unnamed 2Метою діяльності психологічної служби університету є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти. Психологічна служба створена та працює, щоб забезпечувати своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку та процесу соціалізації здобувачів вищої освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших особливостей, сприяти створенню умов для виконання освітніх, соціальних і виховних завдань університету.

Соціально-психологічна підтримка студентства університету бере свій початок з 2009 року коли в штат університету було введено посаду соціального педагога, з плином часу з'явилася потреба і в психологічній підтримці студентства. Протягом тривалого періоду роботи був напрацьований відповідний методичний та практичний досвід. У 2018 році на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 року № 509 "Про затвердження положення про психологічну службу в системі освіти" в університеті було проведено реорганізацію соціально-психологічної служби з подальшим утворенням психологічної служби. З 1 вересня 2019 року психологічна служба продовжила сво дільність у новій варіації із нововизначеними межами повноважень, штатним розписом та обов'язками працівників.

150554770 265511398304512 300294068739992786 nДо основних наших завдань належить: збереження та зміцнення психологічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному і соціальному розвитку студентів шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними соціально-психологічними технологіями; надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу; створення та вчасне оновлення бази даних здобувачів вищої освіти пільгових категорій; підготовка щомісячно списків здобувачів освіти на призначення соціальної стипендії.

У 2020 році завдяки плідній співпраці фахівців психологічної служби та молодіжного центру університету було реалізовано стартап-проект "Створення центру психосоціальної адаптації студентів університету" при підтримці ТОВ "НВК Криворіжелектромонтаж". В рамках проекту було відремонтовано приміщення та оновлено матеріально-технічну базу психологічної служби. Приміщення було функціонально розмежовано на декілька частин: робоча (прийом документів для призначення соціальної стипендії, обробка особових справ пільговиків), інформаційна (стенди із корисними посиланнями, контактною інформацією, інформацією про спеціалізовані "гарячі лінії" відповідно до життєвих обставин) та релаксаційна (місце для спілкування/консультування із соціальним педагогом або практичним психологом) зони.

Psychological help 1140x535Напрямки нашої діяльності: діагностика (виявлення причин труднощів у навчанні, психологічній адаптації, вивчення та визначення потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні); профілактика (попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі); корекція (усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти); консультування (індивідуальна та групова роботи, що спрямовані на вирішення запитів з якими звертаються учасники освітнього процесу); зв’язки з громадськістю (спрямованість на співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами).

 

10460

Перелік нормавтино-правових актів та інших документів, якими керується у своїй діяльності психологічна служба КДПУ

 

1. Конституція України

2. Закони України:

- «Про освіту»

- «Про вищу освіту»

- «Про захист персональних даних»

- «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»

- «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

- «Про підвищення престижності шахтарської праці»

- «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

- «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

- «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

- «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»

- «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

- «Про попередження насильства в сім’ї»

- «Про реабілітацію інвалідів в Україні»

3. Нормативно-правові акти Верховної Ради України, Прзидента України, Кабінету Міністрів України:

- Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики»

- Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо вдосконалення роботи з дітьми, молоддю та сім’ями»

- Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями»

- Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції»

- Указ Президента України «Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року»

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з проведення Національної кампанії «Стоп насильству!»

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2025 року»

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО»

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» 

4. Накази, роз'яснення та інструктивні листи Міністерства освіти і науки України: 

- Наказ МОН від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»

- Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»

- Наказ МОН від 08.08.2017 № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року»

- Наказ МОН від 02.03.2017 № 334 «Про унормування діяльності психологічної служби системи освіти»

- Наказ МОН «Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів»

- Наказ МОН України від 19.10.2001 № 691 «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів»

- Лист МОН від 05.09.2018 № 1/9-529 «Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»

- Лист МОНмолодьспорту від 26.07.2012 № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»

- Лист МОН від 28.10.14 № 1/9-557 «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей»

- Лист МОН від 18.07.2019 № 1/9-462 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019-2020 н. р.»

- Лист МОН від 05.03.2008 за № 1/9-128 «Про статистичний звіт, нормативи часу на основні види робіт соціальних педагогів; річний та щоденний облік роботи практичних психологів і соціальних педагогів»

- Лист МОН від 17.09.2015 № 1/9-442 «Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби»

5. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи

6. Статут Криворізького державного педагогічного університету, Правила внутрішнього розпорядку університету, накази ректора та Положенням про психологічну службу.

 

10462

viber image1Василюк Тамара Григорівна

 

Посада: керівник психологічної служби, соціальний педагог університету

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Графік прийому: щоденно, 13.00 - 16.30

Адреса: пр. Гагаріна, 54, головний корпус КДПУ (3 поверх, праве крило, каб. 318А)

Корпоративна пошта: socpedagog@kdpu.edu.ua 

 

  

 

 

 

541Даценко Оксана Анатоліївна

 

Посада: практичний психолог університету

Графік прийому: cереда (знаменник), 9.00 - 17.00; п'ятниця (чисельник),  9.00 - 17.00

Адреса: пр. Гагаріна, 54, головний корпус КДПУ (4 поверх, праве крило, каб. 434)

Корпоративна пошта: k_psychology@kdpu.edu.ua

Контактний телефон для консультацій: +38 (066) 422-75-34

 

 

 

 

10461

kak opredelit mestopolozhenie1Психологічна служба Криворізького державного педагогічного універистету 

Адрес: 50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, буд. 54, головний корпус КДПУ

Контактний телефон: (056) 470-13-45

Службова електронна пошта: socpedagog@kdpu.edu.ua

Електронна пошта для анонімних звернень  за психологічним консультуванням: confidence.kdpu@gmail.com 

 

10463

Щорічно в україні з 25 листопада до 10 грудня включно проводиться всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». мета акції – привернення уваги суспільства до проблем подолання насильства у сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок.

Міністерство освіти і науки України рекомендує організувати та провести в закладах освіти навчальні заняття, лекції, вебінари, круглі столи та інші заходи з урахуванням умов карантину. 

Під час підготовки до заняття рекомендується скористатись матеріалами, які було підготовлено та адаптовано у межах проєкту Ради Європи «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні»:

Відеоролик«Розкажи дорослому, якому довіряєш»  щодо попередження сексуального насильства щодо дітей у колі довіри;

Буклет «Дізнайся про свої права в цифровому середовищі» з рекомендаціями Ради Європи щодо поваги, захисту та здійснення прав дитини в цифровому середовищі для дітей та молоді;

Відеоролик «Почни говорити» для дітей та дорослих щодо попередження сексуальних домагань у спорті;

Серія із 6-ти навчальних відеоуроків для батьків та дорослих, які працюють з дітьми та для дітей «Батьківство в епоху цифрових технологій»:

Усі матеріали Проєкту «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні», доступні на сайті Офісу Ради Європи, які можуть використовуватися педагогічними працівниками, соціальними педагогами, практичними психологами під час проведення профілактичної та роз’яснювальної роботи щодо запобігання насильства.

13339

Шановні студенти і працівники університету!

У другому семестрі 2020 - 2021 н.р. графік роботи практичного психолога Оксани Анатоліївни Даценко:

щовівторка з 09.00 до 15.00 

 

Індивідуальні консультації соціального педагога Тамари Григорівни Василюк -  щодня з понеділка по п'ятницю з 13.30 до 16.30

13031
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша