Освітня програма «Англійська мова, зарубіжна література»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра філософії

1

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

ІІ

семестр

Кафедра англійської філології

2

Основи академічного спілкування

Міжнародне тестування

Основи публічного виступу англійською мовою

Кафедра англійської мови з методикою викладання

Англійська мова в діловій та міжкультурній сферах спілкування

Розвиток критичного мислення на уроках англійської мови з використанням автентичних текстів

Long Life Learning-актуальні проблеми навчання англійської мови дорослих

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І

семестр

Кафедра англійської філології

1

Теоретичні аспекти англійської мови

Теорія та практика перекладу

Порівняльна типологія англійської та української мов

Кафедра перекладу та слов’янської філології

2

Англійський історичний роман: поетика, типологія, шляхи розвитку

Аксіологічні виміри літератури

Рецепція Біблії у світовій літературі

ІІ

семестр

Кафедра англійської філології

3

Соціолінгвістика

Основи дискурс-аналізу

Англійська неологія

4

Цифрова та медійна грамотність

Крос-культурна взаємодія: теорія та практика

Іншомовна освіта дітей з особливими освітніми потребами

Кафедра англійської філології

5

Критичне читання англомовних текстів (С 1)

Комунікативна граматика англійської мови (С 1)

Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання

Практикум з мовної комунікації (друга мова) - німецька

  

Освітня програма «Німецька мова, англійська мова, зарубіжна література»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра філософії

1

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

ІІ

семестр

Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання

2

Німецька література у контексті полікультурної Європи

Стратегії міжкультурної взаємодії

Німецькомовна академічна комунікація

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І

семестр

Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання

1

Соціолінгвістика

Порівняльна типологія німецької та української мов

Теоретичні проблеми сучасної германістики

Кафедра перекладу та слов’янської філології

2

Теорія та практика художнього перекладу

Аксіологічні виміри літератури 

Рецепція Біблії в світовій літературі

ІІ

семестр

Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання

3

Теорія і практика перекладу

Актуальні питання німецької ономастики

Проблеми сучасної німецької неології

4

Семантика мови і тексту

Медіативні техніки та онлайн-комунікація німецькою мовою

Німецька мова в мас-медійному просторі

Кафедра англійської філології

5

Аналітичне читання

Великобританія: мова, культура, суспільство

США: мова, культура, суспільство

 

Освітня програма «Філологія. Переклад (перша – англійська)»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра філософії

1

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

ІІ

семестр

Кафедра перекладу та слов’янської філології

2

Художні твори в контексті екранізації: порівняльний аспект

Історія літератури: від античності до ХХ століття

Теорія літератури

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І

семестр

Кафедра перекладу та слов’янської філології

1

Теорія та практика художнього перекладу

Українсько-російський і російсько-український діловий (юридичний) переклад

Українсько-російський, російсько-український переклад військової термінології

ІІ

семестр

Кафедра перекладу та слов’янської філології

2

Мовні ідеології та переклад

Актуальні проблеми лінгвістичної антропології

Ключові аспекти соціолінгвістичних досліджень

3

Методика дистанційного навчання

Сучасні технології навчання іноземних мов

Авторські методики навчання іноземних мов

4

Переклад з першої мови на другу мову (французьку)

Переклад з першої мови на другу мову (російську)

Переклад з української мови на першу мову

Переклад з української мови на другу мову (французьку)

Переклад з української мови на другу мову (російську)

18758

Освітня програма «Музичне мистецтво та художня культура»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування

1

Основи інклюзивної музичної освіти

Сучасні освітні технології в музичному вихованні

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

Інноваційні технології музичної освіти

ІІ

семестр

Кафедра філософії

2

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І

семестр

Кафедра музикознавства,

інструментальної та хореографічної підготовки

1

Оркестровий клас

Інструментальний ансамбль

Практикум роботи з оркестром

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

2

Практикум за фахом з методикою викладання (вокальний клас)

Практикум за фахом з методикою викладання (хорове диригування)

Практикум за фахом з методикою викладання (музичний інструмент)

ІІ

семестр

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування

3

Музична педагогіка

Методика розвитку емоційного інтелекту

Народнопісенний репертуар Придніпров'я

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

4

Сучасне мистецтво України

Історія музичних стилів

Музична інтерпретація

 

Освітня програма «Образотворче та декоративне мистецтво»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра образотворчого мистецтва

1

Наукові дослідження в художньо-педагогічній освіті

Еволюція художніх стилів в образотворчому мистецтві

Основи Арт-терапії

ІІ

семестр

Кафедра філософії

2

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І

семестр

Кафедра образотворчого мистецтва

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва

1

Сучасні образотворчі техніки

Спеціалізація в образотворчому і декоративному мистецтві

Спеціалізація в творчих майстернях

Кафедра образотворчого мистецтва

2

Практикум з історії мистецтва та мистецтвознавства України

Мистецьке життя Дніпропетровщини ХХ- початок ХХІ століття

Напрямки і течії в образотворчому мистецтві Новітнього часу

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва

3

Комп'ютерні технології в образотворчому та декоративному мистецтві

Комп'ютерне мистецтво

Комп'ютерна ілюстрація

ІІ

семестр

Кафедра образотворчого мистецтва

4

Теоретичні основи художньої творчості

Психологія художньої творчості

Методологія творчого процесу

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва

5

Теорія композиції

Композиція в декоративному мистецтві

Основи композиційного аналізу

 

18728

Освітня програма «Дошкільна освіта. Психологія»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра дошкільної освіти

1

Теоретичні та методичні засади впровадження дитиноцентричного підходу в організації дошкільної освіти

Індивідуалізація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти

Соціалізація особистості

ІІ

семестр

Кафедра філософії

2

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І

семестр

Кафедра дошкільної освіти

1

Організація інклюзивного середовища сучасного дошкільного закладу

Методичні засади організації STREAM-освіти дошкільників

Інноваційні технології НУШ

Кафедра практичної психології

2

Психотерапія особистісного розвитку

Логопсихологія

Інноваційні технології роботи з дітьми з ООП

ІІ

семестр

Кафедра дошкільної освіти

3

Виховання дітей дошкільного віку з ООП

Методика організації освітнього процесу в різновіковій групі

Організація тьюторської підтримки дітей передшкільного віку в сучасному ЗДО

Кафедра дошкільної освіти

4

Професійна діяльність асистента вихователя в інклюзивній групі

Модель підготовки дошкільників до НУШ

Розвиток сенсорної культури особистості дошкільника

Кафедра практичної психології

5

Психологія особистості

Активне соціально-психологічне навчання

Психологія педагогічного спілкування

 

Освітня програма «Дошкільна освіта»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра дошкільної освіти

1

Теоретичні та методичні засади впровадження дитиноцентричного підходу в організації дошкільної освіти

Індивідуалізація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти

Соціалізація особистості

ІІ

семестр

Кафедра філософії

2

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю 

І

семестр

Кафедра дошкільної освіти

1

Організація інклюзивного освітнього середовища в сучасному дошкільному закладі

Методичні засади організації STREAM-освіти дошкільників

Інноваційні технології НУШ

2

Теорія і методика роботи асистента вихователя у закладах освіти з інклюзивним навчанням

Інноваційні освітні технології у мовленнєвій та логіко-математичній діяльності дітей дошкільного віку

Арт-освіта дітей дошкільного віку

ІІ

семестр

Кафедра дошкільної освіти

3

Професійна діяльність асистента вихователя в інклюзивній групі

Модель підготовки дошкільників до НУШ

Організація тьюторської підтримки дітей передшкільного віку в сучасному ЗДО

4

Виховання дітей дошкільного віку з ООП

Методика організації освітнього процесу в різновіковій групі

Розвиток сенсорної культури особистості дошкільника

5

Національно-патріотичне виховання на заняттях філологічного циклу

Методика організації медіаосвіти для дошкільного віку

Актуальні проблеми дошкільної освіти

 

Освітня програма «Трудове навчання та технології. Інформатика»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І семестр

Кафедра педагогіки та методики технологічної освіти

1

Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи

Методи наукових досліджень

Інформаційно-комунікативні технології в управлінні освітнім процесом

Кафедра загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

Теорія і методика профільного і професійного навчання

Основи професійної культури фахівця

Основи професійної мобільності фахівця

ІІ семестр

Кафедра філософії

2

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І

семестр

Кафедра загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

1

Основи декоративної обробки матеріалів

Системи автоматизованого проєктування об'єктів

Основи конструкторської графіки

Кафедра інформатики та прикладної математики

2

Тестування програмного забезпечення

Основи квантової інформатики

ЗD-графіка та моделювання

ІІ

семестр

Кафедра педагогіки та методики технологічної освіти

3

Дизайн одягу

Дизайн аксесуарів та предметного середовища

Основи кулінарної майстерності

Кафедра загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

4

Автомобіль

Експлуатація та ремонт автомобіля

Технологія доповненої реальності в навчанні технології

Кафедра інформатики та прикладної математики

5

Розробка комп'ютерних ігор

Синтетична реальність в освіті

Інформатика у позашкільній освіті

 

Освітня програма «Спеціальна освіта. Логопедія»

Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра дошкільної освіти 1 Логопедичні студії
Психологія соціального розвитку дітей з інтелектуальними та мовленнєвими порушеннями
Логопедична діагностика

ІІ

семестр

Кафедра філософії 2 Філософія освіти
Філософія та методологія науки
Критичне мислення
Культурні практики сучасності
   Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю​
 

І

семестр

     
 Кафедра дошкільної освіти       1    Технології розвитку комунікативних компетенцій у осіб з порушенням мовлення
 Проєктивні технології у сфері спеціальної та інклюзивної освіти
 Психоемоційний розвиток дітей з порушенням мовлення
2     Тьюторський супровід дитини та її сім’ї в умовах інклюзивної освіти
 Психолого-педагогічні основи корекційно-реабілітаційної діяльності
 Індивідуальний підхід до сім’ї дітей з ТПМ при ранньому втручанні
         

ІІ

семестр

Кафедра дошкільної освіти    3     Організація корекційно-розвивальної діяльності з дітьми з ТПМ
 ПЕДАГОГІЧНА комунікація у спеціальній освіті
 Психотерапевтична робота з дітьми із мовленнєвими порушеннями та їх батьками
4     Логопедичний супровід дітей з кохлеарним імплантом
 Стратегії втручання при міофункціональних порушеннях
 Формування комунікативних вмінь дітей з порушеннями аутистичного спектру
5     Технологія запуску мовлення дітей з мовленнєвими порушеннями
 Логопедична робота з дітьми з порушеннями аналізаторних систем
 Інноваційні техніки логопедичного масажу
18727

Освітня програма «Біологія та здоров’я людини. Психологія»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра філософії

1

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

ІІ

семестр

Кафедра зоології та методики навчання біології

2

Фізіологія аналізаторів

Телеметричні методи дослідження

Квантова біологія

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра ботаніки та екології

1

Проблеми фундаментальної екології

Урбоекологія

Агроекологія

Кафедра практичної психології

2

Логопсихологія

Інноваційні технології роботи з дітьми з ООП

Психотехніки особистісного розвитку

ІІ

семестр

Кафедра ботаніки та екології

3

Біорізноманіття та стратегія сталого розвитку

Зелене будівництво та озеленення пришкільної ділянки

Біоіндикація

Кафедра зоології та методики навчання біології

4

Біологія розвитку

Еволюційна екологія

Основи теоретичної біології

Кафедра практичної психології

5

Психологія особистості

Активне соціально-психологічне навчання

Психологія педагогічного спілкування

 

 Освітня програма «Біологія та здоров’я людини. Хімія»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра філософії

1

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

ІІ

семестр

Кафедра зоології та методики навчання біології

2

Фізіологія аналізаторів

Телеметричні методи дослідження

Квантова біологія

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І

семестр

Кафедра ботаніки та екології

1

Проблеми фундаментальної екології

Урбоекологія

Агроекологія

Кафедра

хімії

2

Біологічна активність хімічних речовин

Віртуалізація хімічного експерименту

Дослідження і синтез комплексних сполук

Сучасні інструментальні методи хімічного аналізу

Молекулярна біологія з основами генної інженерії

ІІ

семестр

Кафедра ботаніки та екології

3

Біорізноманіття та стратегія сталого розвитку

Зелене будівництво та озеленення пришкільної ділянки

Біоіндикація

Кафедра зоології та методики навчання біології

4

Біологія розвитку

Еволюційна екологія

Основи теоретичної біології

Кафедра хімії

5

Хімія у сільському господарстві

Методика хіміко-біологічного аналізу у закладах професійної освіти

Основи фармацевтичної хімії

Хімія здорового харчування

  

Освітня програма «Хімія. Інформатика»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра філософії

1

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

ІІ

семестр

Кафедра хімії та методики її навчання

2

Основи матеріалознавства

Навчально-дослідницька робота учнів з хімії

Системи комп'ютерної математики в хімії

Токсикологічна хімія

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І

семестр

Кафедра хімії та методики її навчання

1

Дослідження і синтез комплексних сполук

Біологічна активність хімічних речовин

Віртуалізація хімічного експерименту

Сучасні інструментальні методи хімічного аналізу

Кафедра інформатики та прикладної математики

2

Тестування програмного забезпечення

Основи квантової інформатики

3D-графіка та моделювання

ІІ

семестр

Кафедра хімії та методики її навчання

3

Хімія у сільському господарстві

Методика хіміко-технологічного аналізу у закладах професійної освіти

Основи фармацевтичної хімії

Хімія здорового харчування

Кафедра інформатики та прикладної математики

4

Розробка комп'ютерних ігор

Синтетична реальність в освіті

Інформатика у позашкільній освіті

18725

 

Освітня програма «Математика. Інформатика»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра математики та методики її навчання

1

Теорія і методика інклюзивного навчання математики

Історія розвитку математичної освіти

Історія методики навчання математики

ІІ

семестр

Кафедра філософії

2

Філософія та методологія науки

Філософія освіти

Критичне мислення

Сучасна некласична логіка

Культурні практики сучасності

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І

семестр

Кафедра математики та методики її навчання

1

Задачі оптимізації у профільній школі

Функціональний аналіз

Числові системи

Кафедра інформатики та прикладної математики

2

Тестування програмного забезпечення

Основи квантової інформатики

3D графіка та моделювання

ІІ

семестр

Кафедра математики та методики її навчання

3

Елементи фрактальної геометрії

Вибрані питання геометрії

Олімпіадна математика

4

Теорія ігор

Система комп'ютерної математики в задачах оптимізації

Інтегральні рівняння

Кафедра інформатики та прикладної математики

5

Розробка комп'ютерних ігор

Синтетична реальність в освіті

Інформатика у позашкільній освіті

 

Освітня програма «Фізика. Інформатика»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра фізики та методики її навчання

1

Сучасна космологічна картина світу

Сучасна фізична картина світу

Актуальні проблеми сучасної фізики та їх дослідження

ІІ

семестр

Кафедра філософії

2

Філософія та методологія науки

Філософія освіти

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І

семестр

Кафедра фізики та методики її навчання

1

Електроніка

Фізика конденсованих середовищ

Фундаментальні явища в наноструктурах

Кафедра інформатики та прикладної математики

2

Тестування програмного забезпечення

Основи квантової інформатики

3D графіка та моделювання

ІІ

семестр

Кафедра фізики та методики її навчання

3

Екситонні стани в напівпровідниках на діелектриках

Оптика твердого тіла і наноструктур

Теорія бозон-ферміонних систем

4

Теорія відносності і електродинаміка

Фізика ядра і фізика елементарних частинок

Методи дослідження експериментальної фізики

Кафедра інформатики та прикладної математики

5

Розробка комп'ютерних ігор

Синтетична реальність в освіті

Інформатика у позашкільній освіті

 

Освітня програма «Фізика. Математика»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра фізики та методики її навчання

1

Сучасна космологічна картина світу

Сучасна фізична картина світу

Актуальні проблеми сучасної фізики та їх дослідження

ІІ

семестр

Кафедра філософії

2

Філософія та методологія науки

Філософія освіти

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І

семестр

Кафедра фізики та методики її навчання

1

Електроніка

Фізика конденсованих середовищ

Фундаментальні явища в наноструктурах

Кафедра математики та методики її навчання

2

Задачі оптимізації у профільній школі

Функціональний аналіз

Числові системи

ІІ

семестр

Кафедра фізики та методики її навчання

3

Екситонні стани в напівпровідниках на діелектриках

Оптика твердого тіла і наноструктур

Теорія бозон-ферміонних систем

4

Теорія відносності і електродинаміка

Фізика ядра і фізика елементарних частинок

Методи дослідження експериментальної фізики

Кафедра математики та методики її навчання

5

Елементи фрактальної геометрії

Вибрані питання геометрії

Олімпіадна математика

 

Освітня програма «Інформатика. Програмування»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра інформатики та прикладної математики

1

Спеціалізовані середовища навчання програмування

UI/UX проєктування

Системне адміністрування

ІІ

семестр

Кафедра філософії

2

Філософія та методологія науки

Філософія освіти

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І

семестр

Кафедра інформатики та прикладної математики

1

Інформатична SТЕМ-освіта

Основи квантової інформатики

3D графіка та моделювання

2

Сучасні методи прогнозування

Основи інженерії програмного забезпечення

Тестування програмного забезпечення

ІІ

семестр

Кафедра інформатики та прикладної математики

3

Програмування синтетичної реальності

Синтетична реальність в освіті

Інформатика у позашкільній освіті

4

Кіберфізичні системи

Моделювання реальності

Інтелектуальний аналіз експериментальних даних

Освітня програма «Освітні, педагогічні науки»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра педагогіки

1

Сучасні освітні технології та парадигми

Педагогіка вищої школи

Моделювання діяльності фахівця

ІІ

семестр

Кафедра філософії

2

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

Сертифікатна програма з педагогіки "Педагогіка вищої школи" (І, ІІ семестр)

Кафедра педагогіки

1, 2, 3, 4

Державна освітня політика України

Професійно-педагогічні комунікації

Історія освітньо-виховних систем

Гендерна інноватика

Сертифікатна програма з педагогіки "Педагогічний менеджмент" (І, ІІ семестр)

Кафедра педагогіки 1, 2, 3, 4 Менеджмент в освіті
Педагогічний коучинг
Педагогічний маркетинг
Самоменеджмент сучасного керівника в освіті
Сертифікатна програма з педагогіки "Сучасний фахівець" (І, ІІ семестр) Кафедра педагогіки 1, 2, 3, 4  Професійна діяльність фахівців у фізичному вихованні
 Національні традиції ігрової культури у фізичному вихованні молоді
 Актуальні проблеми фізичного виховання
 Оздоровчо-рекреаційні технології у фізичному вихованні

 

18723

Освітня програма «Українська мова і література, зарубіжна література. Психологія»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра української мови

1

Лінгвокультурологія

Науковий стиль української мови

Сучасний український мовленнєвий етикет

ІІ

семестр

Кафедра філософії

2

Філософія та методологія науки

Філософія освіти

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І

семестр

Кафедра української мови

1

Основи зіставного мовознавства

Історія лінгвофілософських учень

Вступ до лінгвістичної генології

Кафедра практичної психології

2

Психотехніки особистісного розвитку

Інноваційні технології роботи з дітьми з ООП

Логопсихологія

ІІ

семестр

Кафедра української мови

3

Соціолінгвістика

Комунікативна лінгвістика

Когнітивна лінгвістика

Кафедра української та зарубіжної літератур

4

Інтермедіальні студії

Психопоетика творів сучасної української літератури

Сучасний літературний процес на Криворіжжі

Кафедра практичної психології

5

Психологія особистості

Активне соціально-психологічне навчання

Психологія педагогічного спілкування

 

Освітня програма «Українська мова і література, зарубіжна література. Англійська мова»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра української мови

1

Лінгвокультурологія

Науковий стиль української мови

Сучасний український мовленнєвий етикет

ІІ

семестр

Кафедра філософії

2

Філософія та методологія науки

Філософія освіти

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І

семестр

Кафедра української мови

1

Вступ до лінгвістичної генології

Основи зіставного мовознавства

Історія лінгвофілософських учень

Кафедра англійської мови з методикою викладання

2

Література Англії

Стилістика англійської мови

Історія англійської мови

ІІ

семестр

Кафедра української мови

3

Соціолінгвістика

Комунікативна лінгвістика

Когнітивна лінгвістика

Кафедра української та зарубіжної літератур

4

Психопоетика творів сучасної української літератури

Сучасний літературний процес на Криворіжжі

Інтермедіальні студії

Кафедра англійської мови з методикою викладання

5

Проблемні питання граматики сучасної англійської мови

Англійська мова для бізнес-комунікації

Практика перекладу

 

Освітня програма «Українська мова і література, зарубіжна література. Редагування освітніх видань»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра української мови

1

Лінгвокультурологія

Науковий стиль української мови

Сучасний український мовленнєвий етикет

ІІ

семестр

Кафедра філософії

2

Філософія та методологія науки

Філософія освіти

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І

семестр

Кафедра української мови

1

Вступ до лінгвістичної генології

Основи зіставного мовознавства

Історія лінгвофілософських учень

Кафедра української мови

2

Видавнича справа та літературне редагування

Видавнича справа та технічне редагування

Видавнича справа та наукове редагування

ІІ

семестр

Кафедра української мови

3

Соціолінгвістика

Комунікативна лінгвістика

Когнітивна лінгвістика

Кафедра української та зарубіжної літератур

4

Психопоетика творів сучасної української літератури

Сучасний літературний процес на Криворіжжі

Інтермедіальні студії

Кафедра української мови

5

Редагування перекладної літератури

Редагування навчальної літератури

Редагування суспільно-політичної літератури

 

18722

Освітня програма «Початкова освіта. Психологія»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра філософії

1

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

ІІ

семестр

Кафедра початкової освіти

2

Культура наукового мовлення

Методологія наукових досліджень  та академічна доброчесність

Науково-навчальне мовлення та педагогічна майстерність

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І

семестр

Кафедра початкової освіти

1

Порівняльна педагогіка

Технології дистанційного та змішаного навчання у початковій школі

Педагогічний менеджмент

Кафедра практичної психології

2

Психотехніки особистісного розвитку

Інноваційні технології роботи з дітьми з ООП

Логопсихологія

ІІ

семестр

Кафедра початкової освіти

3

Актуальні проблеми педагогіки і методики початкової освіти

Практикум з розв'язування математичних задач

Інтегрований розвиток наскрізних умінь учнів НУШ

4

STEM / STEAM-технології та цифрові інструменти в освітньому процесі початкової школи

Мистецтво та технології в початковій освіті

Теорія і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи

Кафедра практичної психології

5

Психологія педагогічного спілкування

Активне соціально-психологічне навчання

Психологія особистості

 

Освітня програма «Початкова освіта. Англійська мова в початковій школі»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра філософії

1

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

ІІ

семестр

Кафедра початкової освіти

2

Культура наукового мовлення

Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність

Науково-навчальне мовлення та педагогічна майстерність

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І

семестр

Кафедра початкової освіти

1

Порівняльна педагогіка

Технології дистанційного та змішаного навчання у початковій школі

Педагогічний менеджмент

Кафедра англійської мови з методикою викладання

2

Література Англії

Стилістика англійської мови

Історія англійської мови

ІІ

семестр

Кафедра початкової освіти

3

Актуальні проблеми педагогіки і методики початкової освіти

Практикум з розв'язування математичних задач

Інтегрований розвиток наскрізних умінь учнів НУШ

4

STEM / STEAM-технології та цифрові інструменти в освітньому процесі початкової школи

Мистецтво та технології в початковій освіті

Теорія і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи

Кафедра англійської мови з методикою викладання

5

Проблемні питання граматики сучасної англійської мови

Англійська мова для бізнес-комунікації

Практика перекладу

 

Освітня програма «Початкова освіта. Інформатика в початковій школі»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І
семестр

Кафедра філософії

1

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

ІІ
семестр

Кафедра початкової освіти

2

Культура наукового мовлення

Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність

Науково-навчальне мовлення та педагогічна майстерність

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І
семестр

Кафедра початкової освіти

1

Порівняльна педагогіка

Технології дистанційного та змішаного навчання у початковій школі

Педагогічний менеджмент

Кафедра інформатики та прикладної математики

2

Візуальне програмування

Програмування віртуальної реальності

Веб-програмування

ІІ
семестр

Кафедра початкової освіти

3

Актуальні проблеми педагогіки і методики початкової освіти

Практикум з розв'язування математичних задач

Інтегрований розвиток наскрізних умінь учнів НУШ

4

STEM / STEAM-технології та цифрові інструменти в освітньому процесі початкової школи

Мистецтво та технології в початковій освіті

Теорія і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи

Кафедра інформатики та прикладної математики

5

3D-графіка та моделювання

Інформатика у позашкільній освіті

Інноваційні цифрові технології в освіті

 

 Освітня програма «Початкова освіта»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра філософії

1

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

ІІ

семестр

Кафедра початкової освіти

2

Культура наукового мовлення

Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність

Науково-навчальне мовлення та педагогічна майстерність

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І

семестр

Кафедра початкової освіти

1

Порівняльна педагогіка

Технології дистанційного та змішаного навчання у початковій школі

Педагогічний менеджмент

2

Методика роботи вихователя ГПД

Декоративно-прикладне мистецтво та народні промисли

Формування емоційної культури учнів початкової школи засобами творів художньої літератури (інтерпретація, театралізація, інсценізація)

ІІ

семестр

Кафедра початкової освіти

3

Актуальні проблеми педагогіки і методики початкової освіти

Практикум з розв'язування математичних задач

Інтегрований розвиток наскрізних умінь учнів НУШ

4

Мистецтво та технології в початковій освіті

STEM / STEAM-технології та цифрові інструменти в освітньому процесі початкової школи

Теорія і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи

5

Мистецтво декламації творів художньої літератури

Становлення громадянської компетентності учнів початкової школи

Основи християнської етики

 

Освітня програма «Психологія»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра філософії

1

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

ІІ

семестр

Кафедра практичної психології

2

Психологія сексуальності

Психологія кар’єри

Основи психосоматики

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І

семестр

Кафедра практичної психології

1

Психологія професійної кар'єри

Психологія управління конфліктом

Психологія маркетингових та політичних технологій

ІІ

семестр

Кафедра практичної психології

2

Кризове телефонне консультування

Профілактика та корекція відхилень у поведінці

Психологія життєвих криз та кризове консультування

Дисципліни профілю підготовки «Організаційна психологія»

І

семестр

Кафедра практичної психології

3

Мотиваційний менеджмент

ІІ

семестр

Технології роботи організаційних психологів

Психологічні основи іміджу керівника та організації

Дисципліни профілю підготовки «Психологічне консультування та психотерапія»

І

семестр

Кафедра практичної психології

3

Психологія залежної поведінки

ІІ

семестр

Практикум діалогічного спілкування

Психологічна допомога дітям, що зазнали насильства

 

Освітня програма «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра філософії

1

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

ІІ

семестр

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

2

Розвиток професійної компетентності на засадах рольового підходу

Управління закладом освіти

Тренінгові технології

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І

семестр

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

1

Соціологія освіти

Корпоративна культура та іміджеологія в освіті

Організація дозвілля дітей

2

Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін у вищій школі

Соціальне гувернерство та менторська підтримка

Організаційно-адміністративна робота в соціально-педагогічній сфері

ІІ

семестр

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

3

Психологія та етика управління

Корпоративна соціальна відповідальність

Проєктна та інвестиційна діяльність в освіті

4

Соціально-молодіжна робота

Інформаційно-комунікаційні засоби освіти

Практикум по роботі зі студентською молоддю

18721

Освітня програма «Історія. Географія»


 

Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра філософії

1

Філософія історії

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Філософія освіти

Культурні практики сучасності

ІІ

семестр

Кафедра історії

2

Цифрова історія

Порівняльні студії з історії тоталітаризму

Військовий полон, примусова праця та репатріації в історії ХХ століття

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І

семестр

Кафедра історії

1

Актуальні проблеми історії Другої світової війни

Нацистський геноцид в Україні: історичний та правовий вимір

Повсякденне життя населення України в умовах Другої світової війни

Кафедра географії та методики її навчання

2

Суспільна географія: регіональний аспект

Регіоналістика

Соціально-економічне картографування

ІІ

семестр

Кафедра історії

3

Методологія історичних досліджень

Диктаторські режими в історії ХХ-ХХІ століття

Архівна евристика в науковій діяльності історика

4

Україна в Першій світовій війні: актуальні проблеми дослідження

Перша світова війна в історичній пам'яті та історичний пам'яті та історичній політиці України

Етнічна історія України

Кафедра географії та методики її навчання

5

Географія релігій

Географія культури

Географія Дніпропетровської області

 

Освітня програма «Історія і суспільствознавчі дисципліни»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра філософії

1

Філософія історії

Філософія та методика науки

Критичне мислення

Філософія освіти

Культурні практики сучасності

ІІ

семестр

Кафедра історії

2

Порівняльні студії з історії тоталітаризму

Військовий полон, примусова праця та репатріації в історії ХХ століття

Цифрова історія

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І

семестр

Кафедра історії

1

Актуальні проблеми історії Другої світової війни

Повсякденне життя населення України в умовах Другої світової війни

Нацистський геноцид в Україні: історичний та правовий вимір

2

Міжнародне право

Виборче право

Гуманітарне право

ІІ

семестр

Кафедра історії

3

Диктаторські режими в історії ХХ-ХХІ століття

Методологія історичних досліджень

Архівна евристика в науковій діяльності історика

4

Україна в Першій світовій війні: актуальні проблеми дослідження

Перша світова війна в історичній пам'яті та історичній політиці України

Етнічна історія України

5

Освітнє право

Інформаційне право

Правове регулювання освітньої і наукової діяльності в Україні

 

 Освітня програма «Географія. Краєзнавчо-туристична робота»


Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр

Кафедра філософії

1

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

ІІ

семестр

Кафедра географії та методики її навчання

2

Реалізація практичної складової при вивченні шкільного курсу географії

Географічні задачі та методика їх розв’язування

Формування географічних компетентностей при вивченні шкільних інтегрованих курсів

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І

семестр

Кафедра географії та методики її навчання

1

Ландшафтна екологія

Водні ресурси України

Екологічний менеджмент

Кафедра туризму та економіки

2

Туристичні ресурси світу

Туристичне країнознавство

Географія туризму

ІІ

семестр

Кафедра географії та методики її навчання

3

Географія релігій

Етногеографія

Медична географія

4

Конструктивна географія

Раціональне природокористування

Політична географія

Кафедра туризму та економіки

5

Проєктний менеджмент в освіті

Організація подорожей в закладах освіти

Інклюзивний туризм

 

 Освітня програма "Соціологія"

Семестр

Кафедра

К-ть дисциплін

Назва вибіркової дисципліни

Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

І

семестр


Кафедра філософії
1 Філософія освіти
Філософія та методологія науки
Критичне мислення
Культурні практики сучасності

ІІ

семестр

Кафедра географії та методики її навчання 2 Менеджмент в освіті
Соціологія кар'єри
Медіація у професійній діяльності
Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

І

семестр

Кафедра соціології та масових комунікацій 1 Соціологічні виміри груп інтересів
Соціологія нерівності
Соціологія територіальних спільнот
Соціальна держава і соціальна політика
2 Медіа, війна і технології
Соціологія війни
Соціальна теорія міжнародних відносин
Соціальні конфлікти та медіація

ІІ

семестр

Кафедра соціології та масових комунікацій 3 Digital-соціологія
Соціологія освіти, науки та інновацій
Менеджмент медіа-комунікативної діяльності
Публічна соціологія
4 Компаративна соціологія
Візуальна соціологія
Технологія маркетингових досліджень
Соціологія тілесності
5 Економічна соціологія
Соціологія повсякденності
Інвайроментальна соціологія
Трансформація соціального простору і міські інтервенції
18720
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29