ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

Дисципліни циклу загальної підготовки (усі спеціальності університету) – ІІІ курс повного терміну навчання;

ІІ курс скороченого терміну навчання

Назва вибіркової дисципліни Кафедра

Естетика

Етика

Культурологія

Логіка

Логіка освітньої реформи

Релігієзнавство

Соціальна та політична філософія

філософії

 

Дисципліни циклу загальної підготовки (усі спеціальності університету, крім спеціальностей фізико-математичного і природничого факультетів) – ІV курс повного терміну навчання; ІІІ курс скороченого терміну навчання

Назва вибіркової дисципліни Кафедра

Самоменеджмент

Соціальні ризики в сучасному світі

Соціологія культури

Соціологія сім'ї та шлюбу

Соціологія та економіка у повсякденному житті

соціології та масових комунікацій

 

Дисципліни підциклу психолого-педагогічної підготовки (предметні спеціальності спеціальності 014 Середня освіта, крім предметної спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)) – ІІІ курс повного терміну навчання;

ІІ курс скороченого терміну навчання

Назва вибіркової дисципліни Кафедра

Гендерна педагогіка

Історія педагогіки

Педагогічна майстерність майбутнього вчителя

педагогіки

Соціальна психологія

Соціальна психологія спілкування

Етика та психологія сімейного життя

Медіапсихологія

загальної та вікової психології

 

 Дисципліни циклу загальної підготовки (усі спеціальності університету) – ІІІ курс повного терміну навчання;

ІІ курс скороченого терміну навчання

Назва вибіркової дисципліни Кафедра

Медіатехнології в гуманітарній освіті

Літературна творчість, сторітелінг і копірайтинг

Історія українського мистецтва

української та зарубіжної літератур

Практична стилістика

Нові стандарти українського письма

Етнолінгвістика

української мови

Моделі інклюзивної освіти

Професійна діяльність вчителя (вихователя) в закладі освіти з інклюзивним навчанням

Актуальні проблеми дошкільного виховання особистості

дошкільної освіти

Методика педагогічної взаємодії як засіб розв’язання професійних конфліктів

Професійна кар’єра: стратегія, творчість, результат

Кейс-технології у навчальному процесі сучасного закладу освіти

педагогіки та методики технологічної освіти

Основи сучасних технологій

Основи декоративної обробки матеріалів

Технології доповненої віртуальної реальності в навчанні

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

Дистанційне зондування Землі

Топоніми на карті світу

Актуальні проблеми політичної карти світу

географії та методики її навчання

Виготовлення наочності з біології

Актуальні проблеми біології

Рідкісні тварини заповідної Дніпропетровщини

зоології та методики навчання біології

Хімія здоров’я та краси

Хімія у побуті

Хімія в історії людства

хімії та методики її навчання

Декоративне квітництво

Біотехнології в побуті

Основи фітотерапії

ботаніки та екології

Скелелазіння для початківців

Оздоровчий фітнес

Атлетична гімнастика

фізичної культури та методики її викладання

Формування медіаграмотності в учнів Нової української школи

Нові приклади техніки та технології, LEGO-технології в НУШ

Основи ораторського мистецтва в НУШ

початкової освіти

Технології соціально-педагогічної роботи з батьками девіантних дітей

Медіація в освітній діяльності

Психологія усвідомленого батьківства

соціальної педагогіки і соціальної роботи

Психолого-педагогічна супервізія для фахівців команди супроводу інклюзивної освіти

Коучинговi технологiї

Психологічне благополуччя

практичної психології

Елементарне введення в теорію ігор

Основи теорії оптимізації 

STEM-навчання у закладах середньої освіти

математики та методики її навчання

Основи 3D друку та 3D моделювання

Квантові інформаційні технології

Сучасна астрономічна картина світу

Технології BYOD в освітньому процесі

фізики та методики її навчання

Мережні спільноти

Основи медіаграмотності

Цифрові технології

інформатики та прикладної математики

Аудіювання

Інтенсивний курс розмовної англійської мови

Вступ до лінгвістики

англійської філології

Англійська мова для закордонних подорожей

Англійська мова для академічної мобільності

Британські та американські студії: країнознавчий аспект

англійської мови з методикою викладання

Німецька мова для майбутніх магістрів

Німецькі сліди в історії та культурі України

Мова і культура: актуальні питання країнознавства

німецької мови і літератури з методикою викладання

Англо-український юридичний переклад

Англійська через фільми

Російсько-український та українсько-російський переклад

Українсько-російський і російсько-український переклад

перекладу та слов’янської філології

Військовий полон, примусова праця та репатріації в історії ХХ століття

Історія європейської матеріальної цивілізації (XV-XVIII ст.)

Військова історія України

історії

Маркетинг та реклама

Організація та проведення екскурсій

Активний туризм

туризму та економіки

Основи вокально-виконавської діяльності

методики музичного виховання, співу та хорового диригування

Історія музичного мистецтва

Історія художньої культури

музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

Мистецькі технології в освіті

Сучасні художні матеріали

Основи сакрального мистецтва

образотворчого мистецтва

Народне ткацтво

Крій і пошиття

Фотосправа

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
10303

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

Дисципліни циклу загальної підготовки

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Семестр Назва вибіркової дисципліни Кафедра
І семестр

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

філософії
ІІ семестр

Культура наукового мовлення

Теорія і практика інклюзивного навчання в Новій українській школі

Комунікація через мистецтво

початкової освіти

Управління закладом освіти

Актуальні проблеми освітньої політики

Розвиток професійної компетентності на засадах рольового підходу

соціальної педагогіки і соціальної роботи

Психологія сексуальності

Психологія кар’єри

Основи психосоматики

практичної психології

 

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Семестр Назва вибіркової дисципліни Кафедра
І семестр

Сучасний український мовленнєвий етикет

Науковий стиль української мови

Лінгвокультурологія

української мови
ІІ семестр

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

філософії

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Семестр Назва вибіркової дисципліни Кафедра
І семестр

Сучасна космологічна картина світу

Основи сучасної мікроконтролерної техніки

Сучасна фізична картина світу

фізики та методики її навчання

Квантове програмування

Глибинне навчання

Моделювання складних систем

інформатики та прикладної математики

Теорія і методика інклюзивного навчання математики

Історія розвитку математичної освіти

Історія методики навчання математики

математики та методики її навчання
ІІ семестр

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Логіко-гносеологічні проблеми фундаментальних наук

філософії

 

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФІЇ, ТУРИЗМУ ТА ІСТОРІЇ

Семестр Назва вибіркової дисципліни Кафедра
І семестр

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

Філософія історії

філософії
ІІ семестр

Порівняльні студії з історії тоталітаризму

Цифрова історія

Геноцидознавчі студії

історії

Реалізація практичної складової при вивченні шкільних курсів географії

Медична географія

Політична географія

географії та методики її навчання

 

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Семестр Назва вибіркової дисципліни Кафедра
І семестр

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

філософії
ІІ семестр

Квантова біологія

Фізіологія аналізаторів

Телеметричні методи дослідження тварин

зоології та методики навчання біології

Методика навчання хімії у профільній школі та ЗВО

Методика хіміко-технологічного аналізу у закладах професійної освіти

Токсикологічна хімія

хімії та методики її навчання

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Семестр Назва вибіркової дисципліни Кафедра
І семестр

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

філософії
ІІ семестр

Основи академічного спілкування

Міжнародне тестування

Основи публічного виступу англійською мовою

англійської філології

Ділова англійська мова (поглиблений рівень)

Розвиток критичного мислення на уроках англійської мови з використанням автентичних текстів

Актуальні проблеми навчання англійської мови для дорослих – Long Life Learning

англійської мови з методикою викладання

Фахова німецька мова (за спеціалізаціями)

Стратегії міжкультурної взаємодії

Німецька література у контексті полікультурної Європи

німецької мови і літератури з методикою викладання

Публічні виступи і презентації англійською

Художні твори в контексті екранізації: порівняльний аспект

Російська мова в інтернеті: теорія та практика

Російська мова в Інтернеті: теорія і практика

перекладу та слов’янської філології

 

ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ

Семестр Назва вибіркової дисципліни Кафедра
І семестр

Основи інклюзивної музичної освіти

Сучасні освітні технології в музичному вихованні

методики музичного виховання, співу та хорового диригування
Інноваційні технології музичної освіти музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

Наукові дослідження в художньо-педагогічній освіті

Еволюція художніх стилів в образотворчому мистецтві

Основи арт-терапії

образотворчого мистецтва
ІІ семестр

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

філософії

 

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Семестр Назва вибіркової дисципліни Кафедра
І семестр

Методи наукових досліджень.

Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи

Інформаційно-комунікативні технології в управлінні освітнім процесом

педагогіки та методики технологічної освіти

Теоретичні та методичні засади впровадження дитиноцентричного підходу в організації дошкільної освіти

Індивідуалізація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти

Соціалізація особистості

дошкільної освіти

Теорія і методика профільного і професійного навчання

Основи професійної культури фахівця

Основи професійної мобільності фахівця

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання
ІІ семестр

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

філософії
14275
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31