Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:
Код ДК 021:2015 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція(теплова енергія):
Теплова енергія для потреб навчальних корпусів; Обсяг закупівлі — 400 Гкал;
Процедура закупівлі: Переговорна процедура (скорочена)
Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Міністерством розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 No275, якою передбачені
методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку,
збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни,
що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних
майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо;
2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників (дилерів), постачальників;
3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при
розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або
минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів інеземних валют).
Відповідно до вказаної методики, при визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі
товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості
предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладання договорів.
Згідно ч. 1 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі», переговорна процедура закупівлі
використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про
закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з
одним або кількома учасниками процедури закупівлі. Переговорна процедура закупівлі
застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені згідно ч. 2 ст.
40 ЗУ «Про публічні закупівлі», в тому числі така процедура може бути застосована у разі
відсутності конкуренції з технічних причин. Варто зазначити, що КПТМ
«Криворіжтепломережа» м. Кривий Ріг, пров. Дежньова, буд. 9, Дніпропетровської обл.,
50000 є суб’єктом природних монополій з транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами відповідно до Порядку
складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій, затвердженого
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 р. No874-р та
Зведеного переліку суб’єктів природних монополій станом на 31.12.2020 р.
Крім цього, теплова мережа Криворізького державного педагогічного університету
приєднана безпосередньо до мережі КПТМ «Криворіжтепломережа» (відповідно до актів
розмежування експлуатаційної відповідальності сторін), у зв’язку з відсутністю будь-якої
іншої мережі з транспортування теплової енергії. Тому підключення до будь-якої іншої
теплової мережі для забезпечення університету тепловою енергію є неможливим.
Виходячи з цього, замовник може для закупівлі предмету «Код ДК 021-2015: 09320000-8 –
Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (для потреб навчальних корпусів)», застосувати
переговорну процедуру відповідно до положення абз. 4 пункту 2 частини другої статті 40 ЗУ «Про
публічні закупівлі», відсутність конкуренції з технічних причин.
Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 1 476 740,00 грн. з ПДВ і визначена відповідно до
тарифів КПТМ «Криворіжтепломережа».
Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування
закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг.
Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється
відповідно до річного плану. В Криворізькому державному педагогічному університеті
затверджено кошторис на 2021 рік в якому зокрема передбачаються видатки на закупівлю
теплової енергії. Затвердженим кошторисом встановлені повноваження щодо отримання
надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань та
здійснення платежів для виконання Криворізьким державним педагогічним
університетом своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до
бюджетних призначень.

17877

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Код ДК 021:2015 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція(теплова енергія):
Лот 1 Теплова енергія для потреб навчальних корпусів; Обсяг закупівлі — 340 Гкал; Лот 2
Теплова енергія для потреб гуртожитків; Обсяг закупівлі — 550Гкал; Лот 3 Теплова енергія
для потреб орендарів Обсяг закупівлі — 4Гкал.
Процедура закупівлі: Переговорна процедура (скорочена)
Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Міністерством розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені
методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку,
збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни,
що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних
майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо;
2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників (дилерів), постачальників;
3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при
розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або
минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів інеземних валют).
Відповідно до вказаної методики, при визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі
товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості
предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладання договорів.
Згідно ч. 1 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі», переговорна процедура закупівлі
використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про
закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з
одним або кількома учасниками процедури закупівлі. Переговорна процедура закупівлі
застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені згідно ч. 2 ст.
40 ЗУ «Про публічні закупівлі», в тому числі така процедура може бути застосована у разі
відсутності конкуренції з технічних причин. Варто зазначити, що КПТМ
«Криворіжтепломережа» м. Кривий Ріг, пров. Дежньова, буд. 9, Дніпропетровської обл.,
50000 є суб’єктом природних монополій з транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами відповідно до Порядку
складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій, затвердженого
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 р. №874-р та
Зведеного переліку суб’єктів природних монополій станом на 31.12.2020 р.
Крім цього, теплова мережа Криворізького державного педагогічного університету
приєднана безпосередньо до мережі КПТМ «Криворіжтепломережа» (відповідно до актів
розмежування експлуатаційної відповідальності сторін), у зв’язку з відсутністю будь-якої
іншої мережі з транспортування теплової енергії. Тому підключення до будь-якої іншої
теплової мережі для забезпечення університету тепловою енергію є неможливим.
Виходячи з цього, замовник може для закупівлі предмету «Код ДК 021-2015: 09320000-8 –
Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (для потреб навчальних корпусів, гуртожитків та
орендарів)», застосувати переговорну процедуру відповідно до положення абз. 4 пункту 2
частини другої статті 40 ЗУ «Про публічні закупівлі», відсутність конкуренції з технічних
причин.
Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 2 501 161, 24 грн. (лот 1-
1255310,60грн., лот 2- 1225587,00 грн., лот 3 — 20263,64 грн.) з ПДВ і визначена відповідно
до тарифів КПТМ «Криворіжтепломережа».
Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування
закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг.

Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється
відповідно до річного плану. В Криворізькому державному педагогічному університеті
затверджено кошторис на 2021 рік в якому зокрема передбачаються видатки на закупівлю
теплової енергії. Затвердженим кошторисом встановлені повноваження щодо отримання
надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та
здійснення платежів для виконання Криворізьким державним педагогічним
університетом своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до
бюджетних призначень.

17107

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

код ДК 021:2015 98110000-7 – Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій (послуги з акредитації освітніх програм): Лот 1 Послуги з акредитації освітніх програми; Спеціальність — 012 Дошкільна освіта; Рівень вищої освіти — Другий (магістерський); Ідентифікатор освітньої програми у ЄДЕБО та її назва: 48639 Дошкільна освіта.Психологія; Кількість послуг — 1. Лот 2 Послуги з акредитації освітніх програми; Спеціальність — 015 Професійна освіта; Рівень вищої освіти - Третій (освітньо-науковий); Ідентифікатор освітньої програми у ЄДЕБО та її назва: 47773 Професійна освіта (Комп’ютерні технології); Кількість послуг — 1. Лот 3 Послуги з акредитації освітніх програми; Спеціальність - 015 Професійна освіта; Рівень вищої освіти - Третій (освітньо-науковий); Ідентифікатор освітньої програми у ЄДЕБО та її назва: 47770 Професійна освіта (сфера обслуговування); Кількість послуг — 1. Лот 4 Послуги з акредитації освітніх програми; Спеціальність — 011 Освітні, педагогічні науки; Рівень вищої освіти - Третій (освітньо-науковий); Ідентифікатор освітньої програми у ЄДЕБО та її назва: 37558 Освітні, педагогічні науки; Кількість послуг — 1. Лот 5 Послуги з акредитації освітніх програми; Спеціальність — 104 Фізика та астрономія; Рівень вищої освіти - Третій (освітньо-науковий); Ідентифікатор освітньої програми у ЄДЕБО та її назва: 37577 Фізика; Кількість послуг — 1.

 

16928

1. Річний план закупівель на 2017 рік Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити)

2. Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити)

1347

Положення щодо проведення допорогових закупівель Державним вищим навчальним закладом "Криворізький державний педагогічний університет"

Положення про тендерний комітет Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет"

90
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30