ПОРЯДОК ВІДРАХУВАННЯ

НЕПОВНОЛІТНІХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

КРИВОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Відрахування – припинення статусу здобувача вищої освіти, прав та обов’язків особи, що здобуває вищу освіту.

Підстави для відрахування студента:

 • - власне бажання;
 • - переведення до іншого навчального закладу;
 • - невиконання вимог індивідуального навчального плану;
 • - порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом вищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;
 • - інші випадки, передбачені законодавством.

          Відрахування неповнолітніх студентів здійснюється відповідно до п.15 наказу Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 року №245 «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», за погодженням зі службою у справах дітей місцевих органів виконавчої влади. Більш детально можна ознайомитися тутвідрахування неповнолітніх

 

22906

         

          16 червня 2023 року за організацією психологічної служби та  #StudHub відбулося тренінгове заняття на тему: «Стресостійкость». Тренінг провела доктор психологічних наук, доцент кафедри загальної та вікової психології Когут Олександра Олександрівна. В тренінгу приймали участь студенти пільгової категорії Криворізького державного педагогічного університету.

когут_і_студенти.jpg

           В Інформаційному блоку відбулась міні-лекція психолога про поняття стресу, його ознаки і стадії.

16.06.2023.jpg

          В практичному блоці були застосовані техніки подолання стресу, а саме: вправа «Заземлення», вправи на кордони тіла, вправа переглянути картинку і пригадати особисту метафору стійкості, техніка «Десенсибілізація та репроцесуалізація рухом очей», техніка «Дихання 4-7-8», техніка «Я шпигую за усім червоним»,  вправа медитація та ін.

16.06.23.jpg

22690

Перелік документів для оформлення соціальних стипендій студентам пільгових категорій КДПУ

Для отримання соціальної стипендії звертайтесь до соціального педагога для написання заяви
та надання документів, що засвідчують пільгу.

 

Перелік пільгових категорій студентів та документів для призначення соціальної стипендії студентам, які навчаються на денній формі за державним замовленням.

 

Документи для всіх категорій:

1.    Заява;

2.    Копія паспорта (1, 2 сторона);

3.     Витяг з реєстру територіальної громади, який містить відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання особи;

4.    Копія ідентифікаційного коду.

Документи для категорії:

 

1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення вищого навчального закладу, а також студенти(курсанти) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків:

1.        Копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

2.        Копія свідоцтва про смерть батьків (або одного з них) та / або копія рішення суду про позбавлення батьківських прав (обох батьків або одного з них);

3.        Якщо особу виховувала одинока матір додається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, із зазначенням підстави для внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

2. Особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/ оголошені померлими, загинули або пропали безвісти):

1.        Довідка, видана державним підприємством, на яке покладено функції Національного інформаційного бюро, за формою, встановленою Мінреінтеграції, яка містить відомості про батьків, які є військовополоненими (перебувають у полоні держави-агресора)/позбавленими особистої свободи (затримані,  взяті у заручники) органами влади держави-агресора);

2.        Документ, що підтверджує загибиль батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення;

3.        Копію свідоцтва про смерть батьків;

4.        Копію рішення суду про оголошення батьків померлими;

5.        Копію рішення суду  про визнання батьків безвісно відсутніми/витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (до початку його функціонування – витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), що засвідчує факт внесення до цього реєстру інформації про те, що батьки перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин або визнані такими, що зникли безвісти за особливих обставин;

6.                Якщо особу виховувала одинока матір додається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, із зазначенням підстави для внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

3. Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

1.                Копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

ПриміткаДо цієї категорії студентів відносяться особи, зазначені у статтях 20-22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

4. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше як три роки:

1.    Довідка з гірничого підприємства про стаж підземної роботи (оригінал).

5. Особи, які стали студентами протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіт, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менше 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві, чи стали інвалідами I або II групи:

1.    Копія свідоцтва про народження;

2.    Довідка з гірничого підприємства про стаж підземної роботи (оригінал);

3.    Акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 (для батьків – інвалідів);

4.    Копія довідки МСЕК (для батьків-інвалідів);

5.    Копія про смерть батька (матері).

ПриміткаУ разі неможливості подання особами, зазначеними у пунктах 2 і 3, довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи.

6. Особи, визнані учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, та їх діти (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

1.    Копія свідоцтва про народження;

2.    Копія посвідчення посраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка;

3.    Копія посвідчення учасника бойових дій;

4.    Довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійсення.

7. Діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту, або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

1.    Копія свідоцтва про народження;

2.    Копія свідоцтва про смерть батька(матері);

3.    Копія довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

4.    Довідки або посвідчення члена сім'ї загиблого (померого) ветерана війни встановленого зразка.

 

 1. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчального закладу, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

1.    Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

9. Особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей:

1.        Копія розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України.

10. Діти-інваліди та особи з інвалідністю I – IIІ групи:

1.    Копія свідоцтва про народження;

2.    Копія медичного висновку про дитину – інваліда віком до 18 років, або копія довідки МСЕК (звернути увагу на який період видано довідку);

3.    Копія пенсійного посвідчення (у разі наявності).

11. Студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»:

1.    Копія свідоцтва про народження;

2.    Довідка органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (звернути увагу на який період видано довідку, як правило – на 6 місяців).

12. Особи з інвалідністю внаслідок війни та їх діти (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

1.    Копія свідоцтва про народження;

2.    Копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого  зразка.

 

13. Діти,загиблих, померлих (пропав безвісти)учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни або Захисників і Захисниць України (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

1.    Копія свідоцтва про народження;

2.    Свідоцтво про смерть батька (матері);

3.    Довідки або посвідчення члена сім'ї загиблого/посвідчення члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці України встановленого зразка.

14. Особи, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення (до закінчення навчання у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 роки):

1.    Витяг з реєстру територіальної громади, який містить відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання особи.

 

Примітка Такі особи набувають право на соціальну стипендію, якщо в день звернення за її призначенням населений пункт, в якому вони проживали на момент зарахування до закладу освіти, віднесено до переліку населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування.

 

Примітки:

1.    Для отримання соціальної стипендії треба написати заяву в соціального педагога.

2.    Соціальні стипендії призначаються студентам (курсантам), які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу успішності.

3.    Студентам категорій, зазначених у пунктах 3-14, які набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором згідно з письмовою заявою.

4.    Соціальна стипендія виплачується з місяця подання заяви.

Психологічна служба КДПУ

Соціальний педагог – 3 поверх, ауд. 318-а

Практичний психолог – 4 поверх, праве крило.
(головний корпус університету –
просп. Гагаріна 54)
https://kdpu.edu.ua/sotsialno-hromadska-diialnist/psykholohichna-sluzhba/novyny.html


e-mail: [email protected]

 

22672

         Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день протидії булінгу. 

          Булінг – це форма насильства у вигляді травлі, бойкоту, насмішок, дезінформації, псування особистих речей, фізичній розправі тощо. Це явище може мати різні форми та проявлятися у різних ситуаціях.

           Булінг може бути:

- Фізичний – штовхання, бійки, підніжки, нанесення тілесних ушкоджень тощо.

- Економічний – крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та інших особистих речей жертви, вимагання грошей тощо.

- Психологічний – поширення образливих чуток, ігнорування, погрози, жарти, шантаж тощо.

- Сексуальний – принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська та образи сексуального характеру, зйомка відео у переодягальнях, сексуальні погрози, поширення образиливих чуток тощо.

- Кібербулінг – приниження за допомогою інформаційно-комунікаційних засобів: мобільних телефонів, інтернету тощо (пересилка неоднозначних фото, обзивання телефоном, зйомка на відео бійок чи інших принижень і викладання відео в мережу, цькування через соціальні мережі).

булінг_1.jpg

22218

FB_IMG_1682577324901.jpg

22103

                  В квітні місяці 2023 року зі студентами 3 курсу природничого факультету, факультету географії, туризму та історії та студентами фізико-математичного факультету відбулась онлайн-зустріч на тему: «Конфліктна ситуація та конфлікт. Стилі поведінки у конфліктних ситуаціях», на якій здобувачі освіти ознайомились з поняттям «Конфлікт». Ознайомилися з техніками вирішення конфлікту.

конфлікт.jpg

 

                             Конфлікт – це зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з одною тенденцій, інтересів, думок, поглядів; серйозні розбіжності; гостра суперечка.

                            Зважаючи на те, що конфлікт явище соціальне, слід розуміти за яких умов він виникає.

конф2.jpg

22094

          14 квітня 2023 року до 37-ї роковини Чорнобильської трагедії на базі Криворізького державного педагогічного університету відбувся тренінг-семінар на тему: «Формування та розвиток стресостійкості». Тренінг провела доктор психологічних наук, доцент кафедри загальної та вікової психології Когут Олександра Олександрівна. В семінарі приймали участь студенти Криворізького державного педагогічного університету та члени Громадської організації «Криворізьке об’єднання ліквідаторів, інвалідів та їх родини «ЧОРНОБИЛЬ-86»

               IMG_20230414_125352.jpg   IMG_20230414_125405.jpg

          Були розглянути такі поняття, як «Самопрезентація», «Стрес», «Дистрес», «Бустрес».

         IMG_20230414_133252.jpg         IMG_20230414_135705.jpg       

Ознайомилися з техніками подолання стресу, а саме:  техніка «Десенсибілізація та репроцесуалізація рухом очей»,  «Дихання 4-7-8», “Я шпигую за усім зеленим”

IMG_20230414_135327.jpg

22030

               

                           На цьому тижні відбулася онлайн-зустріч соціального педагога з факультетськими головами соціального сектора (ФУФ - Волкова Валері, ФІМ - Ядзінська Євгенія, ФМФ - Онищенко Яна, ДТО - Голубіцька Вікторія, Природничий - Послушняк Софія, ГТІ - Заремба Надія, ППФ - Меркулов Дмитро, ФМ - Цуканова Уляна) та головою соціального сектора студради КДПУ (Примаченко Ярослава). Були обговорені план роботи сектора,  надані оновлені списки пільгової категорії студентів та оновлена інформація щодо роботи психологічної служби та дитячої кімнати. Обговорили ефективні методи передачі актуальної інформації для студентів всіх факультетів Криворізького державного педагогічного університету.

image.jpg

21787

                Війна залишає рани як на тілі, так і на душі людей. Зарас саме час звернути увагу на свій психологічний стан і за необхідності звернутися до профісіонала.

 

 

FB_IMG_1679413260572_1.jpg

 

FB_IMG_1680206053040.jpg

21733

 

          Наприкінці лютого 2023 року зі студентами факультету дошкільної та технологічної освіти, а саме в групах ДВП-22, СО-22, СО-21 відбулися онлайн-зустрічі на тему: «Психологічний стрес: характеристика і подолання», на яких здобувачі овіти ознайомились з поняттям "Стрес". З більш детальною інформацію можна ознайомитись тут

групаДВП-22.jpg

               Війна та переживання, пов'язані з нею, здатні запустити психічні зміни, що призводять до травматизації. Зокрема і ПТСР. 

            Узагальнено, травма – це реакція організму на певну ситуацію чи серію подій, які несли психологічну та/або фізичну загрозу життю людині. 

            Водночас травма та стрес, попри наближеність цих станів, – не одне і те ж. Не кожна стресова ситуація обов'язково призводить до травматизації, якщо лише стрес не перетікає у хронічну форму (стрес без перепочинку). Водночас травма завжди супроводжується дуже сильним стресом, з яким раніше людина не стикалася і не могла жодним чином до нього бути готовою. 

групаСО-22.jpg

Що може відчувати людина, яка має травму? Варто звернути увагу на:

 • гнів і страх
 • тривогу
 • сором і провину
 • сплутаність думок і проблеми з концентрацією уваги
 • почуття безнадійності та заперечення реальності
 • постійну втому
 • несприйнятливість до зовнішніх подразників
 • втрату здатності нормально рухатися та говорити
 • зміни в міміці

            Також люди, які зіткнулися із травмою, можуть не контролювати свої емоції, уникати спілкування з людьми та скаржитися на нічні кошмари.

група.jpg

            Важливо Головний показник того, що йдеться саме про травму, а не про раптовий епізод, – тривалість цих переживань.

            Тож як зменшити вплив травми, якщо всі ознаки вказують на неї?

            Знайдіть першопричину. Для цього, як варіант, можете завести щоденник власних емоцій. Спробуйте зрозуміти, які дії, спогади або люди змушують вас почуватися погано. 

            Дозвольте собі не приховувати власні емоції. Якщо хочеться плакати і навіть кричати – хай так і буде. Якщо є образа – проговоріть її. Мовчати та вдавати, що все ок, у випадку із травматичними подіями – точно не варто. 

            Підтримуйте здоровий спосіб життя. Попри стереотипи, ані алкоголь, ані куріння чи перебір із кофеїном – не зарадять. Навпаки – це лише штучні збудники нервової системи, що в ситуації із травматичним досвідом можуть нашкодити. 

           

НЕ БІЙТЕСЯ ГОВОРИТИ ПРО ТРАВМУ!!!

21590
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Жовтень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31