У Криворізькому державному педагогічному університеті представлені три пріоритетні напрями наукової діяльності: Гуманітарні науки, Математичні та природничі науки та Суспільні науки.

Кадровий склад.

Напрям Математичні та природничі науки забезпечують НПП двох кафедр: кафедри фізики та методики її навчання і кафедри ботаніки та екології; напрям Суспільні науки - НПП кафедр факультету мистецтв, дошкільної освіти та професійного навчання, психолого-педагогічного факультету, а також кафедр географії та методики її навчання, загальної та вікової психології, інформатики та прикладної математики, математики та методики її навчання, педагогіки, соціології та масових комунікацій, туризму та економіки, фізичної культури та методики її викладання, хімії та методики її навчання; напрям Гуманітарні науки - НПП факультетів іноземних мов та української філології, кафедра історії України та кафедра філософії. Склад науково-педагогічних працівників сталий. Простежується динаміка розвитку наукового потенціалу.

Гуманітарні науки.

Найбільш продуктивна тематика у галузі філології: «Проблеми функціонування мовних одиниць і граматичних категорій у різних стилях їх лексикографічна розробка»; у галузі філософії: «Обґрунтування цілісної логіко-філософської моделі критичного мислення», у галузі історії: «Репресії селянства у першій третині ХХ століття».

У 2021 році за напрямом працювало 11 штатних докторів наук (Шрамко Я.В., Колоїз Ж.В., Білоконенко Л.А., Дмитренко В.І., Ковпік С.І., Кудрявцева Н.С., Варданян М.В., Романець Н.Р., Титаренко Д.М., Мішеніна Т.М., Гаманюк В.А.); 68 кандидатів наук, 4 аспіранти; усього за напрямом працювали 11 молодих учених.

Наукові контакти із зарубіжними установами підтримуються на підставі укладених договорів про співробітництво, серед них угоди: з Університетом м. Бохум Рурського університету (ФРН), Науково-дослідницьким центром «Райан» (США), Університетом  Регенсбурга (Дослідницький центр DiMOS) (ФРН), Університетом Пардубіце (Чехія) та ін.. Грантову підтримку на проведення наукових досліджень у 2021 році отримав Титаренко Д.М. від Інституту Фріца Бауера (Франкфурт на Майні, Німеччина) та від Гейдельберзького Університету (Німеччина).

Математичні та природничі науки.

Інфраструктура. За напрямом працює науково-дослідна лабораторія  «Екологія рослинності Кривбасу»,  навчально-наукова лабораторія екологічних та біологічних досліждень, навчально-наукова лабораторія з фізики та навчально-наукова лабораторія з хімії. Обладнання: Лабораторії забезпечені обладнанням, придбаним у 2020 році ( на загальну суму 1033,5 тис.грн.). Надходження: госпдоговірна тематика – 138,4 тис. грн.  «Післяпроєктний моніторинг впливу  планованої діяльності видобування вапняків та глини, придатних для використання в якості цементної сировини Жовтокам’янського родовища (ділянка №3), розташованого в Апостолівському районі Дніпропетровської області, на стан флори і фауни протягом трьох років» (Договір №39122 від 28.10.2019 р. на період до 2022 року). Замовник: «ХайдельбергЦемент Україна».

У 2021 році за напрямом КДПУ отримав базове фінансування у сумі 10,4 тис. грн. Дослідження в межах виділених коштів проводилося під керівництвом д.фіз.-мат.наук, проф. Балабай Р.М. (0121U111337)/

Найбільш продуктивна тематика у галузі екології: «Впровадження методів боротьби з карантинними травами» та «Проведення досліджень та обґрунтування методів боротьби з амброзією та іншими карантинними рослинами, рослинами-алергенами»; у галузі фізики: «Електронні та фотонні властивості двовимірних гетеро структур» та «Компланарні двовимірні структури з діодними властивостями». За напрямом працювало 3 штатних докторів наук (Балабай Р.М., Білинський І.В., Здещиц В.М., ), 8 кандидатів наук та докторів філософії (Маленко Я.В., Савосько В.М., Гнілуша Н.В., Кобрюшко О.О., Комарова І.О., Слюсаренко М.А., Кадченко В.М., Прихожа Ю.В.), 2 аспіранти. За напрямом працюють 3 молодих учених. Захищена дисертація на здобуття ступеня доктора філософії (Прихожа Ю.В.).

Підтримуються наукові контакти із зарубіжними установами: Інститутом фізики твердого тіла (Латвія), тема співробітництва: Електронна густина – фундаментальна характеристика ядерно-електронної динамічної системи; Фундацією MILA (Польща), тема співробітництва: співпраця в межах проекту «Повернути ріку людям. Партнерство на користь відновлення ріки Саксагань в Кривому Розі як механізм підтримки міжсекторального діалогу». «Нова Гута-Кривий Ріг. Партнерство на промислових регіонах».

Суспільні науки.

Спостерігається динаміка підвищення кадрового потенціалу. У 2021 році було захищено 1 докторська (Ракитянська Л.М.) та 10 кандидатських дисертацій.

Найбільш продуктивна тематика: «Полімодальність життєтворчості особистості у сучасному інформаційному суспільстві», «Інклюзивна освіта», «Теоретико-методологічні засади підготовки майбутнього вчителя в умовах модернізації неперервної педагогічної освіти», «Розвиток інформаційного суспільства», «Індустріальний туризм: теорія і практика». За напрямом працювали: 17 штатних докторів наук та 2 – сумісника, 140 кандидатів наук та 5 викладачів без наукового ступеня, 12 аспірантів та 40 молодих учених. За напрямом функціонують три наукові лабораторії (дидактики математики, методики викладання геоінформаційних технологій, та лабораторія з психології).

Підтримуються наукові контакти із зарубіжними установами: університетами Польщі, Молдови, Болгарії, Казахстану. Підписані широкі угоди про співпрацю з Університетом Eötvös Lorànd Universety, м. Будапешт (Угорщина), з Університетом Пардубіце (Чехія); продовжується співпраця з Саксонським центром дидактики вищої школи.

Проекти і гранти. За напрямом один проєкт отримав фінансування за кошти держбюджету: «Теоретико-методичні засади проєктування імерсивного хмаро орієнтованого освітнього середовища університету» (ID:169675 25.11.2020 (00041-1) (Керівник проекту: Семеріков С. О., доктор педагогічних наук, професор).

КДПУ бере участь у програмі Initiatives of the Infrastructure Programme for Ukraine Фонд: GIZ (ФРН); проект: «Підтримка інклюзивної освіти».

Публікаційна активність. Станом на 01.12.2021 р. згідно інформації, що міститься у профілі КДПУ бази Scopus, НПП працівниками університету опубліковано 327 статей, з них за 2021 рік – 58 проіндексованих; загальна кількість цитувань у 2021 році становить 1078; індекс цитування зріс з 23 у червні 2021 року до 32 на 01.12.2021 року. За даними бази WoS загальна кількість проіндексованих WoS праць працівників університету становить 196 публікацій з них 16 проіндексовано у 2021 році; а загальна кількість цитувань – 507 цитувань, а індекс Гірша збільшився з 9 (2020) до 11 (2021).

Абсолютні показники публікаційної активності.

Рік

Scopus

Web of Science

статті

h-індекс

статті     

h-індекс

2017

14

3

9

3

2018

45

7

10

4

2019

34

13

12

7

2020

86

23

20

9

2021

92

32

23

11

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

19346
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30