На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 №710 «Про ефективне використання коштів» зі змінами та доповненнями надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

 1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

 Криворізький державний педагогічний університет; 50086, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 54; код за ЄДРПОУ – 40787802; категорія замовника – Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Студентські квитки державного зразка, за ДК 021:2015 22450000-9 Друкована продукція з елементами захисту.

3.Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-10-10-005221-a

4.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно:

-до вимог, що встановлено наказом Міністерства освіти і науки України від 25.10.2013 № 1474 «Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.12.2013 за № 2245/24777. Загальний механізм замовлення, видачі, обліку та обігу студентських квитків державного зразка визначено Положенням «Про студентські квитки (учнівські) квитки державного зразка (затверджене наказом МОН України від 25.10.2013 року №1474 та наказом МОН України від 25.04.2018 року №434);

-до вимог, що встановлено відповідно до пункту 8 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки;

-персоналізація даних виконується згідно Наказу Міністерства освіти і науки України за №525 від 12.05.2015 року зі змінами і доповненнями.

Технічні та якісні характеристики закупівлі викладені у додатку до тендерної документації.

5.Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за КПКВ 2201160 відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі:

77 867,00,00 грн. (сімдесят сім тисяч вісімсот шістдесят сім грн. 00 коп.) з ПДВ за 800 шт.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Визначається з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275. Та відповідно до службової записки від 21.09.2023 року

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових)пропозицій від постачальників:

з/п

Організація

Найменування

Цінова пропозиція

1

ТОВ “Науково-виробниче підприємство “Обласний Дніпропетровський Центр Прикладних Інформаційних технологій”

Виготовлення студентських квитків державного зразка.

Вартість студентського квитка на 2023 навчальний рік складає 120 грн.

800*120=96 000,00грн

2

ТОВ “Інформаційно-виробничий центр в галузі освіти”

Виготовлення студентських квитків державного зразка

Вартість студентського квитка складає 100 грн.

800*100=80 000,00грн.

3

Українсько-польське спільне підприємство «МАКРОХЕМ-УКРАЇНА»

Виготовлення студентських квитків державного зразка

Вартість студентського квитка складає 72 грн.

800*72=57 600,00грн.

У зв’язку з фінансуванням очікувану вартість закупівлі визначаємо за середньою ціною

96000+80000+5760000=233600/3=777866,67=77867,00

 8.Процедура закупівлі:

Відкриті торги з особливостями.

23444

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Криворізький державний педагогічний університет; 50086, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 54; код за ЄДРПОУ – 40787802; категорія замовника – Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу № 4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79 а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086». Коригування

ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Вид закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-10-04-006556-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам робочого проекту: «Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу № 4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79 а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086». Коригування. Технічна специфікація передбачена Додатком 3 до тендерної документації.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:  6 111 497,00 грн.

Джерело фінансування закупівлі – Державний бюджет України на здійсненя закупівлі «Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу № 4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79 а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086». Коригування,

Очікувана вартість предмета закупівлі:  6 111 497,00 грн з ПДВ.

Очікувана вартість закупівлі на 2023 рік – 3 100 000,00 грн з ПДВ.

Очікувана вартість закупівлі на 2024 рік – 3 011 497,00 грн з ПДВ.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових ) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів.

При визначенні очікуваної вартості було використано робочий проект: «Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу № 4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79 а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086». Коригування, затверджений Наказом від 26.09.2023 року № 439, а саме: зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва, експертний звіт (позитивний) від 26 вересня 2023 №09-009-23-В щодо розгляду кошторисної на зняття зауважень встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складеним згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 “Деякі питання ціноутворення у будівництві”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за №1225/36847, та Кошторисних норм України “Настанова з визначення вартості будівництва”, затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281 за робочим проектом: «Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу № 4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79 а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086». Коригування, виконаний , згідно якого загальна кошторисна вартість будівництва складає 6265,630 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 5070,406 тис. грн.;

устаткування – 0,00 тис. грн.;

інші витрати – 1195,224 тис. грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі складається з вартості згідно глави 2 «Об’єкти основного призначення» зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва з урахуванням ПДВ, глави 10 «Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги» зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва з урахуванням ПДВ, кошторисного прибутку (П) з урахуванням ПДВ та коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) з урахуванням ПДВ.

Відповідно, очікувана вартість становить: (5032,253 тис. Грн *1,2) + ( 3,107тис. Грн *1,2) + (38,153 тис. Грн *1,2) + (19,401тис. Грн *1,2) = 6 111 497 тис. грн (шість мільйонів сто одинадцять тисяч чотириста дев’яносто сім гривень 00 копійок).

 

23422

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Криворізький державний педагогічний університет; 50086, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 54; код за ЄДРПОУ – 40787802; категорія замовника – Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу № 4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79 а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086». Коригування

ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Вид закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-09-27-005510-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам робочого проекту: «Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу № 4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79 а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086». Коригування. Технічна специфікація передбачена Додатком 3 до тендерної документації.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:  6 265 630.00 грн.

Джерело фінансування закупівлі – Державний бюджет України на здійсненя закупівлі «Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу № 4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79 а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086». Коригування,

Очікувана вартість предмета закупівлі:  6 265 630.00 грн з ПДВ.

Очікувана вартість закупівлі на 2023 рік – 3 100 000,00 грн з ПДВ.

Очікувана вартість закупівлі на 2024 рік – 3 165 630,00 грн з ПДВ.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових ) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів.

При визначенні очікуваної вартості було використано робочий проект: «Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу № 4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79 а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086». Коригування, затверджений Наказом від 26.09.2023 року № 439, а саме: зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва, експертний звіт (позитивний) від 26 вересня 2023 №09-009-23-В щодо розгляду кошторисної на зняття зауважень встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складеним згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 “Деякі питання ціноутворення у будівництві”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за №1225/36847, та Кошторисних норм України “Настанова з визначення вартості будівництва”, затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281 за робочим проектом: «Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу № 4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79 а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086». Коригування, виконаний , згідно якого загальна кошторисна вартість будівництва складає 6265,630 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 5070,406 тис. грн.;

устаткування – 0,00 тис. грн.;

інші витрати – 1195,224 тис. грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі складається з вартості згідно глави 2 «Об’єкти основного призначення» зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва з урахуванням ПДВ, глави 10 «Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги» зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва з урахуванням ПДВ, кошторисного прибутку (П) з урахуванням ПДВ та коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) з урахуванням ПДВ.

Відповідно, очікувана вартість становить: (5032,253 тис. Грн *1,2) + ( 3,107тис. Грн *1,2) + (38,153 тис. Грн *1,2) + (19,401тис. Грн *1,2) = 6 111 496,80 тис. грн (шість мільйонів сто одинадцять тисяч чотириста дев’яносто шість гривень 80 копійок).

 

 

 
23365

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Криворізький державний педагогічний університет; 50086, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 54; код за ЄДРПОУ – 40787802; категорія замовника – Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): “Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу №4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086”
ДК 021:2015 – 45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація
Вид закупівлі: Відкриті торги з особливостями.
Ідентифікатор закупівлі: UA-P-2023-09-07-000430-a
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам робочого проекту: “Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу №4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086”. Технічна специфікація передбачена Додатком 3 до тендерної документації.
Обґрунтування розміру бюджетного призначення:  5 543 067,60 грн.
Джерело фінансування закупівлі – Державний бюджет України на здійсненя закупівлі “Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу №4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086”,
Очікувана вартість предмета закупівлі: 5 543 067,60 грн з ПДВ.
Очікувана вартість закупівлі на 2023 рік – 3 100 000,00 грн з ПДВ.
Очікувана вартість закупівлі на 2024 рік – 2 443 067,60 грн з ПДВ.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових ) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів.
При визначенні очікуваної вартості було використано робочий проект: “Капітальний ремонт по заміні вікон, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, навчального корпусу №4 Криворізького державного педагогічного університету за адресою: вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086”, затверджений Наказом від 04.09.2023 року № 390, а саме: зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва, експертний звіт (позитивний) від 31 серпня 2023 №08-008-23-В щодо розгляду кошторисної на зняття зауважень встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складеним згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 “Деякі питання ціноутворення у будівництві”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за №1225/36847, та Кошторисних норм України “Настанова з визначення вартості будівництва”, затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281 за робочим проектом: «Капітальний ремонт по заміні віконних блоків будівлі Криворізького державного педагогічного університету за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, буд. 79а", виконаний , згідно якого загальна кошторисна вартість будівництва складає 5688,673 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи – 4596,715 тис. грн.;

устаткування – 0,00 тис. грн.;

інші витрати – 1091,958 тис. грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі складається з вартості згідно глави 2 «Об’єкти основного призначення» зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва з урахуванням ПДВ, глави 10 «Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги» зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва з урахуванням ПДВ, кошторисного прибутку (П) з урахуванням ПДВ та коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) з урахуванням ПДВ.

Відповідно, очікувана вартість становить: (4558,562 тис. Грн *1,2) + ( 3,107тис. Грн *1,2) + (38,153 тис. Грн *1,2) + (19,401тис. Грн *1,2) + = 5 543 067,60 тис. грн (п’ять мільйонів п’ятсот сорок три тисячі шістдесят сім гривень 60 копійок).23116

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

1

Назва предмета закупівлі

ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія

Електрична енергія (електрична енергія та супутні послуги, корпуси університету)

2

Вид процедури

Запит ціни пропозиції

3

Ідентифікатор закупівлі

UA-2023-06-08-014304-a

4

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення» (ДСТУ EN 50160:2014).

Постачання електричної енергії замовнику (споживачу) повинні відповідати нормам чинного законодавства України:

 • Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII;
 • Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310;
 • Кодексу системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309;
 • Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312;
 • інших нормативно-правових актів, прийнятих на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства.

5

Обґрунтування розміру бюджетного призначення

Закупівля проводиться на очікувану вартість, після затвердження кошторису на липень - грудень 2023 рік сума може бути змінена у відповідності до нього.

6

Очікувана вартість предмета закупівлі

1 140 000 грн з ПДВ

7

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів.

Метод, застосований для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі: розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів, розраховується за такою формулою:

ОВрег = V × Цтар,

де: ОВрег – очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;

V - кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;

Цтар – ціна (тариф) за одиницю товару/послуги.

Очікуване споживання на липень - грудень 2023 рік – 200000 кВт*год.

Тариф на момент проведення процедури закупівлі – 5,7 грн з ПДВ.

Ціна на ринку на електричну енергію підтверджується інформацією ДП «Оператор ринку», які викладено на його офіційному сайті за адресою в мережі Internet https://www.oree.com.ua.

Загальна вартість предмета закупівлі на 2023 рік становить 1 140 000 грн з ПДВ (200000*5,70=1 140 00).

 

22665

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

 

Назва предмета закупівлі

Канцтовари (папір для друку), код ДК 021:2015 - 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне

2

Вид процедури

Відкриті торги з особливостями

3

Ідентифікатор закупівлі

UA-2023-05-16-010932-a

4

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості Товару визначені з урахуванням наявних потреб замовника та оптимального співвідношення ціни та якості.

Якість товару повинна повністю відповідати усім нормам та вимогам, що визначають якість товару даного виду, технічним умовам заводу-виробника, забезпечувати його повну придатність для використання за його призначенням.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики на закупівлю Канцтовари (папір для друку), код ДК 021:2015 - 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне додається.

5

Обґрунтування розміру бюджетного призначення

Для забезпечення безперебійної роботи Криворізького державного педагогічного університету до кінця поточного року, відповідно до службової записки № 112 від 27 січня 2023 року, виникла потреба в закупівлі паперу для друку, .

Закупівля за предметом Канцтовари (папір для друку) здійснюється відповідно до наявної потреби за рахунок коштів затвердженого кошторису видатків на 2023 рік.

6

Очікувана вартість предмета закупівлі

20 140, 00 грн. (Двадцять тисяч тисяч сто сорок гривні 00 копійок) з урахуванням ПДВ

7

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з використанням методів і способів, передбачених Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (із змінами) за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0275915-20#Text, а саме шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни на подібні товари, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах, торгівельних електронних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, та в електронній системі закупівель «Prozorro».

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі (технічна специфікація)

Назва предмету закупівлі: Канцтовари (папір для друку)

Код за ДК 021:2015 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне

 

Найменування товару, який вимагає Замовник

Код ДК 021:2015 та назва предмету закупівлі, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі

Технічні характеристики товару, який вимагає Замовник

Кількість

товару

Одиниця виміру

1

Папір для друку А4

30197630-1 Папір для друку

Колір: жовтий

Розмір: 210 мм*297 мм Щільність: 160 г/м2

Кількість аркушів:250 шт.

Гладкість: 220 мл/хв

Рівень непрозорості:92% Рівень вологості:4,4% Показник білизни: CIE D65 150

10

пачок

2

Папір для друку А3

30197630-1 Папір для друку

Колір:білий

Розмір:297 мм*420 мм Щільність: 160 /м2

Кількість аркушів:250 шт.

Гладкість:220 мл/хв

Рівень непрозорості:92% Рівень вологості:4,4% Показник білизни: CIE D65 150

20

пачок

 *Якщо у цій технічній специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

 Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Учасник повинен надати фото та характеристики запропонованого товару

Місце доставки: м. Кривий ріг, проспект Гагаріна, 54

Доставка товару до вказаної адреси, розвантаження товару та занос у приміщення входить до ціни товару.

Постачальник надає гарантійний лист про ознайомлення та погодження з даною вимогою.

22445

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

(запит, ціни, пропозиції)

1

Назва предмету закупівлі:

30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне "Придбання канцтоварів (конверти поштові)"

2

Ідентифікатор закупівлі:

UA-2023-03-20-008026-a

3

Процедура закупівлі:

Запит ціни пропозиції

4

Очікувана вартість:

6 575,00 грн

5

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

Конверти поштові DL (110x220 мм), СКЛ, 0+1 білий офсет 75 г/м², з вн. запечатуванням, 1 шт.

Конверти поштові C5 (162х229 мм), СКЛ, 0+0 білий офсет 80 г/м², 1 шт.

Конверти поштові C4 (229х324 мм), СКЛ, 0+1 білий офсет 80 г/м², 1 шт.

6

Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з наданої потреби КДПУ та врахований у потребі на 2023 рік.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін в електронному каталозі Prozorro Market.

21767

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

1

Назва предмету закупівлі:

30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне "Придбання канцтоварів"

2

Ідентифікатор закупівлі:

UA-2023-03-17-010521-a

3

Процедура закупівлі:

Запит ціни пропозиції

4

Очікувана вартість:

168 400,00 грн

5

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

Папір для друку, А4, 80 г/м², клас C, 500 арк., білий;

Папір для друку, А4, 160 г/м², 250 арк., білий;

Папір для друку, А3, 80 г/м², клас C, 500 арк., білий

6

Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби Криворізького державного педагогічного університету та врахований у потребі на 2023 рік.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін в електронному каталозі Prozorro Market.

21766

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

1

Назва предмета закупівлі

ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія

Електрична енергія (електрична енергія та супутні послуги, корпуси університету)

2

Вид процедури

Відкриті торги з особливостями

3

Ідентифікатор закупівлі

UA-2023-02-06-006934-a

4

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення» (ДСТУ EN 50160:2014).

Постачання електричної енергії замовнику (споживачу) повинні відповідати нормам чинного законодавства України:

 • Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII;
 • Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310;
 • Кодексу системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309;
 • Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312;
 • інших нормативно-правових актів, прийнятих на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства.

5

Обґрунтування розміру бюджетного призначення

Закупівля проводиться на очікувану вартість, згідно з затвердженого кошторису на 2023 рік сума може бути змінена у відповідності до нього.

6

Очікувана вартість предмета закупівлі

784 000 грн з ПДВ

7

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів.

Метод, застосований для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі: розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів, розраховується за такою формулою:

ОВрег = V × Цтар,

де: ОВрег – очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;

V - кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;

Цтар – ціна (тариф) за одиницю товару/послуги.

Очікуване споживання 01.03.2023 до 30.06.2023р. – 140000 кВт*год.

Тариф на момент проведення процедури закупівлі – 5,8 грн з ПДВ.

Ціна на ринку на електричну енергію підтверджується інформацією ДП «Оператор ринку», які викладено на його офіційному сайті за адресою в мережі Internet https://www.oree.com.ua.

Загальна вартість предмета закупівлі на період з 01.03.2023 до 30.06.2023р. становить 784 000 грн з ПДВ (140000*5,6= 784 000 грн).

 

21277

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

 1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Криворізький державний педагогічний університет;

50086, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 54;

код за ЄДРПОУ – 40787802;

категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Вивіз побутових (великогабаритних) відходів, код за ДК 021:2015 – 90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям.

3. Вид процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями. Відповідно до п.35 Особливостей відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону.

4. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-01-11-006397-a

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів.

        6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі по ДК 021:2015 «90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям» (Вивіз побутових (великогабаритних) відходів) відповідає розміру бюджетних призначень на 2023 рік.

         7. Очікувана вартість предмета закупівлі: 74 520,00 грн з ПДВ.

         8. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість закупівлі визначалась відповідно до бюджетних призначень по КЕКВ 2240 на 2023 рік, з урахуванням вартості послуг з вивезення ТПВ, що затверджені на території м. Кривий Ріг, а саме – Рішенням виконкому міської ради від 17.08.2022 No599 «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (збирання, перевезення та захоронення) у м. Кривому Розі».

9. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

 • Загальний обсяг надання послуг: 135,0 м. куб.
 • Строк надання послуги: з дати укладання договору по 31 грудня 2023 року за письмовою заявкою Замовника.

Обсяг закупівлі:

№ п/п

Найменування послуги

Одиниця виміру

Кількість

1.

Вивіз твердих побутових відходів (далі - ТПВ)

м.куб.

135 м.куб.

 •  Умови надання послуг:
  • Виконавець повинен надавати якісні послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, правил надання послуг з вивезення побутових ( великогабаритних) відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та у відповідності до умов підписаного Договору з урахуванням вимог чинного законодавства України із захисту довкілля.
  • Вивезення ТПВ повинно здійснюватись тільки на об´єкти поводження з побутовими відходами, які мають необхідну дозвільну та іншу документацію згідно з чинним законодавством.
  • Типи та кількість спеціальних автомобілів, необхідних для вивезення (перевезення) та захоронення ТВП визначаються Виконавцем. Спеціалізовані транспортні засоби мають бути технічно справними та заправлені паливно-мастильними матеріалами.
  • Виконавець повинен мати достатню кількість працівників відповідної кваліфікації.
  • Виконавець повинен під час надання послуг керуватись правилами охорони праці, забезпечити працівників необхідними засобами і використовувати їх за призначенням.
  • Ціна пропозиції вказується з урахуванням витрат на страхування, надання транспортних засобів, навантаження, перевезення до місця вивантаження відходів, сплати податків і зборів (обов´язкових платежів), що сплачуються, або мають бути сплачені.
  • Вивіз ТПВ здійснюється з території “студентського містечка”, що розташоване за адресою Замовника: 50086 Дніпропетровська обл. м.Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 79-А
  • Зауваження з боку Змовника щодо надання послуг повинні бути усунені протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати направлення відповідної вимоги на адресу Виконавця.
  • Виконавець зобов´язаний надати послугу протягом 14 днів з моменту направлення письмової заявки Замовника.
21167
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30