Освітня програма Історія і суспільствознавчі дисципліни” (2023)

Денна / заочна форми навчання

Освітні компоненти за навчальним планом

Кафедра, яка забезпечує викладання

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Англійської мови з методикою викладання

Сучасні освітні парадигми та методологія педагогічних досліджень

Педагогіки

Психологічні засади управління освітнім процесом

Загальної та вікової психології

Технології розвитку навчальних компетентностей з історії в профільній школі

Історії

Інформаційно-комунікаційні технології навчання суспільствознавчих дисциплін

Історії

Сучасна світова історіографія

Історії

Єврейство в контексті європейської модерної та сучастної історії

Історії

Державний терор в Україні 20-30-х рр. ХХ ст.: проблеми дослідження

Історії

Сучасна українська історіографія

Історії

Право соціального забезпечення

Історії

Філософія історії

Філософії

Європейська та Євроатлантична інтергація України

Історії

Освітня програма Географія” (2023)

Денна / заочна форми навчання

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Англійської мови з методикою викладання

Сучасні освітні парадигми та методологія педагогічних досліджень

Педагогіки

Психологічні засади управління освітнім процесом

Загальної та вікової психології

Методика профільного навчання географії та інтегрованих природничих курсів у закладах освіти

Географії та методики її навчання

Інноваційні технології навчання географії

Географії та методики її навчання

Регіоналістика: суспільно-географічний аспект

Географії та методики її навчання

Цифрова картографія

Географії та методики її навчання

Глобальна географія

Географії та методики її навчання

Цифровізація географічної освіти

Географії та методики її навчання

Закономірності розвитку географічної оболонки

Географії та методики її навчання

Рекреаційна географія

Географії та методики її навчання

 

Освітня програма Трудове навчання та технології” (2023)

Денна / заочна форми навчання

Освітні компоненти за навчальним планом

Кафедра, яка забезпечує викладання

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Англійської мови з методикою викладання

Сучасні освітні парадигми та методологія педагогічних досліджень

Педагогіки

Психологічні засади управління освітнім процесом

Загальної та вікової психології

Методика навчання у технологічній галузі

Педагогіки та методики технологічної освіти

Методика навчання загальнотехнічних дисциплін

Загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

Основи проєктної діяльності у технологічній освіті

Педагогіки та методики технологічної освіти

Сучасні виробничі технології

Загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

STEM-технології у технологічній освіті

Педагогіки та методики технологічної освіти

Цифрові інновації у технологічній освіті

Інформатики та прикладної математики

Охорона праці в галузі

Загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

Сучасні технології графічної підготовки

Загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

Теорія і методика професійного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти

Педагогіки та методики технологічної освіти

Освітня програма Дошкільна освіта. Психологія” (2023)

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Англійської мови з методикою викладання

Сучасні освітні парадигми та методологія педагогічних досліджень

Педагогіки

Психологічні засади управління освітнім процесом

Загальної та вікової психології

Викладання методик дошкільної освіти

Дошкільної освіти

Організаційно-управлінська діяльність в ЗДО

Дошкільної освіти

Актуальні проблеми дошкільної освіти

Дошкільної освіти

Психолого-педагогічне керівництво особистісним розвитком дітей дошкільного віку

Дошкільної освіти

Технології роботи практичного психолога закладу освіти

Практичної психології

Кризова психологія

Практичної психології

Освітня програма Дошкільна освіта” (2023)

Денна / заочна форми навчання

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Англійської мови з методикою викладання

Сучасні освітні парадигми та методологія педагогічних досліджень

Педагогіки

Психологічні засади управління освітнім процесом

Загальної та вікової психології

Викладання методик дошкільної освіти

Дошкільної освіти

Виховання дітей дошкільного віку з ООП

Дошкільної освіти

Організаційно-управлінська діяльність в ЗДО

Дошкільної освіти

Актуальні проблеми дошкільної освіти

Дошкільної освіти

Психолого-педагогічне керівництво особистісним розвитком дітей дошкільного віку

Дошкільної освіти

Теоретико-методологічні засади організації інклюзивної освіти

Дошкільної освіти

Освітня програма Спеціальна освіта (Логопедія)” (2023)

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Англійської мови з методикою викладання

Психологічні засади управління освітнім процесом

Загальної та вікової психології

Сучасні освітні парадигми та методологія педагогічних досліджень

Педагогіки

Актуальні проблеми та методологія досліджень у спеціальній та інклюзивній освіті (логопедія)

Дошкільної освіти

Методика викладання логопедичних дисциплін у закладах вищої освіти

Дошкільної освіти

Інноваційні технології навчання, виховання й розвитку дітей з ТПМ у системі спеціальної та інклюзивної освіти

Дошкільної освіти

Раннє втручання та супровід дітей із мовленнєвими порушеннями

Дошкільної освіти

Методичні засади інноваційної діяльності логопеда в закладах освіти з інклюзивним навчанням

Дошкільної освіти

Логопедичний супровід дітей з порушенням психофізичного розвитку

Дошкільної освіти

Оцінювання особливих освітніх потреб у дітей з порушеннями мовлення та консультаційний супровід родин та фахівців

Дошкільної освіти

Логопедична корекція тяжких порушень мовлення у ранньому втручанні при взаємодії з батьками

Дошкільної освіти

 

Освітня програма Початкова освіта. Психологія” (2023)

Освітні компоненти за навчальним планом

Кафедра, яка забезпечує викладання

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Англійської мови з методикою викладання

Сучасні освітні парадигми та методологія педагогічних досліджень

Педагогіки

Психологічні засади управління освітнім процесом

Загальної та вікової психології

Корекційна педагогіка

Початкової освіти

Методичні основи супервізії та інтервізії

Практичної психології

Сучасні технології навчання мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі

Початкової освіти

Сучасні технології навчання математичної освітньої галузі в початковій школі

Початкової освіти

Сучасні технології навчання природничої освітньої галузі в початковій школі

Початкової освіти

Технології роботи практичного психолога закладу освіти

Практичної психології

Кризова психологія

Практичної психології

Практикум з розвитку сензитивності психолога

Практичної психології

Активне соціально-психологічне навчання

Практичної психології

Освітня програма Початкова освіта. Англійська мова в початковій школі” (2023)

Сучасні освітні парадигми та методологія педагогічних досліджень

Педагогіки

Психологічні засади управління освітнім процесом

Загальної та вікової психології

Корекційна педагогіка

Початкової освіти

Інноваційні методики навчання англійської мови в початковій школі

Англійської мови з методикою викладання

Сучасні технології навчання мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі

Початкової освіти

Сучасні технології навчання математичної освітньої галузі в початковій школі

Початкової освіти

Сучасні технології навчання природничої освітньої галузі в початковій школі

Початкової освіти

Порівняльна типологія англійської та української мов

Англійської мови з методикою викладання

Стилістика англійської мови

Англійської мови з методикою викладання

Основи міжкультурної комунікації

Англійської мови з методикою викладання

Дитяча література англомовних країн

Англійської мови з методикою викладання

Іншомовна освіта для дітей з особливими потребами

Англійської мови з методикою викладання

Освітня програма Початкова освіта. Інформатика в початковій школі” (2023)

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Англійської мови з методикою викладання

Сучасні освітні парадигми та методологія педагогічних досліджень

Педагогіки

Психологічні засади управління освітнім процесом

Загальної та вікової психології

Корекційна педагогіка

Початкової освіти

Сучасний урок інформатики у початковій школі

Інформатики та прикладної математики

Сучасні технології навчання мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі

Початкової освіти

Сучасні технології навчання математичної освітньої галузі в початковій школі

Початкової освіти

Сучасні технології навчання природничої освітньої галузі в початковій школі

Початкової освіти

Основи кібербезпеки

Інформатики та прикладної математики

Конкурсна інформатика

Інформатики та прикладної математики

Медіатехнології в освіті

Інформатики та прикладної математики

Інформаційні технології дистанційного навчання учнів початкової школи

Інформатики та прикладної математики

Освітня програма Психологія” (2023)

Денна / заочна форми навчання

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Англійської мови з методикою викладання

Сучасні освітні парадигми та методологія педагогічних досліджень

Педагогіки

Психологічні засади управління освітнім процесом

Загальної та вікової психології

Психологія наукової творчості

Практичної психології

Методологія та організація психологічного дослідження

Практичної психології

Основи персонології

Практичної психології

Методичні основи супервізії та інтервізії

Практичної психології

Психологія стресу

Практичної психології

Практикум з розвитку сензитивності психолога

Практичної психології

Рольовий підхід в підготовці психолога

Практичної психології

Кар'єрне консультування

Практичної психології

Кризова інтервенція

Практичної психології

Сучасні напрямки психологічного консультування для вразливих соціальних груп

Практичної психології

Освітня програма Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю” (2023)

Денна / заочна форми навчання

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Англійської мови з методикою викладання

Педагогічна та професійна психологія

Загальної та вікової психології

Методологія науково-педагогічних досліджень

Педагогіки

Інноваційні технології навчання і виховання

Педагогіки

Педагогічний контроль у системі освіти

Педагогіки

Дидактичні системи у вищій школі

Педагогіки

Теорія, методика та інноватика позашкільної та соціально-виховної роботи

Соціальної педагогіки і соціальної роботи

Планування та прогнозування соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю

Соціальної педагогіки і соціальної роботи

Освітня політика

Соціальної педагогіки і соціальної роботи

Актуальні проблеми соціальної педагогіки

Соціальної педагогіки і соціальної роботи

Освітня програма Початкова освіта” (2023)

Заочна форма навчання

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Англійської мови з методикою викладання

Сучасні освітні парадигми та методологія педагогічних досліджень

Педагогіки

Психологічні засади управління освітнім процесом

Загальної та вікової психології

Корекційна педагогіка

Початкової освіти

Сучасні технології навчання мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі

Початкової освіти

Сучасні технології навчання математичної освітньої галузі в початковій школі

Початкової освіти

Сучасні технології навчання природничої освітньої галузі в початковій школі

Початкової освіти

Актуальні проблеми педагогіки і методики початкової освіти

Початкової освіти

 

Освітня програма Хімія. Інформатика” (2023)

Освітні компоненти за навчальним планом

Кафедра, яка забезпечує викладання

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Англійської мови з методикою викладання

Сучасні освітні парадигми та методологія педагогічних досліджень

Педагогіки

Психологічні засади управління освітнім процесом

Загальної та вікової психології

Методика профільного навчання хімії у закладах освіти

Хімії та методики її навчання

Методика профільного навчання інформатики

Інформатики та прикладної математики

Неорганічний та органічний синтез

Хімії та методики її навчання

Основи хімії гетероциклів

Хімії та методики її навчання

Методика розв'язування хімічний задач у закладах освіти

Хімії та методики її навчання

Інноваційні цифрові технології в освіті

Інформатики та прикладної математики

Веб-програмування

Інформатики та прикладної математики

Бази данних

Інформатики та прикладної математики

Олімпіадна інформатика

Інформатики та прикладної математики

Освітня програма Біологія та здоров'я людини” (2023)

Денна / заочна форми навчання

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Англійської мови з методикою викладання

Сучасні освітні парадигми та методологія педагогічних досліджень

Педагогіки

Психологічні засади управління освітнім процесом

Загальної та вікової психології

Методика викладання біології у профільній школі

Зоології та методики навчання біології

Методи дослідження біо та екосистем

Ботаніки та екології

Біорізноманіття та стратегія сталого розвитку

Ботаніки та екології

Загальна теорія здоров'я

Зоології та методики навчання біології

Біологія розвитку

Зоології та методики навчання біології

Еволюційна екологія

Зоології та методики навчання біології

Біоорганічна хімія

Хімії та методики її навчання

Фізіологія ВНД

Зоології та методики навчання біології

Проблеми фундаментальної екології

Ботаніки та екології

Рослинність техногенних екотопів

Ботаніки та екології

 

Освітня програма Українська мова і література, зарубіжна література. Англійська мова” (2023)

Освітні компоненти за навчальним планом

Кафедра, яка забезпечує викладання

Сучасні освітні парадигми та методологія педагогічних досліджень

Педагогіки

Психологічні засади управління освітнім процесом

Загальної та вікової психології

Сучасні тенденції розвитку методики навчання української мови

Української мови

Сучасні тенденції методики навчання літератури

Української та зарубіжної літератур

Новітні методики і технології викладання англійської мови

Англійської мови з методикою викладання

Загальне мовознавство

Української мови

Українська стилістика і риторика

Української мови

Теорія літератури

Української та зарубіжної літератур

Новітні тенденції в сучасній українській літературі

Української та зарубіжної літератур

Порівняльна типологія англійської та української мов

Англійської мови з методикою викладання

Основи міжкультурної комунікації

Англійської мови з методикою викладання

Сучасний світовий літературний процес

Української та зарубіжної літератур

Стилістика англійської мови

Англійської мови з методикою викладання

Освітня програма Українська мова і література, зарубіжна література” (2023)

Денна / заочна форми навчання

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Англійської мови з методикою викладання

Сучасні освітні парадигми та методологія педагогічних досліджень

Педагогіки

Психологічні засади управління освітнім процесом

Загальної та вікової психології

Сучасні тенденції розвитку методики навчання української мови

Української мови

Сучасні тенденції методики навчання літератури

Української та зарубіжної літератур

Загальне мовознавство

Української мови

Українська стилістика і риторика

Української мови

Теорія літератури

Української та зарубіжної літератур

Новітні тенденції в сучасній українській літературі

Української та зарубіжної літератур

Українська неологія і неографія

Української мови

Актуальні проблеми сучасної граматики

Української мови

Сучасний світовий літературний процес

Української та зарубіжної літератур

Літературознавчий аналіз та інтепретація художнього тексту

Української та зарубіжної літератур

 

Освітня програма Математика. Інформатика” (2023)

Освітні компоненти за навчальним планом

Кафедра, яка забезпечує викладання

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Англійської мови з методикою викладання

Сучасні освітні парадигми та методологія педагогічних досліджень

Педагогіки

Психологічні засади управління освітнім процесом

Загальної та вікової психології

Методика навчання математики у профільній школі

Математики та методики її навчання

Методика навчання математики у закладах вищої та передвищої освіти

Математики та методики її навчання

Методика профільного навчання інформатики

Інформатики та прикладної математики

Методи математичної статистики

Математики та методики її навчання

Основи фрактальної геометрії

Математики та методики її навчання

Інноваційні цифрові технології в освіті

Інформатики та прикладної математики

Веб-програмування

Інформатики та прикладної математики

Бази данних

Інформатики та прикладної математики

Олімпіадна інформатика

Інформатики та прикладної математики

Освітня програма Фізика та астрономія. Інформатика” (2023)

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Англійської мови з методикою викладання

Сучасні освітні парадигми та методологія педагогічних досліджень

Педагогіки

Психологічні засади управління освітнім процесом

Загальної та вікової психології

Методика профільного навчання фізики

Фізики та методики її навчання

Методика профільного навчання інформатики

Інформатики та прикладної математики

Методика профільного навчання астрономії

Фізики та методики її навчання

Сучасні методи експериментальних досліджень

Фізики та методики її навчання

Астрономія та астрофізика

Фізики та методики її навчання

Інноваційні технології в STEM-освіті

Фізики та методики її навчання

Веб-програмування

Інформатики та прикладної математики

Інноваційні цифрові технології в освіті

Інформатики та прикладної математики

Бази данних

Інформатики та прикладної математики

Олімпіадна інформатика

Інформатики та прикладної математики

Освітня програма Фізика та астрономія. Математика” (2023)

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Англійської мови з методикою викладання

Сучасні освітні парадигми та методологія педагогічних досліджень

Педагогіки

Психологічні засади управління освітнім процесом

Загальної та вікової психології

Методика профільного навчання фізики

Фізики та методики її навчання

Методика навчання математики у профільній школі

Математики та методики її навчання

Методика профільного навчання астрономії

Фізики та методики її навчання

Сучасні методи експериментальних досліджень

Фізики та методики її навчання

Астрономія та астрофізика

Фізики та методики її навчання

Інноваційні технології в STEM-освіті

Фізики та методики її навчання

Основи фрактальної геометрії

Математики та методики її навчання

Методика навчання математики у закладах вищої та передвищої освіти

Математики та методики її навчання

Освітня програма Інформатика. Програмування” (2023)

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Англійської мови з методикою викладання

Сучасні освітні парадигми та методологія педагогічних досліджень

Педагогіки

Психологічні засади управління освітнім процесом

Загальної та вікової психології

Теорія та методика навчання інформатики у профільній школі

Інформатики та прикладної математики

Методика організації педагогічних досліджень в інформатиці

Інформатики та прикладної математики

Інноваційні цифрові технології в освіті

Інформатики та прикладної математики

Проєктування програмних систем

Інформатики та прикладної математики

Інформатика в позашкільній освіті

Інформатики та прикладної математики

Спецпрактикум з веб-програмування

Інформатики та прикладної математики

Крос-платформне програмування

Інформатики та прикладної математики

Розробка комп'ютерних ігор

Інформатики та прикладної математики

Моделювання складних систем

Інформатики та прикладної математики

Глибинне навчання

Інформатики та прикладної математики

Освітня програма Освітні, педагогічні науки” (2023)

Денна / заочна форми навчання

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Англійської мови з методикою викладання

Педагогічна та професійна психологія

Загальної та вікової психології

Методологія науково-педагогічних досліджень

Педагогіки

Інноваційні технології навчання і виховання

Педагогіки

Педагогічний контроль у системі освіти

Педагогіки

Дидактичні системи у вищій школі

Педагогіки

Методика викладання у вищій школі

Педагогіки

Інноваційний розвиток середньої освіти: концепція НУШ

Педагогіки

Сучасні тенденції та перспективи розвитку вітчизняної освіти

Педагогіки

Мовна підготовка фахівця

Української мови

Педагогічна майстерність вчителя й викладача в умовах дистанційного навчання

Педагогіки

 

Освітня програма Філологія. Переклад (перша - англійська)” (2022)

Освітні компоненти за навчальним планом

Кафедра, яка забезпечує викладання

Планування та організація наукової діяльності

Перекладу та слов'янської філології

Менеджмент у галузі надання мовних послуг

Соціології та масових комунікацій

Порівняльні студії: література і переклад

Перекладу та слов'янської філології

Педагогіка вищої школи та методика навчання іноземних мов і перекладу

Перекладу та слов'янської філології

Практикум з мовної комунікації та перекладу (друга мова)

Перекладу та слов'янської філології

Практикум з мовної комунікації та перекладу (англійська мова)

Перекладу та слов'янської філології

Теоретична лінгвістика і переклад

Перекладу та слов'янської філології

Стратерії та практики професійно орієнтованого перекладу

Перекладу та слов'янської філології

Актуальні проблеми світового перекладознавства

Перекладу та слов'янської філології

Освітня програма Англійська мова, зарубіжна література” (2023)

Денна / заочна форми навчання

Сучасні освітні парадигми та методологія педагогічних досліджень

Педагогіки

Психологічні засади управління освітнім процесом

Загальної та вікової психології

Методика навчання іноземної мови у закладах освіти

Англійської мови з методикою викладання

Сучасні методики навчання зарубіжної літератури

Перекладу та слов'янської філології

Сучасна англомовна комунікація

Англійської філології

Цифрова трансформація навчальних матеріалів з англійської мови

Англійської філології

Загальне мовознавство

Англійської філології

Порівняльне літературознавство

Перекладу та слов'янської філології

Зарубіжна література: основні етапи та тенденції розвитку

Перекладу та слов'янської філології

Освітня програма Німецька мова, англійська мова, зарубіжна література” (2023)

Сучасні освітні парадигми та методологія педагогічних досліджень

Педагогіки

Психологічні засади управління освітнім процесом

Загальної та вікової психології

Сучасні методики навчання німецької та англійської мов як першої та другої іноземної

Німецької мови і літератури з методикою викладання

Сучасні методики навчання зарубіжної літератури

Перекладу та слов'янської філології

Теоретичні проблеми германістики: сучасні парадигми

Німецької мови і літератури з методикою викладання

Сучасна німецькомовна комунікація

Німецької мови і літератури з методикою викладання

Загальне мовознавство

Англійської філології

Німецькомовна література в глобалізованому світі

Німецької мови і літератури з методикою викладання

Сучасна англомовна комунікація

Англійської філології

Порівняльна типологія англійської та української мов

Англійської філології

Аналітичне читання англомовних текстів

Англійської філології

Тенденції розвитку сучасної зарубіжної літератури

Перекладу та слов'янської філології

 

Освітня програма Музичне мистецтво та художня культура” (2023)

Денна / заочна форми навчання

Освітні компоненти за навчальним планом

Кафедра, яка забезпечує викладання

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Англійської мови з методикою викладання

Сучасні освітні парадигми та методологія педагогічних досліджень

Педагогіки

Психологічні засади управління освітнім процесом

Загальної та вікової психології

Сучасні підходи в методиці викладання музичного мистецтва

Методики музичного виховання, співу та хорового диригування

Методика викладання мистецьких дисциплін у закладах освіти

Музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

Теорія та методологія музичної освіти

Методики музичного виховання, співу та хорового диригування

Музичний інструмент

Музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

Вокальний клас

Методики музичного виховання, співу та хорового диригування

Хорове диригування

Методики музичного виховання, співу та хорового диригування

Загальна теорія художньої культури

Музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

Історія художньої культури

Музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

Освітня програма Образотворче та декоративне мистецтво” (2023)

Денна / заочна форми навчання

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Англійської мови з методикою викладання

Сучасні освітні парадигми та методологія педагогічних досліджень

Педагогіки

Психологічні засади управління освітнім процесом

Загальної та вікової психології

Методика викладання образотворчого мистецтва у закладах освіти

Образотворчого мистецтва

Методика викладання декоративного мистецтва у закладах освіти

Декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

Практикум з образотворчого мистецтва

Образотворчого мистецтва

Декоративне мистецтво

Декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

23396
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31