Щорічно в україні з 25 листопада до 10 грудня включно проводиться всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». мета акції – привернення уваги суспільства до проблем подолання насильства у сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок.

Міністерство освіти і науки України рекомендує організувати та провести в закладах освіти навчальні заняття, лекції, вебінари, круглі столи та інші заходи з урахуванням умов карантину. 

Під час підготовки до заняття рекомендується скористатись матеріалами, які було підготовлено та адаптовано у межах проєкту Ради Європи «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні»:

Відеоролик«Розкажи дорослому, якому довіряєш»  щодо попередження сексуального насильства щодо дітей у колі довіри;

Буклет «Дізнайся про свої права в цифровому середовищі» з рекомендаціями Ради Європи щодо поваги, захисту та здійснення прав дитини в цифровому середовищі для дітей та молоді;

Відеоролик «Почни говорити» для дітей та дорослих щодо попередження сексуальних домагань у спорті;

Серія із 6-ти навчальних відеоуроків для батьків та дорослих, які працюють з дітьми та для дітей «Батьківство в епоху цифрових технологій»:

Усі матеріали Проєкту «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні», доступні на сайті Офісу Ради Європи, які можуть використовуватися педагогічними працівниками, соціальними педагогами, практичними психологами під час проведення профілактичної та роз’яснювальної роботи щодо запобігання насильства.

13339

Шановні студенти і працівники університету!

У першому семестрі 2020 - 2021 н.р. графік роботи практичного психолога Оксани Анатоліївни Даценко:

щовівторка з 14.00 до 17.00 

середа (чисельник) - з 12.30 до 16.00

             (знаменник) - з 11.00 до 16.00

 

Індивідуальні консультації соціального педагога Тамари Григорівни Василюк -  щодня з понеділка по п'ятницю з 13.30 до 16.30

13031

kak opredelit mestopolozhenie1Психологічна служба Криворізького державного педагогічного універистету 

Адрес: 50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, буд. 54, головний корпус університету, 4 поверх, праве крило

Контактний телефон: (056) 470-13-45

Службова електронна пошта: socpedagog@kdpu.edu.ua

 

 

 

10463

unnamed 2Метою діяльності психологічної служби університету є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти. 

Психологічна служба створена та працює, щоб забезпечувати своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку студентів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших особливостей, сприяти створенню умов для виконання освітніх, соціальних і виховних завдань університету.

 

unnamed 1Основні завдання психологічної служби:

1. Збереження та зміцнення психологічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів вищої освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями.

2. Сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.

3. Створення та вчасне оновлення бази даних здобувачів вищої освіти пільгових катеогрій.

4. Підготовка щомісячно списків здобувачів освіти на призначення соціальної стипендії.

 

Psychological help 1140x535Напрямки нашої діяльності: діагностика (виявлення причин труднощів у навчанні, психологічній адаптації, вивчення та визначення потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні); профілактика (попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі); корекція (усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти); консультування (індивідуальна та групова роботи, що спрямовані на вирішення запитів з якими звертаються учасники освітнього процесу); зв’язки з громадськістю (спрямованість на співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами).

 

10460

Перелік нормавтино-правових актів та інших документів, якими керується у своїй діяльності психологічна служба Криворізького державного педагогічного університету

 

1. Конституція України

2. Закони України:

- «Про освіту»

- «Про вищу освіту»

- «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

- «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»

- «Про підвищення престижності шахтарської праці»

- «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

- «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

- «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

- «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»

- «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

- «Про попередження насильства в сім’ї»

- «Про реабілітацію інвалідів в Україні»

- «Про захист персональних даних»

3. Нормативно-правові акти Верховної Ради України, Прзидента України, Кабінету Міністрів України:

- Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики»

- Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо вдосконалення роботи з дітьми, молоддю та сім’ями»

- Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями»

- Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції»

- Указ Президента України «Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року»

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з проведення Національної кампанії «Стоп насильству!»

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2025 року»

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО»

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» 

4. Накази, роз'яснення та інструктивні листи Міністерства освіти і науки України: 

- Наказ МОН від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»

- Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»

- Наказ МОН від 08.08.2017 № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року»

- Наказ МОН від 02.03.2017 № 334 «Про унормування діяльності психологічної служби системи освіти»

- Наказ МОН «Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів»

- Наказ МОН України від 19.10.2001 № 691 «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів»

- Лист МОН від 05.09.2018 № 1/9-529 «Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»

- Лист МОНмолодьспорту від 26.07.2012 № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»

- Лист МОН від 28.10.14 № 1/9-557 «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей»

- Лист МОН від 18.07.2019 № 1/9-462 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019-2020 н. р.»

- Лист МОН від 05.03.2008 за № 1/9-128 «Про статистичний звіт, нормативи часу на основні види робіт соціальних педагогів; річний та щоденний облік роботи практичних психологів і соціальних педагогів»

- Лист МОН від 17.09.2015 № 1/9-442 «Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби»

5. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи

6. Статут Криворізького державного педагогічного університету, Правила внутрішнього розпорядку університету, накази ректора та Положенням про психологічну службу.

 

10462

viber image1Василюк Тамара Григорівна

 

Посада: керівник психологічної служби, соціальний педагог університету

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Графік прийому: щоденно, 13.00 - 16.30

Адреса: пр. Гагаріна, 54, головний корпус КДПУ (4 поверх, праве крило, каб. 436)

Контактна інформація: (056) 470-13-45; socpedagog@kdpu.edu.ua

 

  

 

 

 

541Даценко Оксана Анатоліївна

 

Посада: практичний психолог університету

Графік прийому: cереда (знаменник), 9.00 - 17.00; п'ятниця (чисельник),  9.00 - 17.00

Адреса: пр. Гагаріна, 54, головний корпус КДПУ (4 поверх, праве крило, каб. 434)

Контактна інформація: (066) 422-75-34; k_psychology@kdpu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

10461
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша