіта Українська мова і література. Зарубіжна література. Психологія

012 Дошкільна освіта. Психологія

014 Біологія. Психологія

Денна

 

 

 

 

 

І дисципліна

1. Етнопсихологія

2. Соціальна психологія

3. Психологія сім’ї

053 Психологія

Денна /Заочна

Вибір профілю

1. Профіль підготовки «Сімейне консультування та психотерапія»

2. Профіль підготовки «Спеціальна психологія»

3. Профіль підготовки «Практична психологія»

4. Профіль підготовки «Абілітація та реабілітація дітей з особливими потребами»

 

Кафедра 
початкової освіти

013 Початкова освіта

Денна

 

І дисципліна

1. Основи ораторського мистецтва

2. Практики СЕН (соціально-емоційного навчання)

3. Комунікація через мистецтво

Заочна

 

 

 

 

І дисципліна

1Основи ораторського мистецтва

2. Практики СЕН (соціально-емоційного навчання)

3. Комунікація через мистецтво

Кафедра
соціальної педагогіки і соціальної роботи

231 Соціальна робота

Денна

І дисципліна

1.Самовиховання і саморегулювання особистості

2.Рекламно-інформаційні технології

3.Політкультурна освіта і виховання

І дисципліна

1.Спеціалізовані служби в соціальній сфері

2.Недержавний сектор в соціальній сфері

3.Основи демографії

ІІ дисципліна

1.Основи сценарної роботи соціального педагога

2.Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля

3.Практикум з організаційно-адміністративної роботи в соціальній сфері

Заочна

 

І дисципліна

1.Самовиховання і саморегулювання особистості

2.Рекламно-інформаційні технології

3.Політкультурна освіта і виховання

ІІ дисципліна

1.Основи сценарної роботи соціального педагога

2.Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля

3.Практикум з організаційно-адміністративної роботи в соціальній сфері

18788

 

Кафедра

 

Спеціальність

Форма навчання

3 семестр

 

4 семестр

 

Кафедра

географії та методики її навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

014 Середня освіта (Географія)

Денна

І дисципліна

1.  Географія населення

2.  Геоурбаністика

3.  Георуралістика

 

ІІ дисципліна

1.  Методологія географічної науки

2.  Основи наукових досліджень в географії

3.  Історія географічної науки

І дисципліна

1. Вступ до економічної і соціальної географії

2. Теорія і методологія суспільної географії

3. Парадигми сучасної географії

Заочна

І дисципліна

1. Географія населення

2.  Геоурбаністика

3.  Георуралістика

 

ІІ дисципліна

1.  Вступ до економічної і соціальної географії

2.  Теорія і методологія суспільної географії

3.  Парадигми сучасної географії

 

ІІІ дисципліна

1.  Методологія географічної науки

2.  Основи наукових досліджень в географії

3.  Історія географічної науки

І дисципліна

1. Географія ґрунтів з основами грунтознавства

2. Географія природно-ресурсного потенціалу

3. Географія органічного світу та педогеографія

 

ІІ дисципліна

1. Геоекологія

2. Ландшафтна екологія

3. Урбоекологія

Кафедра

туризму та економіки

242 Туризм

Денна

І дисципліна

1.   Індустріальний туризм

2.   Промисловий туризм

3.   Безпека туризму

І дисципліна

1.   Діяльність туристських самодіяльних організацій

2.   Державне управління в галузі туризму

3. Ринок туристичних послуг

ІІ дисципліна

1. Інформаційні системи та технології

2. ГІС-технології

3. Геоінформатика

014 Середня освіта (Географія)

Денна

 

І дисципліна

1.   Спортивний туризм

2.   Активний туризм

3.   Екстремальний туризм

ІІ дисципліна

1.   Діяльність туристських самодіяльних організацій

2.   Оранізація туристичних подорожей

3.   Рекреаційна географія

 

Заочна

І дисципліна

1.  Спортивний туризм

2.  Активний туризм

3.  Екстремальний туризм

І дисципліна

1.  Діяльність туристських самодіяльних організацій

2.  Організація туристичних подорожей

3.  Рекреаційна географія

Кафедра

історії

014 Середня освіта (Історія)

Денна

І дисципліна

1.   Історія української культури

2.   Етнографія України

3.   Історична географія

І дисципліна

1.   Римське право

2.   Історія держави та права України

3.   Основи адміністративного права

Заочна

 

І дисципліна

1.  Історія української культури

2.  Етнографія України

3.  Історична географія

18768

Кафедра

5 семестр 
(навчальні плани 2017 - 2020 рр.)

Кафедра

географії та методики її навчання

Дистанційне зондування Землі

Топоніми на карті світу

Актуальні проблеми політичної карти світу

Кафедра

туризму та економіки

Основи бізнесу та підприємницької діяльності

Маркетинг та реклама

Активний туризм

Кафедра

історії

Військова історія України

Кочові цивілізації Сходу і Заходу: етнокультурний вимір

Військова антропологія

Геральдика

Кафедра

практичної психології

Психолого-педагогічна супервізія для фахівців команди супроводу інклюзивної освіти

Коучингові технології

Психологія благополуччя

Кафедра

загальної та вікової психології

Психологія міжособистсіних стосунків у колективі

Конструктивна протидія маніпулятивним впливам

Кафедра

початкової освіти

Нові прикладні техніки та технології, LEGO-технології в НУШ

Тренінги з медійної грамотності

Культура професійного педагогічного спілкування

Кафедра

початкової освіти

на основі ОКР "Молодший спеціаліст" (у 4 семестрі):

Нові прикладні техніки та технології, LEGO-технології в НУШ

Тренінги з медійної грамотності

Культура професійного педагогічного спілкування

Кафедра

соціальної педагогіки і соціальної роботи

Технології соціально-педагогічної роботи з батьками девіантних дітей

Медіація в освітній діяльності

Психологія усвідомленого батьківства

Кафедра

фізичної культури та методики її викладання

Скелелазіння для початківців

Оздоровчий фітнес

Атлетична гімнастика

Кафедра

ботаніки та екології

Основи присадибного рослинництва

Основи акваріумістики

Озеленення інтер’єрів

Кафедра

зоології та методики навчання біології

Виготовлення наочності з біології

Рідкісні тварини заповідної Дніпропетровщини

Актуальні проблеми біології

Кафедра

хімії та методики її навчання

Хімія у побуті

Хімія в історії людства

Хімія здоров’я та краси

Біохімія спорту

Кафедра

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

Фотосправа

Крій та пошиття

Народне ткацтво

Кафедра

образотворчого мистецтва

Сучасні художні матеріали

Мистецькі технології в освіті

Основи сакрального мистецтва

Кафедра

музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

Історія музичного мистецтва

Історія художньої культури

 

Основи вокально-виконавської діяльності

Кафедра

методики музичного виховання, співу та хорового диригування

Кафедра

фізики та методики її навчання

Соціальні мережі в професійній діяльності

Основи 3D друку та 3D моделювання

Квантові інформаційні технології

Технології BYOD в освітньому процесі

Сучасні уявлення про Всесвіт

Кафедра

математики та методики її навчання

Елементарне введення в теорію ігор

Основи теорії оптимізації

Математика STEM-проєків

Кафедра

інформатики та прикладної математики

Мережеві спільноти

Основи медіаграмотності

Цифрова грамотність сучасного вчителя

Кафедра

дошкільної освіти

Моделі інклюзивної освіти

Підготовка дітей до навчання у школі

Актуальні проблеми дошкільного виховання особистості

Соціалізація особистості

Кафедра

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

Основи сучасних технологій

Основи декоративної обробки матеріалів

Технології доповненої віртуальної реальності в навчанні

Кафедра

педагогіки та методики технологічної освіти

Методика педагогічної взаємодії як засіб розв’язання професійних конфліктів

Кейс-технології у навчальному процесі сучасного закладу освіти

Професійна кар’єра: стратегія, творчість, результат

Кафедра

української мови

Практична стилістика

Нові стандарти українського письма

Етнолінгвістика

Кафедра

української та зарубіжної літератур

Медіатехнології в гуманітарній освіті

Літературна творчість, сторітеллінг і копірайтинг

Історія українського мистецтва

Кафедра

перекладу та слов’янської філології

Основи контрастивної лінгвістики

Комунікація і текст

Сучасні лінгвістичні теорії

Кафедра

англійської філології

Інтенсивний курс англійської мови

Історія англійської культури

Міжнародне тестування

Кафедра

англійської мови з методикою викладання

Інтенсивний курс англійської мови з підготовки до вступу в магістратуру

Англійська мова для академічної мобільності

Британські та американські студії: країнознавчий аспект

Кафедра

німецької мови і літератури з методикою викладання

Мова і культура: актуальні питання країнознавства німецькомовних країн

Німецькі сліди в історії та культури України

Німеччина: молодіжні субкультури

 

18764

 

Кафедра

3 семестр
(навчальні плани 2021 р.)

 

Кафедра

географії та методики її навчання

Дистанційне зондування Землі 

Топоніми на карті світу 

Актуальні проблеми політичної карти світу

Кафедра

туризму та економіки

Організація туристичних подорожей

Молодіжний і дитячий туризм

Активний туризм

Кафедра

історії

Військова історія України

Кочові цивілізації Сходу і Заходу: етнокультурний вимір

Військова антропологія

Геральдика

Кафедра

соціології та масових комунікацій

Самоменеджмент

Соціологія сім’ї та шлюбу

Мода у контексті глобалізації сучасного світу

Кафедра

загальної та вікової психології

Психологічна культура поведінки у конфлікті

Конструктивна протидія маніпулятивним впливам

Психологія позитивного мислення

Кафедра

практичної психології

Психологічні основи життєвого успіху

Психологія девіантної поведінки

Психологічні основи ефективного спілкування

Кафедра

початкової освіти

Нові прикладні техніки та технології, LEGO-технології в НУШ

Тренінги з медійної грамотності

Культура професійного педагогічного спілкування

Кафедра

соціальної педагогіки і соціальної роботи

Технології соціально-педагогічної роботи з батьками девіантних дітей

Медіація в освітній діяльності

Психологія усвідомленого батьківства

Кафедра

фізичної культури та методики її викладання

Скелелазіння для початківців

Оздоровчий фітнес

Атлетична гімнастика

Кафедра

ботаніки та екології

Декоративне квітництво

Основи фітотерапії

Біотехнології у побуті

Кафедра

зоології та методики навчання біології

Виготовлення наочності з біології

Рідкісні тварини заповідної Дніпропетровщини

Актуальні проблеми біології

Кафедра

хімії та методики її навчання

Хімія у побуті

Хімія в історії людства

Хімія здоров’я та краси

Біохімія спорту

Кафедра

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

Фотосправа

Крій та пошиття

Народне ткацтво

Кафедра

образотворчого мистецтва

Сучасні художні матеріали

Мистецькі технології в освіті

Основи сакрального мистецтва

Кафедра

музикознавства, інструментальної та  хореографічної підготовки

Історія музичного мистецтва

Історія художньої культури

 

Основи вокально-виконавської діяльності

Кафедра 

методики музичного виховання, співу та хорового диригування

Кафедра

фізики та методики її навчання

Соціальні мережі в професійній діяльності

Основи 3D друку та 3D моделювання

Квантові інформаційні технології

Технології BYOD в освітньому процесі

Сучасні уявлення про Всесвіт

Кафедра

математики та методики її навчання

Елементи математичного мислення

Математичні основи машинного навчання

Математичні основи криптографії

Кафедра

інформатики та прикладної математики

Мережеві спільноти

Основи медіаграмотності

Цифрова грамотність сучасного вчителя

Кафедра педагогіки

Гендерна педагогіка

Історія педагогіки

Педагогічна майстерність майбутнього вчителя

Кафедра

дошкільної освіти

Професійна діяльність вихователя-гувернера

Тьюторський супровід розвитку особистості

Педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами

Кафедра

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

Основи сучасних технологій

Основи декоративної обробки матеріалів

Технології доповненої віртуальної реальності в навчанні

Кафедра

педагогіки та методики технологічної освіти

Інклюзивна освіта учнів основної школи

Інноваційні готельні та ресторанні технології

Вивчення асортименту продуктів рослинного та тваринного походження

Кафедра

української мови

Основи лінгвоконфліктології

Українська неологія

Українська пареміологія

Кафедра

української та зарубіжної літератур

Медіатехнології в гуманітарній освіті

Літературна творчість, сторітеллінг і копірайтинг

Історія українського мистецтва

Кафедра

перекладу та слов’янської філології

Основи лінгвокульторології

Практична стилістика

Художній текст на уроках іноземної мови

Кафедра

англійської філології

Англійська мова через фільми

Англійська мова для кар’єрного зростання

Аудіювання з англійської мови

Кафедра

англійської мови з методикою викладання

Англійська мова у світі інформаційних технологій

Використання англійських фразальних дієслів для розвитку комунікативної компетентності

Англійська мова за кордоном (Survival English abroad)

Кафедра

німецької мови і літератури з методикою викладання

Вивчаємо німецьку інтерактивно та креативно

Німецька мова з You Tube

Німецька мова через комікси

18763
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31