У Криворізькому державному педагогічному університеті представлені три пріоритетні напрями наукової діяльності: Гуманітарні науки, Математичні та природничі науки, Суспільні науки.

Кадровий склад.

Напрям Математичні та природничі науки забезпечують НПП двох кафедр: кафедри фізики та методики її навчання і кафедри ботаніки та екології; напрям Суспільні науки - НПП кафедр факультету мистецтв, дошкільної освіти та професійного навчання, психолого-педагогічного факультету, а також кафедр географії та методики її навчання, загальної та вікової психології, інформатики та прикладної математики, математики та методики її навчання, педагогіки, соціології та масових комунікацій, туризму та економіки, фізичної культури та методики її викладання, хімії та методики її навчання; напрям Гуманітарні науки - НПП факультетів іноземних мов та української філології, кафедра історії України та правознавства та кафедра всесвітньої історії. Склад науково-педагогічних працівників сталий. Простежується динаміка розвитку наукового потенціалу.

Гуманітарні науки.

Найбільш продуктивна тематика у галузі філології: «Проблеми функціонування мовних одиниць і граматичних категорій у різних стилях їх лексикографічна розробка»; у галузі філософії: «Обґрунтування цілісної логіко-філософської моделі критичного мислення», у галузі історії: «Репресії селянства у першій третині ХХ століття».

У 2020 році за напрямом працювало 9 штатних докторів наук (Шрамко Я.В., Колоїз Ж.В., Білоконенко Л.А., Дмитренко В.І., Ковпік С.І., Варданян М.В., Романець Н.Р., Мішеніна Т.М., Гаманюк В.А.); 63 кандидати наук, 3 аспіранти; усього за напрямом працювали 9 молодих учених.

Наукові контакти із зарубіжними установами підтримуються на підставі укладених договорів про співробітництво, серед них угоди: з Університетом м. Бохум Рурського університету (ФРН), Гомельським державним університетом ім. Франциска Скорини та Могильовським державним університетом ім. А. А. Кулешова Республіка (Білорусь), Науково-дослідницьким центром «Райан» (США), Університетом  Регенсбурга (Дослідницький центр DiMOS) (ФРН). Грантову підтримку на проведення наукових досліджень у 2020 році отримали: від Федерального міністерства культури і медіа (ФРН) група науковців (Гаманюк В.А.,Карпюк В.А., Тарасов А.В., Яшин В.О.) за проєкт «Німецькі сліди в Україні» та від фонду Yahad-in Unum (Франція) Шляхтич Р.П. для дослідження історії голокосту.

Математичні та природничі науки.

Інфраструктура. За напрямом працює науково-дослідна лабораторія  «Екологія рослинності Кривбасу»,  навчально-наукова лабораторія екологічних та біологічних досліждень, навчально-наукова лабораторія з фізики та навчально-наукова лабораторія з хімії. Обладнання: У 2020 році для потреб кафедр, що забезпечують напрям Математичні та природничі науки, було придбано обладнання для 3 лабораторій на загальну суму 1033,5 тис.грн. Надходження: госпдоговірна тематика – 138,4 тис. грн.  «Післяпроєктний моніторинг впливу  планованої діяльності видобування вапняків та глини, придатних для використання в якості цементної сировини Жовтокам’янського родовища (ділянка №3), розташованого в Апостолівському районі Дніпропетровської області, на стан флори і фауни протягом трьох років» (Договір №39122 від 28.10.2019 р.). Замовник: «ХайдельбергЦемент Україна».

Найбільш продуктивна тематика у галузі екології: «Впровадження методів боротьби з карантинними травами» та «Проведення досліджень та обґрунтування методів боротьби з амброзією та іншими карантинними рослинами, рослинами-алергенами»; у галузі фізики: «Електронні та фотонні властивості двовимірних гетеро структур» та «Компланарні двовимірні структури з діодними властивостями». За напрямом працювало 2 штатних докторів наук (Балабай Р.М., Здещиц В.М.), 7 кандидатів наук (Маленко Я.В., Савосько В.М., Гнілуша Н.В., Кобрюшко О.О., Комарова І.О., Слюсаренко М.А., Кадченко В.М.), 3 аспіранти, з них 3 молоді учені.

Підтримуються наукові контакти із зарубіжними установами: Інститутом фізики твердого тіла (Латвія), тема співробітництва: Електронна густина – фундаментальна характеристика ядерно-електронної динамічної системи; Фундацією MILA (Польща), тема співробітництва: співпраця в межах проекту «Повернути ріку людям. Партнерство на користь відновлення ріки Саксагань в Кривому Розі як механізм підтримки міжсекторального діалогу». «Нова Гута-Кривий Ріг. Партнерство на промислових регіонах».

Суспільні науки.

Спостерігається динаміка підвищення кадрового потенціалу. У 2020 році було захищено 1 докторська (Томашевський В.В.) та  4 кандидатських дисертацій.

Найбільш продуктивна тематика: «Полімодальність життєтворчості особистості у сучасному інформаційному суспільстві», «Інклюзивна освіта», «Теоретико-методологічні засади підготовки майбутнього вчителя в умовах модернізації неперервної педагогічної освіти», «Розвиток інформаційного суспільства», «Індустріальний туризм: теорія і практика». За напрямом працювали: 17 штатних докторів наук та 1 – сумісник, 144 кандидати наук та 6 викладачів без наукового ступеня, 10 аспірантів та 41 молодий учений.

Підтримуються наукові контакти із зарубіжними установами: Міжнарожна співпраця університетами Польщі, Молдови, Болгарії, Казахстану. Підписані широкі угоди про співпрацю з Університетом Eötvös Lorànd Universety, м. Будапешт (Угорщина), з Університетом Пардубіце (Чехія); продовжується співпраця з Саксонським центром дидактики вищої школи.

Проекти і гранти. Програма: Initiatives of the Infrastructure Programme for Ukraine Фонд: GIZ (ФРН); проект: «Підтримка інклюзивної освіти».

Публікаційна активність за напрямами: суспільні науки (219 НПП опублікували 111 статей, індексованих Scopus / WoS; коефіцієнт - 0,5); гуманітарні науки                                                     (81 осіб за напрямом, опубліковано 15 статей; коефіцієнт - 0,18);  математичні та природничі науки (17 статей опубліковано, працюють за напрямом 12 осіб; коефіцієнт -          1,41).

Абсолютні показники публікаційної активності.

Рік

Scopus

Web of Science

статті

h-індекс

статті     

h-індекс

2017

14

3

9

3

2018

45

7

10

4

2019

34

13

12

7

2020

86

23

20

9

Загальна кількість статей у Scopus становить 263  статей,  WoS –171 стаття; загальна кількість цитувань: у Scopus - 959 цитувань,  WoS –  31 цитування.

Кількість статей у базах на одного науково-педагогічного працівника становить 1,29.

Частка вартості обладнання, придбаного у 2020 році, на одного наукового працівника становить 3 094 грн.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

15229
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30