Без_названия.jpg       В психологічному контексті депресію зазвичай розглядають як афективний стан, який характеризується негативним емоційним фоном, змінами мотиваційної сфери, когнітивних уявлень і загальною пасивністю поведінки. У стані депресії спостерігаються важкі, болісні переживання і емоції – пригніченість, туга, відчай. Потяги, вольова активність різко понижені. З’являються нав’язливі думки про власну невідповідність соціальним вимогам і стандартам.  Відчуття провини за події минулого і відчуття безпорадності перед життєвими труднощами поєднуються з відчуттям безперспективності існування. Суттєво знижується самооцінка, спостерігається розбіжність між реальним та ідеальним «Я», відбувається тотальне знецінювання власної особистості. Зміненим виявляється сприйняття часу, який тягнеться болісно довго. Для поведінки в стані депресії характерні сповільненість, безініціативність, швидка стомлюваність; все це призводить до різкого падіння продуктивності діяльності. Типовими емоційними проявами депресії зазвичай виступають туга, пригнічений настрій, розпач, страждання, дратівливість, тривога, втрата інтересу, в разі тяжкої депресії – суїцидальні думки. На поведінковому рівні спостерігається   уникнення спілкування,  схильність до самотності, апатія.  Більш детально з результатами можна ознайомитись за посиланням

Без_названия_1.jpg         Оособистісна тривожність – це  стійка характеристика особистості, що проявляється у вигляді  тенденції до переживання нейтральної ситуації, як загрозливої, навіть якщо вона такою об'єктивно не являється. Певний рівень тривожності властивий усім людям та є необхідним для оптимального пристосування до умов дійсності;  допомагає передбачити небезпечні ситуації і уникнути їх. Проте, якщо тривожність  має хронічний характер, не пов’язана з актуальною ситуацією, то говорять про наявність особистісної тривожності, як стійкого психічного утворення, яке може суттєво погіршити як фізичне, так і психічне  здоров´я. Надмірна  тривожність   однозначно негативно впливає на людину, заважає їй спокійно працювати, розвиватися, насолоджуватись життям. Більш детально можна ознайомитись за посиланням

23842

                Психічне здоров’я це основа благополуччя і добробуту кожної людини, бо воно впливає на всі без винятку сфери життя особистості. З іншого боку, благополуччя і добробут кожного є основою ефективного економічного та соціального функціонування суспільства і піклуватися про нього є життєвою необхідністю для кожної громади світу. Загалом, здоров’я всього населення країни залежить від рівня благополуччя кожної людини.  

                    Шановні студенти!  Психологічна служба КДПУ пропонує вам пройти короткі опитуваня щодо психічного здоров'я. Вам буде запропоновано дві методики:

ОПИТУВАЛЬНИК ДЕПРЕСІЇ БЕКА (посилання)

ШКАЛА ОЦІНКИ ОСОБИСТІСНОЇ ТРИВОЖНОСТІ (посилання).

                     Бережіть психічне здоров'я! Адже це запорука щасливого життя і довголіття!

                    Коли ви відчуваєте, що вам важко справитись самостійно звертатися за допомогою до фахівців! 

23614

ШАНОВНІ ПЕРШОКУРСНИКИ ТА ПЕРШОКУРСНИЦІ!

ПРОПОНУЄМО  ВАМ ВЗЯТИ УЧАСТЬ В АНОНІМНОМУ ОПИТУВАННІ ЩОДО АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА КДПУ. БУДЕМО ВДЯЧНІ ЗА ЩИРУ ВІДПОВІДЬ. посилання на анкету

З результатами дослідження можна ознайомитися в прикріпленому файлі

23460

Шановні студенти!


Пропонуємо Вам взяти участь в анонімному опитуванні щодо інклюзивної культури в КДПУ.
Будемо вдячні за щиру відповідь!


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrYXBojX_l5-MjU8GnNkyHKXlHON2te3--ziMzhbswJTRD6Q/viewform

21895

Звіт за результатами анкетування («Адаптація до ЗВО»)

       Однією з найважливіших передумов успішної освітньої діяльності першокурсників є їхня своєчасна адаптація до навчання у ЗВО. Перший курс може стати точкою опори, вдалим стартом для подальшого професійного зростання, а може призвести до різних деформацій у поведінці та спілкуванні, появи відчуття втрачених можливостей. Саме на першому курсі формується свідома позиція молодої людини у новому статусі, її ставлення до майбутньої професійної самореалізації.

          Нерідко процес соціально-психологічної адаптації першокурсників протікає з певними труднощами. Відсутність референтної групи, підвищені вимоги з боку викладачів, збільшення навчального навантаження та обсягу самостійної роботи, можуть ускладнювати входження в нове середовище та негативно впливати на успішність навчання. Звідси виникає необхідність удосконалити процес адаптації вчорашніх школярів до університетського життя. Для цього психологічна служба Криворізького державного педагогічного університету на початку навчального року проводить психологічне анкетування з метою моніторингу адаптивних тенденцій на першому курсі. Вибірка склала 276 респондентів.

       За результатами анкетування було з’ясовано, що переважній більшості першокурсників подобається навчатися у КДПУ (майже 70% респондентів дали позитивні відповіді); 28% ще не визначилися із своїм суб'єктивним ставленням; проте 2% зазначили про своє негативне відношення до навчання у закладі детальніше

       Підсумовуючи аналіз отриманих даних, можемо зробити висновок, що переважна більшість першокурсників на початковій стадії адаптації більш – менш легко перейшла та пристосувалась до нових умов. Їм в цілому подобається навчатися у КДПУ, вони не шкодують, що обрали саме цю професію і цей заклад. Стосунки з одногрупниками та викладачами оцінюють як сприятливі та доброзичливі.

       Психологічна служба наголошує, що студентство – це новий, яскравий та незабутній етап життя, що приносить нові можливості для професійного та особистісного зростання, відкриває горизонти здобуття досвіду та спілкування з новими друзями. Тому, якщо ви маєте певні труднощі адаптації, відчуваєте появу відчуття дискомфорту або тривожності, обумовлені зміною навчального закладу або соціальної ролі, невідповідністю ваших сподівань та очікувань реальним умовам навчання, ви можете звернутися до працівників психологічної служби, які уважно поставляться до ваших проблем і охоче допоможуть знайти вихід зі скрутних ситуацій.

Психологічна служба бажає всім першокурсникам успіхів у навчанні, натхненного оволодіння професією, яскравого студентського життя і незабутніх днів у Криворізькому державному педагогічному університеті!!!!!

20178

ШАНОВНІ ПЕРШОКУРСНИКИ ТА ПЕРШОКУРСНИЦІ!

ПРОПОНУЄМО  ВАМ ВЗЯТИ УЧАСТЬ В АНОНІМНОМУ ОПИТУВАННІ ЩОДО АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА КДПУ. БУДЕМО ВДЯЧНІ ЗА ЩИРУ ВІДПОВІДЬ. посилання на анкету

20129


metodika-liri.jpg

Психологічною службою КДПУ проводиться опитування серед студентів 1-2 курсів з метою вивчення особливостей міжособистісних відносин, психологічного клімату в студентських колективах. Результати опитування будуть використані задля створення умов для підвищення рівня згуртованості студентських груп, формування сприятливого психологічного клімату в студентських колективах.

Спілкування відіграє важливу роль у житті та діяльності кожної людини. Важливим аспектом спілкування є міжособистісні відносини, які формуються та реалізуються в ньому. Міжособистісні відносини в групі є показником її психологічного клімату. Сформований позитивний, сприятливий психологічний клімат у групі, покращує настрій студентів, сприяє розвитку їхнього творчого потенціалу, впливає на бажання продовжити навчання в цьому колективі, ефективно застосовувати свої здібності тощо.

Актуальність даної проблеми також полягає в тому, що у зв’язку з переходом на дистанційну форму навчання молодь стикається з новими труднощами на шляху побудови міжособистісних відносин в групі, що значно впливає на емоційний стан, навчальну мотивацію та особистісний розвиток студентів.

Пропонуємо Вам взяти участь у психодіагностичному дослідженні щодо визначення психологічних особливостей міжособистісних відносин, психологічного клімату в студентських колективах:

1. Анкета для студентів «Я і моя група» – визначення особливостей соціально-психологічного клімату в колективі.

2. Методика «q-сортування» В. Стефансона – визначення шести основних тенденцій поведінки людини в реальній групі: залежність, незалежність, товариськість, нетовариськість, «прийняття боротьби» і «уникнення боротьби». 

3. «Особистісний опитувальник (EPQ)» Г. Айзенка – вивчення індивідуально-психологічних рис особистості з метою діагностики ступеня вираженості властивостей, що розглядаються як суттєві компоненти особистості: нейротизму, екстра-інтроверсії та психотизму. 

 

18501

psy_service_4.jpg

Після вступу в університет першокурсники стикаються з необхідністю адаптуватися до нового для них культурно-освітнього середовища. Пропонуємо Вам взяти участь у психодіагностичному дослідженні щодо визначення психологічних особливостей адаптації студентів-першокурсників:

1. Методика «Адаптованість студентів в ЗВО» Т. Дубовицької, А. Крилової – визначення рівня адаптації студентів до групи та навчальної діяльності.

2. Методика "Самооцінка психічних станів" за Г. Айзенком – дозволяє оцінити деякі неадаптивні стани (тривога, фрустрація, агресія) і властивості особистості (тривожність, фрустрованість, агресивність і ригідність). 

3. Шкала депресії А. Бека – виявлення негативних емоційних станів, зокрема, депресії та ступеня тяжкості депресивних розладів. 

4. Опитувальник копінг-стратегій (WCQ) Р. Лазаруса, С. Фолкмана (в адаптації Т. Крюкової, О. Куфтяк, М. Замишляєвої) – визначення стратегій копінг-поведінки та саморегуляції студентів-першокурсників.

З результатами дослідження можна ознайомитися в прикріпленому файлі

17157

завантаження-7.jpg

Шановні студенти, пропонуємо вам пройти коротке опитування до "Дня психічного здоров'я"

З результатами опитування можна ознайомитися тут

17029
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31